Το Γάντι της Ωριμότητας Νομισμάτων

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου γεγονότος εγκατάλειψης, το Bitcoin μετανάστευσε από τα πιο αδύναμα χέρια, προς σ’ εκείνα που μπήκαν στα χαμηλά. Σε αυτή την έκδοση, διερευνούμε πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τη μετανάστευση της πεποίθησης με τη χρήση ζωνών ηλικίας νομισμάτων.

Το Γάντι της Ωριμότητας Νομισμάτων

Η Αγορά Bitcoin συνεχίζει το πρόσφατο ράλι της προς τα πάνω σε συνδυασμό με άλλα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου (risk assets) υπό το πρίσμα της επιβράδυνσης του πληθωρισμού. Οι τιμές του Bitcoin συνεχίζουν να παγιώνονται εντός ενός εύρους, αλλά διαπραγματεύονται πάνω από τα χαμηλά των $22.789 στα υψηλά επίπεδα των $24.974.

Στην έκδοση αυτής της εβδομάδας, θα εξερευνήσουμε το Γάντι της Ωριμότητας. Πρόκειται για τη διαδικασία ωρίμανσης των αποθεμάτων BTC στα πορτοφόλια των επενδυτών. Σε γενικές γραμμές, οι μεγαλύτεροι χρόνοι διακράτησης σηματοδοτούν τη βελτίωση των πιθανοτήτων με υψηλότερη πεποίθηση και τους ιδιοκτήτες που δεν είναι ευαίσθητοι στο κόστος. Μετά από μια τόσο βαθιά εγκατάλειψη, επιδιώκουμε να χαρακτηρίσουμε ποιος πούλησε και ποιος μπήκε στα χαμηλά.

Θα εξερευνήσουμε αυτή την έννοια μέσω της έννοιας της Διάρκειας Ζωής (Lifespan coin age - ηλικία νομίσματος) και της Δυναμικής Αποθέματος (Supply Dynamics) για νεαρά και παλαιά νομίσματα σε ζώνες πλούτου BTC και δολάρια ΗΠΑ. Θα μελετήσουμε την συμπεριφορά των δαπανών των Μακροπρόθεσμων (LTH) και Βραχυπρόθεσμων κατόχων (STH) για να αξιολογήσουμε την ιδιοκτησία νομισμάτων καθώς η σκόνη αρχίζει να κατακάθεται.


Μεταφράσεις

Το This Week On-chain πλέον μεταφράζεται σε Ισπανικά, Ιταλικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Τούρκικα, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Φαρσί και Ελληνικά.

The Week Onchain Dashboard

Το The Week Onchain Newsletter διαθέτει live ταμπλό με όλα τα επιλεγμένα charts διαθέσιμα εδώ. Τα εργαλεία και όλα τα metrics διερευνώνται περαιτέρω στο Video Report που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Επισκεφθείτε και εγγραφείτε στο Youtube κανάλι μας και μεταβείτε το Video Portal για περισσότερα βίντεο και σεμινάρια metrics.


Επέκταση στην Ωριμότητα

Η ποσότητα του αποθέματος που έχει παραμείνει σε αδράνεια για τουλάχιστον 1 χρόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κυκλική φύση του Bitcoin μέσω των κύκλων διανομής και συσσώρευσης.

 • Οι Κύκλοι Διανομής αποτελούν χαρακτηριστικό μιας Ανοδικής Αγοράς (Bull Market), καθώς το κίνητρο για την πραγματοποίηση αξίας αυξάνεται για τους συμμετέχοντες με ώριμα νομίσματα. Αυτό οδηγεί σε μείωση του αποθέματος των νομισμάτων ηλικίας 1 έτους και άνω, καθώς τα νομίσματα ξοδεύονται και πωλούνται.
 • Οι Κύκλοι Συσσώρευσης είναι χαρακτηριστικό των Πτωτικών Αγορών (Bear Markets), καθώς το μέγεθος του δυνητικού κέρδους μειώνεται παράλληλα με την κατάρρευση της τιμής. Το HODLing (Διακράτηση) γίνεται σταδιακά η πρωταρχική δυναμική. Αυτό οδηγεί σε αύξηση του αποθέματος που είναι παλαιότερο από 1 έτος.

Επί του παρόντος, το ενεργό Απόθεμα 1+ Ετών (Supply Active 1+ Years) βρίσκεται ακριβώς κάτω από το προηγούμενο ATH (Ιστορικό Υψηλό) που καθορίστηκε τον Μάιο του 2022 στο 65%. Αυτό υπογραμμίζει τη σημαντική πεποίθηση των αγοραστών της περιόδου Μαΐου-Ιουλίου 2021 μετά τη μεγάλη μετανάστευση των εξορυκτών. Η ισορροπία τους τελευταίους τρεις μήνες δείχνει ότι η ωρίμανση των νομισμάτων βρίσκεται σε ισορροπία με τις δαπάνες. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί εποικοδομητικός μηχανισμός μέσα σε μια πτωτική αγορά.

🔔 Έξυπνη Ιδέα: το σπάσιμο της μετρικής Percent of Supply Last Active 1+ Years, πάνω από το 65,72% θα σήμαινε ένα νέο ATH με αδρανοποίηση του αποθέματος για ένα χρόνο, αυτό υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα σχηματισμού κορυφής.

Live Advanced Chart

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξεταστεί περαιτέρω με την απομόνωση νομισμάτων από τις ηλικιακές ζώνες των κυμάτων HODL (HODL Waves) από 6 μήνες έως 3 έτη. Τα κύματα HODL παρέχουν εικόνα για τον όγκο των BTC που κατέχονται για τουλάχιστον μια ελάχιστη διάρκεια, η οποία παρέχει ένα υποκατάστατο για την ανάλυση των αγοραστών από τον κύκλο 2020-22, πολλοί από τους οποίους πιθανώς βιώνουν τον πρώτο τους κύκλο πτωτικής αγοράς.

Η ζώνη 6-12 μηνών μπορεί να παρατηρηθεί να επεκτείνεται μετά τη Μεγάλη Μετανάστευση Εξορυκτών (Great Miner Migration), καθώς οι HODLers αρνήθηκαν να πουλήσουν στα χαμηλά, αυτή η διόγκωση του αποθέματος συμπίπτει με ένα κατώτατο σημείο δραστηριότητας του αποθέματος πριν από περισσότερο από ένα έτος. Μέσα σε ένα καθεστώς κυριαρχίας των HODLer, το απόθεμα μπόρεσε να ωριμάσει οδηγώντας σε διόγκωση της ηλικιακής ζώνης 1-2 έτη μετά το ATH του Νοεμβρίου 2021.

Live Advanced Chart

Τα κύματα Πραγματοποιημένου Κεφαλαίου των HODLer (Realized Cap HODL) μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του πλούτου σε δολάρια ΗΠΑ που κατέχεται σε αυτές τις ίδιες ηλικιακές ζώνες. Εδώ μπορούμε να δούμε ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα, όπου η συνολική αξία των δολαρίων ΗΠΑ που κατέχουν αυτές οι ηλικίες έχει αυξηθεί κατά 52%, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 63% του Πραγματοποιημένου Κεφαλαίου (Realized Cap).

 • Η μη ευαισθησία στην τιμή, της ομάδας των έξυπνων χρημάτων (Smart Money) μπορεί να επισημανθεί από αυτή τη συνεχή αύξηση, η οποία υποδηλώνει ελάχιστες δαπάνες και τους επενδυτές να επιτρέπουν την ωρίμανση του BTC ανεξάρτητα από την αύξηση της τιμής (Νοέμβριος 2021) και την επακόλουθη εγκατάλειψη (Μάιος 2022 – Μέχρι τώρα).
 • Τα Έξυπνα Χρήματα (Smart Money) μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκονται σε μια διαρθρωτική ανοδική τάση, επεκτείνοντας τον πλούτο σε δολάρια ΗΠΑ κατά 51% που ισοδυναμεί με αύξηση $220B, με αποκορύφωμα ένα συνολικό υπόλοιπο $267B.
 • Επομένως, το 37% του Κυκλοφορούν Αποθέματος (Circulating Supply) (7M BTC) αντιπροσωπεύει το 63% του πλούτου σε δολάρια ΗΠΑ του δικτύου (με βάση την αξία κατά τη στιγμή της απόκτησης) υπογραμμίζοντας το σχετικό οικονομικό βάρος της ομάδας.
Live Advanced Chart

Οι κύκλοι του Bitcoin καθοδηγούνται από μια διαρκώς εξελισσόμενη ισορροπία αποθέματος μεταξύ μακροπρόθεσμων επενδυτών και νεότερων κερδοσκοπικών αγοραστών. Η αναλογία RHODL (RHODL Ratio) αποστάζει αυτή την έννοια σε έναν ταλαντωτή συγκρίνοντας τον πλούτο σε δολάρια ΗΠΑ των νομισμάτων ηλικίας 1 εβδομάδας, με εκείνα που κατέχει η ομάδα ηλικίας 1-2 ετών.

Αυτό μπορεί να εξεταστεί με βάση το ακόλουθο πλαίσιο:

 • Η ανοδική τάση του λόγου RHODL (RHODL Ratio) υποδηλώνει την κυριαρχία του πλούτου σε δολάρια ΗΠΑ που κατέχουν νέοι, κερδοσκοπικοί αγοραστές, κάτι που είναι χαρακτηριστικό της αιχμής της κερδοσκοπίας και των κορυφών της αγοράς Bitcoin.
 • Μια πτωτική τάση στον λόγο RHODL υποδεικνύει κυριαρχία του πλούτου σε δολάρια ΗΠΑ που κατέχουν παλαιότερα νομίσματα, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένο HODLing (διακράτηση) και μακροπρόθεσμη συμπεριφορά συσσώρευσης.
 • Μια επίπεδη, περιορισμένη σε εύρος αναλογία RHODL υποδεικνύει ότι ο ρυθμός μεταβολής μεταξύ της κυριαρχίας των παλαιών και των νέων (νομισμάτων) βρίσκεται σε ισορροπία. Αυτή είναι μια μεταβατική περίοδος η οποία παρατηρείται συχνά γύρω από μεταβατικές περιόδους της αγοράς, όπως οι κορυφές των διανεμητικών αγορών (distributive markets) και οι πάτοι συσσώρευσης.


Επί του παρόντος, βλέπουμε την αναλογία RHODL να διαπραγματεύεται εντός μιας ισχυρής πτωτικής τάσης, επιβεβαιώνοντας ότι η ισορροπία του πλούτου σε δολάρια ΗΠΑ συνεχίζει να μετατοπίζεται προς τους μακροπρόθεσμους κατόχους υπομονετικών τίτλων.

Live Advanced Chart

Το Απόθεμα των Μακροπρόθεσμων Κατόχων (Long-Term Holder Supply) μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για να παράσχει μια εκτίμηση της συμπεριφοράς των κατόχων που έχουν στατιστικά υψηλότερη πεποίθηση για το περιουσιακό στοιχείο. Σημειώστε ότι το κατώτατο όριο των 155 ημερών για την κατάσταση LTH (Μακροπρόθεσμων Κατόχων)🔵 μας φέρνει στην περιοχή του Μαρτίου 2022, όπου η τιμή γνώρισε το πρώτο ράλι ανακούφισης μετά το ΑΤΗ προς τα $46k.

Παρατηρώντας το συνολικό απόθεμα που κατέχει η ομάδα των LTH, μπορούμε να κάνουμε δύο παρατηρήσεις:

 • Το απόθεμα των LTH κυμαίνεται μεταξύ 13,56 εκατ. και 13,27 εκατ. BTC από το ATH του Νοεμβρίου 2021, μειούμενο μόλις κατά 300k BTC.
 • Μετά το ξεπούλημα του Luna τον Μάιο του 2022, οι LTH έχουν δει μια συνεχή μείωση του αποθέματος που ανέρχεται σε -150k BTC.

Η πρόσφατη καταναλωτική συμπεριφορά των LTH είναι επί του παρόντος μεγαλύτερη σε όγκο νομισμάτων από το HODLing από τη ζώνη παγίωσης πριν από το Luna. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια μέτρια, αλλά παρατηρήσιμη μείωση του διακρατούμενου αποθέματος.

Σημειώστε ότι το απόθεμα των LTH δεν χρειάζεται να μειωθεί επιθετικά για να βιώσει η ομάδα ένα γεγονός εγκατάλειψης. Ιστορικά, το απόθεμα των LTH τείνει να διαπραγματεύεται μόνο ελαφρώς χαμηλότερα κατά τη διάρκεια τέτοιων γεγονότων, καθώς οι πιο αδύναμοι της ομάδας εκκαθαρίζονται και γενικά εξισορροπούνται από πιο ανθεκτική συσσώρευση που χρειάζεται χρόνο για να ωριμάσει.

Live Professional Chart

Συμπίεση και Συστολή

Όταν εξετάζουμε το  Κυκλοφορούν Απόθεμα (Circulating Supply) για το Bitcoin, μπορούμε να το επιθεωρήσουμε από τρεις συνιστώσες: τη Μακροπρόθεσμη, τη Βραχυπρόθεσμη και το Απόθεμα που κατέχεται από Ανταλλακτήρια.

Ξεκινώντας από τα Ισοζύγια Ανταλλακτηρίων (Exchange Balances), παρατηρούμε πως τα Ανταλλακτήρια συνεχίζουν να βιώνουν μια μακροοικονομική μείωση του αποθέματος που κατέχουν, με την τάση αυτή να αναπτύσσεται από το γεγονός της εγκατάλειψης του Μαρτίου 2020. Μέχρι σήμερα, οι εκροές έχουν συνεχιστεί με γενικά αυξανόμενη ένταση καθώς οι τιμές μειώνονται. Αυτό υπογραμμίζει μια επίμονη διαρθρωτική ζήτηση, τόσο από μικρούς όσο και από μεγάλους επενδυτές, για περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να έχουν τον έλεγχο τους (self custodial).

Συνολικά, τα ανταλλακτήρια έχουν σημειώσει καθαρή εκροή -100k BTC μετά την εγκατάλειψη του LUNA τον Μάιο του 2022, η οποία αντιστοιχεί στο 3,2% των συνολικών εκροών από το ATH του Μαρτίου 2020.

Live Advanced Chart

Στη συνέχεια, μπορούμε να αξιολογήσουμε τις άλλες δύο συνιστώσες που βρίσκονται εκτός ανταλλακτηρίων, το Μακροπρόθεσμο και το Βραχυπρόθεσμο απόθεμα των κατόχων.

Όπως συζητήθηκε, το απόθεμα των LTH (Μακροπρόθεσμων Κατόχων) έχει σημειώσει μια μικρή πτώση της τάξης των -200k BTC από την καταγραφή του ATH τον Μάιο του 2022, αλλά παραμένει ουσιαστικά δεσμευμένο κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Αυτό αναδεικνύει μια σχετικά ισορροπημένη δυναμική εισροών/εκροών για αυτή την ομάδα.

Αντίθετα, το απόθεμα των STH (Βραχυπρόθεσμων Κατόχων) συνεχίζει να επεκτείνεται μετά από μια εγκατάλειψη στην τιμή που οδήγησε σε αύξηση της προσφοράς κατά +330k BTC.

Από την κατάρρευση του LUNA τον Μάιο, υπήρξε μια καθαρή μεταφορά -300k BTC από LTHs,  σε συνδυασμό με τα ανταλλακτήρια προς τα STHs. Δεδομένης της συνοδευτικής πτώσης των τιμών, αυτό περιγράφει σε γενικές γραμμές ένα γεγονός τύπου εγκατάλειψης, καθώς το διογκούμενο απόθεμα των STH περιγράφει τη συσσώρευση από αγοραστές που μπήκαν κατά τη διάρκεια του ξεπουλήματος και τώρα κατέχουν νομίσματα με πολύ χαμηλότερη βάση κόστους.

Live Workbench

Μια Οικοδομούμενη Απόκλιση

Εξ ορισμού, τα νομίσματα αυτά μεταφέρθηκαν στην ομάδα των STH (Βραχυπρόθεσμων Κατόχων). Από την κατάρρευση του LUNA στις 08 Μαρτίου 2020, το απόθεμα των STH αυξήθηκε κατά +330k BTC.

Η ακραία συσσώρευση των STH συνήθως συμπίπτει με τους σχηματισμούς κορυφής της ανοδικής αγοράς (σημειωμένοι με 🔵), ωστόσο, μερικά παραδείγματα της πτωτικής αγοράς ξεχωρίζουν ενάντια σε αυτή την τάση (σημειωμένα με 🔴):

 • Οι δίδυμες αιχμές εισροών των 300k και πλέον, οι οποίες σημάδεψαν την αρχή και το τέλος του πάτου της πτωτικής αγοράς του 2015.
 • Το ράλι ανακούφισης από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2019 από τα χαμηλά της πτωτικής αγοράς.
 • Το γεγονός της εγκατάλειψης τον Μάρτιο του 2020.
 • Το ξεπούλημα τον Ιούνιο του 2022 κάτω από την κορυφή του τελευταίου κύκλου των $20k, με μια αιχμή 300k+ BTC.

Οι STHs είναι συνήθως ικανοί να αγοράζουν κορυφές και να πωλούν πάτους, ωστόσο, το διακριτό αποτύπωμα των προαναφερθέντων γεγονότων μπορεί να θεωρηθεί εξαίρεση στην τάση. Και τα δύο γεγονότα εισροών ήταν η απάντηση σε ακραίες μειώσεις τιμών, καθώς και σε σοβαρές εκροές STH μετά από την κορύφωση της ανοδικής αγοράς.

Τέτοια συμβάντα περιγράφουν μια μεταφορά νομισμάτων σε νέους αγοραστές οι οποίοι αρχικά κατατάσσονται ως STH, που έχουν χαμηλή βάση κόστους, αλλά βρίσκονται σε πλεονεκτική οικονομική θέση για HODL από εκεί και πέρα.

Live Workbench

Έχοντας τεκμηριώσει την υπόθεση ότι αυτή η αιχμή στα νομίσματα της ομάδας των STH πιθανότατα περιγράφει αγοραστές της κατώτατης αγοράς, μπορούμε επίσης να δούμε ότι αυτό αποτυπώνεται στο ισοζύγιο αποθέματος σε BTC (BTC denominated supply) για τα Νεότερα Νομίσματα (Young Coins) (< 3 μήνες). Μπορούμε να δούμε κορυφές προσφοράς το 2015 (x3), τον Νοέμβριο του 2018, τον Μάρτιο του 2020 και κατά τη διάρκεια του πιο πρόσφατου ξεπουλήματος.

Ταυτόχρονα, αυτές οι κορυφές αποθέματος τείνουν να συμβαίνουν στα μακροοικονομικά χαμηλά της προσφοράς νέων νομισμάτων. Αυτό σηματοδοτεί τόσο μια τελική εκκαθάριση των πωλητών, ακολουθούμενη από μήνες σταδιακής συσσώρευσης, όσο και την απόσυρση νομισμάτων από την ενεργά διαπραγματεύσιμη αγορά.

Live Advanced Chart

Το ισοζύγιο πλούτου σε δολάρια ΗΠΑ (USD denominated wealth) της ομάδας των Young Coin βρίσκεται σε διαρθρωτική πτώση μετά τον σχηματισμό κορυφής τον Μάρτιο του 2021. Αυτό είναι αποτέλεσμα τόσο της συμπεριφοράς συσσώρευσης (επιτρέποντας στα νομίσματα να ωριμάσουν), αλλά και της ανατίμησης των νομισμάτων σε όλο και φθηνότερες τιμές κατά τη διάρκεια της πτωτικής αγοράς.

Μια αυξανόμενη απόκλιση μπορεί να εντοπιστεί μεταξύ του πλούτου των προαναφερθέντων ομάδων σε δολάρια ΗΠΑ (USD Realized Cap HODL Waves) και του αντίστοιχου αποθέματος τους σε BTC (HODL Waves).

Η άνοδος της αξίας σε BTC δεν αντικατοπτρίζεται στο διάγραμμα σε δολάρια ΗΠΑ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ μεταφέρθηκε όγκος νομισμάτων 300k BTC, η αξία τους σε δολάρια ΗΠΑ μειώθηκε από π.χ. 50k-$60k, σε $20k, που είναι σημαντικά χαμηλότερη.

Αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι μπορεί κάλλιστα να έχουμε δει μια σημαντική εγκατάλειψη να λαμβάνει χώρα τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, το βάρος πέφτει τώρα σε αυτούς τους νέους «ταύρους» των Βραχυπρόθεσμων Κατόχων να κρατήσουν τη γραμμή.

Live Advanced Chart

Σύνοψη και Συμπεράσματα:

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, αξιολογήσαμε τη σχετική κατανομή του αποθέματος και του πλούτου τόσο για τα Νεότερα όσο και για τα Παλαιότερα Νομίσματα (Young and Old coins), για να κατανοήσουμε περαιτέρω τη δομή της ιδιοκτησίας του Bitcoin. Διαπιστώσαμε ότι το απόθεμα έχει υποστεί μια σημαντική μεταφορά πλούτου τους τελευταίους μήνες, με μια παρατηρήσιμη και ευρεία εγκατάλειψη, και συνεπώς μια ισόποση και αντίθετη συσσώρευση.

Το Μακροπρόθεσμο Απόθεμα Κατόχων (Long Term Holder Supply) έχει σημειώσει μια τοπική, μέτρια μείωση, καθώς κυριαρχεί η συμπεριφορά δαπανών μετά την κατάρρευση του LUNA. Ωστόσο, το απόθεμα των LTH παραμένει σχετικά περιορισμένο, γεγονός που υποδηλώνει πιο περιορισμένες δαπάνες από ένα υποσύνολο και όχι ευρεία απώλεια εμπιστοσύνης.

Αντίθετα, οι Βραχυπρόθεσμοι Κάτοχοι (Short Term Holders) βλέπουν μια απόκλιση μεταξύ του πλούτου σε BTC και δολαρίων ΗΠΑ. Αυτό είναι ενδεικτικό μιας δεξαμενής αγοραστών που μπήκαν στα χαμηλά και τώρα κατέχουν περίπου 300k BTC, τα οποία αποκτήθηκαν με πολύ χαμηλότερο κόστος. Τώρα θα δούμε αν έχουν την πεποίθηση να κρατήσουν.
Ενημερώσεις προϊόντων

Όλες οι ενημερώσεις προϊόντων, οι βελτιώσεις και οι μη αυτόματες ενημερώσεις μετρήσεων και δεδομένων καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής αλλαγών για αναφορά σας.

Κυκλοφόρησε υποστήριξη για APE, SHIB, SAND and stETH ERC20

Νέες εκδόσεις μετρικών:  Provably Lost, Probably Lost, Options Implied Volatility Smile and Options Implied Volatility Term Structure

Βελτιωμένες ετικέτες για FTX Bitcoin Balance.

Ακολουθήστε μας και επικοινωνείτε μαζί μας στο Twitter

 • Μπείτε στο Telegram κανάλι.
 • Επισκεφτείτε Glassnode Forum για μακρές συζητήσεις και ανάλυση.
 • Για on-chain μετρικά και διαγράμματα δραστηριότητας, επισκεφτείτε Glassnode Studio
 • Για αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις με βάση τις βασικές μετρήσεις on-chain και τη δραστηριότητα στις ανταλλακτήρια, επισκεφθείτε το Glassnode Alerts Twitter


Αποποίηση: Η παρούσα έκθεση δεν παρέχει καμία επενδυτική συμβουλή. Όλα τα δεδομένα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Καμία επενδυτική απόφαση δεν βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται εδώ και εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις.