پاکسازی کامل

بیتکوین بار دیگر از سطح روانی 20 هزار دلار به پایین عبور کرد و بسیاری از سرمایه گذاران کوتاه مدت را درضرر سنگینی فرو برد. با پاکسازی کامل این چرخه از گمانه زنی های هیجانی، هولدرهای سرسخت همچنان در جای خود باقی هستند.

پاکسازی کامل

با وجود کمبود نقدینگی در بازارهای جهانی و شکست سقف در شاخص دلار، بیتکوین از خود قدرت نسبی نشان داده است. قیمت در این هفته بین ۱۹,۶۳۹ و کف ۱۸,۳۰۹ در نوسان بود. طبق پرایس اکشن، قیمت در تلاش است تا محدوده کف قیمتی ماه جولای را حفظ کند و با سقوط قیمت بازار دچار تسلیم همگانی نشود.

در این گزارش، از زاویه کاربرد، کاربران خرد و حجم انتقال داده‌شده در شبکه، به میزان فعالیت شبکه خواهیم پرداخت. همچنین با استفاده از مفهوم طول عمر بیتکوین‌ها، رابطه میان فعالیت شبکه و نحوه خرج شدن بیتکوین‌ها را بررسی خواهیم کرد.

چه افرادی در شبکه باقی ماندند؟

در ابتدا تعداد نهادها و یا همان دسته‌آدرس‌های جدید را ارزیابی می‌کنیم. این معیار با بررسی تعداد نهادهای جدیدی که در شبکه تراکشن داشته‌اند، میزان کاربرد شبکه را مشخص می‌کند. هم‌اکنون روزانه ۸۳.۵ هزار نهاد جدید با انجام اولین تراکنش به شبکه وارد می‌شوند. این تعداد نهاد در چرخه ۲۰۲۰-۲۰۲۲ در کف خود قرار دارد اما با این حال نسبت به فاز خرسی ۲۰۱۸ با تعداد روزانه ۶۶.۵ هزار نهاد جدید، بسیار بیشتر است.

Live Professional Workbench

با مقایسه میزان کاربرد ماهانه و سالانه شبکه، می‌توانیم زمان تغییر اساسی در کاربرد شبکه را تشخیص دهیم.

· اگر رشد ماهانه 🟠 بیش از رشد سالانه 🔵 باشد، می‌توان گفت که کاربرد شبکه نسبت به سطح بلندمدت🟧 در حال رشد و توسعه است.

· اگر رشد ماهانه 🟠کمتر از رشد سالانه 🔵 باشد، می‌توان گفت که میزان کاربرد شبکه نسبت به سطح بلندمدت 🟪 در حال کاهش است.

کاهش رشد شبکه در چرخه فعلی از ۵۳۳ روز پیش آغاز شد و صرفاً در ماه مارس تا آوریل ۲۰۲۲ به مدت ۵۲ روز از کاهش ایستاد. در فاز خرسی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ چندین نمونه از بازیابی کاربرد شبکه را مخصوصاً در اواسط رالی ۲۰۱۹ تا قیمت ۱۴ هزار دلار، می‌توان مشاهده کرد.

در حال‌ حاضر میزان کاربرد شبکه در میانگین ماهانه اخیرا به زیر سطحی سقوط کرده‌ است که هنگام مهاجرت ماینرها در ماه می ۲۰۲۱ به آن رسیده بود. از این جهت هنوز بازگشت میزان کاربرد سابق را نمی‌توان در شبکه انتظار داشت و تعداد کاربران جدید شبکه نیز در حال کاهش است.

Live Professional Workbench

برای مشاهده رفتار تراکنش‌های کوچک، اکنون میانه حجم تراکنش‌ها را بررسی می‌کنیم. همانطور که در گزارش سوم Market Pulse اشاره شده است، میانه حجمی که در شبکه انتقال‌داده‌شده، همان تراکنش میانی است که می‌توان از آن برای بررسی میزان فعالیت کاربران خرد استفاده کرد.
بررسی این معیار در چهار چوب زیر انجام می‌گیرد:

· افزایش میانه حجم انتقال‌داده‌شده به معنای افزایش فعالیت کاربران خرد است.

· کاهش میانه حجم انتقال‌داده‌شده به معنای کاهش فعالیت کاربران خرد است.

· میانه حجم انتقال‌داده شده خنثی معمولا پس از هجوم کاربران خرد به شبکه رخ می‌دهد و به این معناست که تعادلی میان کابران باقی‌مانده شبکه ایجاد شده است ( هولدرها، معامله‌گران حرفه‌ای، سرمایه‌های هنگفت).

در حال حاضر روند کاهشی حجم‌انتقال داده‌شده در حال متعادل شدن است. این حالت تعادل به نظرمی‌رسد به این معنا باشد که بازار وارد مرحله‌ای از ثبات شده و شبکه از گمانه‌زنی‌های هیجانی پاک گشته است که در این صورت تعداد کاربران شبکه در حالتی متعادل قرار خواهد گرفت.

Live Professional Metric

برای بررسی بیشتر نمودار قبل می‌توانیم میانه حجم انتقال‌داده‌شده ماهانه را با میزان سالانه آن مقایسه کنیم.
این نمودار میزان تغییر کوتاه‌مدت مشارکت کاربران خرد را نسبت به بلندمدت مشخص می‌کند.

· اگر میانگین ماهانه بیشتر از میانگین سالانه باشد، به این معناست که کاربران در کوتاه‌مدت به شبکه هجوم آورده‌اند

· اگر میانگین ماهانه کمتر از میانگین سالانه باشد، به معنای کاهش مشارکت کاربران خرد است.

پس از مهاجرت ماینرها، کاربران خرد در بازه زمانی ۴۲۶ روزه،  از شبکه خارج شدند🟪 که این دوره مانند بازه‌ زمانی ۴۷۴ روزه خروج کاربران در فاز خرسی ۲۰۱۸ است و پس از آن، میانگین ماهانه کاربران خرد از میانگین سالانه عبور کرد.

Live Professional Workbench

آخرین معیار برای بررسی فعالیت شبکه، درآمد ماینرها از کارمزدهاست. درآمد کارمزدی ماینرها مستقیماً به میزان تقاضا برای فضای بلاک و شلوغی شبکه مرتبط می‌شود. این معیار در گذشته یکی از معیارهای مهم برای شناسایی تغییر جهت بازار بوده است.

· اگر کارمزد به طور پیوسته بالا باشد، به این معناست که به طور پیوسته برای فضای بلاک تقاضا وجود دارد و میزان کاربرد شبکه بالاست.

· اگر کارمزد به طور پیوسته پایین باشد، به این معناست که تقاضا برای فضای بلاک بسیار کاهش پیدا کرده،میزان مشارکت شبکه و شلوغی آن بسیار افت داشته است.

بسیار واضح است که در حال حاضر شبکه با کاهش شدید کارمزد‌ها مواجه است و به همین دلیل هنوز نشانی از بازگشت تقاضا به بازار مشاهده نمی‌شود. فعالیت شبکه به طور گسترده‌ای خاموش شده، تعداد نهادهای جدید به زیر سطح خود در این چرخه می‌رسد و بسیاری از کاربران خرد از شبکه خارج شده اند.

Live Advanced Workbench

اکنون حجم طول عمری که با خرج ‌شدن بیتکوین‌ها در شبکه نابود شده که یکی از معیارهای مقایسه میان سرمایه هوشمند و سرمایه کم‌تجربه است،بررسی می‌کنیم. معیار طول عمر، سن و نیز حجم بیتکوین‌های خرج‌شده را در کنار یکدیگر بررسی می‌کند تا ارزش زمانی آن را ارزیابی کند.

در این قسمت، معیار Spent Volume age Bands ، حجمی را که در شبکه انتقال‌داده شده به چندین گروه سنی تقسیم‌بندی می‌کند تا مشخص شود آیا سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر مشغول خرج کردن بیتکوین‌های خود هستند و در کل چه گروه سنی بیش از همه بیتکوین‌های خود را خرج می‌کند.

در این نمودار تنها وضعیت بیتکوین‌های پیرتر از ۶ ماه در نظر گرفته شده است که در قیمت‌های فعلی بسیار کمتر از همیشه خرج می‌شوند. از ژانویه ۲۰۲۱ حجم بیتکوین‌های خرج‌شده پیر ۸ درصد کل حجم خرج شده را تشکیل می‌داد اما اکنون این مقدار ۰.۴ درصد رسیده است.

بنابر این شواهد، هولدرهایی که بیتکوین‌های پیرتری دارند همچنان از خود استقامت نشان می‌دهند و حاضر به خرج‌ کردن بیتکوین‌های خود نمی‌شوند. با اینکه شاهد اطمینان هولدرهای بلندمدت هستیم، اما با کمبود تقاضا برای فعالیت در شبکه، بهتر است این موقعیت هولدرهای سرسخت را آماده‌شدن برای رخدادهای پرتلاطم آینده، تعبیر کنیم.

Live Advanced Metric

شواهد نمودار قبل در معیار Realized Cap HODL wave نیز مشاهده می‌شود. این معیار کل ثروت دلاری گروه‌های سنی مختلف را نشان می‌دهد. با کاهش شدید میزان خرج‌شدن بیتکوین‌ها و با توجه به گذشته، میزان هولدشدن بیتکوین‌ها بسیار افزایش یافته است.

در مقایسه ثروت بیتکوین‌های جوان و بالغ، افزایش ثروتی که در بیتکوین‌های بالغ نگه‌داری شده است، مستقیما در کاهش ثروت اندوخته شده در بیتکوین‌های جوان تاثیرگذار است.

در حال حاضر میزان ثروتی که در بیتکوین‌های بالغ اندوخته شده، به دلیل عدم تمایل سرمایه‌گذاران بلندمدت به خرج کردن بیتکوین‌های خود در شرایط فعلی جهان، در ATH خود قرار دارد. بنابراین تمام فعالیت شبکه از سوی بیتکوین‌هایی جوانی است که دائما به صورت کوتاه‌مدت در حال دست به دست شدن هستند. با کاهش بیتکوین‌های فعال و بسیار جوان در شبکه، بازار هنگام تغییر جهت ممکن است با کمبود عرضه مواجه شود.

Live Advanced Metric

معیار روزکوین‌های نابودشده ۹۰ روزه (CDD-90) حجم روزکوین‌هایی که در طول ۹۰ روز اخیر نابود‌شده اند، مشخص می‌کند و بازه‌زمانی که بیتکوین‌های جوان و بالغ خرج می‌شوند، مشخص می‌کند.
روزکوین‌های نابودشده در ۹۰ روز اخیر به پایین‌ترین میزان خود رسیدند ( بدون در نظر گرفتن قیمت قبل از سال ۲۰۱۱) که نشان می‌دهد بیتکوین‌های پیرتر بیش از همیشه بر بازار تسلط دارند و اغلب سرمایه‌گذاران هولدر بودن را ترجیح می‌دهند.

Live Advanced Metric

بر اساس نمودار زیر، تعداد بیتکوین‌هایی که پس از یک سال غیرفعال بودن، دوباره فعال شدند، بسیار ناچیز است. این معیار به طور آماری نرمال شده است تا انحراف میزان خرج شدن را از حد میانگین خود بهتر نشان دهد. این معیار را در  چهارچوب زیر می‌توان در نظر گرفت:

· بالای انحراف معیار 🔵 به این معناست که حجم بسیاری از بیتکوین‌ها، پس از یک سال دوباره احیاء شدند.

· پایین انحراف معیار 🟠به این معناست که حجم بیتکوین‌هایی که پس از یک سال دوباره وارد چرخه بازار شدند، بسیار کم است.

این معیار با تمام شواهد قبل همخوانی دارد و نشان می‌دهد که بیتکوین‌های بالغ بسیار کمتر خرج می‌شوند و عبور از انحراف معیار به مراتب کمتر رخ می‌دهد.

Live Professional Workbench

در نمودار زیر تفاوت چشمگیری میان فاز صعودی و فاز خرسی بیتکوین‌هایی که پس از یک سال دوباره فعال شدند، مشاهده می‌شود‌.

· با عبور از قیمت ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۲۰، بسیاری از بیتکوین‌های بالغ در اوج قدرت بازار فروخته و یا جا به جا شدند. پس از عبور قیمت از ۴۰ هزار دلار، تعداد بیتکوین‌هایی که پس از یک سال خرج‌ شدند رکورد جدیدی را ثبت کرد که می‌تواند نشانه‌ای برای عرضه‌ی بیش از حد بازار باشد. این بازه زمانی را می‌توان با پرایس‌اکشن سال ۲۰۱۸ مقایسه کرد که اندکی بالاتر از سال ۲۰۲۱ قرار دارد.

· با سقوط قیمت به ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۲۲، بازار واکنشی معکوس از خود نشان داد و تعداد بیتکوین‌هایی که پس از یک سال به چرخه بازار وارد شدند، بسیار اندک بودند. در واقع این تعداد از کف بازار خرسی ۲۰۱۸، به کمترین میزان خود رسیده است.

افرادی که بیتکوین‌های خود را در میان نوسانات سال گذشته هولد کرده‌اند، اکنون تمایلی به فروش در این قیمت‌ها ندارند؛ زیرا نوسانات و سقوط قیمت بیتکوین را به صورت تمام و کمال تجربه کردند. به نظر می‌رسد که هولدرهای بیتکوین جایگاه خود را محکم کرده‌ و برای هر رخدادی آمادگی دارند.

Live Professional Workbench


وضعیت سرمایه گذاران کوتاه مدت


با ارزیابی بیتکوین‌های سرمایه‌گذاران بلندمدت و کوتاه‌مدت می‌توان این ۳ نکته را برداشت کرد:

· تقریباً تمام بیتکوین‌هایی که بالای ۳۰ هزار دلار خریداری شدند، به تدریج به بیتکوین‌های بلندمدت تبدیل می‌شوند🔵که احتمال خرج شدن این بیتکوین‌ها کمتر است.

· اغلب بیتکوین‌های کوتاه‌مدت جوان در حوالی قیمت‌های فعلی خریداری شدند 🔴 که دائما به دنبال بهترین قیمت خرید هستند. این شواهد نشان می‌دهد که در حوالی قیمت‌های فعلی بسیاری از افراد تسلیم شدند و بسیاری از افراد با تقاضا به بازار وارد شدند.

· از قیمت ۱۸ هزار دلار تا محدوده‌ی قیمتی ۱۱-۱۲ هزار دلار شکافی مشاهده می‌شود که در صورت رسیدن قیمت به این محدوده ، بسیاری از سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در ضرر عمیقی قرار خواهند گرفت و ممکن است شاهد تسلیم گسترد‌ه‌‌ی دیگر باشیم.

به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران بلندمدت چندان تحت‌تأثیر حرکات قیمتی سال ۲۰۲۲ قرار نگرفته‌اند. همچنین قیمت خرید آن‌ها و هولد کردن بیتکوین‌ها بسیار امیدبخش است. از طرف دیگر جابه‌جایی بیتکوین‌ها اغلب از طرف سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و حوالی قیمت‌های فعلی شکل می‌گیرد. بنابراین، در بخش بعدی صرفاً سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

Live Metric in the Glassnode Engine Room

ابتدا برای درک رفتار این گروه باید سودآوری آن‌ها را در چرخه‌های مختلف ارزیابی کنیم. الگوی رفتاری سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت به این ترتیب است:

· فاز اول: سقوط 🔴: زمانی که قیمت از سقف با شتاب سقوط می‌کند و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت را در ضرر سنگینی قرار می‌دهد.

· فاز دوم : فشردگی 🟠 پس از سقوط قیمت، سودآوری بیتکوین‌های کوتاه‌مدت نیز افت شدیدی دارد و در نهایت قیمت خرید سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و قیمت بازار با یکدیگر هماهنگ می‌شوند و چندان از هم فاصله نخواهند داشت.

فاز سوم: جهش : 🟢 اکنون که قیمت خرید سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت به قیمت بازار بسیار نزدیک است، هر جهش صعودی که در بازار رخ دهد، بسیاری از این سرمایه‌گذاران را به سود می‌رساند و از نظر روانی هولدن کردن بیتکوین را بسیار آسان‌تر می‌کند.

Live Professional Metric

برای ارزیابی بیشتر رفتار سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، معیار STH-MRGO را بررسی می‌کنیم. این معیار شدت تغییرات میان بیتکوین‌هایی که به صورت هیجانی و بیتکوین‌هایی که به صورت بلندمدت وارد سرمایه هولدرهای کوتاه‌مدت می‌شوند، مشخص می‌کند. برای این معیار نیز سه فاز مشخص شده است:

· جهش🟢: با افزایش قدرت این معیار، جریان سرمایه گمانه‌زنی از جریان طبیعی بیتکوین‌هایی که به گروه سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت وارد می‌شوند، سبقت می‌گیرد و باعث افزایش پرشتاب قیمت می‌شود.

· سقوط🔴:  زمانی که دیگر بازار نتواند قیمت را بالا نگه دارد، سقوط اجتباب‌ناپذیر است و در پی آن اغلب سرمایه‌گذاران‌کوتاه‌مدت را از بازار خارج می‌کند.

· دوره گذار 🟠:  قیمت بازار و قیمت خرید سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در یک محدوده و بسیار به یکدیگر نزدیک هستند زیرا فروشندگان دست از فروش می‌کشند و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت کف فاز خرسی را تشکیل می‌دهند.

بر اساس دو نمودار بالا، هم اکنون سرمایه‌گذاران بلندمدت به ناحیه تعادل بازار که معمولا در اواخر فاز خرسی رخ داده است، نزدیک می‌شوند. تنها ریسک باقی‌مانده این است که سد محکمی که سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت تشکیل داده‌اند، شکسته شود و دوباره برای ایجاد کف قیمتی ، نیاز به شکل‌گیری ناحیه متعادل دیگری باشد.

Live Professional Workbench

مرور هفته

میزان فعالیت کاربران در شبکه بسیار ناچیز است؛ تا حدی که به سطح فاز خرسی در اوایل شیوع COVID رسیده است. گرچه یکی از نکات امیدبخش این است که بسیاری از معامله‌گران خرد از شبکه خارج شدند و تنها هولدرهای سرسخت، معامله‌گران حرفه‌ای و افرادی که به طور روزمره از بیتکوین استفاده می‌کنند، در بازار باقی مانده‌اند. بنابراین شبکه در حال حاضر در سطح کاربری قرار دارد‌.

ثروت دلاری گروه‌ هولدرها نیز به ATH خود رسیده و چندین معیار طول عمر به کف تاریخی خود رسیده‌اند که نشان می‌دهد این هولدرها انگیزه‌ای برای خرج کردن بیتکوین‌های خود ندارند و بیتکوین‌های که هم‌اکنون در بازار جا به جا می‌شوند، بیتکوین‌های کوتاه‌مدت هستند‌.

قیمت خرید سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و قیمت بازار بسیار به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند که این حالت، سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت را در ناحیه‌ای متعادل قرار داده است. با تمرکز و فعالیت بسیاری از این بیتکوین‌های جوان در قیمت‌های فعلی، خطر شکست این سطح تا ۱۷ هزار دلار وجود دارد.


برای مشاهده بروزرسانی تمام محصولات اعم از اصلاحات و بروزرسانی دستی معیارها و داده‌ها می‌توانید به این قسمت(Changelog) مراجعه کنید.

· آپدیت محصولات در ماه اوت

· چندین پیش تنظمیات میزکار اندیکاتورهای مربوط به مشتقات، موجودی و اندیکاتورهای بازار بیتکوین و اتریوم معرفی شد.


ترجمه مقالات

گزارش هفتگی به زبان های Spanish, Italian, Chinese, Japanese, Turkish, French, Portuguese, Farsi, Polish, Arabic, Russian, Vietna mese و Greek   ترجمه می شود.

شبکه های اجتماعی جدید ما:

اسپانیایی ( تحلیلگر: (@ElCableR, Telegram, Twitter
پرتغالی (تحلیلگر:( @pins_cripto, Telegram, Twitter
ترکی (تحلیلگر:( @wkriptoofficial, Telegram, Twitter

فارسی(تحلیلگر: @CryptoVizArt, Telegram, Twitter)

· ما را در توییتر دنبال کنید.

· به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

· برای تحلیل و گفتگو بیشتر به فروم گلسنود مراجعه کنید.

· برای مشاهده معیارهای on-chain، به استودیو گلسنود مراجعه کنید.

· برای دریافت پیام‌های هشدار خودکار از طرف معیارهایon-chain و فعالیت‌ صرافی ها، به صفحه توییتر پیام‌های هشدار مراجعه کنید.

نکته: این هفته‌نامه قصد هیچ نوع توصیه مالی و سرمایه‌گذاری ندارد و تمامی این داده‌ها صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی شما منتشر شده است. بهتر است هیچ نوع تصمیم مالی از این اطلاعات اخذ نشود و مسئولیت تمام تصمیمات مالی شما صرفاً به عهده شخص شماست.