SegWit'i Benimseme Yolunda Borsalar: Öncüler, Geride Kalanlar ve Uzak Duranlar

Taproot'un son sürümünü, SegWit ile ilgili Bitcoin geliştirmelerinin benimsenmesini anlamlı bir şekilde ölçmenin yollarını araştırmak için bir fırsat olarak görüyoruz; aynı zamanda, borsalara ve onların SegWit'in benimsemesi konusuna odaklanıp detaylı bir şekilde inceliyoruz.

SegWit'i Benimseme Yolunda Borsalar: Öncüler, Geride Kalanlar ve Uzak Duranlar

Taproot'un son sürümünü, SegWit ile ilgili Bitcoin geliştirmelerinin benimsenmesini anlamlı bir şekilde ölçmenin yollarını araştırmak için bir fırsat olarak görüyoruz; aynı zamanda, borsalara ve onların SegWit'in benimsemesi konusuna odaklanıp detaylı bir şekilde inceliyoruz.

SegWit'i Benimseme Yolunda Borsalar: Öncüler, Geride Kalanlar ve Uzak Duranlar

Ölçeklenebilirlik, Bitcoin'in başarısı için temel bir faktördür: ağın işlem oranı ne kadar yüksek olursa, ağı o kadar çok kişi kullanabilir ve ücretler o kadar düşük olur. Bitcoin'in birçok büyük teknik iyileştirmesinin ardındaki motivasyonun temelinde ölçeklenebilirlik iyileştirmeleri yattığını tahmin etmek zor olmaz. Bununla birlikte, bu tür ölçeklenebilirlik iyileştirmelerinin ne kadar etkili ve verimli olacağı, Bitcoin ekosistemindeki aktörler olan borsalar tarafından benimsenmesine bağlıdır.

Bu makalede, bu iyileştirmelerden biri olan SegWit'i araştırıyoruz. Bu amaçla, Bitcoin ağındaki bireysel varlıkların SegWit tarafından benimsenmesini doğru bir şekilde ölçmek için yeni bir metodoloji öneriyoruz. Bu yeni metodolojiyi uyguluyoruz ve borsalar tarafından SegWit'in benimsenme durumuna ışık tutan bir vaka çalışması yürütüyoruz. Tekil varlıklar için borsalar büyük oranda daha fazla footprinte sahip oldukları için seçildi: bugün borsalar, tüketilen tüm blok alanının yaklaşık %40'ından sorumludur. Bu, SegWit'e karşı duruşlarının Bitcoin'in ölçeklenebilirliği üzerinde önemli bir etkisi olduğundan, onları analiz için yüksek değerli hedefler haline getiriyor. Bitcoin blok alanının yaklaşık %15'ini tüketmekten tek başına sorumlu olan Binance dahil, borsaların büyük bir çoğunluğunun henüz SegWit'i tam olarak benimsemeyi başaramadığını görüyoruz.

Bu makale doğrultusunda, Glassnode Studio'da aşağıdaki SegWit ve işlemlerle ilgili ölçümleri yayınlıyoruz:

SegWit benimseme ve kullanımı

Arka plan

Segregated Witness'ın kısaltması olarak SegWit, Ağustos 2017'de ağda etkinleştirilen bir Bitcoin protokol uzantısıdır. SegWit'in birincil mantığı, o zamanlar sıkışık olan Bitcoin ağının ölçeklenebilirliğini iyileştirmekti (Şekil 1, blokların sürekli olarak nasıl bir araya geldiğini göstermektedir). SegWit etkinleştirilmeden önceki 1MB blok boyutu sınırı). Bu amaçla SegWit, Bitcoin ağındaki işlem hacmini yöneten iki temel değişkeni ele alır: işlem boyutu ve blok boyutu. SegWit, hem daha küçük işlemleri mümkün kılar, hem de sabit miktarda blok alanına daha fazla işlemin yanı sıra genel olarak daha büyük blokların sığdırılmasına izin verir, böylece blok başına daha da fazla işlem sağlar.

Şekil 1. Bitcoin blok boyutunun evrimi. Glassnode Studio'da canlı sürüm mevcuttur.

SegWit'in benimsenmesi

Gerçek ölçeklenebilirlik iyileştirmeleri, ancak önemli ölçüde SegWit'in benimsenmesine bağlıdır: insanlar sistemlerini yükseltmezlerse ve SegWit'in daha verimli olanları lehine SegWit öncesi çıktı türlerini aşamazlarsa, ağdaki işlem hacmi önemli ölçüde iyileşmeyecektir. Bu nedenle, Bitcoin topluluğu, onchain verilerini kullanarak SegWit'in benimsenmesini yakından izliyor.

Benimseme ölçümü için topluluk tarafından oluşturulan yöntem aşağıdaki gibi çalışır. Bir işlem en az bir SegWit çıktısı harcarsa, işlemin SegWit'e hazır yazılım tarafından oluşturulduğu kanıtlanmıştır, böylece hatasız bir benimseme sinyali sağlanır. SegWit'in benimsenmesi, bu tür SegWit işlemlerinin toplam işlem sayısı içindeki payı olarak ifade edilir (örneğin, bir gün içinde toplam 300.000 işlemden 200.000 SegWit işlemi varsa, SegWit'in benimsenmesi %66 olur).

SegWit kullanımı

İşlem seviyesinde benimsemeyi ölçmeye yönelik topluluk temelli yaklaşım geçerli olsa da, varlık veya ağ düzeyinde SegWit kullanımının derecesini ölçmek için uygun değildir. Şekil 2 sorunu göstermektedir.

Şekil 2. SegWit kullanımını değerlendiren SegWit benimsemesinin çizimi

SegWit benimseme metriğine göre, Şekil 2'nin sol çerçevesinde gösterilen işlem, herhangi bir SegWit girdisi harcamadığı için SegWit olmayan bir işlem olarak sınıflandırılacaktır; orta ve sağ çerçevelerdeki işlemler ise SegWit girdilerini harcar, bu nedenle SegWit işlemleri olarak sınıflandırılır.

Yani, SegWit'in benimsenmesi penceresinden bakıldığında, işlemler içinde SegWit kullanımının derecesi hakkındaki bilgiler kaybolur ve merkez ve sağ çerçevelerde gösterilen işlemler ayırt edilemez hale gelir. Şekil 2'de gösterilen yalnızca üç işlemi içeren teorik bir blok için, üç işlemden ikisi SegWit kullandığından, SegWit benimseme metriğine göre benimseme %66 olacaktır.

SegWit benimseme metriği ile, aslında SegWit işlemlerinde harcanan girdilerin çoğu verimsiz eski tipte kalabilecekken, ağdaki SegWit işlemlerinin büyük bir kısmını SegWit kullanımının büyük bir kısmıyla karıştırmak kolaylaşıyor. Bu nedenle, bu tür yanlış yorumlamaları önlemek için, SegWit kullanım derecesini ölçmek için SegWit benimseme metriği kullanılmamalıdır.

Varlık veya ağ seviyesinde SegWit kullanımının herhangi bir anlamlı ölçüsünün işlem girdilerini hesaba katması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla, harcanan SegWit çıktılarının sayısını toplam harcanan çıktıların sayısıyla ilişkilendirerek Bitcoin ağındaki SegWit kullanımının derecesini ölçen SegWit kullanımı adlı yeni bir metrik öneriyoruz. Şekil 2'deki üç işlemi içeren varsayımsal blok için, harcanan on beş çıktıdan altısı SegWit kullandığından, SegWit kullanımı %40 olacaktır. Bu sayı, SegWit benimseme metriği tarafından önerilen %66 tahmininden önemli ölçüde daha düşük ve daha kesindir.

Gerçek veriler için iki ölçüm arasındaki fark hakkında daha iyi bir fikir edinmek için, bir bütün olarak Bitcoin ağı için SegWit benimseme ve SegWit kullanımını karşılaştıran Şekil 3'ü düşünün.

Şekil 3. Tüm işlemlere uygulanan SegWit benimseme ve kullanım ölçümlerinin karşılaştırması. Glassnode Studio'da canlı sürüm mevcuttur.

Her iki metrik de niteliksel olarak aynı olmasına rağmen, bazen farklı metrikler önde veya geride kalıyor ve aşırı veya eksik kalıyor. Bununla birlikte, kullanım metriğinin gerçek değeri, onu tekil varlıklara uygularken ortaya çıkar. Bu amaçla, Şekil 4, Luno ve Binance borsaları tarafından oluşturulan işlemler için SegWit benimseme ve SegWit kullanımını karşılaştırmaktadır.

Şekil 4. Luno ve Binance için SegWit benimseme ve kullanım ölçümlerinin karşılaştırması.

Luno durumunda, SegWit benimseme metriği hem siyah hem beyaz bir resim sunuyor: 2017'nin sonlarına kadar sıfır SegWit kullanımı; sonra, aniden, tam benimseme. Öte yandan SegWit kullanımı olaya biraz daha renk katıyor ve Luno'nun SegWit'i benimsemesi 2017'nin sonlarında başlamış olsa da, tam olarak benimseme durumuna yaklaşmak için aslında birkaç yıl boyunca kademeli iyileştirme yapıldığını ortaya koyuyor. Binance için SegWit kullanımının avantajı daha da belirgindir: 2020-2021'den itibaren SegWit benimseme metriği benimsemeyi %50'ye koyarken (Binance işlemlerinde SegWit kullanımını beş kat fazla tahmin ediyor), SegWit kullanım metriği yalnızca şunu ileri sürüyor: Bu süre zarfında Binance tarafından oluşturulan işlemler tarafından harcanan yaklaşık on girdiden biri verimli SegWit biçimini kullandı.

Onchain verisini kullanan her iki ölçümün bu isabetli karşılaştırması, SegWit benimseme metriğinin ağ düzeyinde veya tek varlıklar için SegWit kullanımına ilişkin anlamlı tahminler sağlayamadığının kanıtıdır; bunun yerine, bu tür tahminler, yeni tanıtılan SegWit kullanım metriğini temel almalıdır. Aşağıda, önce bitcoin blok alanının en iyi tüketicileri olarak borsaları oluşturuyoruz ve ardından SegWit'in borsaları benimseme durumu hakkında bilgi edinmek için SegWeg kullanım metriğini uyguluyoruz.

SegWit ve Borsalar

Borsalar tarafından blok alan tüketimi üzerine nicel bir düşünce yapısı

Borsa adreslerini güvenilir bir şekilde tanımlamak için Glassnode'un son teknoloji analiz yöntemlerine bakarak, belirli bir gün boyunca borsalar tarafından tüketilen blok alanı şu şekilde belirlenir:

 • İlk olarak, belirli bir günde gerçekleşen tüm işlemlerden, borsalara para yatırma ve borsalardan para çekme işlemlerini temsil edenlerin yanı sıra borsa içi transferlere (örneğin, soğuk ve sıcak cüzdanlar arasında arzın taşınması) karşılık gelen işlemler tanımlanır.
 • Tek bir işlemde birden fazla borsanın dahil edilmesini hesaba katmak için (örneğin, bir kullanıcı birden fazla borsaya Bitcoin yatırmak için bir işlem kullanabilir), önceden tanımlanmış işlemlerin boyutları uygun şekilde ağırlıklandırılır ve ilgili borsalara atfedilir.
 • Son olarak, her borsa tarafından kullanılan blok alanı payına ulaşmak için, borsaların katkıları o gün kullanılan blok alanlarının toplamına bölünür.

Bu metodolojiyi geçmiş on-chain verilere uygulamak, Şekil 5'te gösterildiği gibi, zaman içinde farklı değiş borsalar tarafından blok alanı kullanımının evrimini sağlar.

Şekil 5. Zaman içinde borsalar tarafından kullanılan blok alanı payı

Veriler, üç ana içgörü sağlar:

 • Borsalar tarafından kullanılan blok alanının payı, Bitcoin'in finansal güvenilir bir varlığa doğru evrilişini doğrulayan genel bir yükseliş eğilimi sergiliyor.
 • Anormal fiyat hareketleri esnasında (2017'nin sonundaki erime veya 2021'in başındaki boğa piyasası gibi), borsalar bu uzun vadeli eğilimi kırar ve aşar.
 • Blok alanının çoğunluğu az sayıda borsa tarafından tüketilir.

Son noktayı vurgulamak için, Şekil 6, geçen yıl boyunca günlük ortalama blok alanı kullanımına dayalı olarak borsaları sıralamaktadır. Binance ve Coinbase, bu Paretovari(Pareto ilkesi için örn. "satışların %80'i, topluluğun %20'sinden gelir.") dağıtımda en iyi blok alanı tüketicileri olarak açıkça öne çıkıyor. Geçen ay boyunca, Binance ve Coinbase tek başına tüketilen blok alanının %25'inden sorumluyken, kalan tüm borsaların toplamı yalnızca %16'sını oluşturuyordu.

Şekil 6. Blok alanı kullanımına göre borsa sıralaması

Toplam yaklaşık %40'lık bir katkı ile borsalar, Bitcoin blok alanının birincil tüketicileri olarak ortaya çıkıyor ve onları blok alanı verimlilik analizleri için yüksek değerli hedefler haline getiriyor.

Öncüler, Geride Kalanlar ve Uzak Duranlar

Borsa ortamında SegWit'in fiili olarak benimsenmesinin mevcut durumu hakkında bir fikir edinmek için, farklı borsalar tarafından geçen ay oluşturulan işlemlere SegWit kullanım metriği uygulandı. Şekil 7, değişimleri benimsemeye göre sıralayarak ve bunları üç kategoriye ayırarak bu analizin sonucunu gösterir: Öncüler, %90'dan fazlasını benimsemeyi gösterir; %20-90 arasında benimseme oranları sergileyen geride kalanlar; ve Bitcoin ağındaki işlem hacmini iyileştirme konusundaki ilgisizliklerini açıkça gösteren, %20'nin altındaki benimseme oranlarına sahip uzak duranlar.

Şekil 7. SegWit kullanımına göre borsaların sıralaması

Şekil 7, incelenen 18 borsadan sadece altısının öncü kategorisine girdiğini ve SegWit'i tamamen benimsemiş olarak kabul edilebileceğini gösteriyor. Daha önce borsalar arasında en büyük ikinci blok alanı tüketicisi olarak tanımlanan Coinbase'in bu kategoriye girdiğini belirtmekte fayda var; durum böyle olmasaydı, Coinbase tarafından tüketilen blok alanı miktarı kesinlikle olduğundan daha fazla olurdu.

Kalan 12 borsadan altısı geride kalanlar kategorisine giriyor, yani bu borsalar, aktivasyonundan dört buçuk yıl sonra SegWit'in benimsenmesiyle hala mücadele ediyor. Benimseme ilerleme durumunu ve gelecekte bu kategorideki borsalardan ne bekleneceğini daha iyi ölçmek için Şekil 8, bu borsalar için SegWit'in benimsenmesinin zaman içindeki evrimini vurgulamaktadır.

Şekil 8. Geride kalanlar kategorisindeki değişimlerin zaman içinde SegWit'in benimsenmesinin gelişimi

Altı borsadan üçü için veriler gerçek bir tablo çiziyor: Geçen yıl boyunca HitBTC, Coincheck ve Bitfinex'in benimsenmesi, orta benimseme seviyelerinde aşağı yukarı sabit kaldı. Gemini ise geçtiğimiz yıl içinde benimsenme oranını %50'den %80'in üzerine çıkarmayı başardı. BitMEX de, görünüşe göre oyuna geç kalmış olsa da, geçen yıl boyunca çok ilerleme kaydetti. Belki de en önemlisi, en iyi blok alanı tüketicisi olan Binance, sonunda 2021'in sonuna doğru SegWit'i benimsemeye zorlamak için ciddi bir çaba sarf etmiş görünüyor.

Kalan altı borsa, son kategori olan uzak duranlara girer. %7'lik bir benimseme oranıyla OKEx, SegWit'i benimsemek için en azından bir miktar nominal girişimde bulunmuş olarak nitelendirilen tek borsadır. Aynı şey, altyapılarını daha geniş Bitcoin ağının yararına yükseltmek için ilgisiz olduklarını açıkça gösteren geri kalan borsaların hiçbiri için söylenemez.

Sonuç

 • Bugün borsalar, Bitcoin blok alanının en büyük tüketicileridir. Borsalara ve borsalardan para gönderme veya çekme işlemlerini ve ayrıca borsaların dahili işlemlerini içeren işlemler, Bitcoin blok alanının yaklaşık %40'ını kaplar.
 • Tüm borsalar arasında Binance ve Coinbase açık ara en büyük blok alanı tüketicileridir. Binance'e ve Binance'den yapılan işlemler, tüm blok alanının yaklaşık %15'inden sorumludur; yaklaşık %10 Coinbase.
 • SegWit benimseme metriği, bireysel varlıkların veya tüm ağın SegWit'in benimsenme derecesini ölçmek için uygun değildir; bu amaç için daha iyi bir ölçüm olan SegWit kullanımı tanıtıldı.
 • Yeni oluşturulan SegWit benimseme metriğini kullanarak, borsalar arasında SegWit benimsemesinin gerçek durumunun bir anlık görüntüsünü oluşturabildik: incelenen 18 borsadan altısı SegWit'i tamamen benimsiyor; diğer altısı hala benimseme ile mücadele ediyor; ve son altısı SegWit'i benimsemek için çok az çaba harcadı veya hiç çaba göstermedi.
 • En iyi Bitcoin blok alanı tüketicisi olan Binance, 2021'in sonuna kadar yalnızca %10'luk önemsiz bir SegWit benimseme oranlarına sahipti. Son zamanlarda, benimseme yaklaşık %50'ye yükselmiş olsa da, özellikle Binance'in yaklaşık tüm Bitcoin blok alanının %15'ini tükettiği düşünüldüğünde, bu sayı yetersiz görünüyor.
 • Öte yandan, kullanılan blok alanının %10'undan sorumlu olan Coinbase, SegWit'i zaten tamamen benimsedi.

 • Bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz.
 • Telegram kanalımıza katılabilirsiniz.
 • Analizler ve detaylı çalışmalar için Glassnode Forum'u ziyaret edebilirsiniz.
 • Onchain metrikleri ve grafikler için Glassnode Studio'ya göz atabilirsiniz.
 • Borsaların onchain metrikleri ve aktiviteleri hakkında otomatik bildirimler için Glassnode Alerts Twitter'ı ziyaret edebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Bu rapor herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Tüm veriler yalnızca bilgi amaçlı sağlanmaktadır. Burada verilen bilgilere dayanılarak hiçbir yatırım kararı alınmamalıdır. Kendi yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.