بازار از منظر ارزش زمانی بیتکوین‌ها

بیتکوین پس از بهترین عملکرد خود، اکنون از ادامه حرکت باز ایستاده است. از طریق چندین معیار آنچین، از جمله جریان مبادلات صرافی‌ها، نقد شدن سود معاملات و همچنین عمر بیتکوین‌ها، میزان اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران را به ادامه روند صعودی ارزیابی خواهیم کرد.

بازار از منظر ارزش زمانی بیتکوین‌ها

بیتکوین در چند هفته اخیر با رشد چشمگیر خود نسبت به دیگر دارایی‌ها بهترین عملکرد سال جاری را به ثبت رساند؛ اما طی هفته گذشته وقفه‌ای در مقابل این رشد قیمتی ایجاد شد و بیتکوین با کمی درنگ بین محدوده ۲۶.۷ هزار تا ۲۸.۷ هزار دلار نوسان داشت.

دراین فاصله با استفاده از چندین معیار متفاوت، نحوه سودآوری انواع سرمایه‌گذاران را ارزیابی خواهیم کرد:
· جریان ورودی سرمایه‌گذاران بلندمدت و کوتاه‌مدت به صرافی‌ها به صورت مجزا

· میزان سود نقد شده توسط سرمایه‌گذارانی که در محدوده کف قیمتی خریدار بودند

· معیارهای مرتبط با طول عمر بیتکوین‌ که با بررسی میزان عمر خرج شده بیتکوین‌ها، دراین رالی صعودی اعتماد سرمایه‌گذاران را به بیتکوین ارزیابی می‌کند


شما می‌توانید تمامی نمودارهای این گزارش هفتگی را در داشبورد مشاهده کنید.

🔔هشدارهایی که در این گزارش پیشنهاد می‌شوند، در Glassnode Studio قابل تنظیم هستند.

ذخیره سود معاملات

سرمایه‌گذاران در واکنش به رالی صعودی قیمت در دو هفته اخیر، بیتکوین‌های بیشتری به صرافی‌ها منتقل کردند؛ به طوری که در یک هفته گذشته به صورت خالص ۴.۱۸ هزار بیتکوین به صرافی‌ها انتقال دادند و از ماه می ۲۰۲۲ هنگام سقوط پروژه LUNA، این بالاترین میزان ورودی خالص سرمایه‌گذاران به صرافی‌هاست.

بنابراین انتقال بیتکوین‌ها به صرافی‌ها را باید نوعی برداشت سود سرمایه گذاران از معاملات خود قلمداد کنیم. در نمونه‌های سابق نمودار نیز مشاهده می‌کنید که هر زمان صرافی‌ها تا به این اندازه و یا با حجم ورودی بیشتری مواجه شده بودند، معمولاً این میزان ورودی نوساناتی را در بازار به دنبال داشته و اغلب این نوسانات به کاهش قیمت تمایل داشته‌اند.

Live Advanced Chart

اکنون باید بررسی کنیم که چه مقدار از بیتکوین‌هایی که به صرافی‌ها منقل شدند، متعلق به سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و چه مقدار از آن متعلق به سرمایه‌گذاران بلندمدت است تا از این روش به طورکامل روشن شود که کدام گروه از سرمایه‌گذاران در حال نقد کردن سود معاملات خود هستند. در یک هفته اخیر هر دو گروه حجم ورودی خود را به صرافی‌ها افزایش داده و مجموعا ۳۱ هزار بیتکوین به صرافی‌ها منتقل کردند.

· حدود ۹۲.۵ درصد حجم ورودی به صرافی‌ها متعلق به سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت است که ۶۵ درصد این بیتکوین‌ها در موقعیت سودآور به صرافی‌ها منتقل شدند.
· حدود ۷.۵ درصد حجم ورودی به صرافی‌ها متعلق به سرمایه‌گذاران بلندمدت است که ۸۰ درصد از این بیتکوین‌ها در موقعیت سودآور به صرافی‌ها منتقل شدند.

Live Professional Workbench

اگر حجم سود و زیان نقد شده معاملات بازار را به صورت دلاری در نظر بگیریم، مشاهده می‌کنیم که سرمایه‌گذاران در هفته‌های اخیر به صورت خالص روزانه ۳۲۰ میلیون دلار سود در معاملات خود نقد کرده‌اند. از ماه می ۲۰۲۲ ، دقیقاً قبل از سقوط پروژه LUNA-UST، این بالاترین میزان سودآوری معاملات بازارشمرده می‌شود؛ اما همچنان نسبت به سودآوری در فازهای صعودی گذشته بازار پایین‌تر است.

همچنین به نظر می‌رسد که از جولای ۲۰۲۲، میزان زیان‌های نقد شده نیز به تدریج افت داشته است. بنابراین همانطور که در تحلیل هفته گذشته به آن اشاره شد، بازار به نواحی خنثی پا گذاشته و در مرحله گذار خود، در تلاش برای عبور از فاز نزولی قرار دارد.

Live Advanced Workbench

ارزیابی سودآوری و زیان‌آوری معاملات بازار یکی از بهترین روش‌ها برای تشخیص مدت زمان هولد‌شدن بیتکوین‌ها و زمان جابه‌جایی آن‌هاست.
با کمک این روش می‌توانیم در نمودار زیر میزان سودی که طی یک ماه گذشته نقد شده است را با میانگین سالیانه سود نقد شده معاملات بازار مقایسه کنیم. همانطور که مشاهده می‌کنید از بازه زمانی اکتبر تا نوامبر ۲۰۲۱، اکنون میانگین ماهیانه سودآوری معاملات اولین برخورد را با میانگین سالیانه خود دارد.

با دقت بیشتر به این نمودار مشخص خواهد شد که در فاز صعودی، سود نقد شده معاملات بازار افزایش پیدا می‌کند و در فاز نزولی به حداقل خود می‌رسد. همچنین مشاهده می کنید که در فاز صعودی، روند کلی میانگین سالیانه سودآوری بازار رو به بالا و در فاز نزولی رو به پایین است.

Live Advanced Workbench

بررسی مدت زمان هولد شدن بیتکوین‌ها

در قسمت قبل مشاهده کردیم که چطور می‌توان از جریان ورودی و خروجی صرافی‌ها برای تشخیص میزان سود و زیان نقد شده معاملات سرمایه‌گذاران مختلف بهره برد. اکنون می‌توانیم با ابزاری مشابه، مشاهدات بخش قبل را تکمیل کنیم.
در این معیار، برای محاسبه سود و زیان  بازار، به جای ارزیابی حجم بیتکوین‌ها، به مدت زمان هولد شدن یک بیتکوین می‌پردازیم؛ به عبارتی حدفاصل میان زمان مالکیت و خرج شدن بیتکوین و عمر خرج شده آن مورد توجه است.

زمانی که عمر مجموع بیتکوین‌ها شدیداً کاهش پیدا کند و یا به عبارتی میزان عمر بیشتری از آن‌ها نابود شود، معمولاً به این معناست که حجم قابل‌توجهی از بیتکوین‌ها در حال جابه‌جایی و یا به عبارتی در حال خرج شدن هستند.
از آنجاییکه این معیار به خرج شدن بیتکوین‌های پیر حساسیت بیشتری نشان می‌دهد، با استفاده از این معیار می توان دریافت که سرمایه‌گذاران بلندمدت و باتجربه چه زمانی بیتکوین‌های خود را خرج می‌کنند.

اولین معیاری که از طریق آن می‌توانیم فراز و نشیب عمر بیتکوین‌های بازار را ارزیابی کنیم، معیارLiveliness است. این معیار نسبت میان میزان روزکوین‌های خرج شده یا به عبارتی میزان از بین رفتن عمر بیتکوین‌ها را با میزان روزکوین‌هایی که به تازگی در شبکه ایجاد می‌شوند، مشخص می‌کند.

· زمانی که معیار Liveliness در روند نزولی قرار داشته باشد، بازار هولدکردن را ترجیح می‌دهد و در این فاصله به عمر بیتکوین‌ها افزوده می‌شود که حاکی ازاعتماد سرمایه‌گذاران به بیتکوین است.

· زمانی که معیار Liveliness در روند صعودی قرار داشته باشد، بازار خرج کردن بیتکوین‌های پیر و از بین بردن عمر ذخیره شده در کوین‌ها را ترجیح می‌دهد؛ زیرا از دیدگاه سرمایه‌گذاران بیتکوین بالاتر از ارزش ذاتی خود قرار دارد.

Live Advanced Chart

در بخش‌های قبل میانگین سالیانه سود نقد شده معاملات بازار را مشاهده کردیم، اکنون رابطه‌ای میان معیار Liveliness و سود نقد شده معاملات بازار مشاهده میکنیم زیرا هر دو معیار رفتار مشابهی از بازار نشان می‌دهند:

· در فاز صعودی، سرمایه‌گذاران بلندمدت بیتکوین‌های پیر خود را خرج کرده و  از معاملات خود سود بسیاری نقد می‌کنند. در نتیجه، عرضه بیتکوین در بازار افزایش خواهد داشت و محدوده سقف قیمت تشکیل می‌شود.
· در فاز نزولی سرمایه‌گذاران بلندمدت به انباشت تدریجی مشغول می‌شوند و بسیار کمتر سود اندک معاملات خود را نقد می‌کنند. در نتیجه، روند سودآوری پایین آنها منجر به تشکیل محدوده کف هر چرخه از بازار می‌شود.

در حال حاضر در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم که هر دو معیار در روند نزولی خود قرار دارند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بسیاری از بیتکوین‌ها همچنان غیرفعال هستند.

Live Advanced Chart

ارزش زمانی بیتکوین‌ها

مهمترین معیار برای اندازه‌گیری عمر بیتکوین‌ها معیارCoindays Destroyed است. تعداد روزکوین از حاصل ضرب تعداد بیتکوین و تعداد روزهای هولد شدن آن بیتکوین به دست می‌آید. اکنون این معیار تعداد روزکوین‌های از بین رفته را به عنوان میزان عمرخرج شده بیتکوین‌ها مشخص می‌کند. در این معیار می‌توانیم دو نوع روند صعودی را مشخص کنیم:

· روند صعودی پایدار CDD در فاز صعودی بازار به این معناست که بیتکوین‌های پیرتر به طور پیوسته خرج می‌شوند و سرمایه‌گذاران بلندمدت سود معاملات خود را برداشت می‌کنند.

· جهش صعودی CDD هنگام نوسانات ناگهانی بازار معمولاً در ریزش قیمت رخ می‌دهد و به معنای نفوذ ترس میان سرمایه‌گذاران و تمایل آنها برای خرج کردن بیتکوین‌هاست.

در چند هفته اخیر جهش مختصری در معیارCDD مشاهده کردیم، اما در مقایسه با نمونه‌هایی که در فاز صعودی قبلی بازار رخ داده، بسیار ضعیف‌تر است. بنابراین باید گفت بیتکوین‌هایی که اخیراً در حال خرج شدن هستند، به طور میانگین سن کمتری دارند و در حال حاضر سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت سهم بیشتری از سودآوری معاملات بازار دارند.

Live Advanced Chart

اکنون اگر بخواهیم چرخه‌های مختلف بازار را از دیدگاه عمر بیتکوین‌ها با یکدیگر مقایسه کنیم، بررسی معیار Binary CDD روش مناسبی است. اگر معیار CDD از حد میانگین بلندمدت خود عبور کند، مقدار Binary CDD عدد ۱ خواهد بود🔴؛ به عبارتی در این نواحی، نسبت به میانگین بلندمدت، روز-کوین‌های بیشتری خرج می‌شوند. از طرفی در صورتی که  تعداد روز-کوین‌های خرج شده از میانگین بلندمدت خود پایین‌تر باشد، مقدار Binary CDD عدد ۰  خواهد بود.

بنابراین با توجه به این نمودار مشاهده می‌کنیم که سرمایه گذاران بلندمدت در فازهای صعودی🔴🟠چندین برابر سود معاملات خود را نقد می‌کنند. اما در حال حاضر از دیدگاه این نمودار، بازار در مرحله خنثی قرار دارد و در مرحله گذار خود، برای عبور از فاز نزولی به سمت فاز صعودی تلاش می‌کند.

Live Advanced Workbench

اکنون اگر معیار CDD را به صورت جداگانه برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و کوتاه‌مدت در نظر بگیریم، خواهیم یافت که سرمایه‌گذاران بلندمدت نسبت به سرمایه‌گذاران دیگر کمتر بیتکوین‌های خود را خرج میکنند و برای مدت زمان بیشتری بیتکوین‌های خود را هولد کرده‌اند. به همین علت تاثیر بسیاری بالاتری بر روند معیارهای مرتبط با طول عمر بیتکوین دارند.

طبق این نمودار، حجم سود نقد شده معاملات نسبتا عادی به نظر می‌رسد و هنوز روند پایداری را در خرج شدن روز-کوین‌ها مشاهده نکرده‌ایم.

Live Professional Workbench

نمودار زیر میانگین عمر بیتکوین‌های خرج شده را نشان می‌دهد .اکنون اگر میانگین عمر بیتکوین‌های خرج شده سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت را در نظر بگیریم، مشاهده خواهیم کرد که از زمان سقوط  FTX، میانگین عمر بیتکوین‌های این سرمایه‌گذاران تقریباً ۱۰ روز بوده و تا کنون به ۲۱ روز رسیده است. بنابراین طبق این نمودار سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدتی که در محدوده کف قیمت بیتکوین خریداری کرده، در چند هفته اخیر بیشترین سود را در معاملات خود نقد کرده‌اند.

همچنین با توجه به افزایش میانگین سنی بیتکوین‌ها می‌توان اینگونه برداشت کرد که سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت برای کسب سود صبر بیشتری به خرج داده و اعتماد بیشتری نسبت به بیتکوین پیدا کرده‌اند

Live Professional Chart

در پایان این گزارش، با استفاده از معیار VDDM ،حجم دلاری روزکوین‌های خرج شده را با میانگین سالیانه آن مقایسه میکنیم.

در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که به دلیل رشد اخیر قیمت، حجم دلاری روز-کوین‌های خرج شده، با افزایش خود به تدریج از نواحی فاز نزولی خود فاصله می‌گیرد و از محدوده کف چرخه عبور می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد که در مقابل برداشت سود عده‌ای از سرمایه‌گذاران، تقاضای کافی برای خرید بیتکوین وجود داشته باشد.

محدوده فعلی به اواخر فاز نزولی ۲۰۱۵، ۲۰۱۹ و چرخه ۲۰۲۰ شباهت دارد؛ زیرا در تمام این چرخه‌ها بازار در حال تلاش برای تغییر مسیر و گذر از فاز نزولی قرار داشت.

Live Advanced Workbench

مرور هفته

با توقف رشد قیمت بیتکوین، سرمایه‌گذاران فرصت را برای نقد کردن سود معاملات خود غنیمت شمردند. همچنین سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدتی که در محدوده کف قیمتی این چرخه به انباشت مشغول شده بودند، بیشترین میزان بیتکوین را خرج کردند. اگرچه با افزایش نسبی عمر بیتکوین‌های این سرمایه‌گذاران، به نظر می‌رسد که نسبت به گذشته تمایل بیشتری برای هولد دارایی خود یافته باشند.

به طور کلی به دلیل اعتماد سرمایه‌گذاران به ادامه‌ی روند صعودی، اغلب موجودی بیتکوین‌، فعالیتی چندانی در گردش فعال شبکه ندارد. همچنین درصورتی که از زاویه عمر بیتکوین‌ها به ارزیابی رفتار بازار بپردازیم، مشاهده خواهیم کرد که مطابق با گزارش هفته گذشته، بازار اکنون در تلاش برای عبور از فاز نزولی، به مرحله گذار خود قدم گذاشته است.


شبکه های اجتماعی ما:

اسپانیایی ( تحلیلگر: (@ElCableR, Telegram, Twitter
پرتغالی (تحلیلگر:( @pins_cripto, Telegram, Twitter
ترکی (تحلیلگر:( @wkriptoofficial, Telegram, Twitter
فارسی(تحلیلگر: @CryptoVizArt, Telegram, Twitter)

· ما را در توییتر دنبال کنید.

· به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

· برای تحلیل و گفتگو بیشتر به فروم گلسنود مراجعه کنید.

· برای مشاهده معیارهای on-chain، به استودیو گلسنود مراجعه کنید.

· برای دریافت پیام‌های هشدار خودکار از طرف معیارهای on-chain و فعالیت‌ صرافی ها، به صفحه توییتر پیام‌های هشدار مراجعه کنید.

نکته: این هفته‌نامه قصد هیچ نوع توصیه مالی و سرمایه‌گذاری ندارد و تمامی این داده‌ها صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی منتشر شده است. بهتر است هیچ نوع تصمیم مالی از این اطلاعات اخذ نشود و مسئولیت تمام تصمیمات مالی شما صرفاً به عهده شخص شمآست