Powoli, ale do przodu

W zeszłym tygodniu obserowaliśmy niezwykle wąski zakres cenowy, a wolumeny on-chain były bardzo niskie, oscylując w okolicach dołków cyklu. Jednocześnie duża część podaży pozostaje nieaktywna w portfelach inwestorów, a podaż w kilku kluczowych przedziałach wiekowych osiągnęła historyczne maksima.

Powoli, ale do przodu

W ubiegłym tygodniu rynek Bitcoina ponownie odnotowywał konsolidację, z zakresem cenowym o stosunkowo wąskim przedziale 3,4%, z najniższym poziomem wynoszącym 26 600$ i najwyższym osiągającym 27 500$. Faktycznie, jest to jeden z najwęższych zakresów handlowych w ciągu ostatnich kilku lat, podobny do sytuacji podczas otwarcia rocznego w 2023 roku oraz lipca 2020 roku po odbiciu po spadkach związanych z pandemią COVID.

Wraz z tym obserwowaliśmy również niezwykle niskie wolumeny on-chain, przy czym łączne przepływy, dostosowane wg podmiotów oraz związane z giełdami, utrzymują się na poziomach cyklicznych dołków. Tymczasem znaczna część dostępnej podaży pozostaje nieaktywna w portfelach inwestorów, a kilka kluczowych przedziałów wiekowych osiągnęło historyczne maksima.

W tej edycji przeanalizujemy ten interesujący stan rynku i to, co nam mówi o zaufaniu inwestorów, zachętach oraz perspektywie na rynek w 2023 roku.

💡
Wskazówka Workbench: Ten wykres został skonstruowany przy użyciu funkcji cummax(m1,7) w celu ustalenia górnych i dolnych kroczących 7-dniowych przedziałów cenowych.

🪟 Wszystkie wykresy omówione w tym raporcie znajdziesz w Panelu Cotygodniowej Analizy On-Chain.

Wykres interaktywny Workbench

Spadek wolumenu

W poprzednim wydaniu opisaliśmy, jak aktywność on-chain Bitcoina osiągnęła historyczne maksima dla wskaźników takich jak liczba transakcji, głównie związanych z Ordinals, Inscriptions i tokenami BRC-20. Jednak tego rodzaju transakcje zazwyczaj obejmują stosunkowo niewielkie wolumeny BTC, przy czym Ordinals często są przekazywane wraz z niewielką ilością BTC (zwykle około 10 tys. sats = 0,0001 BTC).

Analizując rozliczany przez sieć Bitcoina wolumen środków w ciągu ostatnich trzech lat, zauważamy dużą spadkową tendencję ogólnego przepływu ekonomicznego od początku 2021 roku, spadając z cyklicznego szczytu wynoszącego 13,1 mld dolarów do cyklicznego minimum na poziomie 1,9 mld dolarów, co stanowi spadek o 85,5%. Co prawda wolumeny transferowanych środków odnotowały niewielki wzrost w 2023 roku, jednak wciąż utrzymują się na niskim poziomie w przedziale od 1,9 mld do 4,4 mld dolarów.

Profesjonalny wykres interaktywny

Giełdy nadal stanowią centralny punkt handlu BTC, a badanie środków wpływających i wypływających stanowi solidny wskaźnik wolumenu handlu, świadomości, popytu spekulacyjnego i zaufania inwestorów. Obserwujemy podobny spadek strukturalny w wolumenie depozytów na giełdy, które zmniejszył się z maksimum wynoszącego 4,2 mld dolarów w maju 2021 roku do dzisiejszego minimum wynoszącego 343,4 mln dolarów (-91,8%).

⚠️
Pomysł na alert: Wzrost wolumenu depozytów na giełdy (7D SMA) powyżej 750 milionów dolarów dziennie może wskazywać na istotny wzrost aktywności handlowej, co sugeruje wzmożoną zmienność w najbliższej przyszłości.
Zaawansowany wykres interaktywny

Kolejnym przydatnym wskaźnikiem służącym do oceny wykorzystania sieci jest bezwzględna wartość Zrealizowanych Zysków i Strat. Oferuje ona wgląd w przepływy kapitału do lub z aktywa, gdy coiny ulegają aktualizacji swojej wyceny. Skumulowany Zrealizowany Zysk i Strata znajduje się na najniższym poziomie w ciągu ostatnich 3 lat.

Sugeruje to, że większość inwestorów z dużymi zyskami lub stratami nie zamierza ich realizować.

Profesjonalny wykres interaktywny Workbench

Niezrealizowany potencjał

Stwierdziliśmy, że zarówno nominalna, jak i zrealizowana przepustowość sieci pozostaje na niskim cyklicznym poziomie. Może to wynikać z faktu, że wielu uczestników rynku ma koszt bazowy, który jest bardzo zbliżony do aktualnej ceny, co wskazuje na minimalną zachętę do sprzedaży środków w tym momencie. Uczestnicy rynku mogą potrzebować większej zmienności, zarówno w jednym, jak i w drugim kierunku, aby skłonić ich do sprzedaży.

Skorygowany poziom Realized Price zapewnia lepszy model szacowania kosztu bazowego dla całego rynku. Działa poprzez usunięcie ogromnych niezrealizowanych zysków przypisanych do długo nieużywanych (a prawdopodobnie utraconych) coinów (> 7 lat), izolując ekonomicznie aktywną i bardziej wrażliwą na cenę grupę inwestorów.

Aktualne ceny rynkowe są obecnie nieco powyżej Skorygowanego poziomu Realized Price (25 200$), co jest prawdopodobnie psychologicznym obszarem zainteresowania w przypadku pullbacku na rynku. Potwierdza to również tezę, że aktywni uczestnicy rynku nie mają możliwości obecnie zrealizowana znacznej ilości zysków (lub strat).

⚠️
Pomysł na alert: Spadek poniżej 25 200$ wskazywałby na retest kosztu bazowego ekonomicznie aktywnej podaży i byłby kluczowym psychologicznym poziomem cenowym do obserwacji.
Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Ostatnie wzrosty powyżej 30 000$ spowodowały wzrost Skorygowanego Wskaźnika MVRV do wartości 1,21, co sugeruje osiągnięcie dość umiarkowanego poziomu niezrealizowanego zysku wynoszącego 21%.

Obecnie aMVRV zanotowuje wartość 1,09, co sugeruje, że na rynku pozostaje tylko 9% niezrealizowanego zysku. Jest to zbieżne z historycznie wyprzedanymi poziomami obserwowanymi zarówno w dolnych punktach cyklu w 2018, 2019 roku, jak i w marcu 2020 roku.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

A podaż bez zmian

Pomimo dynamicznego początku roku na rynku aktywów cyfrowych, podaż BTC posiadana dłużej niż rok, nadal osiąga nowe rekordy. Poniższy wykres przedstawia cztery podzbiory tej "zahibernowanej" podaży jako ułamek ogólnej krążącej podaży:

  • 🔴 Podaż ostatnio aktywna 1+ rok temu: 68,1%
  • 🟡 Podaż ostatnio aktywna 2+ lata temu: 55,2%
  • 🟢 Podaż ostatnio aktywna 3+ lata temu: 40,0%
  • 🔵 Podaż ostatnio aktywna 5+ lat temu: 28,9%

Niezwykły poziom HODLowania tej podaży nadal się utrzymuje, a wysoki stopień nieaktywnych coinów wspiera bardzo niski poziom przepływu wolumenu on-chain.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

To zjawisko odzwierciedla się również w przypadku  inwestorów długoterminowych, których podaż (coiny posiadane >155 dni) wynosi obecnie 14,46 mln BTC, co stanowi nowy najwyższy poziom w historii. Spowodowane jest to między innymi przez coiny nabyte bezpośrednio po upadku FTX, które obecnie osiągnęły status podaży LTH.

Profesjonalny wykres interaktywny Workbench

Zbieżność można także znaleźć we wskaźniku Żywotności (Liveliness), który porównuje względną równowagę pomiędzy HODLowaniem coinów a ich sprzedażą. Obecnie, wskaźnik Żywotności sieci maleje i osiąga najniższą wartość notowaną od momentu przebicia 20 000$ w grudniu 2020 roku. Trwałe spadki wskaźnika Żywotności potwierdzają, że HODLing stanowi aktualnie główną dynamikę większości podaży.

Zaawansowany wykres interaktywny

Jeśli spojrzymy na grupę inwestorów krótkoterminowych (STH), na ich podstawie w momencie sprzedaży możemy ilościowo ocenić czas posiadania coinów (mierzony jako destrukcja coinodni w ciągu ostatnich 90 dni). Według tego wskaźnika, niszczenie coinodni przez STH jest niezwykle niskie i znacznie mniejsze względem dwóch dużych panicznych kapitulacji, które miały miejsce w czerwcu i listopadzie 2022 roku.

To sugeruje, że STH są generalnie niechętni do sprzedaży w obecnym przedziale cenowym i wymagają większej zmienności, najprawdopodobniej wyższych cen (realizacja zysków) jako bodźca.

Podsumowując, te wskaźniki malują względnie pozytywny obraz przekonania inwestorów Bitcoin, gdzie większość osób po prostu nie jest zainteresowana sprzedażą swoich coinów w tej chwili.

Profesjonalny wykres interaktywny Workbench

Hodlerzy z poprzedniego cyklu umacniają się

Po listopadowym dołku, kapitał wyrażony w dolarach ulokowany w coinach, które mają 2-3 lata, wzrósł z 3,1% do 27,7%, a spora część podaży dojrzała do przedziału 2 lat. Odnosi się to do podaży, która została nabyta po spadkach w maju 2021 roku, gdy notowania spadły z 56 000$ do 29 000$.

Poniższy wykres pokazuje zmieniający się udział kapitału przechowywanego w tych grupach wiekowych:

  • 🟢 Kapitał przechowywany przez 2-3 lata: 3,1% do 27,7% (wzrost o +24,6%)
  • 🟡 Kapitał przechowywany przez 1-2 lata: 43,5% do 28,3% (spadek o -15,2%)
  • 🟠 Kapitał przechowywany przez 6 miesięcy - 1 rok: 25,5% do 10,6% (spadek o -14,9%)

Możemy skorzystać również z nowej wersji wskaźnika RHODL, porównującej kapitał przechowywany w coinach, które mają 2 lata lub więcej, do tych w grupie wiekowej 6 miesięcy - 2 lata. Pomaga to ocenić równowagę między doświadczonymi inwestorami długoterminowymi (2 lata i więcej) a długoterminowymi inwestorami z jednego cyklu (6 miesięcy - 2 lata).

Obecnie ta wersja wskaźnika RHODL rośnie eksponencjalnie, sugerując, że znaczna część inwestorów z cyklu 2021-22 staje się doświadczonymi inwestorami długoterminowymi. Biorąc pod uwagę niezwykłą, głównie spadkową zmienność, jaka występowała w tym okresie, dowodzi to, że podstawowa grupa posiadaczy Bitcoin pozostaje niezwykle zdeterminowana, co jest godnym uwagi i prawdopodobnie korzystnym spostrzeżeniem.

Podsumowanie i wnioski

Jednym z wielkich atutów analizy on-chain jest nasza zdolność do obserwowania obu stron zachowań inwestorów: ich skłonności do hodlowania i skłonności do sprzedaży. Obecnie nadal obserwujemy, że przekonanie obecnych inwestorów Bitcoina pozostaje niezwykle wysokie, pomimo skrajnej zmienności i ogromnej redukcji dźwigni finansowej w ciągu ostatnich 2 lat.

Warto zauważyć, że przepływ wolumenu jest obecnie bardzo niski, co wskazuje na potencjalnie słaby napływ nowego popytu oraz rosnące znaczenie transakcji o niskim wolumenie związanych Ordinals i Inscriptions. Jednak jest to równoważone przez obecną bazę inwestorów, którzy są coraz mniej wrażliwi na cenę.

Biorąc pod uwagę, że rok 2022 dostarczył wiele powodów do paniki, kapitulacji i wyjścia z rynku, starzenie się coinów i przechodzenie do wyższych przedziałów wiekowych jest godne uwagi. Wskazuje to na sytuację, w której ci, którzy przetrwali rok 2022, mogą wymagać wyższych cen, aby "otworzyć" swoje portfele.


Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.