Czy bessa już za nami?

Bitcoin odnotował najsilniejszy wzrost notowań od czasu ATH, a kilka wskaźników on-chain sygnalizuje rynkową siłę na poziomach wsparcia. W tym wydaniu oceniamy, czy bessa jest już za nami i czy trwa solidne odbudowywanie rynku.

Czy bessa już za nami?

W ostatnich tygodniach Bitcoin przebił poziom 30 000$, odnotowując najsilniejszy kwartalny zwrot z inwestycji (+70%) od czasu ATH z października 2021 roku. To także drugi okres, gdy tygodniowy zwrot przekroczył +36%, ponownie plasując Bitcoina na pierwszym miejscu pod względem najlepiej radzących sobie aktyw od początku roku.

Solidne wyniki rynkowe w 2023 roku stanowią wyraźny kontrast wobec 2022 roku i sugerują, że nastąpiła korzystna zmiana nastawienia. W niniejszym raporcie przeanalizujemy kilka wskaźników on-chain, które potwierdzają tę tezę i pomogą ocenić, czy ma miejsce się silna odbudowa rynku ze zniszczeń bessy oraz czy niedźwiedzi rynek jest już za nami.


🪟 Wszystkie wykresy omówione w tym raporcie znajdziesz w Panelu Cotygodniowej Analizy On-Chain.

Zaawansowany wykres interaktywny

Ciekawym zjawiskiem, które miało miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jest zwiększona korelacja między notowaniami BTC, a cenami złota, tradycyjnie bezpiecznego portu dla kapitału. Na podstawie 30-dniowego, 90-dniowego i 365-dniowego okresu korelacja między tymi dwoma aktywami jest teraz silnie dodatnia i utrzymywała się na wysokim poziomie nawet podczas niedawnego kryzysu bankowego w USA.

Sugeruje to, że coraz częściej inwestorzy zdają sobie sprawę z wartości pieniądza o charakterze bezpiecznym oraz z faktycznych ryzyk.


🪟Powiązany pulpit:  Ostatnio wprowadziliśmy zestaw notowań Forex i surowców, wykorzystując ceny oracle znalezione na blockchainie Ethereum.

Zaawansowany wykres interaktywny

Stabilne podpracie poniżej

Rynek Bitcoina znajduje się w interesującej pozycji - nasz wynoszący 155 dni próg oddzielający inwestorów Długoterminowych/Krótkoterminowych przypada mniej więcej na datę, gdy FTX upadło. W związku z tym, możemy interpretować metryki LTH i STH następująco:

  • 🟦 Inwestorzy długoterminowi nabyli coiny przed upadkiem FTX i obecnie posiadają łączny bilans wynoszący 14,161 mln BTC, niewiele poniżej nowego ATH.
  • 🟥 Inwestorzy krótkoterminowi nabyli coiny po upadku FTX, a w 2023 roku ich saldo wynoszące 2,914 mln BTC pozostaje w miarę stabilne.
Profesjonalny wykres interaktywny

Jeśli nałożymy tę obserwację na wykres rozkładu cen nabycia, możemy zobaczyć trzy ważne zagęszczenia podaży:

  • Klastr tworzenia dna <25 000$: Są to coiny, które w dużej mierze zmieniały właścicieli między czerwcem 2022 a styczniem 2023 r. W tym rejonie istnieje równowaga między kupującymi LTH (przed FTX) i STH (po FTX).
  • Niedawno nabyte od 25 000$ do 30 000$: Te coiny stanowią 7,25% podaży i są znacznie bardziej skupione w rękach STH. To odzwierciedla kombinację realizacji zysków z niższych poziomów i sprzedaży coinów od osób wychodzących na zero, którzy chcieli skorzystać z niedawnego przebicia 25 000$.
  • Ci, którzy przetrwali cykl 30 000$+: Pozostali inwestorzy długoterminowi, którzy przetrwali wahania cenowe i chaosu cyklu 2021-2022 i wciąż są na rynku, odpowiadają oni za 22,2% podaży.
Wykres interaktywny w Engine Room

Możemy także spojrzeć na obecny cykl rynkowy z perspektywy zachowań inwestorów długoterminowych, wyrażonych poprzez zmiany w posiadanej podaży. Widzimy trzy kluczowe fazy:

  • „Płaskowyż Cierpliwości”, gdzie podaż LTH ma tendencję do oscylowania wokół ATH, często od kilku miesięcy do ponad roku.
  • Szczyt HODL, gdzie podaż LTH w zysku (kolor ciemnoniebieski) szybko rośnie, co zwykle wiąże się z gwałtownym wzrostem cen w kierunku ATH.
  • Dystrybucja po przebiciu ATH, gdzie LTH zaczynają intensywnie dystrybuować swoje zasoby na fale nowego popytu, który wchodzi na rynek.

Obecnie rynek znajduje się na „Płaskowyżu Cierpliwości”, a ponad 23,3% podaży trzymana jest poza giełdami i należy do LTH będących na minusie na swoich pozycjach. Obecna struktura podaży ma także wiele podobieństw do początku 2016 i początku 2019 roku.

Profesjonalny wykres interaktywny

Widzimy, że siła rynku od początku roku jest wspierana przez gwałtowny wzrost ilości coinów w zysku. Na dnie bessy dochodzi do masowej kapitulacji, która z definicji powoduje równie duży i przeciwny przypływ popytu, by ją pochłonąć.

W miarę jak cena wzrasta z poziomu formacji dna, wszystkie te coiny powracają do zysku. W 2023 roku łącznie 6,2 milionów BTC powróciło do zysku (32,3% podaży), co daje wyobrażenie o tym, jak duży jest ten fundament z kosztów bazowych poniżej poziomu 30 000$.

Zaawansowany wykres interaktywny

Powrót tak wielu coinów do niezrealizowanego zysku powoduje, że pokusa do sprzedaży zaczyna rosnąć. Popularny wskaźnik NUPL dostarcza miary, ile z kapitalizacji rynkowej Bitcoina jest trzymane w postaci niezrealizowanego zysku.

Bieżący odczyt 0,36 wskazuje, że rynek jest na bardzo neutralnym poziomie - 55,8% dni handlowych odnotowywało wyższe odczyty tego wskaźnika, a 44,2% niższe. Jest to zbieżne z przeszłymi cyklami, gdzie nastąpowała zmiana między bessą a hossą. Sugeruje to również, że rynek nie jest ani bardzo zdyskontowany (jak to miało miejsce przy 16 000$), ani też za bardzo przewartościowany (jak przy szczytach powyżej 60 000$).

Zaawansowany wykres interaktywny

Zasoby HODLerów

Mimo że notowania Bitcoina wzrosły o ponad 100% od dołków, wciąż nie ma znaczącego wzrostu sprzedaży starszych coinów. Poniższy wykres pokazuje, że coiny młodsze niż 3 miesiące wciąż stanowią mniej niż 20% kapitału trzymanego w Bitcoinie, co zwykle kojarzy się z dołkami bessy.

Dla kontrastu, oznacza to, że coiny starsze niż 3 miesiące (HODLerzy) posiadają ponad 80% kapitału, pomimo brutalnych spadków w 2022 roku i wzrostu notowań w 2023 roku.

Zaawansowany wykres interaktywny

Obie powyższe obserwacje można zobrazować za pomocą wskaźnika RHODL, który jest w trakcie zawracania się z punktu maksymalnego nasycenia HODLerów. Według tego wskaźnika cykl prawdopodobnie przeszedł na korzyść byków, ale nie jest już także w strefie niedowartościowania (ani przewartościowania z historycznego punktu widzenia).

65,8% wszystkich dni handlowych zanotowywało wyższy wynik wskaźnika RHODL, co stanowi dalszy dowód na to, że HODLerzy pozostają dominującą siłą na rynku w posiadaniu zasobów.

Zaawansowany wykres interaktywny

Zdrowa poprawa

Podczas gdy HODLerzy są często kojarzeni z uśpionymi coinami, sieć Bitcoina nadal jest bardzo aktywna. Liczba organicznych transakcji przekracza obecnie poziom 270 tys. dziennie, co zbliża się do szczytów cyklu, jeśli weźmiemy pod uwagę średnią miesięczną.

Jest to związane zarówno z transferami monetarnymi, jak i z pojawieniem się Inscriptions, które przekroczyły w tym tygodniu kamień milowy - jest ich ponad 1 milion.


🪟Powiązany pulpit: Kilka wskaźników aktywności on-chain jest dostępnych z poziomu interaktywnego pulpitu, zaprojektowanego w celu identyfikowania trendów w adopcji sieci Bitcoin.

Profesjonalny wykres interaktywny

Wraz ze wzrostem aktywności on-chain rośnie również presja na opłaty. Poniższy wskaźnik 2-letniego Z-Score jest zaprojektowany w taki sposób, że wzrost presji na opłaty sieciowe w stosunku do niedawnej bessy będzie bardziej widoczny.

Możemy zauważyć, że teraz wynik ten zmienił się na dodatni, sugerując, że popyt na przestrzeń blokową Bitcoina wzrósł o istotną statystycznie wartość.

Zaawansowany wykres interaktywny

Składając wszystko do kupy

Powyższy zestaw wskaźników uwzględnia środowisko on-chain Bitcoina z różnych perspektyw. Ogólnie rzecz biorąc, zachowanie inwestorów Bitcoina było niezwykle powtarzalne w kolejnych cyklach, co pozwala nam opracować narzędzia, które znajdują zbieżności.

Wykres poniżej przedstawia jeden z naszych sygnałów on-chain, który wykorzystuje osiem wskaźników, z czterech różnych obszarów i szuka zbieżności wskazującej na zdrowy i solidny wzrost na rynku. Jak widać, obecny rynek ma 8 z 8 wskaźników w strefie dodatniej, co sugeruje, że Bitcoinowa bessa może być już za nami.


🪟Powiązany pulpit: Ten wykres jest dostępny w naszym Pulpicie Sygnałów Informujących O Wychodzeniu Z Bessy, zaprojektowanym w celu identyfikacji zbieżności poprawy kondycji rynkowej.

Zaawansowany wykres sygnałowy

Podsumowanie i wnioski

Mimo, iż Bitcoin i aktywa cyfrowe doświadczają stosunkowo dużego stopnia zmienności rynkowej, wiele wskaźników on-chain, które odzwierciedlają kolektywne decyzje ludzkie, jest zaskakująco spójnych.

Dokładnie 64 tygodnie temu opisaliśmy, jak kilka wskaźników on-chain prawdopodobnie wchodzi na terytorium bessy (newsletter z 4. tygodnia 2022: Sizing Up a Bitcoin Bear). Czytelnicy mogą również uznać naszą recenzję spadków z maja 2021 roku za interesującą, ponieważ można ją uznać za "psychologiczny początek" bessy.

W tym artykule omówiliśmy, jak kilka wskaźników on-chain sugeruje, że warunki bessy (lub przynajmniej jej najgorsza część) mogą już być za nami. Bitcoin znajduje się w stosunkowo neutralnym obszarze, powyżej koncentracji podaży tworzącej się między 16 000$ a 25 000$, gdzie dokonano zakupów o znaczącym wolumenie. Zauważamy, że wiele z tych coinów pozostaje nieruchomych w rękach tych samych kupców, podczas gdy zyski są realizowane (newsletter z 12. tygodnia), a wykorzystanie sieci ulega poprawie. To wszystko wspiera silne wyniki rynkowe w tym roku.


Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.
zeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.

Wszystkie wykresy

Wszystkie wykresy

🪟 Wszystkie wykresy omówione w tym raporcie znajdziesz w Panelu Cotygodniowej Analizy On-Chain

🪟 Wszystkie wykresy omówione w tym raporcie znajdziesz w Panelu Cotygodniowej Analizy On-Chain

🪟 Wszystkie wykresy omówione w tym raporcie znajdziesz w Panelu Cotygodniowej Analizy On-Chain

🪟 Wszystkie wykresy omówione w tym raporcie znajdziesz w Panelu Cotygodniowej Analizy On-Chain