Pokusa zysku

Po kwartale świetnych wzrostów, notowania Bitcoina zrobiły sobie przerwę. W tym wydaniu newslettera oceniamy zachowania sprzedażowe inwestorów, aby ocenić zaufanie rynków co do panującego trendu.

Pokusa zysku

Wstęp

W ubiegłym tygodniu Bitcoin znalazł wsparcie cenowe, spadając z tygodniowego szczytu powyżej 30 456$ do poziomu 27 169$. Początek 2023  roku był historycznie silne z perspektywy notowań, z wyjątkowo niewielką liczbą znaczących korekt po drodze, z największą wynoszącą -18,6%.

Jeśli założymy, że listopadowy dołek jest rzeczywiście dołkiem długoterminowym, możemy zobaczyć, że skala spadków podczas tego wzrostu jest jak dotąd niewielka w porównaniu z cyklami z przeszłości.

Biorąc to pod uwagę, w tym wydaniu skupimy się zarówno na fundamencie podaży, który został uformowany w ostatnich miesiącach, jak i na realizacji zysków, którą zaobserwowano w ubiegłym tygodniu. Wykorzystamy kilka wariantów SOPR, które dają wgląd w typowe wzorce zachowań obserwowanych podczas korekt w cyklu wzrostowym, w porównaniu do bardziej strukturalnych trendów spadkowych.


🪟 Wszystkie wykresy omówione w tym raporcie znajdziesz w Panelu Cotygodniowej Analizy On-Chain.

Fundament uformowany z podaży

Wraz z silnym początkiem 2023 roku, rynek pewnie przeszedł z okresu niezrealizowanych strat do okresu niezrealizowanych zysków, co pokazuje ostre rozbieżności między podażą utrzymywaną w zysku a podażą utrzymywaną w stratach. W miarę jak to się dzieje, rośnie pokusa do realizacji zysków.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Możemy to także zobaczyć, biorąc pod uwagę stosunek między Podażą W Zysku a Podażą Na Stracie. Ten oscylator osiągnął w tym roku prędkość ucieczki, potwierdzając wyjście z okresu dominacji strat w pobliżu dołków cyklu, który obserwowany był tylko w 415 spośród 4638 dni handlowych (9%).

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Zazwyczaj duże wzrosty niezrealizowanych zysków następują wraz ze wzrostem notowań powyżej gęstej koncentracji podaży, która została zgromadzona podczas procesu kształtowania dna. Możemy zmierzyć ten mechanizm, badając zmianę 100-dniowej zyskownej podaży w miarę wychodzenia z dołka cyklu, zarówno w BTC, jak i odsetku podaży w obiegu:

  • Dołki cyklu w 2011: +1,99 mln BTC (19,8%)
  • Dołki cyklu w 2015: +4,94 mln BTC (32,2%)
  • Dołki cyklu w 2019: +6,86 mln BTC (38,4%)
  • Dołki cyklu w 2022: +4,87 mln BTC (25,5%)

W obecny cyklu ujrzeliśmy porównywalny wolumen podaży powracaacyj do zyskownych pozycji, sugerując równie solidne wsparcie cenowe.

Zaawansowany wykres interaktywny

Badanie realizacji zysków

Obecnie cena spot Bitcoina znajduje się między dwoma popularnymi modelami wyceny On-chain: poziomem Realized Price 19 900$ reprezentującym średnią cenę nabycia podaży oraz stosunkiem Realized-do-Żywotności na poziomie 33 000$.

Ten drugi model jest podobny do Sugerowanej Sprawiedliwej Wartości przez HODLerów 🟠 i będzie notowany wyżej, gdy więcej coinów będzie nieaktywnych w portfelach inwestorów. Rynki spot nie osiągnęły tego poziomu w ubiegłym tygodniu, osiągając szczyt w okolicach 30 500$.

Sugeruje to, że rynek wyszedł ze strefy „głębokiej wartości", sygnalizowanej przez notowania poniżej Realized Price, i powrócił do poziomu „sprawiedliwej wartości" sugerowanego przez inwestorów. W związku z tym można oczekiwać zwiększenia prawdopodobieństwa realizacji zysków z coinów nabytych po niższych cenach.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Korzystając z poniższego wykresu możemy ocenić zmiany w akumulacji i dystrybucji różnych grup inwestorów w ciągu ostatnich sześciu miesięcy:

  • Faza 1: Silna akumulacja po upadku FTX widoczna we wszystkich grupach inwestorów, efektywnie rozpoczynająca formowanie dna cyklu.
  • Faza 2: Dystrybucja podczas wzrostów w styczniu i lutym, gdy zanotowaliśmy pierwszy istotny rajd po brutalnej bessie 2022 roku.
  • Faza 3: Lekka akumulacja podczas wzrostów na poziom 28 000$, gdy momentum rynkowe wzrosło, a ceny w końcu przekroczyły poziom 30 000$.

W ostatnich tygodniach możemy zaobserwować mieszane zachowania, sugerujące niezdecydowanie we wszystkich grupach inwestorów z wyjątkiem największych podmiotów posiadających 10 000+ BTC. Zbiega się to z konsolidacją, krótkotrwałym przebiciem poziomu 30 000$ i następującym po nim spadkiem do 27 000$ w ubiegłym tygodniu.

Profesjonalny wykres interaktywny w Engine Room

Idać dalej, wskaźnik SOPR może również służyć do śledzenia realizacji zysków i strat na rynku. Zdefiniujmy tutaj ramy analizy składające się z dwóch binarnych okresów, których będziemy używać do określenia wzorców zachowania rynku:

  • 🟥 Okres dominacji strat: Sukcesywne wyniki wskaźnika poniżej 1,0 wskazują, że inwestorzy realizują straty, podczas gdy każdy powrót do punktu breakeven jest często wykorzystywany jako punkt wyjścia (tworząc opór).
  • 🟩 Okres dominacji zysków: Sukcesywne wyniki wskaźnika SOPR powyżej 1,0 wskazują na powrót do realizacji zysków. Często towarzyszy temu powrót SOPR do punktu breakeven, który jest uważany za krótkoterminowe wsparcie.

W styczniu zauważono wyraźną zmianę między tymi dwoma okresami, gdy zachowanie rynku zaczęło wykazywać wzorce związane z okresem dominacji zysków. Obecnie SOPR ponownie testuje poziom punktu równowagi wynoszący 1,0, co stawia rynek w pobliżu punktu decyzyjnego.

Zaawansowany wykres interaktywny

Możemy zobaczyć podobną strukturę na wykresie Short-Term Holder SOPR, gdy nowo nabyte coiny wracają do niezrealizowanego zysku. Korekta w marcu spadła poniżej psychologicznego poziomu 20 000$, zanim nastąpiła silna rewersja wzrostowa.

Ten wzorzec SOPR jest zwykle obserwowany podczas konstruktywnych korekt, a także stanowi wskazówkę do interpretacji w przyszłości. Trwały okres poniżej wyniku 1,0 może jednak oznaczać bardziej uciążliwy scenariusz, w którym inwestorzy na minusie zaczynają panikować, powodując dalsze wyprzedaże.


🎓 Przewodnik po SOPR: W Glassnode Academy dostępny jest szczegółowy przewodnik dotyczący wskaźnika SOPR oraz różnych jej wariantów, które można wykorzystać jako źródło dalszych informacji.

Profesjonalny wykres interaktywny

Wariant Long-Term Holder SOPR lepiej odzwierciedla makrozmiany rynkowe. Po długim okresie realizacji strat (LTH-SOPR <1,0), grupa LTH powraca w końcu do okresu zyskownych sprzedaży, co ponownie przypomina strukturę z poprzednich punktów przejściowych cyklu.

Ta teza została szerzej zbadana w zeszłym tygodniu (newsletter z 16. tygodnia), gdzie opisaliśmy, że grupa LTH składa się obecnie z wielu inwestorów cyklu 2021-22, z których wielu pozostaje na minusie i prawdopodobnie stworzy opór cenowy w przyszłości.

Profesjonalny wykres interaktywny

Powrót wpływów kapitałowych

W ostatniej sekcji przeanalizujemy zmiany w realizacji zysków i strat wyrażonych w dolarach amerykańskich, aby umieścić powyższe obserwacje w odniesieniu do całkowitego rozmiaru rynku.

Wykres poniżej pokazuje, że skala wyrażonych w USD zysków w tym roku pozostaje znacznie poniżej szczytów cyklu z 2021 roku. Jednak jest to podobna skala do tej, która została zaobserwowana w 2019 roku. Ważne jest zauważenie, że wówczas notowania rynkowe wzrosły z 4 000$ do 14 000$, co oznacza szczyt o 50% niższy niż nasza obecna cena poniżej 28 000$.

Zaawansowany wykres interaktywny

Ten sentyment zostawia ślad również w obszarze zrealizowanych strat, które nadal maleją. Całkowite straty pozostają stosunkowo niskie w porównaniu do wszystkich głównych wyprzedaży w 2021-2022. Wskazuje to na to, że w skali makro został osiągnięty pewien stopień wyczerpania sprzedaży, przynajmniej patrząc z punktu widzenia inwestorów posiadających duże straty (tj. kupujących na szczycie cyklu).

Profesjonalny wykres interaktywny

W końcu możemy ocenić sumę realizacji zysków i strat, bardziej powszechnie nazywaną zrealizowaną kapitalizacją. Po znaczącym wzroście zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie hossy w 2020-2021, sieć Bitcoina doświadczyła znaczącego odpływu kapitału netto w 2022 roku, spadając do poziomów z lipca 2021 roku.
Zrealizowana kapitalizacja w końcu ustabilizowała się w 2023 roku i zaczyna znowu rosnąć oraz odnotowuje dodatnie napływy kapitału.

Profesjonalny wykres interaktywny

Podsumowanie i wnioski

Po niezwykle silnym początku 2023 roku, rynek BTC napotkał swoje pierwsze zauważalne opory, co spowodowało odwrócenie się wzrostów w okolicach 30 000$. Wraz z tym, duża część rynku widzi wzrost wartości swoich posiadanych BTC powyżej ceny nabycia, tworząc bardziej korzystne i zyskowne środowisko.

Całkowita wartość zrealizowanych zysków pozostaje stosunkowo niewielka w porównaniu do wielkości aktywa, jednak wyrażone w USD są one porównywalne do wzrostów z 2019 roku do 14 000$. Z zachowań akumulacyjnych i dystrybucyjnych w kilku grupach portfeli wynika, że ​​rynek wydaje się mniej zdecydowany niż w pierwszym kwartale roku.


Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.