Η Τιμή του Χρόνου

Μετά από εβδομάδες υπεραπόδοσης του Bitcoin, η αγορά παίρνει μια ανάσα. Στο πλαίσιο αυτής της σταθεροποίησης, θα μετρήσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών κατά την ανοδική τάση χρησιμοποιώντας μια σειρά από εργαλεία εντός της αλυσίδας.

Η Τιμή του Χρόνου

Η αγορά έκανε μια παύση αυτή την εβδομάδα, με τις τιμές του BTC να παγιώνονται σε ένα στενό εύρος μεταξύ $26,7k και $28,7k. Μετά την ιστορικά σημαντική υπεραπόδοση που καλύψαμε στην έκδοση της προηγούμενης εβδομάδας, η αγορά παίρνει μια ανάσα.

Καθώς λαμβάνει χώρα αυτή η παγίωση, θα επικεντρωθούμε στην καλύτερη ταξινόμηση της συμπεριφοράς των επενδυτών για την ανάληψη κερδών, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία εργαλείων εντός της αλυσίδας:

 • Εισροές σε Ανταλλακτήρια (Exchange Flows) συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης σε Μακροπρόθεσμους και Βραχυπρόθεσμους Κατόχους.
 • Πραγματοποιημένα Κέρδη (Realized profits) που έχουν κλειδώσει οι επενδυτές που συσσωρεύουν νομίσματα κοντά στα πρόσφατα χαμηλά.
 • Μετρικές Διάρκειας Ζωής (Lifespan metrics) που περιγράφουν το μέγεθος του χρόνου διακράτησης μέχρι την «καταστροφή», για να μετρηθεί καλύτερα η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην επικρατούσα ανοδική τάση.

🪟 Δείτε όλα τα διαγράμματα που καλύπτονται σε αυτή την έκθεση στο The Week On-chain Dashboard.

🔔 Οι έξυπνες ιδέες που παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση μπορούν να οριστούν μέσα στο Glassnode Studio.

Απομακρύνοντας τις Μάρκες από το Τραπέζι

Ως απάντηση στην ισχυρή αύξηση της τιμής τις τελευταίες εβδομάδες, οι επενδυτές αύξησαν τον όγκο των νομισμάτων που κατατίθενται στα ανταλλακτήρια. Οι καθαρές ροές στα ανταλλακτήρια αυξήθηκαν κατά περίπου 4,18k BTC αυτή την εβδομάδα, η μεγαλύτερη καθαρή αύξηση από την κατάρρευση του LUNA τον Μάιο του 2022.

Αυτό υποδηλώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας βαθμός ανάληψης κερδών, καθώς οι επενδυτές παίρνουν τις μάρκες από το τραπέζι. Προηγούμενες περιπτώσεις, κατά τον τελευταίο κύκλο, με παρόμοιες ή μεγαλύτερες καθαρές εισροές, έχουν όλες ευθυγραμμιστεί με σημαντικά γεγονότα μεταβλητότητας της αγοράς, συνήθως προς τα κάτω.


Live Advanced Chart

Μπορούμε επίσης να αξιολογήσουμε την κατανομή των νομισμάτων που αποστέλλονται στα ανταλλακτήρια είτε από τους Μακροπρόθεσμους είτε από τους Βραχυπρόθεσμους Κατόχους, επιτρέποντάς μας να διερευνήσουμε ποιες ομάδες παίρνουν κέρδη. Τα ανταλλακτήρια είδαν μια άνοδο στα νομίσματα που αποστέλλονται και από τις δύο ομάδες, φτάνοντας στο μέγιστο των 31k BTC συνολικά αυτή την εβδομάδα.

 • Οι Βραχυπρόθεσμοι Κάτοχοι (Short-Term Holders) κυριαρχούν στο 92,5% του συνολικού όγκου εισροών, με το 65% του συνόλου να είναι κέρδη.
 • Οι Μακροπρόθεσμοι Κάτοχοι (Long-Term Holders) αντιπροσωπεύουν μόλις το 7,5% του συνολικού όγκου καταθέσεων, ωστόσο το 80% του όγκου τους είναι σε κέρδη, η μεγαλύτερη άνοδος από τα μέσα του 2021.
Live Professional Workbench

Συνολικά, η αγορά έχει δεσμεύσει $320M /ημέρα σε καθαρά κέρδη από δαπανημένα νομίσματα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη λήψη καθαρών κερδών από τον Μάιο του 2022, ακριβώς πριν καταρρεύσει το LUNA-UST. Σημειώνουμε ότι το μέγεθος των πραγματοποιηθέντων κερδών εξακολουθεί να παραμένει πολύ κάτω από τα τυπικά επίπεδα της ανοδικής αγοράς.

Είναι επίσης προφανές ότι η σοβαρότητα των καθαρών ζημιών έχει επίσης μειωθεί από τον Ιούλιο του 2022. Αυτό ενισχύει τις παρατηρήσεις μας από την προηγούμενη εβδομάδα (12η Εβδομάδα) ότι η αγορά εμφανίζεται να έχει επιστρέψει σε μια πιο ουδέτερη ταχύτητα και μοιάζει περισσότερο σε μια μεταβατική δομή της αγοράς.

Live Advanced Workbench

Η μέτρηση των πραγματοποιημένων κερδών/ζημιών είναι μια ισχυρή τεχνική στην ανάλυση εντός της αλυσίδας, η οποία ενεργοποιείται από την Pricestamping (Σήμανση Τιμών) των νομισμάτων όταν κινούνται στην αλυσίδα. Από αυτό, μπορούμε να συγκρίνουμε το μέγεθος του κέρδους που έχει κλειδώσει τον τελευταίο μήνα, με τον ετήσιο μέσο όρο. Εδώ, μπορούμε να δούμε ότι έχουμε την πρώτη θετική διασταύρωση της δυναμικής από το Ιστορικό Υψηλό του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2021.

Αυτό το εργαλείο υποδεικνύει περιόδους βαριάς ή ελαφριάς ανάληψης κερδών σε ανοδικές ή πτωτικές αγορές, αντίστοιχα. Ειδικότερα, παρατηρήστε τη συνολική μορφή του ετήσιου κινητού μέσου όρου για τα Πραγματοποιημένα Κέρδη (Realized Profits), ο οποίος έχει ανοδική τάση σε ανοδικές και καθοδική σε πτωτικές.

Θα μεταφέρουμε αυτή την παρατήρηση στο επόμενο σχετικό και εξίσου ισχυρό θέμα μας, της μετρικής Lifespan (Διάρκειας Ζωής).

Live Advanced Workbench

Παρακολουθώντας τον Χρόνο

Στην προηγούμενη ενότητα, παρατηρήσαμε πώς οι ροές στα ανταλλακτήρια μπορούν να συσχετιστούν με το βαθμό κέρδους που πραγματοποιούν οι διάφορες ομάδες στην αλυσίδα. Μπορούμε επίσης να το συμπληρώσουμε αυτό με μια άλλη σουίτα εργαλείων στην κατηγορία της Διάρκειας Ζωής (Lifespan). Αντί να μετράμε τη αλλαγή στην μεταβολή της αξίας ενός νομίσματος για να αποκτήσουμε κέρδος/ζημία, αντ' αυτού, μετράμε τον χρόνο διακράτησης που δαπανάται μεταξύ της απόκτησης νομίσματος, και της διάθεσης.

Όταν παρατηρούμε έντονη καταστροφή της Lifespan, αυτό συνήθως σημαίνει ότι ένας μεγάλος όγκος παλαιότερων νομισμάτων βρίσκεται σε κίνηση, βοηθώντας μας να εντοπίσουμε περιόδους κατά τις οποίες οι πιο μακροπρόθεσμοι και έμπειροι επενδυτές αποχωρούν.

Η πρώτη μας επιλογή είναι να αξιολογήσουμε το μακροοικονομικό τοπίο μέσω της μετρικής Liveliness (Ζωτικότητα). Αυτή η μετρική ορίζει με κομψό τρόπο την αναλογία, όλων των εποχών, μεταξύ της Καταστροφής και της Δημιουργίας της Διάρκειας Ζωής (Lifespan Destruction, και Creation).

 • Η Liveliness (Ζωτικότητα) θα έχει πτωτική τάση όταν η αγορά προτιμά να συσσωρεύει και να HODL νομίσματα, δημιουργώντας μια δεξαμενή Lifespan και υποδηλώνοντας εμπιστοσύνη στο περιουσιακό στοιχείο.
 • Η Liveliness (Ζωτικότητα) θα έχει υψηλότερη τάση όταν η αγορά προτιμά να διανέμει παλιά νομίσματα και να εξαντλεί τη δεξαμενή Lifespan, υποδηλώνοντας ότι το περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ακριβό.
Live Advanced Chart

Υπενθυμίζοντας το σχήμα του Ετήσιου μέσου όρου των Πραγματοποιημένων Κερδών (Realized Profits), μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ένα πολύ παρόμοιο σχήμα και σχέση με τη Liveliness, κυρίως επειδή περιγράφουν παρόμοιες συμπεριφορές της αγοράς:

 • Κατά τη διάρκεια των ανοδικών αγορών, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές ξοδεύουν μακροχρόνια αδρανή νομίσματα και πραγματοποιούν μεγάλα κέρδη. Αυτό τελικά οδηγεί σε υπερπροσφορά και δημιουργεί μια μακροοικονομική κορυφή της αγοράς.
 • Κατά τη διάρκεια των πτωτικών αγορών, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές επιστρέφουν σε μια αργή στρατηγική συσσώρευσης και τα κέρδη που λαμβάνονται από μέρα σε μέρα είναι λιγότερα. Αυτό δημιουργεί τελικά ένα κατώτατο όριο του κύκλου.

Προς το παρόν, μπορούμε να δούμε ότι και οι δύο μετρικές παραμένουν σε μακροσκοπικές πτωτικές τάσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πλειονότητα των νομισμάτων παραμένει ανενεργή εντός της αλυσίδας.

Live Advanced Chart

Η βασική μετρική για τη μέτρηση της Lifespan είναι οι Ημέρες Καταστροφής Νομισμάτων [Coindays Destroyed (CDD)], η οποία αντικατοπτρίζει τον όγκο του «χρόνου αναμονής του επενδυτή» που δαπανάται κάθε μέρα. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύκλου, μπορούμε γενικά να περιγράψουμε τις αυξήσεις της CDD σε δύο κατηγορίες:

 • Διαρκείς ανοδικές τάσεις κατά τη διάρκεια των ανοδικών αγορών που αντανακλούν μια συνεχή πίεση διανομής καθώς οι μακροπρόθεσμοι κάτοχοι αποκομίζουν κέρδη.
 • Απότομες κορυφώσεις κατά τη διάρκεια γεγονότων υψηλής μεταβλητότητας, που συνήθως παρατηρούνται σε πτωτικές αγορές. Αυτές αντανακλούν περιόδους εκτεταμένου πανικού, καθώς οι επενδυτές ξοδεύουν νομίσματα λόγω της υψηλής μεταβλητότητας.

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται μια μικρή άνοδος της CDD, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής παραμένει πολύ κάτω από τα τυπικά επίπεδα της ανοδικής αγοράς. Αυτό υποδεικνύει ότι ο μέσος όρος των ξοδεμένων νομισμάτων είναι ακόμη σχετικά νέος, ευθυγραμμιζόμενος με την παρατήρησή μας ότι οι Βραχυπρόθεσμοι Κάτοχοι κυριαρχούν στην αποκόμιση κερδών επί του παρόντος.

Live Advanced Chart

Ένα χρήσιμο εργαλείο για τη σύγκριση μεταξύ των κύκλων είναι το Δυαδικό CDD (Binary CDD), το οποίο μετατρέπει τη μετρική CDD σε αποτέλεσμα ένα, εάν το μέγεθος υπερβαίνει έναν μακροπρόθεσμο μέσο όρο (επιστρέφει μηδέν, εάν όχι). Εδώ έχουμε επίσης εξομαλύνει το ίχνος με έναν μέσο όρο 7 ημερών για να δημιουργήσουμε έναν ταλαντωτή.

Από αυτή την άποψη, η ανάληψη κερδών από τους μακροπρόθεσμους κατόχους σε ανοδικές αγορές γίνεται εξαιρετικά εμφανής, η οποία αναδεικνύεται ως συνεχείς περίοδοι κόκκινου και πορτοκαλί χρώματος. Στην τρέχουσα αγορά μας, ωστόσο, παραμένουμε σταθερά μέσα σε ένα ήσυχο τμήμα, χαρακτηριστικό των πτωτικών αγορών, των πρώιμων ανοδικών και της μεταβατικής περιόδου που μεσολαβεί.

Live Advanced Workbench

Η πρόσφατη άνοδος της CDD είναι αρκετά ορατή όταν αναλύεται στις ομάδες LTH και STH (Μακροπρόθεσμων και Βραχυπρόθεσμων Κατόχων). Παρά το γεγονός ότι οι Μακροπρόθεσμοι Κάτοχοι συνεισφέρουν λιγότερο στον όγκο των δαπανημένων νομισμάτων, ο χρόνος διακράτησής τους είναι πολύ μεγαλύτερος και, συνεπώς, τείνουν να έχουν υπερβολική επιρροή στις μετρήσεις της Lifespan.

Σύμφωνα με αυτό το μέτρο, η πρόσφατη ανάληψη κερδών είναι επίσης αρκετά μέτρια και δεν έχει ακόμη δημιουργήσει μια διαρκή ανοδική τάση στο CDD.

Live Professional Workbench

Μελετώντας τους Βραχυπρόθεσμους Κατόχους, η μέση ηλικία ενός νομίσματός τους που έχει ξοδευτεί, έχει επίσης αυξηθεί, διπλασιάζοντας ουσιαστικά τις ~10 ημέρες, για τους μήνες που προηγήθηκαν της αποτυχίας του FTX, σε 21 ημέρες σήμερα. Αυτό προσθέτει περαιτέρω στοιχεία στο επιχείρημα ότι η ομάδα των Βραχυπρόθεσμων Κατόχων, που συγκέντρωσε BTC κοντά στα χαμηλά του κύκλου, είναι οι πρωταρχικοί συμμετέχοντες πίσω από την πρόσφατη ανάληψη κερδών.

Υποδηλώνει επίσης ότι οι Βραχυπρόθεσμοι Κάτοχοι είναι όλο και περισσότερο πρόθυμοι να περιμένουν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, γεγονός που υποδηλώνει έναν βαθμό εμπιστοσύνης στην επικρατούσα τάση της αγοράς.

Live Professional Chart

Η Αξία του Χρόνου

Τέλος, μπορούμε να φέρουμε τη Lifespan στο πεδίο των τιμών, αξιοποιώντας την προηγούμενη έρευνά μας για την ανάπτυξη του Πολλαπλασιαστή Αξίας Ημερών Καταστροφής (Value Days Destroyed Multiple - VDDM). Αυτή η μέτρηση συγκρίνει τη μηνιαία αξία σε δολάρια της CDD με τον ετήσιο μέσο όρο της.

Επί του παρόντος, μπορούμε να δούμε ότι η τιμή του VDDM επιταχύνει την έξοδο από μια μακρά περίοδο διαπραγμάτευσης γύρω από τα χαμηλά επίπεδα του κύκλου. Αυτό δείχνει ότι η καταστροφή της αξίας της CDDD ως απάντηση στην πρόσφατη δράση των τιμών εγκαταλείπει την τυπική περιοχή της πτωτικής αγοράς και υποδηλώνει ότι εισρέει επαρκής ζήτηση στην αγορά για να απορροφήσει τα κέρδη που αποκομίστηκαν.

Αυτό παρουσιάζει και πάλι πολλές ομοιότητες με τα τέλη των εποχών του 2015, του 2019 και του 2020, οι οποίες αποδείχθηκαν σημεία μετάβασης του κύκλου της αγοράς.

Live Advanced Workbench

Περίληψη και Συμπεράσματα

Καθώς η αγορά Bitcoin κάνει ένα διάλειμμα, η ανάληψη κερδών από τους επενδυτές αρχίζει να ζεσταίνεται. Οι Βραχυπρόθεσμοι Κάτοχοι που συσσώρευσαν κοντά στα χαμηλά του κύκλου κυριαρχούν στην πλειοψηφία της συμπεριφοράς των δαπανών, αν και η προθυμία τους να κρατήσουν νομίσματα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα είναι εμφανής.

Συνολικά, η πλειονότητα των BTC φαίνεται να είναι αρκετά ανενεργή εντός της αλυσίδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να έχουν εμπιστοσύνη στην επικρατούσα ανοδική τάση. Παρόμοια με το άρθρο μας της προηγούμενης εβδομάδας, μέσα από τον φακό της Lifespan των νομισμάτων, το Bitcoin φαίνεται και πάλι να εισέρχεται σε μια μεταβατική περίοδο της αγοράς.


Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα έκθεση δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Όλα τα δεδομένα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Καμία επενδυτική απόφαση δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται εδώ και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις.

Μεταφρασμένα Κανάλια

Είμαστε περήφανοι που εγκαινιάσαμε νέα κοινωνικά κανάλια για:


 • Ακολουθήστε μας στο Twitter
 • Συμμετέχετε στο κανάλι μας στο Telegram
 • Επισκεφτείτε το  Glassnode Forum για μακροσκελείς συζητήσεις και αναλύσεις. for long-form discussions and analysis.
 • Για on-chain μετρικές, πίνακες ελέγχου και ειδοποιήσεις, επισκεφτείτε το  Glassnode Studio
 • Για αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις, on-chain μετρικές και δραστηριότητα στα ανταλλακτήρια, επισκεφτείτε το Glassnode Alerts Twitter