بررسی تاثیرات ارتقاء Shanghai

پیش از ارتقاء Shanghai بسیاری بر این باور بودند که رهاسازی دارایی‌های قفل شده موجب فشار فروش در بازار اتریوم خواهد شد. در گزارش قبل به تاثیرات احتمالی این ارتقا پرداخته شد و در این گزارش به حجم دارایی‌های آزاده شده، سهم هرکدام‌ از سپرده‌گذاران و تاثیرات بالفعل آن در شبکه اتریوم خواهیم پرداخت.

بررسی تاثیرات ارتقاء Shanghai

شبکه اتریوم در تاریخ دوازدهم آوریل ۲۰۲۳، شاهد رخداد مهم دیگری تحت عنوان ارتقاء Shanghai بود. با اجرای این ارتقای مهم پس از گذشت دو سال، سپرده‌گذاران اکنون می‌توانند سود حاصل شده از سپرده‌گذاری خود را دریافت کرده، به طور کامل از استخر سپرده‌گذاری اتریوم خارج شده و یا با تجهیزات جدید مجددا دارایی خود را سپرده‌گذاری کنند.

برخلاف باور عموم، نقد شدن دارایی‌های قفل شده پس از ارتقاء Shanghai ، تاثیر چندانی بر قیمت اتریوم نداشت؛ در عوض قیمت اتریوم یک هفته پس از اجرای ارتقاء تا سطح ۲۱۱۰ پیش رفت و عمدتاً به دلیل ریزش کلی بازارهای دیجیتال تا سطح ۱۹۲۰ کاهش داشت. در طول دو هفته گذشته نیز قیمت اتریوم در همین محدوده نوسان داشته است.

در گزارش شماره ۱۵ به پیش‌بینی میزان فشار فروش احتمالی پس از اجرای Shanghai پرداختیم و تخمین زده‌ایم که احتمالا پس از اجرای ارتقاء، ۱۷۰هزار اتریوم به بازار عرضه خواهد شد. اکنون در ادامه گزارش قبل بررسی خواهیم کرد که پس از ارتقاء میزان برداشت و سپرده گذاری گروه‌های مختلف شبکه چه میزان بوده است.

ارزیابی پیش‌بینی‌های گذشته

در گزارش شماره ۱۵، با توجه به ساختار شبکه اتریوم، ویژگی‌های فنی مکانیزم اجماع و همچنین رشد و ارتقاء صنعت Staking ، در سه سناریو احتمالی، وقایع دوران پس از Shanghai را پیش‌بینی کرده‌ایم.

به طور کلی آزادسازی دارایی‌های قفل‌شده سپرده‌گذاران، صرفا با درخواست خروج آن‌ها از استخر سپرده‌گذاری میسر نمی‌شود و دو عامل دیگر در رهاسازی اتریوم‌های قفل‌شده دخیل هستند: نوع برداشت دارایی‌ها و سقف روزانه برداشت. در این گزارش به صورت مختصر به این دو مکانیزم خواهیم پرداخت؛ اما شما می‌توانید برای جزئیات بیشتر گزارش شماره ۱۵ را مطالعه کنید.

در گزارش قبلی تخمین زده‌ایم که پس از ارتقاء Shanghai، احتمالاً ۷۸۹ هزار اتریوم آزاد خواهد شد و در طول یک هفته بعد ۱۷۰ هزار اتریوم فروخته شود. اکنون به نظر می‌رسد که تخمین ما بسیار محتاطانه بوده است؛ زیرا علی‌رغم تحت فشار بودن خدمات سپرده‌گذاری صرافی Kraken توسط دولت آمریکا، این صرافی درهفته اول پس از اجرای ارتقاء، ۱۲۸.۰۸۸  اتریوم از استخرسپرده‌گذاری خارج کرده است.

میزان دارایی که در واقع در طول یک ماه اخیر آزاد شده 🟡، رقمی بین میزان تخمینی ما 🔵و حداکثر میزان قابل برداشت 🔴 از استخر سپرده‌گذاری است. در هفته‌ی ابتدایی پس از ارتقاء Shanghai، حدود ۸۵۶هزار اتریوم به عنوان سود سپرده‌گذاری(برداشت سطحی) و ۲۳۲ هزار اتریوم به عنوان مبلغ اصلی (برداشت کامل) سپرده برداشت شده است؛ بنابراین۸۰ درصد حجم آزاد شده را مجموع سود‌های سپرده‌گذاری تشکیل می‌دهند.

اگر حجم دارایی که پس از آزادسازی فروخته شده‌ است بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که ورود ۱.۸ میلیون اتریوم به صرافی‌ها در طول هفته اول، سبب افزایش محسوسی در حجم ورودی به صرافی نشده و فشار فروشی در بازار اتریوم به دنبال نداشته است. ورود این میزان اتریوم به صرافی‌ها در مقایسه با حجم ورودی که در گذشته موجب ریزش‌های قیمتی شده، بسیار اندک است.

بر این اساس می‌توان گفت که طبق انتظار ما، ارتقاء Shanghai سبب افزایش غیرعادی حجم فروش روزانه در بازار اتریوم نشده است.

Live Advanced Chart

انواع برداشت سپرده

ارتقاء Shanghai امکان دو نوع برداشت را به سپرده‌گذاران می‌دهد: برداشت کامل و برداشت سطحی. در برداشت سطحی سپرده‌گذاران هر ۴ روز و ۱۲ ساعت، به صورت خودکار سود سپرده‌گذاری خود را در آدرس‌های شخصی خود دریافت می‌کند. در برداشت کامل، سپرده‌گذار ولیدتور خود را غیرفعال کرده و اصل مبلغ سپرده‌گذاری شده خود را به صورت کامل برداشت می‌‌کند.

یک سپرده‌گذار برای برداشت کامل دارایی خود در ابتدا باید پیام خروجی را امضا کرده و تا برداشت سطحی سود سپرده‌گذاری خود (۴ روز و ۱۲ ساعت) در صف خروجی منتظر بماند. علاوه بر اینکه سپرده‌گذاران می‌توانند به صورت اختیاری از استخر خارج شوند، عده‌ای از سپرده‌گذاران توسط مکانیزم Slashing (جریمه ولیدتورها) به صورت اجباری از استخر خارج می‌شوند.

برای برداشت سود سپرده‌گذاری، حدود ۳۰۰ هزار سپرده‌گذار باید آدرس دریافت‌کننده خود را بروزرسانی می‌کردند. در طول هفته اول حدود ۸۵ درصد از آدرس‌های دریافت کننده بروزرسانی شده و در حال حاضر حدود ۹۵ درصد از آدرس‌های دریافت کننده به‌روز هستند.

در نتیجه برای مراحل برداشت سطحی سود سپرده‌گذاری و برداشت کامل اصل مبلغ سپرده‌گذاری دارایی طبق الگوریتم از پیش‌ تعیین شده، حدود ۴.۵ روز زمان نیاز است. برای مطالعه جزئیات بیشتر گزارش ۱۵ را مطالعه کنید.

در ابتدا سود سپرده‌گذاری حجم قابل توجهی از اتریوم‌های آزاد شده را تشکیل می‌داد زیرا پس از گذشت دو سال، تمام سودهای جمع‌آوری شده به یک باره به آدرس سپرده‌گذاران مربوطه ارسال می‌شود. تا کنون حدود ۸۴ درصد از سود جمع‌آوری شده به صاحبان خود منتقل شدند و ۱۶ درصد سود باقی‌مانده زمانی قابل برداشت است که سپرده‌گذاران باقی‌مانده، آدرس‌های دریافتی خود را بروزرسانی کنند.

به طور کلی ‌از آنجایی که سپرده‌ها در ولیدتورها ذخیره شده‌اند، تعداد سپرده‌هایی که به صورت کامل برداشت می‌شود به تعداد ولیدتورهایی بستگی دارد که در صف خروجی هستند و همچنین روزانه تعداد محدودی ولیدتور امکان خروج از استخر را دارد. در حال حاضر صرفاً ۱۸۰۰ ولیدتور (معادل ۵۷,۶۰۰ هزار اتریوم) می‌تواند از استخر سپرده‌گذاری خارج و یا به آن وارد شود.

پس از اجرای ارتقاء Shanghai، درخواست خروج ولیدتورها بلافاصله به حداکثر میزان خود، در سقف ۵۷,۶۰۰ هزار اتریوم رسید. از ۲۸ آوریل حجم برداشت‌ کامل سپرده‌ها از حجم برداشت‌ سطحی سود سپرده‌ها سبقت گرفته است. از آنجایی که اغلب تحلیلگران علت اصلی ایجاد فشار فروش بازار اتریوم را، حجم برداشت‌های سطحی یا به عبارتی میزان سود خارج شده می‌دانند، به طرز جالبی مشاهده می‌کنیم که اکنون حجم برداشت‌های کامل از حجم برداشت‌های سطحی بسیار بیشتر است.

خروج سود سپرده‌ها

هر چه تعداد ولیدتورهای استخر سپرده‌گذاری بیشتر باشد، سود سالیانه ولیدتورها نیز به همان نسبت کاهش می‌یابد و بالعکس. در حال حاضر ۵۶۱ هزار ولیدتور در استخر سپرده‌گذاری فعال هستند و سود سالیانه آن‌ها  ۴.۲۷ درصد تخمین زده می‌شود.

هر ولیدتور حداکثر می‌تواند ۳۲ اتریوم داشته باشد و سود مازاد حاصل از سپرده‌گذاری ۳۲ اتریوم، به عنوان اصل مبلغ سپرده‌ محسوب نمی‌شود و تا قبل از ارتقاء Shanghai‌ امکان سپرده‌گذاری مجدد این سود مازاد وجود نداشت. قبل از ارتقا، به صورت تخمینی به ازای هر ولیدتور ۳۴ اتریوم در استخر سپرده‌گذاری وجود داشت که ۲ اتریوم باقی‌مانده آن، سودیست که از سپرده‌گذاری حاصل شده و در استخر بلااستفاده باقی مانده است.

پس از ارتقای Shanghai ، در اولین مرحله از برداشت سطحی، سود سپرده‌گذاری به صورت خودکار از ولیدتورها به آدرس شخصی سپرده‌گذاران منتقل شده و در نتیجه اکنون به صورت میانگین به ازای هر ولیدتور ۳۲.۳۹ اتریوم در استخر موجود است.

Live Workbench Chart

قبل از ارتقاء Shanghai، حدود ۱.۱۲ میلیون اتریوم به صورت سود سپرده‌گذاری در استخر سپرده‌گذاری بلااستفاده بود اما اکنون با خروج سود سپرده‌گذاری و انتقال آن به آدرس شخصی سپرده‌گذاران، صرفاً ۲۲۳ هزار اتریوم بلااستفاده در استخر موجود است و ۹۸.۱ درصد مبلغ موجود در استخر سپرده‌گذاری به صورت فعالانه برای تأمین امنیت شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Live Advance Chart

خروج مبلغ اصلی سپرده‌ها

در مجموع ۴۷,۳۴۱ ولیدتور دارای ۱.۵۵ میلیون اتریوم (معادل ۲.۹۳ میلیارد دلار) تا کنون از استخر خارج شده اند. بیشترین میزان خروجی از استخر به تعداد ۱۴,۲۴۹ ولیدتور یک روز پس از ارتقاء Shanghai رخ داد. البته همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، در روزهای بعد تعداد خروجی کاهش یافته و شاهد خروج روزانه بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ ولیدتور هستیم.

همچنین پس از اجرای ارتقاء، به دلیل خطایی از سمت یکی از نودهای خدمات سپرده‌گذاری Lido،حدود ۱۱ ولیدتور بلافاصله جریمه شدند.

Live Advance Chart

از طرف دیگردر حالی که ۱,۸۳۷ ولیدتورهم‌اکنون قصد خروج از استخر را دارند، در حال حاضر حدود ۲۳ هزار ولیدتور در صف ورودی منتظر فعال شدن هستند. با توجه به هر دو صف ورودی و خروجی مشاهده می‌کنیم که ولیدتورهای بیشتری تمایل به ورود به استخر را دارند‌ و به همین دلیل تغییر محسوسی در تعداد ولیدتورهای فعال شبکه ایجاد نشده است.

بنابراین به دلیل کاهش خروج ولیدتورها در روزهای ابتدایی و ورود تعداد زیادی از ولیدتورهای جدید به استخر، انتظار می‌رود که تعداد ولیدتورهای استخر در آینده نزدیک افزایش بیشتری یابد. یکی از علت‌های عدم فشار فروش بازار را می‌توان ورود ولیدتورهای جدید به استخر سپرده‌گذاری دانست.

Live Chart

اکنون پس از بررسی خروج دارایی به روش‌های مختلف و ولیدتورهای جریمه شده، می‌توان گفت که اغلب ولیدتورها از کاربران صرافی‌های متمرکز دارای خدمات سپرده‌گذاری بوده‌اند.

صرافی Kraken به تنهایی ۱۵,۵۰۱ ولیدتور (معادل  ۱.۵۵ میلیون اتریوم و ۳۲ درصد کل حجم سپرده‌گذاری شده در استخر ) را خارج کرده است. همچنین Binance حدود  ۶۰۰۰  ولیدتور ، Coinbase حدود ۵,۱۷۹ ولیدتور، Figment حدود ۲,۵۱۴ ولیدتور و Gate.io  حدود ۱۰۰۰ ولیدتور را خارج کرده‌ است. دیگر صرافی‌های متمرکز کمتر از هزار ولیدتور خارج کرده اند و لازم به ذکر است که مرکز سپرده‌گذاری Lido همچنان به کاربران خود امکان برداشت دارایی قفل شده را نداده است.

از تعداد ۴۸,۳۴۱ ولیدتور خارج شده، صرفا ۲,۵۶۱ ولیدتور متعلق به کاربران مستقل از صرافی‌های متمرکز بوده است.

تعداد بسیاری از ولیدتورها (۱۵,۵۲۲ ولیدتور) متعلق به سپرده‌گذاران شخصی هستند. بنابر بررسی‌های پیشین ما، این دسته از سپرده‌گذاران هنگام رخدادهای مهم فعالیت بیشتری در شبکه اتریوم دارند. همچنین از طریق مرکز سپرده‌گذاری Lido در حال حاضر سپرده‌گذاری‌های بسیاری انجام می‌شود که نشان می‌دهد افراد تقاضای بسیاری برای توکن‌های نقدشونده Lido دارند.

علی‌رغم اینکه ورودی و خروجی ولیدتورها پس از ارتقاء Shanghai افزایش یافته، با این حال سهم مراکز سپرده‌گذاری‌ از میزان دارایی سپرده‌گذاری شده تغییری چندانی نداشته است. به طور مثال Kraken که بیشترین تعداد خروجی ولیدتورها را ثبت کرده ، تنها ۱.۱ درصد از کل حجم سپرده‌گذاری شده خود را از دست داده و سهم Binance نیز ۰.۵ کاهش یافته است. از طرفی سهم RocketPool حدود ۲.۳ درصد افزایش یافته و سهم Stakefish نیز ۱.۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

مرکز خدمات سپرده‌گذاری‌ نقدشونده‌ Lido، با ۳۳.۵ درصد سهم، همچنان بیشترین حجم سپرده‌گذاری شده را در اختیار دارد. در رتبه‌های بعدی صرافی‌ متمرکز Coinbase با ۱۱درصد سهم و صرافی Kraken با ۷.۱ درصد، بیشترین سهم از حجم سپرده‌گذاری شده را در اختیار دارند.

مرور هفته

از زمان اجرای ارتقاء Shanghai تاکنون حجم بسیاری از دارایی‌های قفل شده برداشت شده‌اند. در ابتدا تمام سودهای جمع‌آوری شده در طول دو سال اخیر به صورت خودکار برداشت شد و سپس بیش از ۴۸۰۰۰ ولیدتور به صورت داوطلبانه استخر سپرده‌گذاری‌ اتریوم را ترک کردند. به طور کلی ۱.۵۵ میلیون اتریوم از استخر خارج شده است.

علی‌رغم اینکه اکنون سپرده‌گذاران می‌توانند پس از مدت‌ها سود و مبلغ اصلی سپرده خود را برداشت کنند، این قابلیت آنها برای نقد کردن دارایی‌های خود تاثیر عمیقی در قیمت بازار به همراه نداشته است. یکی از علت‌های عدم تاثیرپذیری قیمت را می‌توان در افزایش تعداد سپرده‌گذاری‌ها در چند هفته اخیر جستجو کرد؛ به طوری که افراد برای سپرده‌گذاری تقاضای بیشتری دارند و به نوعی تاثیرات عرضه دارایی‌های برداشت شده را خنثی می کنند. انتظار داریم که در آینده‌ای نزدیک افزایش بیشتری را در تعداد سپرده‌گذاری‌ها شاهد باشیم.

همچنین با وجود اینکه تعداد ورودی و خروجی ولیدتورها در این مدت بسیار بالا بوده است؛ همچنان تغییر قابل‌توجهی در سهم سپرده‌گذاری ارائه‌دهنگان خدمات سپرده‌گذاری‌ مشاهده نمی‌شود.

به طور کلی با بررسی‌های انجام شده در این گزارش، می‌توان مشاهده کرد که مکانیزم اثبات سهام در رابطه با نحوه ورود و خروج ولیدتورها طبق برنامه از پیش‌تعیین شده عمل کرده است. همچنین مکانیزم اجماع اتریوم ثبات خود را در این روند حفظ کرده و این مرحله مهم را با موفقیت پشت سر گذاشته است. موفقیت شبکه اتریوم در این مراحل، ریسک چالش‌های فنی را به حداقل می‌رساند و تاثیرات مثبتی در امنیت و ساختار اقتصادی شبکه خواهد داشت.


ما را در توییتر دنبال کنید.

· به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

· برای تحلیل و گفتگو بیشتر به فروم گلسنود مراجعه کنید.

· برای مشاهده معیارهای on-chain، به استودیو گلسنود مراجعه کنید.

· برای دریافت پیام‌های هشدار خودکار از طرف معیارهای on-chain و فعالیت‌ صرافی ها، به صفحه توییتر پیام‌های هشدار مراجعه کنید.

نکته: این هفته‌نامه قصد هیچ نوع توصیه مالی و سرمایه‌گذاری ندارد و تمامی این داده‌ها صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی منتشر شده است. بهتر است هیچ نوع تصمیم مالی از این اطلاعات اخذ نشود و مسئولیت تمام تصمیمات مالی شما صرفاً به عهده شخص شماست.