Mozolna droga do starzenia się coinów

Podczas niedawnej kapitulacji Bitcoin przeszedł ze słabszych rąk do tych, którzy na rynek wkroczyli na dołkach. W tym wydaniu przyjrzymy się w jaki sposób za pomocą przedziałów wiekowych coinów ocenić można zmianę nastawienia na rynku.

Mozolna droga do starzenia się coinów

W związku ze spowalniającą inflacją, Bitcoin oraz inne ryzykowne aktywa kontynuują swoje niedawne wzrosty. Notowania Bitcoina nadal konsolidują w wąskim przedziale, ale wydostały się z dołka na poziomie 22 789$ i osiągnęły szczyt na poziomie 24 974$.

W tym wydaniu newslettera zajmiemy się mozolnym procesem starzenia się coinów znajdujących się na portfelach inwestorów. Ogólnie rzecz biorąc, dłuższe czasy hodlowania oznaczają większą wiarę w BTC oraz mniejszą wrażliwość na zmienność cenową. Po tak głębokiej kapitulacji postaramy się scharakteryzować, kto na dołku sprzedał, a kto na rynek wkroczył.

Zamysł ten zbadamy za pomocą koncepcji „długości życia” coina (jego wieku) oraz dynamiki podaży zarówno dla młodych jak i starszych coinów w poszczególnych przedziałach kapitalizacji denominowanych w BTC oraz USD. Zagłębimy się również w analizę wyprzedawania się inwestorów długoterminowych jak i krótkoterminowych, aby ocenić stan posiadania poszczególnych grup w momencie, gdy kurz już zaczyna opadać.


Tłumaczenia

W tym tygodniu newsletter On-chain jest tłumaczony na hiszpański, włoski, chiński, japoński, turecki, francuski, portugalski, perski, hebrajski oraz grecki.

Cotygodniowy panel analizy Onchain

Cotygodniowy Newsletter Onchain posiada interaktywny panel, w którym znajdują się wszystkie załączone wykresy. Panel ten oraz wszystkie wspominane metryki są szerzej omawiane w naszym raporcie w formie video, który udostępniany jest w każdy wtorek. Wpadnij oraz zasubskrybuj nasz kanał, a także sprawdź pozostałe filmy i tutoriale.


Ekspansja dojrzewających coinów

Podaż uśpiona powyżej 1 roku może być wykorzystana do zapewnienia wglądu w cykliczną naturę Bitcoina poprzez obserwację cykli dystrybucji i akumulacji.

 • Cykle dystrybucji są charakterystyczne dla hossy, jako zachęta do realizacji zysków przez inwestorów posiadających dojrzałe coiny. Prowadzi to do redukcji podaży o wieku powyżej 1 roku, gdyż coiny te są sprzedawane,
 • Cykle akumulacji są charakterystyczne dla rynków bessy, ponieważ potencjalny (niezrealizowany) zysk maleje wraz ze spadkiem ceny. W wyniku tego HODLowanie staje się dominującym zachowanim i prowadzi to do wzrostu podaży w wieku powyżej 1 roku.

Obecnie podaż ostatni raz aktywna powyżej 1 roku temu znajduje się tuż poniżej poprzedniego ATH na poziomie 65% ustalonego w maju 2022 roku. Podkreśla to znaczące przekonanie inwestorów kupujących w maju-lipcu 2021 roku, tuż po wielkiej migracji górników. Równowaga w ciągu ostatnich trzech miesięcy wskazuje, że dojrzewanie coinów pozostaje w równowadze z ilością sprzedawanych coinów. Można to uznać za konstruktywne zachowanie podczas bessy.

🔔 Pomysł na alert: Przekroczenie poziomu 65,72% na wskaźniku odsetka podaży ostatnio aktywnej ponad rok temu oznaczałoby nowe ATH, co sugerowałoby zwiększone prawdopodobieństwo formowania się szczytu.

Zaawansowany wykres interaktywny

Zjawisko to można zbadać dokładniej poprzez wyizolowanie coinów z przedziału wiekowego 6 miesięcy do 3 lat. Fale HODL (HODL waves) zapewniają wgląd w wolumen BTC utrzymywany przez określony okres czasu, co w tym wypadku stanowi w przybliżeniu analizę sytuacji kupujących z cyklu 2020-2022, którzy to doświadczają zapewne pierwszej bessy.

Widocznym jest, że zakres 6-12 miesięcy rozszerza się po Wielkiej Migracji Górników, gdy HODLerzy odrzucili możliwość sprzedaży na dołkach. Wzrost ten zbiega się także z lokalnym dołkiem na wykresie podaży aktywnej ponad rok temu. W tamtym okresie dominacji HODLerów, podaż miała szansę się zestarzeć i w konsekwencji po ATH z listopada 2021 roku nastąpił wzrost ilości coinów w przedziale wiekowym 1-2 lat .

Zaawansowany wykres interaktywny

Wykres Realized Cap HODL Waves może być następnie wykorzystany do oceny kapitału (wyrażonego w USD) ulokowanego w poszczególnych przedziałach wiekowych. Tutaj możemy zobaczyć jeszcze bardziej intrygujący wynik - ogólna wartość kapitału wyrażonego w USD znajdująca w tych przedziałach wzrosła o 52% i stanowi obecnie 63% kapitalizacji rynkowej.

 • Niewrażliwość na zmienność cenową grupy Smart Money może być podkreślona przez wspomniany ciągły wzrost ich balansu, sugerując minimalizację zachowań związanych ze sprzedażą i nastawienie na starzenie się BTC niezależnie od wzrostu notowań (listopad 2021) i późniejszej kapitulacji (maj 2022 - obecnie).
 • Smart Money znajduje się w strukturalnym trendzie wzrostowym, powiększając swój kapitał wyrażony w USD o 51%, co odpowiada wzrostowi o 220 miliardów dolarów, którego kulminacją jest łączne saldo w wysokości 267 miliardów dolarów.
 • W związku z tym 37% krążącej podaży (7 mln BTC) zawiera 63% wartości wyceny sieci (bazując na wartości w momencie nabycia), co podkreśla względną wagę ekonomiczną tej grupy inwestorów.
Zaawansowany wykres interaktywny

Cykle Bitcoina napędzane są przez stale zmieniającą się równowagę podaży między inwestorami długoterminowymi, a nowszymi nabywcami spekulacyjnymi. Wskaźnik RHODL przekształca ten koncept w oscylator, w którym porównuje kapitał zawarty w coinach w wieku 1 tygodnia do tego zawartego w coinach o wieku 1-2 lat.

Można to rozważyć w następujących ramach:

 • Trend wzrostowy wskaźnika RHODL sugeruje dominację kapitału posiadanego przez nowych, spekulacyjnych inwestorów, co jest typowe dla szczytów danego cyklu Bitcoina.
 • Trend spadkowy wskaźnika RHODL wskazuje na dominację kapitału ulokowanego w starszych coinach, co sugeruje wzrost długoterminowej akumulacji i HODLowania.
 • Płaski i wąski zakres wskaźnika RHODL wskazuje, że tempo zmian między starymi a młodymi coinami jest w równowadze. Takie momenty są często obserwowane w okresach przejściowych na rynku, takich jak dystrybucja w momencie szczytu i akumulacja na dnie.

W chwili obecnej wskaźnik RHODL znajduje się w silnym trendzie spadkowym, co potwierdza, że kapitał nadal przesuwa się w kierunku inwestorów długoterminowych.

Zaawansowany wykres interaktywny

Podaż inwestorów długoterminowych może być wykorzystana do oceny zachowania posiadaczy, którzy mają statystycznie większą wiarę w BTC. Warto zwrócić uwagę, że 155-dniowy próg kwalifikacji do LTH 🔵 wypada w marcu 2022 roku, gdy cena doświadczyła pierwszego rajdu ulgi (wzrost do 46 tys. USD) po ATH.

Obserwując całkowitą podaż posiadaną przez grupę inwestorów długoterminowych, możemy dokonać dwóch obserwacji:

 • Od listopadowego ATH podaż należąca do LTH  utrzymuje się w przedziale od 13,56 do 13,27 mln BTC, spadając o zaledwie 300 tys. BTC.
 • Od czasu spadków spowodowanych upadkiem LUNY w maju 2022 roku LTH odnotowali trwały spadek posiadanej podaży wynoszący 150 tys. BTC.

Ostatnie wyprzedaże inwestorów długoterminowych są większe pod kątem wolumenu niż HODLing ze strefy konsolidacji sprzed upadku LUNY. Powoduje to niewielki, ale zauważalny spadek posiadanej podaży.

Należy pamiętać, że podaż LTH nie musi koniecznie agresywnie spadać, aby grupa ta doświadczała ukrytej kapitulacji. Historycznie, podaż LTH ma tendencję do niewielkiego obniżania się podczas takich wydarzeń, gdy wykruszeniu ulegają najsłabsi z tej kategorii i zastępowani są przez bardziej elastyczną akumulację, której dojrzewanie wymaga czasu.

Profesjonalny wykres interaktywny

Kompresja i kontrakcja

Przyglądając się krążącej podaży Bitcoina, możemy ją ocenić na podstawie trzech składowych: podaży inwestorów długoterminowych, krótkoterminowych i giełd.

Zaczynając od sald giełdowych, doświadczają one nadal makro spadku posiadanej podaży, a trend ten rozwija się od kapitulacji z marca 2020 roku. Od początku roku, wraz ze spadkami notowań,  wypływy z giełd stale miały miejsce, z na ogół rosnącą intensywnością. Wskazuje to na utrzymujący się popyt strukturalny, zarówno ze strony małych, jak i dużych inwestorów.

Giełdy odnotowały odpływ netto 100 tys. BTC po upadku LUNY w maju 2022 roku, co stanowi 3,2% całkowitych odpływów od ATH z marca 2020 roku.

Zaawansowany wykres interaktywny

Następnie możemy ocenić pozostałe dwie składowe znajdujące się poza giełdami - podaż inwestorów długoterminowych oraz krótkoterminowych.

Jak wspomniano wcześniej, podaż LTH odnotowała niewielki spadek o 200 tys. BTC od czasu odnotowania ATH w maju 2022 roku, ale pozostaje w stosunkowo wąskim zakresie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Podkreśla to stosunkowo zrównoważoną dynamikę napływu/odpływu podaży dla tej grupy inwestorów.

Z drugiej strony, podaż STH nadal rośnie po kapitulacji inwestorów, co skutkuje we wzroście ich podaży o 330 tys. BTC.

Od majowego upadku LUNY nastąpił transfer netto 300 tys. BTC od zarówno LTH i giełd do inwestorów krótkoterminowych. Biorąc pod uwagę towarzyszące spadki notowań, świetnie opisuje to definicję kapitulacji, gdy rosnąca podaż STH określa akumulację przez kupujących wkraczających na rynek podczas nagłych spadków i posiada obecnie coiny o znacznie niższym koszcie bazowym.

Wykres interaktywny Workbench

Konstruktywna dywergencja

Zgodnie z definicja, coiny zostały przetransferowane do inwestorów krótkoterminowych. Od upadku LUNY podaż STH wzrosła o 330 tys. BTC.

Ekstremalna akumulacja STH jest zwykle zbieżna z formowaniem się szczytu podczas hossy (zaznaczono na 🔵), jednak kilka przykładów z bessy wyróżnia się na tle tego trendu (zaznaczono na 🔴):

 • Bliźniacze skoki napływu podaży o ponad 300 tys., które zaznaczyły początek i koniec dna bessy w 2015 roku,
 • Rajd ulgi od kwietnia do lipca 2019 roku wybijający się z dołków bessy,
 • Kapitulacja w marcu 2020 roku,
 • Wyprzedaż z czerwca 2022 roku, spadek poniżej ATH z poprzedniego cyklu, napływ ponad 300 tys. BTC.

STH są zazwyczaj znani z kupna szczytów i sprzedaży na dołkach, jednak ślad opisanych powyżej wydarzeń można uznać za wyjątek od trendu. Oba napływy były odpowiedzią na ekstremalne spadki notowań, a także poważne odpływy inwestorów krótkoterminowych po kulminacjach hossy.

Takie zdarzenia opisują transfer coinów do nowych nabywców, którzy są początkowo klasyfikowani jako STH i mają niski koszt bazowy, dzięki czemy od tego momentu znajdują się w korzystnej sytuacji finansowej do HODLowania.

Wykres interaktywny Workbench

Po ustaleniu, iż wzrost liczby coinów należących do STH prawdopodobnie opisuje inwestorów kupujących na dnie bessy, możemy to również zobaczyć w bilansie podaży młodych coinów (< 3 miesięcy) denominowanych w BTC . Szczyty podaży możemy zaobserwować w 2015 roku (x3), listopadzie 2018, marcu 2020 roku i podczas ostatnich spadków.

Jednocześnie te szczyty mają tendencję do pojawiania się przy makro dołkach młodej podaży. Sygnalizuje to zarówno ostateczne wyrzucenie z rynku sprzedających, po którym następują miesiące stopniowej akumulacji, jak i wypłaty coinów z aktywnego handlu.

Zaawansowany wykres interaktywny

Kapitał denominowany w USD i zgromadzony w młodych coinach znajduje się w strukturalnym trendzie spadkowym od formacji szczytowej z marca 2021 roku. Wynika to z preferencji akumulacyjnych (umożliwienie coinom dojrzewania), ale także z rewaluacji coinów do coraz to niższych cen podczas bessy.

Rosnącą rozbieżność można zauważyć między wymienionymi wyżej przedziałami kapitału denominowanymi w USD (Realized Cap HODL Waves) a odpowiednią do nich podażą denominowaną w BTC (HODL Waves).

Skok wartości denominowanej w BTC nie jest odzwierciedlony na wykresie denominowanym w USD. Podczas gdy 300 tys. BTC zostało przetransferowanych po sieci, ich wartość wyrażona w USD spadła z powiedzmy 50-60 tys. USD do 20 tys. USD.

To potwierdza, że w ostatnich miesiącach mogliśmy obserwować znaczącą kapitulację. Jednak teraz na byczych inwestorach krótkoterminowych spoczywa ciężar „utrzymania linii”.

Zaawansowany wykres interaktywny

Podsumowanie i wnioski

W tej edycji newslettera, aby lepiej zrozumieć strukturę własności Bitcoina, oceniliśmy względną dystrybucję podaży i kapitału zarówno dla młodych, jak i starych coinów. Ustaliliśmy, że podaż przeszła w ostatnich miesiącach znaczny transfer kapitału, z obserwowalną i powszechną kapitulacją, a także równą i przeciwną akumulacją.

Podaż inwestorów długoterminowych odnotowała lokalny, skromny spadek, gdyż wśród tych inwestorów po upadku LUNY dominuje zachowanie związane ze sprzedawaniem. Jednak podaż LTH pozostaje we względnie określonym i ograniczonym zakresie, co wskazuje na spowalniające i lokalne sprzedaże, a nie szeroką utratę przekonania.

W przeciwieństwie do tego, posiadacze krótkoterminowi doświadczają rozbieżności w kapitale denominowanym w BTC i USD. Wskazuje to na pulę kupujących, którzy wkroczyli na dołkach i posiadają obecnie około 300 tys. BTC zakupionych po znacznie niższych kosztach bazowych. Pozostaje nam jedynie obserwować, czy mają wystarczającą wiarę, aby te coiny trzymać.


Aktualizacje dotyczące produktów

Wszystkie aktualizacje produktów, ulepszenia i ręczne aktualizacje wskaźników i danych są zapisywane w naszym changelogu zmian w celach informacyjnych

Wpadnij i śledź nas na Twitterze

Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.