Vietnamese

A collection of 87 posts
Xác Định Sự Kiệt Sức Của Bên Bán Qua Nhiều Khung Thời Gian
Vietnamese

Xác Định Sự Kiệt Sức Của Bên Bán Qua Nhiều Khung Thời Gian

Bằng cách sử dụng Chỉ số phân tích mới, chúng tôi có thể tách riêng các giai đoạn đầu hàng và thua lỗ chưa thực hiện nghiêm trọng của nhà đầu tư. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu một khung tham chiếu mới để đánh giá sự cạn kiệt của người bán trên nhiều khung thời gian và nhóm nhà đầu tư.
11 min read
Theo Dõi Động Lượng Thị Trường Bằng Dữ Liệu On-Chain
Vietnamese

Theo Dõi Động Lượng Thị Trường Bằng Dữ Liệu On-Chain

Dữ liệu on-chain cung cấp cho các nhà đầu tư và nhà phân tích sự minh bạch đáng kể về hiệu suất, việc áp dụng và định vị nhà đầu tư trong tài sản kỹ thuật số. Trong ấn bản này, chúng tôi sẽ nêu bật một số cách tiếp cận và khuôn khổ để đánh giá động lượng thị trường trên nhiều loại dữ liệu khác nhau.
15 min read
Kết Thúc Của Sự Khởi Đầu: SEC Phê Duyệt ETF Bitcoin Giao Ngay
Vietnamese

Kết Thúc Của Sự Khởi Đầu: SEC Phê Duyệt ETF Bitcoin Giao Ngay

Năm 2024 đã khởi đầu bằng một chuyến tàu lượn siêu tốc đối với BTC khi 10 quỹ ETF giao ngay bắt đầu giao dịch tại Hoa Kỳ. Sự kiện mang tính lịch sử và đầy hỗn loạn với BTC này đã thiết lập cả mức đỉnh và đáy mới tính từ đầu năm đến nay. BTC đã chào đón tài chính truyền thống đến với thế giới của nó.
13 min read