Η Εμφάνιση των Ordinals

Η αγορά κρυπτονομισμάτων βίωσε την πρώτη σημαντική υποχώρηση του έτους, παράλληλα με τις ειδήσεις για αυστηρές ρυθμιστικές κινήσεις και καταστολές της SEC στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, η εμφάνιση των Ordinals και των Inscriptions στο Bitcoin δημιουργεί μια νέα, και απροσδόκητη ζήτηση για blockspace.

Η Εμφάνιση των Ordinals

Η αγορά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων έχει βιώσει την πρώτη σημαντική υποχώρηση από το ράλι κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, υποχωρώντας από το εβδομαδιαίο υψηλό των $23,3k σε χαμηλό των $21,5k. Αυτό έρχεται παράλληλα με σημαντικές ρυθμιστικές ειδήσεις που προέρχονται από τις ΗΠΑ, όπως η έκδοση προστίμου από την SEC στην Kraken για τις υπηρεσίες πονταρίσματος (staking), νομικές ενέργειες από την SEC κατά της Paxos για την έκδοση του σταθερού νομίσματος BUSD, καθώς και διάφορες ενέργειες κατά τραπεζών κρυπτονομισμάτων και των συνεργατών τους καθώς και σε φορείς παροχής πληρωμών.

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήθηκε επίσης η κάπως απροσδόκητη  εισαγωγή των NFTs (Non Fungible Tokens – Μη Ανταλλάξιμες Μάρκες) να φιλοξενούνται στην αλυσίδα block του Bitcoin με τη μορφή Ordinals και Inscriptions, με περισσότερα από 69k Inscriptions να έχουν ήδη δημιουργηθεί. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε σημαντική άνοδος της δραστηριότητας του δικτύου Bitcoin και αύξηση της πίεσης για αμοιβές.

Στην έκδοση αυτής της εβδομάδας, θα εξερευνήσουμε το δίκτυο του Bitcoin από δύο βασικές οπτικές γωνίες:

 1. Τη συμπεριφορά των επενδυτών κατά τη διάρκεια της υποχώρησης από το τοπικό υψηλό, που σηματοδοτείται από ένα σημείο υψηλού μη πραγματοποιηθέντος κέρδους για τους νέους αγοραστές.


 1. Την εμφάνιση των Ordinals και το μοναδικό αντίκτυπο που είχε      στη δραστηριότητα της αλυσίδας και την πίεση της αγοράς αμοιβών.

🪟 Δείτε όλα τα διαγράμματα που καλύπτονται σε αυτή την έκθεση στο The Week On-chain Dashboard

🔔 Οι έξυπνες ιδέες που παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση μπορούν να οριστούν μέσα στο Glassnode Studio.

🏴‍☠️ Το The Week On-chain μεταφράζεται στα Ισπανικά, Ιταλικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Τουρκικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Φαρσί, Πολωνικά, Αραβικά, Ρωσικά, Βιετναμέζικα και Ελληνικά.

📽️ Επισκεφθείτε και εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You tube ή επισκεφθείτε το Video Portal για περισσότερα βίντεο και μαθήματα σχετικά με τις μετρικές.


Ένα Αποφασιστικό Εύρος

Με την τιμή spot (άμεσης απόδοσης) του Bitcoin να σπάει πάνω από την Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price), η αγορά έχει εισέλθει σε αυτό που ιστορικά ήταν μια μακροοικονομική μεταβατική φάση, η οποία γενικά οριοθετείται από δύο μοντέλα τιμολόγησης:

 • Η χαμηλότερη γραμμή αυτής της ζώνης είναι η Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price) 🔵 ($19.8k), που για την αγορά, αντιστοιχεί στη μέση τιμή απόκτησης στην αλυσίδα.
 • Η ανώτερη γραμμή καθορίζεται από την αναλογία Πραγματοποιημένης Τιμής προς την Ζωτικότητα (Realized Price προς Liveliness) 🟠 ($32,7k), μια παραλλαγή της Πραγματοποιημένης Τιμής (Realized Price) που αντικατοπτρίζει μια «αυτονόητη δίκαιη αξία», σταθμισμένη από τον βαθμό δραστηριότητας HODLing.

Συγκρίνοντας τις προηγούμενες περιόδους εντός του προαναφερθέντος εύρους, παρατηρούμε μια ομοιότητα μεταξύ της σημερινής αγοράς και των περιόδων της εκ νέου συσσώρευσης, του 2015-16 και του 2019.

Live Advanced Workbench

Το ράλι των τιμών έχει σταματήσει στο τοπικό υψηλό των $23,6k. Μπορούμε να επιθεωρήσουμε τη συμπεριφορά των επενδυτών αυτή τη στιγμή αξιοποιώντας την Βαθμολογία Τάσης Συσσώρευσης (Accumulation Trend Score), η οποία αντικατοπτρίζει τη συνολική μεταβολή του υπολοίπου των ενεργών επενδυτών κατά τις τελευταίες 30 ημέρες. Το περισσότερο βάρος αποδίδεται σε μεγαλύτερες οντότητες (όπως οι whales (φάλαινες) και τα πορτοφόλια θεσμικού μεγέθους) και η τιμή 1 (μωβ χρώμα) υποδεικνύει ότι μια μεγάλη ποικιλία επενδυτών προσθέτει σημαντικούς όγκους Bitcoin στο υπόλοιπό τους στην αλυσίδα.

Συγκρίνοντας με τις προηγούμενες πτωτικές αγορές παρατηρούμε παρόμοια ράλι από τη φάση ανακάλυψης του πάτου, να έχουν ιστορικά προκαλέσει ένα βαθμό διανομής, κυρίως από τις οντότητες που συγκεντρώθηκαν κοντά στα χαμηλά. Το πρόσφατο ράλι δεν αποτελεί εξαίρεση (🔴 D), καθώς αυτή η μετρική έχει πέσει κάτω από το 0,25.

Κατά συνέπεια, η βιωσιμότητα του επικρατούντος ράλι θα έχει κάποια εξάρτηση από το κατά πόσον αυτές οι μεγαλύτερες οντότητες θα συνεχίσουν να συσσωρεύουν (🟢 A), με αποτέλεσμα η Βαθμολογία Τάσης Συσσώρευσης (Accumulation Trend Score) να προχωρήσει ξανά προς την τιμή 1,0.

Live Advanced Chart

Μπορούμε να επιθεωρήσουμε περαιτέρω τα συστατικά στοιχεία της Βαθμολογίας Τάσης Συσσώρευσης (Accumulation Trend Score), για να παρέχουμε λεπτομερή ανάλυση των υπολοίπων των πορτοφολιών διαφόρων ομάδων. Παρατηρούμε μια μετατόπιση στη συγκεντρωτική συμπεριφορά των επενδυτών σε όλες τις ομάδες, από καθαρή Συσσώρευση (Accumulation) (μετά την πτώχευση του FTX) 🟩 σε Ουδέτερη Διανομή (Distribution-Neutral)** 🟧 κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων.

Μεταξύ όλων των ομάδων, οι οντότητες που κατέχουν 1k-10k BTC κατέγραψαν την πιο απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά, μεταβαίνοντας από καθαρή συσσώρευση, σε έντονη διανομή 🟥.

Live Engine Room

Ανάμεσα Στην Βάση Κόστους

Σε γενικές γραμμές, μετά την υποχώρηση της αγοράς του Bitcoin από το ακραίο επίπεδο (όπως μακροοικονομικές κορυφές ή πάτους), η συμπεριφορά των πιο πρόσφατα ενεργών επενδυτών τείνει να γίνει κυρίαρχος παράγοντας. Το παρακάτω γράφημα δείχνει ότι η τιμή σταμάτησε κοντά στη βάση κόστους του Παλαιού Αποθέματος (Old Supply) $23,4k (> 6 μήνες 🔵), και έχει τόσο την Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price) (🟠) όσο και το Νεότερο Απόθεμα (Young Supply) (< 6 μήνες 🔴) να κάθονται παρακάτω στα $19,8k έως $20,0k.

Live Advanced Workbench

Εστιάζοντας στους πρόσφατους αγοραστές, μπορούμε να εκτιμήσουμε τον μέσο όρο των μη πραγματοποιηθέντων κερδών, χρησιμοποιώντας την μετρική Short-Term Holder MVRV (Κεφαλαιοποίηση Αγοράς προς Πραγματοποιημένη Τιμή του Βραχυπρόθεσμου Κατόχου). Αυτή η μετρική υπολογίζει την αναλογία της τιμής spot προς τη βάση κόστους τους στην αλυσίδα. Χρησιμοποιώντας τον εβδομαδιαίο μέσο όρο αυτού του δείκτη, μπορούμε να εντοπίσουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

 1. Η διάσπαση πάνω από το 1 τοποθετεί τους νέους επενδυτές σε ένα μη πραγματοποιημένο κέρδος, το οποίο τείνει να σηματοδοτεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μετάβαση της αγοράς.


 1. Οι κορυφές (και οι πάτοι) των μακροοικονομικών αγορών συνεχίζουν να είναι εντυπωσιακά παρόμοιες, με τον μέσο πολλαπλασιαστή μη πραγματοποιημένου κέρδους στο +40% να σηματοδοτεί κορυφές και στο -40% η μη πραγματοποιημένη ζημία να σηματοδοτεί πάτους.


 1. Οι τοπικές κορυφές (και οι πάτοι) σηματοδοτούνται συχνά από την επιστροφή του STH-MVRV σε μια κεντρική τιμή 1,0 καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στην επιστροφή των τιμών στα επίπεδα ισορροπίας.


 1. Η πιθανότητα βραχυπρόθεσμων διορθώσεων  τείνει να αυξάνεται σε περιόδους όπου οι Βραχυπρόθεσμοι Κάτοχοι είναι +20% σε χρήμα (STH-MVRV = 1,2) ή -20% εκτός χρήματος (STH-MVRV = 0,8).

Η πρόσφατη απόρριψη στο επίπεδο των $23.6k συντονίζεται με αυτή τη δομή, καθώς ο δείκτης STH-MVRV χτύπησε τιμή 1,2. Λαμβάνοντας υπόψη την τρίτη παρατήρηση, και σε περίπτωση περαιτέρω διόρθωσης, η επιστροφή της αγοράς στα $19.8k θα υποδείκνυε μια τιμή STH-MVRV 1,0 και θα ευθυγραμμιζόταν με την επιστροφή στη βάση κόστους της ομάδας των νέων αγοραστών και την Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price).

🔔 Έξυπνη Ιδέα: Η STH-MVRV (7D-SMA) φτάνοντας σε μια τιμή 1,0 θα σηματοδοτήσει ότι η τιμή έχει επιστρέψει στη μέση βάση κόστους του Βραχυπρόθεσμου Κατόχου και στο σημείο ισορροπίας (break even).

Live Professional Workbench‌ ‌

Θετική Δυναμική στην Αλυσίδα

Με την πρόσφατη εμφάνιση των Ordinals και των Inscriptions στο Bitcoin, υπήρξε επίσης μια αξιοσημείωτη άνοδος στις μετρικές δραστηριότητας στην αλυσίδα, κυρίως σε σχέση με τη δραστηριότητα, παρά τον σχετικά μικρό αντίκτυπο στο συνολικό απόθεμα που μετακινήθηκε.

Το μέγεθος του πλούτου που κινείται σε καθημερινή βάση μπορεί να παρακολουθηθεί μέσω της ζώνης 1 ημέρας της Realized Cap HOLD Waves (Κύματα Πραγματοποιημένης Τιμής των Hodler). Αυτή η μετρική αποτυπώνει το σχετικό μερίδιο του πλούτου σε δολάρια ΗΠΑ που αλλάζει χέρια σε καθημερινή βάση.

Μπορούμε να εντοπίσουμε περιόδους αυξημένης ζήτησης και μεγάλου όγκου πλούτου που αλλάζει χέρια όταν παρατηρούμε σημαντική αύξηση πάνω από το επίπεδο του 1,5% έως 2,5%. Σε αυτό το τελευταίο ράλι παρατηρήθηκε μόνο μια μέτρια άνοδος σε αυτή τη μετρική, που αυξήθηκε από 0,75% σε 1,0%.

Αυτό δείχνει ότι ενώ η δραστηριότητα του δικτύου ανεβαίνει, δεν συσχετίζεται ακόμη με μια μεγάλη «ανατίμηση» των νομισμάτων που αποκτήθηκαν σε υψηλότερες ή χαμηλότερες τιμές (δηλ. χαμηλός βαθμός όγκου νομισμάτων που αλλάζουν χέρια).

Live Advanced Chart

Υπάρχει μια πολύ πιο αξιοσημείωτη αλλαγή στον αριθμό των Νέων και των Ενεργών Διευθύνσεων (New και Active Addresses) στην αλυσίδα, οι οποίες παρακολουθούν μακροσκοπικές αλλαγές στη δραστηριότητα του δικτύου. Η ακόλουθη ανάλυση συγκρίνει τον μηνιαίο κινητό μέσο όρο 🔴 με τον ετήσιο κινητό μέσο όρο 🔵 αυτών των μετρικών.

Ο μηνιαίος μέσος όρος των Νέων Διευθύνσεων (New Addresses) που εντάσσονται στο δίκτυο έχει ξεπεράσει τον ετήσιο μέσο όρο από το γεγονός της εγκατάλειψης που προκλήθηκε από την πτώχευση του FTX, γεγονός που αποτελεί εποικοδομητικό σημάδι. Αυτή η μετρική σημείωσε μια δεύτερη σημαντική άνοδο αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, ο μακροπρόθεσμος κινητός μέσος όρος παραμένει σε πλάγια τάση, υποδεικνύοντας ότι αυτή η άνοδος της δραστηριότητας παραμένει σε νηπιακό στάδιο.

Live Advanced Workbench

Μπορούμε επίσης να δούμε αυτή τη μικρή άνοδο στη δυναμική των ενεργών διευθύνσεων, ωστόσο η μακροοικονομική πλάγια τάση παραμένει σε μεγάλο βαθμό σε ένα μοτίβο αναμονής.

Live Advanced Workbench

Παρόλα αυτά, το σύνολο των διευθύνσεων μη μηδενικού υπολοίπου έχει φτάσει στο νέο ιστορικό υψηλό των 44,06 εκατ. διευθύνσεων. Συνολικά, αυτό αποδεικνύει ότι υπήρξε μια βραχυπρόθεσμη άνοδος στη χρήση του δικτύου Bitcoin τελευταία, ωστόσο δεν είναι απαραίτητα από την άποψη του όγκου των νομισμάτων που διακινήθηκαν. Η κύρια πηγή αυτής της δραστηριότητας οφείλεται στα Ordinals, τα οποία αντί να μεταφέρουν ένα μεγάλο φορτίο όγκου νομισμάτων, μεταφέρουν αντίθετα ένα μεγαλύτερο φορτίο δεδομένων και νέων ενεργών χρηστών.

Live Advanced Chart

Ένας Νέος Ανταγωνιστής Στην Αγορά Αμοιβών

Ως αποτέλεσμα αυτής της νέας δραστηριότητας, το δίκτυο Bitcoin βρήκε έναν νέο αγοραστή για τον χώρο στα block (blockspace), δημιουργώντας ανοδική πίεση στην αγορά αμοιβών. Η ανάλυση της αγοράς αμοιβών είναι ένας καλός δείκτης της υψηλότερης ζήτησης για blockspace και τείνει να εκδηλώνεται σε περιόδους αυξανόμενης συνολικής ζήτησης.

Εξετάζοντας τον μηνιαίο μέσο όρο των Εσόδων των Εξορυκτών από Αμοιβές (Miners Revenue from Fees), είναι προφανές ότι ο δείκτης αυτός δεν έχει ακόμη ξεπεράσει το κατώτατο ποσοστό αμοιβών της πτωτικής αγοράς (2,5%) 🔵 για ένα αξιοσημείωτο χρονικό διάστημα.

Live Advanced Chart

Η επιρροή των μικροεπενδυτών τείνει να είναι σημαντική για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας των μεταβάσεων της αγοράς. Εδώ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο εργαλείο για να εστιάσουμε στην επίδραση αυτών των επενδυτών στην αγορά αμοιβών παρατηρώντας τον εβδομαδιαίο μέσο όρο της καταβαλλόμενης Διάμεσης Αμοιβής Συναλλαγών (Median Transaction Fee) (σε δολάρια ΗΠΑ). Πρόκειται για μια αντιπροσωπευτική μετρική για τις μικρότερες αμοιβές συναλλαγών που κατά πάσα πιθανότητα αποδίδονται στους μικροεπενδυτές.

Η εξέταση του ιστορικού αυτού του δείκτη καταδεικνύει ότι ο ανταγωνισμός των μικροεπενδυτών για την ένταξη στο επόμενο block δεν έχει ακόμη αναζωπυρωθεί από τη συντριβή της αγοράς μετά το Ιστορικό Υψηλό (ATH) του 2021.

Live Advanced Chart

Η Εμφάνιση των Ordinals

Από τα τέλη Ιανουαρίου 2023 που εμφανίστηκε η νέα περίπτωση χρήσης του Bitcoin για Ordinals και Inscriptions, έχει εμπνεύσει πολλές συζητήσεις σε όλη την κοινότητα. Όπως περιέγραψε ο Casey Rodarmor στο blog του, το μυαλό πίσω από αυτή την καινοτομία, τα Ordinals αξιοποιούν την ήπια διακλάδωση (soft fork) του Taproot (βλ. ΣτΜ1) και την αρίθμηση των satoshis (Serialization) για την εγγραφή δεδομένων στο κομμάτι του Segregated Witness (βλ. ΣτΜ2) μιας συναλλαγής Bitcoin.

Η επίδραση αυτής της νέας καινοτομίας είδε την υιοθέτηση και τη χρήση του Taproot να εκτοξεύονται στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, 9,4% και 4,2% αντίστοιχα (δείτε την έρευνά μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υιοθέτηση και τη χρήση).

1ΣτΜ: Taproot: Η αναβάθμιση Taproot ομαδοποιεί πολλαπλές υπογραφές και συναλλαγές, καθιστώντας ευκολότερη και ταχύτερη την επαλήθευση των συναλλαγών στο δίκτυο του Bitcoin. Επίσης, ανακατεύει τις συναλλαγές με μία και πολλαπλές υπογραφές μαζί και καθιστά πιο δύσκολο τον εντοπισμό των εισροών των συναλλαγών στην αλυσίδα μπλοκ του Bitcoin. Η εφαρμογή του Taproot ενεργοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2021.

Πηγή: https://www.investopedia.com/terms/s/segwit-segregated-witness.asp

2ΣτΜ: Segregated Witness ή Seg-Wit (διαχωρισμένος μάρτυρας) αναφέρεται σε μια αλλαγή (soft fork) στη μορφή συναλλαγών του Bitcoin, όπου οι πληροφορίες του «μάρτυρα» αφαιρέθηκαν από το πεδίο δεδομένων του block. Ο σκοπός του Segregated Witness είναι να αποτρέψει την αλλοίωση των συναλλαγών Bitcoin και να επιτρέψει την αποθήκευση περισσότερων συναλλαγών σε ένα block.

[…] αυτό έχει ως αποτέλεσμα, εάν ένας κακός δράστης τροποποιήσει τα δεδομένα υπογραφής, το  Tx Id (transaction identifier) θα παραμείνει ακριβώς το ίδιο. Το SegWit ενεργοποιήθηκε με επιτυχία στο δίκτυο Bitcoin στις 21 Ιουλίου 2017.

Πηγές: https://www.investopedia.com/terms/s/segwit-segregated-witness.asp

https://www.mycryptopedia.com/transaction-malleability-explained/


Live Advanced Chart

Ο αντίκτυπος των Ordinals στο Μέσο Μέγεθος Block (Mean Block Size) είναι επίσης σημαντικός, με το ανώτερο εύρος του μέσου μεγέθους block να αυξάνεται από σταθερά 1,5 έως 2,0MB σε 3,0 έως 3,5MB την τελευταία εβδομάδα.

Live Advanced Chart

Αυτά τα μεγαλύτερα block έχουν προκαλέσει υγιείς συζητήσεις σχετικά με την πιθανή μακροπρόθεσμη επίδραση των Ordinals στο μέγεθος της αλυσίδας block του Bitcoin, τους χρόνους συγχρονισμού των αρχικών κόμβων (nodes), τη συμφόρηση της mempool (δεξαμενή μνήμης) και την μακροπρόθεσμη κατάσταση της αγοράς αμοιβών. Η επίδραση των Ordinals μέχρι στιγμής ήταν ο καθορισμός ενός νέου κατώτερου ορίου αμοιβής που απαιτείται για την ένταξη των συναλλαγών σε block. Μια μεγάλη εισροή συναλλαγών που πληρώνουν χαμηλή αμοιβή (0 έως 1sat/vbyte) μπορεί να παρατηρηθεί να πλήττει τη mempool μας με μωβ χρώμα 🟣. Αυτό διαφέρει από τον πανικό μετά την πτώχευση του FTX, όπου η mempool γέμισε με συναλλαγές υψηλής επείγουσας ανάγκης, με υψηλή αμοιβή που εμφανίζονται με πορτοκαλί 🟠.

Live Advanced Chart

Μπορούμε επίσης να μοντελοποιήσουμε τον αριθμό των εκκρεμών block που απαιτούνται για την εκκαθάριση της mempool υποθέτοντας τυπικές συναλλαγές με block 1MB non-SegWit 🔴 και 4MB πλήρη Seg-Wit 🔵. Μπορούμε και πάλι να παρατηρήσουμε μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την περίοδο μετά την πτώχευση του FTX, η οποία εξασθένησε γρήγορα καθώς ο πανικός καταλάγιασε. Με την τάση των Ordinals, μπορούμε πραγματικά να δούμε την σταδιακά αυξανόμενη ζήτηση για blockspace, έχοντας διατηρηθεί κατά την τελευταία εβδομάδα.


Live Advanced Chart

Συμπέρασμα

Το δίκτυο και το περιουσιακό στοιχείο Bitcoin έχει βιώσει πολλές αφηγήσεις, καινοτομίες και γεγονότα κατά τη διάρκεια της ευμετάβλητης 14ετούς ιστορίας του. Η εμφάνιση των Ordinals και των Inscriptions ήταν μια απροσδόκητη εξέλιξη, η οποία εκδηλώθηκε ως μια σημαντική επέκταση της ζήτησης για blockspace, παρόλο που μπορεί να μην είναι η κλασική μεταφορά νομισμάτων πλούτου μεταξύ επενδυτών.

Πρόκειται για μια νέα και μοναδική στιγμή στην ιστορία του Bitcoin, όπου μια καινοτομία δημιουργεί δραστηριότητα δικτύου χωρίς την κλασική μεταφορά όγκου νομισμάτων για οικονομικούς σκοπούς. Αυτό περιγράφει μια αύξηση της βάσης χρηστών και μια ανοδική πίεση στην αγορά αμοιβών πέρα από τις τυπικές περιπτώσεις χρήσης επενδύσεων και μεταφοράς χρημάτων. Τα Ordinals είναι ένα νέο σύνορο, το οποίο θα μελετήσουμε βαθύτερα τις επόμενες εβδομάδες, για να παρατηρήσουμε πώς επηρεάζει και εκδηλώνεται τόσο στο δίκτυο της αλυσίδας, όσο και στη συμπεριφορά των επενδυτών.


Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα έκθεση δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Όλα τα δεδομένα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Καμία επενδυτική απόφαση δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται εδώ και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις.


Μεταφρασμένα Κανάλια

Είμαστε περήφανοι που εγκαινιάσαμε νέα κοινωνικά κανάλια για:


 • Ακολουθήστε μας στο Twitter
 • Συμμετέχετε στο κανάλι μας στο Telegram
 • Επισκεφτείτε το  Glassnode Forum για μακροσκελείς συζητήσεις και αναλύσεις. for long-form discussions and analysis.
 • Για on-chain μετρικές, πίνακες ελέγχου και ειδοποιήσεις, επισκεφτείτε το  Glassnode Studio
 • Για αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις, on-chain μετρικές και δραστηριότητα στα ανταλλακτήρια, επισκεφτείτε το Glassnode Alerts Twitter