Μια Ευκαιρία, ή μια Παγίδα;

Το πρόσφατο ράλι της αγοράς ώθησε τις τιμές του BTC πάνω από τα $23k και εξέπληξε πολλούς επενδυτές. Ωστόσο, παράλληλα με τις υψηλότερες τιμές, έρχεται ένα αυξημένο κίνητρο για τους κατόχους και τους εξορύκτες να λάβουν ρευστότητα εξόδου, ειδικά μετά την παρατεταμένη και επώδυνη πτώση του 2022.

Μια Ευκαιρία, ή μια Παγίδα;

Η πρόσφατη αναπήδηση της αγοράς από το εύρος διαπραγμάτευσης  μετά την πτώση του FTX, σε επίπεδα πάνω από την Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price) ($19,7k) εξέπληξε πολλούς επενδυτές, εμπνέοντάς τους να αντιδράσουν αναλόγως.

Σε αυτό το άρθρο θα συζητήσουμε τις αξιοσημείωτες αλλαγές στη συμπεριφορά για τους νέους επενδυτές (Βραχυπρόθεσμους Κατόχους (Short-term Holders)), τους Μακροπρόθεσμους Κατόχους (Long-Term Holders) και τους εξορύκτες. Για τους νέους επενδυτές και τους εξορύκτες, το πρόσφατο ράλι έδωσε κίνητρο για δαπάνες, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να βγουν και να εξασφαλίσουν κάποιο κέρδος. Από την άλλη πλευρά, έχουμε δει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα για τους μακροπρόθεσμους κατόχους, με τα νομίσματα να ξεπερνούν το όριο ηλικίας των 6 μηνών και να ωθούνται σε νέα υψηλά.

Διερευνώντας την ανταπόκριση τόσο των μακροπρόθεσμων όσο και των βραχυπρόθεσμων ομάδων, η παρούσα έκθεση στοχεύει να επιθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο η πρόσφατη μετατόπιση της κερδοφορίας παίζει ρόλο στην αλλαγή των προτύπων συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στην αγορά.

🪟 Δείτε όλα τα διαγράμματα που καλύπτονται σε αυτή την έκθεση στο The Week On-chain Dashboard

🔔 Οι έξυπνες ιδέες που παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση μπορούν να οριστούν μέσα στο Glassnode Studio.

🏴‍☠️ Το The Week On-chain μεταφράζεται στα Ισπανικά, Ιταλικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Τουρκικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Φαρσί, Πολωνικά, Αραβικά, Ρωσικά, Βιετναμέζικα και Ελληνικά.

📽️ Επισκεφθείτε και εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You tube ή επισκεφθείτε το Video Portal για περισσότερα βίντεο και μαθήματα σχετικά με τις μετρικές.


Σχεδόν Έξω από Το Δάσος

Η πρόσφατη άνοδος της δράσης των τιμών στην περιοχή των $21k έως $23k περιλάμβανε την ανάκτηση πολλαπλών μοντέλων τιμολόγησης στην αλυσίδα, η οποία ιστορικά σήμαινε μια ψυχολογική αλλαγή στα πρότυπα συμπεριφοράς των κατόχων.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται δύο συγκεκριμένα μοντέλα από το Pricing Model Dashboard μας, όπου:

  • 🟢 Η μετρική Τιμή Επενδυτή (Investor Price) ($17.4k) προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της Πραγματοποιημένης Κεφαλαιοποίησης (Realized Cap) και της μετρικής Thermocap (Η Thermocap παρακολουθεί τους κύκλους τιμών του BTC με βάση τις ενέργειες που πραγματοποιούν οι εξορύκτες και οι κάτοχοι σε σχέση με την αγορά και πώληση BTC). Αντικατοπτρίζει τη μέση τιμή απόκτησης για όλα τα νομίσματα που έχουν δαπανηθεί και διανεμηθεί από τους εξορύκτες.
  • 🟣 Η μετρική Τιμή Δέλτα (Delta Price) ($11.4k) υπολογίζεται από τη διαφορά μεταξύ της Πραγματοποιημένης Κεφαλαιοποίησης   (Realized Cap) και του Ιστορικά Υψηλού Μέσου Όρου Κεφαλαιοποίησης (all-time Average Cap). Αυτό παράγει μια συνδυασμένη έννοια τιμολόγησης και τεχνικής εντός της αλυσίδας.

Παραδόξως, η δράση των τιμών κατά τη διάρκεια της περιόδου 2018-2019 και της τρέχουσας φάσης ανακάλυψης του πάτου της πτωτικής αγοράς, έχουν περάσει παρόμοιο χρονικό διάστημα εντός των ορίων της ζώνης τιμών Investor-Delta (Τιμή Επενδυτή-Τιμή Δέλτα). Αυτό υποδηλώνει μια ισοδυναμία στην διάρκεια του «πόνου»  κατά την πιο σκοτεινή φάση και των δύο πτωτικών αγορών.

🪟 Σχετικό ταμπλό: Μια ποικίλη σουίτα μοντέλων που παρακολουθούν τη βάση κόστους των ομάδων, τις εκτιμήσεις δίκαιης αξίας και το κόστος παραγωγής εξόρυξης είναι διαθέσιμη στο ταμπλό BTC: Pricing Models για τα προχωρημένα μέλη.

Live Advanced Workbench

Εκτός από τη συνιστώσα της διάρκειας της φάσης ανακάλυψης του πάτου, μπορούμε να μετρήσουμε τη συμπίεση του εύρους τιμών της Investor-Delta (Τιμή Επενδυτή-Τιμή Δέλτα) ως δείκτη της έντασης της υποτίμησης της αγοράς.  Όπως φαίνεται παραπάνω ↕️, η συμπίεση αυτού του εύρους συσχετίζεται με το μέγεθος της μεταβολής της Πραγματοποιημένης Κεφαλαιοποίησης (Realized Cap) ή του όγκου της εισροής κεφαλαίων στην αγορά.

Compression = (Investor Price - Delta Price)/Spot Price

Συμπίεση = (Τιμή επενδυτή - Τιμή Δέλτα)/Τιμή Spot

Η αξιολόγηση της ιστορικής αυτής τάσης της έννοιας της συμπίεσης Delta – προς - Επενδυτή υποδεικνύει μια ζώνη εισόδου (0,15-0,2 🟥) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση επιβεβαίωσης για την αρχή ️↗️ και το τέλος ↘️ της φάσης Ανακάλυψης Πάτου (Bottom Discovery).

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τιμή και την τιμή συμπίεσης, ένα παρόμοιο σήμα επιβεβαίωσης θα ενεργοποιηθεί όταν η τιμή της αγοράς ανακτήσει τα $28.3k.

Live Advanced Workbench

Φως στην Άκρη του Τούνελ

Παράλληλα με την αξιολόγηση των μοντέλων τιμολόγησης, μπορούμε να διερευνήσουμε και άλλες μετρικές εντός της αλυσίδας για να εκτιμήσουμε τη βιωσιμότητα και τη ένταση της τρέχουσας δυναμικής της αγοράς.

Το Ποσοστό Αποθέματος σε Κέρδη (Percent Supply in Profit) είναι μια διορατική μετρική για να παρακολουθείτε πότε μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη μια ανάκαμψη της αγοράς, η οποία μεταβαίνει από τη φάση της ανακάλυψης του πάτου (ένα καθεστώς που κυριαρχεί η ζημία) 🟥 πίσω προς μια υγιέστερη ισορροπία μεταξύ κέρδους και ζημίας 🟧. Αυτή η μεταβατική περίοδος μπορεί να θεωρηθεί ενεργή όσο ο εβδομαδιαίος μέσος όρος του Ποσοστού Αποθέματος σε Κέρδη (Percent Supply in Profit) βρίσκεται μεταξύ 55% και 80%.

Το πρόσφατο ράλι από $16,9k σε $23,1k έχει δείξει συμβολή με το Ποσοστό Αποθέματος σε Κέρδη (Percent of Supply in Profit) να εκτοξεύεται απότομα από 55% σε πάνω από 67%. Αυτή η άνοδος κατά 12% σε διάστημα 14 ημερών ήταν μία από τις πιο απότομες αιχμές στην κερδοφορία σε σύγκριση με προηγούμενες πτωτικές αγορές. Αυτό παρέχει μια ένδειξη για το πόσος όγκος νομισμάτων συναλλάχθηκε και άλλαξε χέρια κάτω από τα $23.3k.

🗜️ Συμβουλή Workbench (πάγκου εργασίας): Αυτές οι χρωματισμένες περιοχές δημιουργούνται με τη χρήση της δήλωσης αν - τότε (if-then), η οποία επισημαίνει τις τιμές όταν επιτευχθεί μια συγκεκριμένη αξία στο Ποσοστό Αποθέματος σε Κέρδος (Percent Supply in Profit)

Live Advanced Workbench

Ιστορικά, οποιαδήποτε απότομη μεταβολή στην (μη πραγματοποιηθείσα) κερδοφορία του αποθέματος έχει παρακινήσει τους επενδυτές να αντιδράσουν, γεγονός που μπορεί να μετρηθεί με τη χρήση μετρικών που περιγράφουν τα Πραγματοποιημένα Κέρδη και Ζημίες (Realized Profit and Loss).

Η μετρική των Πραγματοποιηθέντων Κερδών και Ζημιών (Realized Profit and Loss) μετρά τη διαφορά μεταξύ της αξίας των νομισμάτων κατά τη στιγμή της διάθεσης και της απόκτησης. Το παρακάτω διάγραμμα εμφανίζει τον εβδομαδιαίο συγκεντρωτικό όγκο των Πραγματοποιηθέντων Κερδών και Ζημιών (Realized Profit and Loss) μαζί με τα Καθαρά Πραγματοποιηθέντα Κέρδη και Ζημίες (Net Realized Profit and Loss). Για τη σύγκριση του μεγέθους μεταξύ των κύκλων, κάθε ίχνος κανονικοποιείται με βάση την Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς (Market Cap).

  • 🟩 Το άθροισμα των 7 ημερών Πραγματοποιημένου Κέρδους (Realized Profit ) [USD].
  • 🟥 Το άθροισμα 7 ημερών Πραγματοποιημένων Ζημιών  (Realized Loss ) [USD].
  • 🔵 Το καθαρό υπόλοιπο 7 ημερών του Πραγματοποιημένου Κέρδους μείον τη Ζημία (Realized Profit minus Loss).

Η πτωτική αγορά, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021, έχει υποστεί δύο εντυπωσιακά μεγάλα γεγονότα εγκατάλειψης, πραγματοποιώντας καθαρές απώλειες -2,9% και -3,7% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς ανά εβδομάδα, αντίστοιχα. Το καθεστώς αυτό έχει πλέον μετατοπιστεί σε καθεστώς κυριαρχίας των κερδών, ένα ελπιδοφόρο σημάδι επούλωσης μετά τις βαριές πιέσεις απομόχλευσης που προκλήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Live Advanced Workbench

Μια Ευκαιρία για Νέους Επενδυτές

Όταν η αγορά βρίσκεται σε ένα παρατεταμένο στάδιο ανακάλυψης του πάτου (ή της κορυφής), η συμπεριφορά των νέων επενδυτών γίνεται ένας σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση τοπικών σημείων περιστροφής, ανάκαμψης (ή διόρθωσης). Μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτή τη συμπεριφορά μέσω του Ποσοστού του Αποθέματος των  Βραχυπρόθεσμων Κατόχων σε Κέρδη (Percentage of Short-Term Holder Supply in Profit) 🔵.

Είναι ενδιαφέρον ότι κατά τη διάρκεια των πτωτικών αγορών, όταν > 97,5% του αποκτηθέντος αποθέματος από τους νέους επενδυτές είναι σε απώλεια 🟥, η πιθανότητα εξάντλησης των πωλητών αυξάνεται εκθετικά. Αντίθετα, όταν > 97,5% του αποθέματος των βραχυπρόθεσμων κατόχων είναι σε κέρδος, οι εν λόγω παίκτες τείνουν να εκμεταλλεύονται την ευκαιρία και να αποχωρούν με break-even (ισοσκελισμός) ή με κέρδος 🟩.

Η πρόσφατη άνοδος στα $23k έχει ωθήσει αυτή τη μετρική σε κέρδη > 97,5% για πρώτη φορά από το Ιστορικό Υψηλό (ATH) του Νοεμβρίου 2021. Δεδομένης αυτής της σημαντικής εκτίναξης της κερδοφορίας, η πιθανότητα πίεσης πώλησης που προέρχεται από τους Βραχυπρόθεσμους Κατόχους (STH) είναι πιθανό να αυξηθεί ανάλογα.

Live Professional Workbench

Εξετάζοντας τον όγκο δαπανών αυτών των νεότερων κατόχων μέσω της μετρικής Όγκος Νομισμάτων που Δαπανήθηκαν ανά Ηλικία (Spent Volume Age Bands (SVAB)(Παρέχει μια εικόνα της ηλικίας των νομισμάτων που δαπανώνται. Στατιστικά μιλώντας, νομίσματα μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο πιθανό να μείνουν αδρανή. Έτσι όταν πολλά παλιά νομίσματα δαπανώνται, μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτήν την συμπεριφορά.) (30D-EMA - Exponential Moving Average, Εκθετικός Κινητός Μέσος Όρος 30 Ημερών), μπορούμε να δούμε πώς αυτή η αιχμή στην κερδοφορία έχει οδηγήσει τον όγκο δαπανών της ομάδας πολύ πάνω από τη μακροπρόθεσμη πτωτική τάση.

Ως εκ τούτου, η βιωσιμότητα του τρέχοντος ράλι μπορεί να θεωρηθεί ως ισορροπία μεταξύ της εισροής και της νέο-αναπτυχθείσας ζήτησης, καλύπτοντας το απόθεμα που αντλείται από τα πορτοφόλια των επενδυτών από αυτές τις υψηλότερες τιμές.

Live Advanced Metric

Επίμονη Πεποίθηση

Η αξιολόγηση της κερδοφορίας και της συμπεριφοράς των βραχυπρόθεσμων κατόχων μεμονωμένα δεν παρέχει μια πλήρη αξιολόγηση της αγοράς. Ως εκ τούτου, θα πραγματοποιήσουμε την ίδια μελέτη, αλλά θα επικεντρωθούμε στην ομάδα των μακροπρόθεσμων κατόχων, πολλοί από τους οποίους είναι επενδυτές του 2021-22 που παραμένουν σε συντριπτικό βαθμό με απώλεια στις συμμετοχές τους.

Η μετρική LTH-MVRV (Market-Value-to-Realized-Value είναι η αναλογία της Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς (Market Capitalization) προς την Πραγματοποιημένη της Κεφαλαιοποίηση (Realized Capitalization) 🟠 συγκρίνει τη βάση κόστους της ομάδας των μακροπρόθεσμων κατόχων με τις τιμές spot, παρέχοντας εικόνα για το μη πραγματοποιημένο κέρδος ή τη ζημία που κατέχουν.

Η ανίχνευση αυτής της μετρικής δείχνει ότι μετά από 6,5 μήνες, η τιμή της αγοράς έχει τελικά ανακάμψει πάνω από τη βάση κόστους των μακροπρόθεσμων κατόχων στα $22.6k. Αυτό υποδηλώνει ότι ο μέσος όρος των Μακροπρόθεσμων Κατόχων (LTH) βρίσκεται μόλις πάνω από τη βάση ισοσκελισμού τους (break even basis).

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική διάρκεια της LTH-MVRV που διαπραγματεύεται κάτω από το 1 🟩 και τη χαμηλότερη εκτυπωμένη τιμή, η συνεχιζόμενη πτωτική αγορά μέχρι στιγμής, έμοιαζε πολύ με το 2018-2019.

Live Professional Metric

Παρά την ανάκαμψη από μια ιστορικά υποτιμημένη κατάσταση, είναι αξιοσημείωτο ότι ο όγκος των νομισμάτων ηλικίας άνω των 6 μηνών (Old-Supply- Παλιό -Απόθεμα) 🔵 έχει αυξηθεί κατά 301k BTC από τις αρχές Δεκεμβρίου. Αυτή η απόκλιση αναδεικνύει τη δύναμη της πεποίθησης του HODLing μέσω του πρόσφατου ράλι της αγοράς.

Με άλλα λόγια, το απόθεμα που κατέχουν οι HODLers έχει μετατοπιστεί από μια συρρίκνωση της τάξης των -314k BTC/μήνα μετά την κατάρρευση του FTX, σε μια επέκταση με ρυθμό +100k BTC/μήνα.

🪟 Σχετικό ταμπλό: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων κατόχων μπορείτε να βρείτε στο ταμπλό μας BTC: HODL Wave Dynamics για προχωρημένα μέλη.

Live Advanced Workbench

Εξορύκτες Πωλούν σε Ράλι

Παρόμοια με τους βραχυπρόθεσμους κατόχους, οι εξορύκτες έχουν επίσης επωφεληθεί από την πρόσφατη ανατίμηση των τιμών για να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους.

Ο Πολλαπλασιαστής Puell (Puell Multiple) 🟠 είναι ο λόγος μεταξύ του συνολικού ημερήσιου εισοδήματος των εξορυκτών (σε δολάρια ΗΠΑ) προς τον ετήσιο μέσο όρο τους. Δείχνει ότι τα σχετικά έσοδα των εξορυκτών έχουν αυξηθεί κατά 254% σε σύγκριση με τις αρχές Ιανουαρίου, αναδεικνύοντας πόσο τεράστια ήταν η οικονομική πίεση που βίωσε ο κλάδος καθ' όλη τη διάρκεια της πτωτικής αγοράς.

Live Advanced Metric

Με μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη των εσόδων των εξορυκτών σε δολάρια ΗΠΑ, η αλλαγή συμπεριφοράς έχει μετατραπεί από τη συσσώρευση +8,5k BTC/μήνα σε διανομή -1,6k BTC/μήνα. Οι εξορύκτες έχουν δαπανήσει περίπου -5,6k BTC από τις 8-Ιαν και έχουν βιώσει μια καθαρή μείωση του υπολοίπου μέχρι σήμερα.


Live Professional Workbench

Συμπέρασμα

Η πρόσφατη ανάκαμψη των τιμών από τα χαμηλά επίπεδα του Δεκεμβρίου σε πάνω από $23.2k έχει βελτιώσει σημαντικά την κερδοφορία των επενδυτών σε όλους τους τομείς. Συμβουλευόμενοι τα μοντέλα τιμών, μπορούμε να δούμε ότι το πρόσφατο ράλι έχει ανακτήσει αρκετά μοντέλα με βάση το κόστος και έχει ωθήσει το απόθεμα που κατέχεται με κέρδος σε πιο ευνοϊκό έδαφος.

Ωστόσο, οι υψηλότερες τιμές και η γοητεία των κερδών μετά από μια παρατεταμένη πτωτική αγορά τείνουν να παρακινήσουν το απόθεμα να επανέλθει στην κυκλοφορία των ρευστών διαθεσίμων. Η ανάλυση της συμπεριφοράς της ομάδας δείχνει ότι οι βραχυπρόθεσμοι κάτοχοι και οι εξορύκτες παρακινήθηκαν από την ευκαιρία να ρευστοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων τους.

Αντιθέτως, το απόθεμα που κατέχουν οι μακροπρόθεσμοι κάτοχοι συνεχίζει να αυξάνεται, γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένδειξη δύναμης και πεποίθησης σε αυτή την ομάδα. Δεδομένης της επίδρασης των μακροχρόνιων κατόχων στη μακροοικονομική τάση, η παρακολούθηση των δαπανών τους είναι πιθανότατα ένα βασικό σύνολο εργαλείων που πρέπει να παρακολουθείται τις επόμενες εβδομάδες.


Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα έκθεση δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Όλα τα δεδομένα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Καμία επενδυτική απόφαση δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται εδώ και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις.


Product Updates

Ο Δεκέμβριος ήταν ένας σχετικά ήσυχος μήνας για τις αγορές, αλλά η ομάδα της Glassnode εξακολουθούσε να εργάζεται σκληρά για την δημιουργία της νέας λειτουργίας Discovery Page, 4x νέων ταμπλό και 23x Workbench constructions. Δείτε την τελευταία μας Ενημέρωση Product Update for December για μια πλήρη επισκόπηση.

December Product Update


Μεταφρασμένα Κανάλια

Είμαστε περήφανοι που εγκαινιάσαμε νέα κοινωνικά κανάλια για:


  • Ακολουθήστε μας στο Twitter
  • Συμμετέχετε στο κανάλι μας στο Telegram
  • Επισκεφτείτε το  Glassnode Forum για μακροσκελείς συζητήσεις και αναλύσεις. for long-form discussions and analysis.
  • Για on-chain μετρικές, πίνακες ελέγχου και ειδοποιήσεις, επισκεφτείτε το  Glassnode Studio
  • Για αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις, on-chain μετρικές και δραστηριότητα στα ανταλλακτήρια, επισκεφτείτε το Glassnode Alerts Twitter