Napięta sytuacja

Implikowana zmienność opcji spada do historycznie niskich poziomów. Wartość otwartych pozycji Futures osiągnęła rekordowo wysoki poziom, mimo że likwidacje są na rekordowo niskim poziomie. Bitcoin jest gotowy na zmienność, a jego notowania rzadko stoją w miejscu tak długo.

Napięta sytuacja

Rynek Bitcoina nadal znajduje się w konsolidacji w wąskim przedziale cenowym, a prawie wszystkie ekstremalne notowania z tygodniowego przedziału osiągane są w ciągu 24 godzin. W odpowiedzi na nieco gorętsze dane o inflacji w USA niż oczekiwano, ceny BTC spadły do 18 338$, po czym nastąpił szybki wzrost do 19 855$, a podróż zakończyły na tygodniowej cenie otwarcia.

W tym newsletterze przyjrzymy się, w jaki sposób rynek Bitcoina zachowuje w okresie historycznie niskiej zmienności, przy czym wiele wskaźników zarówno on-chain, jak i off-chain, wskazuje, że prawdopodobnie nadchodzi okres podwyższonej zmienności. Historyczne precedensy na rynkach bessy wyrywały się z podobnej struktury rynku drastycznie w obu kierunkach, a niewielką wskazówkę co do kierunku widzimy w wycenach na rynkach kontraktów terminowych.


🔔 Pomysły na alert są prezentowane w całym tekście, aby pomóc zidentyfikować kluczowe poziomy wskaźników, które mogą oznaczać znaczące zmiany w rynku/sieci. Każdy członek Glassnode może ustawić alert bezpośrednio z Glassnode Studio.


Tłumaczenia

W tym tygodniu newsletter On-chain jest tłumaczony na hiszpański, włoski, chiński, japoński, turecki, francuski, portugalski, perski, hebrajski oraz grecki.

Cotygodniowy panel analizy Onchain

Cotygodniowy Newsletter Onchain posiada interaktywny panel, w którym znajdują się wszystkie załączone wykresy. Panel ten oraz wszystkie wspominane metryki są szerzej omawiane w naszym raporcie w formie video, który udostępniany jest w każdy wtorek. Wpadnij oraz zasubskrybuj nasz kanał, a także sprawdź pozostałe filmy i tutoriale.


Zmienność jest nieuchronna

Bardzo rzadko zdarza się, aby BTC osiągał okresy tak niskiej zrealizowanej zmienności, z prawie wszystkimi wcześniejszymi przypadkami poprzedzającymi wysoce gwałtowny ruch. Historyczne przykłady z tygodniową zmiennością kroczącą poniżej obecnej wartości 28% na rynku bessy poprzedzały znaczące ruchy cen w obu kierunkach 🟦.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Podobną kompresję można zaobserwować na wykresie aSOPR, który mierzy średnią wielokrotność zrealizowanego zysku/straty dla coinów sprzedanych danego dnia.

  • aSOPR w wysokości 1,0 w trendzie wzrostowym często działa jako wsparcie, ponieważ uczestnicy rynku mają tendencję do zwiększania swojej pozycji po koszcie, po którym pierwotnie kupili, co objawia się kupowaniem dołka (dipu).
  • aSOPR wynoszące 1,0 w trendzie spadkowym często działa jako opór, ponieważ inwestorzy poszukują możliwości wyjścia wokół swojego kosztu bazowego.

Obecnie tworzy się duża rozbieżność między notowaniami a wskaźnikiem aSOPR. Gdy notowania się wahają lub nieco spadają, wielkość strat, które są realizowane, zmniejsza się, wskazując na wyczerpanie puli sprzedawców w obecnym przedziale cenowym.

Ponieważ średnia tygodniowa aSOPR zbliża się od dołu do wartości progu break-even 1,0, coraz bardziej prawdopodobne jest, że na horyzoncie pojawi się znacząca zmienność - albo jako wybicie, albo kolejne odrzucenie.


🔔 Pomysł na alert: Przebicie poziomu 1,0 przez wskaźnik aSOPR (7D SMA) oznaczałoby zwiększenie zyskowności inwestorów i stanowiłoby wczesny sygnał potencjalnej poprawy warunków rynkowych.

Zaawansowany wykres interaktywny

Analizując wskaźnik aSOPR dla poszczególnych grup inwestorów, możemy wyodrębnić udział inwestorów krótkoterminowych (STH) i długoterminowych (LTH). Zacznijmy od grupy STH, w której możemy zidentyfikować dwa podobne przypadki w historii:

  • Podczas bessy w 2015-2016 roku 🟢 rynek doświadczył rozbieżności między ceną a STH-SOPR. Ta dywergencja została potwierdzona wybiciem STH-SOPR powyżej 1,0, po którym nastąpiło kilka ponownych retestów tego poziomu. Wskazuje to na psychologiczne przejście od zabezpieczania pozycji do kupowania dipu w pobliżu kosztu bazowego tej grupy.
  • Bessa 2018-2019 roku 🔴 również doświadczyła rozbieżności między notowaniami a zyskownością inwestorów, jednak zakończyło się to odrzuceniem progu rentowności, z powodu zbyt optymistycznego popytu inwestorów i rozpoczęli oni poszukiwania możliwości wyjścia w okolicy ich kosztu bazowego.

Obecnie STH-SOPR po raz kolejny zbliża się do progu rentowności, a ostatnia sierpniowa próba nie była w stanie utrzymać przebicia tego poziomu.


🔔 Pomysł na alert: Przebicie poziomu 1,0 przez wskaźnik STH-SOPR oznaczałoby zwiększenie zyskowności inwestorów i stanowiłoby wczesny sygnał potencjalnej poprawy warunków rynkowych.

Profesjonalny wykres interaktywny

Porównując miesięczne wzorce sprzedażowe grupy STH z ich roczną wartością bazową, możemy ustalić, czy ma miejsce makrozmiana dynamiki w ich zyskowności.

  • Gdy Miesięczny Wzrost > Roczny Wzrost 🟢 STH osiągają coraz większe zyski, co zwiększa prawdopodobieństwo konstruktywnego odwrócenia trendu.
  • Gdy miesięczny wzrost < roczny wzrost 🔴 STH realizują więcej strat, co wskazuje, że wyczerpanie puli sprzedających nie zostało osiągnięte i zwiększa prawdopodobieństwo odrzucenia progu rentowności STH-SOPR (1,0).

Wielokrotność STH-SOPR po raz piąty próbuje wybić się z tego niedźwiedziego cyklu, walcząc o zmianę momentum. Każda wcześniejsza próba spotykała się z odrzuceniem, a następnie spadkiem notowań. Jednak dotkliwość spadków w wielokrotności STH-SOPR zmniejsza się z czasem, odzwierciedlając rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia wyczerpania puli sprzedających.

Profesjonalny wykres interaktywny Workbench

Z drugiej strony, zyskowność coinów sprzedanych przez inwestorów długoterminowych nadal utrzymuje się na historycznie niskich poziomach, przy czym ta grupa inwestorów realizuje straty średnio na poziomie około -48%. Przy utrzymujących się ostatnio wyjątkowo stabilnych cenach widać wyraźnie, że głównymi podmiotami transakcyjnymi z grupy inwestorów długoterminowych są ci z cyklu 2021-2022, którzy nadal zamykają swoje pozycje ze stratą.

Takie okresy skrajnego stresu zyskowności LTH zwykle pojawiają się w najgłębszych otchłaniach bessy i tylko 3,3% 🟣 dni handlowych przynosi wyższe straty.


🔔 Pomysł na alert: Spadek poniżej poziomu 0,50 na wykresie LTH-SOPR (7D SMA) może wskazywać na dalsze wycinanie z rynku LTH, gdyż jedynie 3% dni handlowych doświadczało większych średnich strat LTH.

Profesjonalny wykres interaktywny

Opary zmienności off-chain

W domenie off-chain widzimy, że zmienność również snuje się na rynkach instrumentów pochodnych. Wycena opcji krótkoterminowej zmienności implikowanej (IV) osiągnęła w tym tygodniu najniższy w historii poziom 48%. Kilka wcześniejszych przypadków tak niskiego IV poprzedzało gwałtowne ruchy cenowe, często spotęgowane przez delewarowanie instrumentów pochodnych i rynków DeFi.

Zaawansowany wykres interaktywny

Wolumen obrotu na rynkach Futures również spadł do wieloletnich minimów wynoszących 24 mld dolarów dziennie. Powraca to do poziomów ostatnio widzianych w grudniu 2020 roku, zanim hossa przebiła szczyt cyklu z 2017 roku - 20 000$. Może to sygnalizować niższą płynność środowiska handlowego, jeśli rynek nabierze rozpędu w którymś kierunku.

Zaawansowany wykres interaktywny

Od czasu upadku projektu LUNA-UST obserwujemy również agresywny i konsekwentny wzrost wartości otwartych pozycji Futures. Wartość otwartych kontraktów Futures denominowanych w BTC osiągnęła nowe ATH w wysokości 633 tys. BTC, co stanowi 80% wzrost od maja tego roku.

Sugeruje to, że poziom spekulacji i/lub pozycje zabezpieczające rosną, pomimo znacznego spadku cen coinów w tym czasie.

Zaawansowany wykres interaktywny

Dalej możemy ocenić szacowany wskaźnik dźwigni dla kontraktów Futures, aby ocenić względną skalę wartości otwartych kontraktów w porównaniu z saldem rezerw BTC utrzymywanych na wszystkich głównych giełdach. Podobnie możemy zaobserwować znaczny wzrost wartości  otwartych pozycji Futures w stosunku do salda BTC na giełdach.

Stanowi to kolejną wskazówkę, że w grę wchodzi najprawdopodobniej niska płynność i może skutkować to znaczącym wpływem na rynki spot, jeśli część tej dźwigni ulegnie zmniejszeniu.

Zaawansowany wykres interaktywny

Inną miarą, której możemy użyć do oceny kondycji rynków kontraktów terminowych Futures, jest odsetek pozycji wykorzystujących krypto lub gotówkę jako depozyt zabezpieczający (margin).

  • Zabezpieczenie kryptowalutowe (za pomocą np. BTC lub ETH) jest z natury bardziej zmienne, ponieważ wahania wartości zabezpieczenia bazowego mogą nasilać kaskadowe delewarowanie rynku.
  • Zabezpieczenia gotówkowe (za pomocą walut fiat lub stablecoinów) skutecznie utrzymują stosunek 1-1 w stosunku do dolara i nie zmieniają swej wartości wraz z otwartą pozycją Futures.

Korzystając z tych ram, możemy obserwować ewolucję preferencji rynkowych w czasie:

  • Szczytowa dominacja zabezpieczenia kryptowalutami osiągnęła 70% i oznaczała szczyt entuzjazmu w kwietniu 2021 r. Po tym nastąpił znaczny spadek cen aktywów cyfrowych.
  • Zmiana preferencji nastąpiła po wyprzedaży w maju 2021 r., a dominującym wyborem stało się zabezpieczenie depozytu gotówką, co spowodowało spadek dominacji krypto-marginu do 35% obecnie.

W tym tygodniu dominacja zabezpieczenia z depozytem gotówkowym osiągnęła ATH, co wskazuje, że zdecydowana większość nowych otwartych pozycji to pozycje z depozytem gotówkowym. W związku z tym kondycja struktury zabezpieczeń instrumentów pochodnych znacznie się poprawiła w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Ma to na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zwiększonej kaskady likwidacji, jednocześnie demonstrując rosnące zapotrzebowanie rynku na zabezpieczenie za pomocą stablecoinów.

Profesjonalny wykres interaktywny Workbench

Podczas szalonych spekulacji obserwowanych w okresie od lutego do kwietnia 2021 roku, handel kontraktami terminowymi Futures typu cash-and-carry przynosił zyski od +45%/rok do +100%/rok odpowiednio dla odnawialnych kontraktów 3-miesięcznych i bezterminowych kontraktów Futures.

Wskaźnik ten drastycznie zmalał od spadków w maju 2021 roku, przy czym zarówno podstawa 3-miesięczna (0,55%/rok), jak i stawki finansowania wieczystego (1,97%/rok) są obecnie notowane przy znikomych zyskach, zwłaszcza w porównaniu z obowiązującymi stawkami wielu obligacji państwowych. Zarówno roczna stopa finansowania, jak i roczna podstawa krocząca również na krótko uległy zacofaniu pod koniec sierpnia.

Pomimo trudnych warunków cenowych i stałego wzrostu zainteresowania kontraktami terminowymi Futures, nie ma zauważalnego nastawienia kierunkowego w obecnym pozycjonowaniu kontraktów terminowych. Zwiększa to szanse, że duża część tej dźwigni może być wykorzystana do zabezpieczania ryzyka, a nie do spekulacji kierunkowych.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Następnie możemy oszacować łączną wartość likwidacji pozycji long oraz short jako odsetek całkowitej wartości otwartych pozycji wszystkich kontraktów terminowych Futures. Zapewnia to wgląd w proporcję otwartych pozycji rozliczanych poprzez likwidację, a nie uznaniowe zamknięcia pozycji.

Całkowita wartość likwidacji jest obecnie historycznie niska, osiągając zaledwie 0,1% całkowitego otwartego zysku, co jest nieco sprzeczne z intuicją, biorąc pod uwagę wyraźny wzrost wartości pozycji i dźwigni w kontraktach terminowych Futures. Pozycje długie 🟢 pozostają dominującą likwidowaną pozycją, ale tylko z niewielkim marginesem, przy 54% likwidacji w tym tygodniu.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Ogólnie rzecz biorąc, ten zestaw obserwacji rynku instrumentów pochodnych prawdopodobnie sugeruje, że na obecnym rynku przewagę mają bardziej wyrafinowane pozycje zabezpieczające przed ryzykiem. Pozycje te prawdopodobnie traktują Bitcoina jako aktywo o wysokiej wartości beta zarówno w przypadku poważnego spadku, jak i w przypadku niestabilnego wybicia notowań w górę, a zatem są mniej wrażliwe na ceny kierunkowe.

Jest to oparte na ciągłym spadku dominacji krypto-marginu, niemal nieprzerwanym wzroście wartości otwartych pozycji w miarę spadku cen, ale towarzyszy temu historycznie niski wolumen likwidacji i prawie brak kierunkowego odchylenia w rentownościach cash-and-carry. Możemy również zauważyć, że prawie dokładnie odwrotny zestaw warunków panował na ATH w kwietniu 2021 roku, co, jak argumentowaliśmy, było prawdziwym końcem hossy Bitcoina w 2021 roku.

Podsumowanie i wnioski

Rynek Bitcoina jest przygotowany na zmienność, a czym zarówno zrealizowana, jak i implikowana zmienność opcji spadła do historycznie niskich poziomów. Zachowanie związane ze sprzedażą on-chain jest kompresowane do punktu decyzyjnego, w którym ceny spot przecinają się z kosztem bazowym inwestorów krótkoterminowych.

Poprzednie przypadki, gdy występował ten zestaw warunków, poprzedzały gwałtowne ruchy cenowe, a przykłady z poprzednich bess pokazują, że były to ruchy w obu kierunkach. Na rynkach kontraktów terminowych Futures pozostaje mało dostrzegalne nastawienie kierunkowe, pomimo otwartego zainteresowania naciskiem na nowe ATH.

Zmienność jest prawdopodobnie na horyzoncie, a notowania Bitcoina nie stały wcześniej w miejscu przez tak długi czas.


Aktualizacje dotyczące produktów

Wszystkie aktualizacje produktów, ulepszenia i ręczne aktualizacje wskaźników i danych są zapisywane w naszym changelogu zmian w celach informacyjnych. Sprawdź naszą ostatnią wrześniową aktualizację produktów, aby poznać pełny opis nowych wskaźników, konceptów Workbench oraz analizy i artykuły.

Wrześniowa aktualizacja usług

Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.

Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.

Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.