Glassnode

Glassnode

The most comprehensive on-chain market intelligence platform. Access the fundamental insights you need to invest confidently in digital asset markets.
Theo Dõi Động Lượng Thị Trường Bằng Dữ Liệu On-Chain
Vietnamese

Theo Dõi Động Lượng Thị Trường Bằng Dữ Liệu On-Chain

Dữ liệu on-chain cung cấp cho các nhà đầu tư và nhà phân tích sự minh bạch đáng kể về hiệu suất, việc áp dụng và định vị nhà đầu tư trong tài sản kỹ thuật số. Trong ấn bản này, chúng tôi sẽ nêu bật một số cách tiếp cận và khuôn khổ để đánh giá động lượng thị trường trên nhiều loại dữ liệu khác nhau.
15 min read