Sermaye Sıfırlaması

Dijital varlık tarihindeki en büyük kaldıraç azaltma olaylarından birinin ardından, Bitcoin Gerçekleşen Değer öyle bir düşüş gösterdi ki, Mayıs 2021'den bu yana tüm sermaye girişleri şimdi temizlendi. Onchain aktivitede buna bağlı bir artış var, ancak önemli miktarda takipten yoksun.

Sermaye Sıfırlaması

Bitcoin piyasası, FTX çöküşünün ardından yaşanan fırtınalı birkaç haftanın ardından döngünün en düşük seviyelerinin üzerinde önemli bir konsolidasyon gördü. Fiyat hareketi, 16.065 $'lık en düşük aralıktan 17.197 $'lık en yüksek aralığa sıçrayarak yaklaşık %10'luk güçlü bir toparlanma gördü.

Bu haftaki sayımızda, dijital varlık tarihindeki en büyük tasfiye olayı olarak görünen olayda piyasa katılımcılarının yaşadığı kayıpların ciddiyetini inceleyeceğiz. Ayrıca hem ağ aktivitesi hem de blok alanı talebi üzerindeki müteakip etkileri ve bunun bize mevcut piyasa yapısı hakkında neler söylediğini inceleyeceğiz.

Çeviriler

Bu hafta On-chain bülteni İspanyolca, İtalyanca, Çince, Japonca, Türkçe, Fransızca, Portekizce, Farsça, Lehçe, İbranice, Arapça, Vietnamca ve Yunanca'ya çevrilmektedir.

Onchain Haftalık Pano

Haftalık Onchain Haber Bülteni, burada bulunan tüm özellikli çizelgeleri içeren canlı bir panoya sahiptir. Bu gösterge tablosu ve kapsadığı tüm metrikler, her hafta Salı günleri yayınlanan Video Raporumuzda daha ayrıntılı olarak incelenmektedir. Youtube Kanalımızı ziyaret ederek abone olabilir, daha fazla video içeriği ve metrik eğitimi için Video Portalımızı ziyaret edebilirsiniz.

Zararlar Dönemi

Değerlendirmemize başlamak için, son haftalardaki çalkantılı kaldıraç kaldırma olayı boyunca tüm piyasa katılımcılarının gerçekleştirdiği kayıpların büyüklüğünü inceleyeceğiz.

Hem Haziran 2022 satışları hem de FTX Çöküşü, tarihsel ölçekte yatırımcı kapitülasyon olaylarına yol açtı. FTX etkinliği bir günlük ATH kaybı -4.435 milyar dolar kaydetti. Bununla birlikte, haftalık hareketli ortalama ile değerlendirildiğinde, kayıpların azaldığı görülüyor. Karşılaştırmalı Haziran Satışı, olaydan sonra neredeyse 2 hafta boyunca her gün -700 milyon doların üzerinde kayıpla devam etti.

Canlı Pano

Gerçekleşen kar ile gerçekleşen zarar arasındaki oranı inceleyerek bu analizi destekleyebiliriz. Burada, gerçekleşen kar / zarar oranının tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştığını görebiliriz.

Bu, piyasa tarafından kilitlenen kayıpların kar elde etme olaylarından 14 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu muhtemelen kısmen 2020-22 döngü fiyat hareketinin tamamının spot fiyatın üzerinde olduğunu yansıtıyor.

Bu ölçekte son derece düşük Gerçekleşmiş Kar/Zarar oranlarının önceki örnekleri, tarihsel olarak bir makro piyasa rejim değişikliği ile çakışmıştır.

Canlı Pano

Sonrasında, kuruluşundan bu yana ağa sermaye girişlerinin ve çıkışlarının net toplamını gösteren Gerçekleşen Kapitalizasyon metriğini inceleyeceğiz. Bu ölçütü piyasa döngüsünün zirve noktasından sonra ağdan sermaye çıkışlarının şiddetini değerlendirmek için kullanabiliriz.

2021'in ortalarındaki satışların ardından Gerçekleşen Sermaye Değerinde önemli bir artış görülebilir. Bu durum, piyasa katılımcılarının yükselişte önemli miktarda çıkış likiditesi aldığı ve böylece kar elde ederek Gerçekleşen Değer'i artırdığı şeklinde yorumlanabilir.

Mayıs 2022'deki LUNA çöküşünün ardından, piyasanın zirvesine yakın alım yapan yatırımcıların giderek daha büyük zararlara kilitlenmeye başlamasıyla önemli bir sermaye çıkışı görülebilir.

H2 2022'de ATH'ye doğru gerçekleşen ralli sırasında yaşanan coşku neredeyse tamamen geri çekilmiş olup, bu aşırı likiditenin neredeyse tamamen ortadan kalktığını göstermektedir.

Canlı Pano

Daha sonra mevcut döngüyü, göreceli sermaye çıkışları için bir gösterge olarak Gerçekleşen Sermaye Zirvesi'nden dip noktasına kadar ölçerek önceki tüm büyük ayı piyasalarıyla karşılaştırabiliriz:

 • 2010-11 , zirvenin %24'üne eşdeğer bir net sermaye çıkışı gördü.
 • 2014-15 , %14'lük en düşük, ancak önemli bir sermaye çıkışını yaşadı.
 • 2017-18 , Gerçekleşen Değerde %16,5'lik bir düşüş kaydetti ve bu, %17,0'lik mevcut döngüye en yakın olanı.

Bu ölçüme göre, mevcut döngü üçüncü en büyük göreli sermaye çıkışını gördü ve şimdi muhtemelen en alakalı olgun piyasa benzeri olan 2018 döngüsünü gölgede bıraktı.

Canlı Pano
Bitcoin yatırımcılarının son 6 ayda yaşadığı gerçekleşen kayıp, tarihi boyutta. Karlılık stresi olaydan sonra azalmaya başlıyor, ancak son 18 ayda çekilen tüm fazla likiditenin tamamen boşalmasıyla sonuçlandı. Bu, 2021 spekülatif priminin artık tamamen ortadan kaldırıldığını gösteriyor.

Blok Alanı Talebinde Artış

Ücretlerden Madenci Geliri metriği, blok alanı talebine ve işlemcilerin bir sonraki bloğa dahil edilmek üzere ödenen ücretleri artırmaya istekli olup olmadığına ilişkin öngörü sağlar. Aylık ücret oranını daha uzun süreli yıllık ortalamayla karşılaştırırsak, ücret ivmesini değerlendirebiliriz.

 • 1 🔵 üzerindeki Ücret Momentumu, yıllık taban çizgisine göre ücretlerden madenci geliri katkısında bir genişleme olduğunu gösterir.
 • 1 🔴altındaki Ücret Momentumu, yıllık taban çizgisine göre ücretlerden madenci gelirinde bir daralma olduğunu gösterir.

Sürekli ayı piyasalarına genellikle ağ faaliyetlerinde önemli bir düşüş eşlik eder ve bu da oldukça cansız ücret gelirleriyle sonuçlanır. Bu çıkmaz, tarihsel olarak, fiyat hareketindeki büyük bir kapitülasyona tepki olarak kırılmıştır; burada önemli ölçüde düşük fiyatlar blok alanı için yeni talebi cezbetmektedir. Satıcılar atıldıkça ve değerli alıcılar diğer tarafa geçtikçe, bu heyecan ağ tıkanıklığında bir artış yaratır.

Bu yükselişin kısa süreli mi olacağı yoksa potansiyel bir rejim değişikliğine işaret edecek şekilde devam edip etmeyeceği en çok merak edilen konu.

Canlı Çalışma Tablosu

Bu gözlem, aşağıdaki çerçevede ele alınabilecek Aktif Varlıklar Momentum metriği ile desteklenmektedir.

 • 1 🔵 üzerindeki momentum, benzersiz varlık etkinliğindeki genişlemeyi gösterir.
 • 1 🔴 altındaki momentum, benzersiz varlık etkinliğinde daralma olduğunu gösterir.

Yine, son fiyat düşüşünün onchain'de bir faaliyet akışını teşvik ettiğini ve bu metriğin Nisan 2022'de fiyatın 48 bin $'a yükselmesinden bu yana ilk kez denge konumunun üzerine çıktığını görüyoruz.

Varlık Momentumunun denge eşiğine göre yüksek seviyelerde kaldığını görmek cesaret verici olacaktır.

Canlı Pano

Devamında, İşlem sayısı metriği için (Varlığa Göre Düzeltilmiş bazında) bir dizi yıllık değişken standart sapma bandı sunuyoruz. Bu, tüm onaylanmış işlemler için 14D-SMA'nın yanı sıra ± 2σ aralığında bir dizi istatistiksel bandın grafiğini çizer.

İki temel gözlem tespit edilebilir:

 • Mayıs 2021'de İşlem Sayısındaki dramatik düşüş, 2018'in başlarında görülene benzer şekilde ağ etkinliğinin neredeyse tamamen ortadan kaldırılmasına örnek teşkil ediyor.
 • Yukarıda belirtilen olayın ardından, ağ etkinliği yıllık taban çizgisine doğru yavaş ama tutarlı bir toparlanmaya başladı. Bu yine 2018'in sonlarına ve 2019'un çoğuna benziyor.

İşlem Sayılarının stabilizasyonu, son 6 ay boyunca Bitcoin ağının blok alanı için bir denge talep pozisyonuna yaklaştığını ve salındığını gösteriyor.

Canlı Çalışma Tablosu

Zayıflamaya devam eden bir alan, ağ genelinde hacmin yerleşimidir.

Yerleştirilen mevcut hacim, döngü diplerini test ediyor; bu da, işlem sayılarındaki ve benzersiz varlıklardaki gelişmelere rağmen, değer aktarımı için ağın kullanımının yetersiz kaldığını gösteriyor.

Canlı Pano

İşlem sayılarının toparlanması, ancak transfer hacimlerinin düşmesi, muhtemelen daha küçük boyutlu transferlerin ve daha büyük kurumsal ölçekli yatırımcıların azalan hakimiyetinin bir yansımasıdır. Göreceli Transfer Hacmi Dağılımı da bunu doğrulamakta ve daha küçük ölçekli işlemlerin (100 bin $'a kadar) hakimiyetinin yaklaşık %35'e yükseldiğini göstermektedir. Bu, 2020-22 döngüsünün tamamı boyunca nispeten istikrarlı olan %10 ila %12'lik orandan bir kopuştur.

Bu, RVT Oranı metriği kullanılarak daha fazla detay görülebilir, ağın yetersiz kullanımın zirvesine yakın olduğunu gösterir. Bu, yukarıda ayrıntıları verilen önemli bir sermaye çıkışından sonra bile, Bitcoin Gerçekleşen Değerinin transfer hacmine kıyasla hala nispeten yüksek olduğunu gösteriyor.

Canlı Çalışma Tablosu
Bitcoin ağ etkinliğinde ve blok alanı talebinde bazı yapıcı gelişmeler var. Bununla birlikte, bu eğilim emekleme aşamasındadır ve yine döngü dip seviyelerine yaklaşan transfer hacminin takibinden yoksundur.

Yukarıda Nasılsa Aşağıda da Aynı

Artan katılımcı etkinliğine rağmen, ağ kullanımı cansız olmaya devam ediyor ve bu sebeple tüm olasılıklara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ağ maliyeti esasını yansıtan ve önceki ayı döngülerinde ziyaret edilmiş iki onchain fiyatlandırma modeline başvuruyoruz:

 • Dengeli Fiyat 🔵, Gerçekleşen Fiyat ile Transfer Fiyatı arasındaki fark olarak hesaplanır. Transfer Fiyatı, Bitcoin'in başlangıcından bu yana dolaşımdaki arz ve toplam süreye göre ayarlanan USD cinsinden Yok Edilen Coin Günlerinin kümülatif toplamıdır.
 • Delta Fiyatı 🟣, Gerçekleşen Değer ile Ortalama Değer arasındaki farkın Dolaşımdaki Arza bölümüdür ve Ortalama Fiyatın Piyasa Fiyatının bugüne kadarki hareketli ortalaması olduğu varsayılır.

Önceki tüm ayı piyasalarında fiyat, Dengeli Fiyat ile Delta Fiyatı arasında işlem gördü ve 4518'in 136'sı (%3,0) bu aralıkta işlem gördü.

Mevcut pazar durumu ile ilgili olarak bu, 15,5 bin dolar ile 12,0 bin dolar arasında bir aralık yaratıyor. Fiyat, Delta Fiyatının üzerinde destek bulmadan önce, FTX çöküşünün başlangıcında bu kanala yalnızca kısa bir süre girdi.

Canlı Çalışma Tablosu

Direkt olarak üst direnci değerlendirirken, daha geniş piyasanın onchain maliyet tabanına ve iki parçalı alt kümeye danışıyoruz; Kısa ve Uzun Vadeli Sahipler.

STH maliyet tabanı, Kasım ayında el değiştiren büyük hacimli coinlerin bir göstergesi olarak son zamanlarda önemli ölçüde düşmüştür. Ayrıca, onchaindeki tüm maliyet bazlarının 18,7 bin ila 22,9 bin dolar aralığında yoğunlaştığını da görebiliriz.

Maliyet bazındaki bu sıkı yoğunlaşma, piyasa katılımcılarının satın alma fiyatı arasında bir dereceye kadar homojenlik olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, toplam piyasanın dalgalanmaya tepki olarak daha uyumlu bir şekilde davranmaya başlaması daha olasıdır. Bu aynı zamanda, eski ya da yeni tüm katılımcılar arasında algılanan risk ve fırsatın benzer olduğunu ve önemli bir tam piyasa detoksunun daha fazla birleşmesini sağladığını göstermektedir.

Canlı Çalışma Tablosu

Özet ve sonuçlar

Sonuç olarak, son 6 ay boyunca Bitcoin piyasası katılımcıları arasında gerçekleşen finansal acı seviyesinin şaşırtıcı olmadığı açıktır, ancak kayıpların şiddeti son haftalarda azalıyor gibi görünmektedir.

Ayrıca hem ağ aktivitesinde hem de blok alanı talebinde olumlu bir değişime dikkat çekebiliriz. Ancak yapıdaki bu değişim, döngünün en düşük seviyelerinde seyretmeye devam eden ve retail boyutunda yüksek bir katılım seviyesine işaret eden artan transfer hacimleriyle desteklenmiyor.

Tüm Bitcoin yatırımcı gruplarında satın alma fiyatları arasında bir dereceye kadar homojenliğin olduğu nadir ancak bilgilendirici bir piyasa yapısı da mevcuttur. Bu durum, piyasa analistlerinin tüm Bitcoin piyasasını benzer bir risk ve fırsat algısına ve karlılık açısından benzer bir duruşa sahip olarak değerlendirmesine olanak tanımaktadır.

Çeviriler

Yeni sosyal medya kanallarımızı kullanıma sunmaktan gurur duyuyoruz:


Glassnode Resmi Twitter sayfamıza ve Glassnode Türkiye Twitter sayfamıza katılabilirsiniz.


Yasal Uyarı: Bu rapor herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Tüm veriler yalnızca bilgi amaçlı sağlanmaktadır. Burada verilen bilgilere dayanılarak hiçbir yatırım kararı alınmamalıdır. Kendi yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.