Διαπραγμάτευση Κάτω Από Την Πραγματοποιημένη Τιμή

Η τιμή του Bitcoin διαπραγματεύεται κάτω από την Πραγματοποιημένη Τιμή για πάνω από έναν μήνα, με πολλά σημάδια να υποδεικνύουν ότι έχει επέλθει μια οξεία και πλήρης εγκατάλειψη της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, πληθώρα σημάτων δείχνουν ότι ένας πραγματικός πάτος της τιμής βρίσκεται εν εξελίξει.

Διαπραγμάτευση Κάτω Από Την Πραγματοποιημένη Τιμή

Η αγορά του Bitcoin πήρε μια ανάσα ανοδικής ανακούφισης αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας ράλι από τα $18.999, στο άνω άκρο του εύρους παγίωσης στα $21.596. Αυτό ακολούθησε μια ασταθή αντίδραση σε όλες τις αγορές στις αρχές της εβδομάδας, καθώς ο πληθωρισμός CPI στις ΗΠΑ έφτασε σε υψηλό σαράντα ετών, στο 9,1%. Υπάρχει επίσης ένα δύσκολο σκηνικό αυξανόμενων πολιτικών αναταραχών, αυξανόμενων τιμών ενέργειας και έλλειψης πόρων σε πολλά κράτη σε όλο τον κόσμο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Bitcoin και η ευρύτερη αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων έχουν ήδη βιώσει ένα από τα πιο βαριά και ταχύτερα πτωτικά γεγονότα ανακοστολόγησης στην ιστορία τους. Η διαδικασία αυτή έχει απομακρύνει μεγάλο μέρος της υπερβολικής μόχλευσης από το σύστημα και έχει οδηγήσει τις τιμές του Bitcoin κάτω από την Πραγματοποιημένη Τιμή (την εκτιμώμενη βάση κόστους των κατόχων BTC).

Σε αυτή την έκδοση, θα μελετήσουμε την τρέχουσα δομή της αγοράς Bitcoin, μέσα από τον φακό τόσο των μη πραγματοποιημένων (κρατούμενα νομίσματα), όσο και των πραγματοποιημένων (δαπανημένα νομίσματα) απωλειών από διάφορες ομάδες επενδυτών. Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να μετρήσουμε κατά πόσον υπάρχει παρόμοιος βαθμός εξάντλησης των πωλητών σε σύγκριση με τα προηγούμενα χαμηλά του κύκλου της πτωτικής αγοράς. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στη δόμηση μιας υπόθεσης, και των πιθανοτήτων για ένα κατώτατο σημείο της πτωτικής αγοράς που διαμορφώνεται γύρω στα $20k.

Μεταφράσεις

Το This Week On-chain πλέον μεταφράζεται σε Ισπανικά, Ιταλικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Τούρκικα, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Φαρσί και Ελληνικά.

The Week Onchain Dashboard

Το The Week Onchain Newsletter διαθέτει live ταμπλό με όλα τα επιλεγμένα charts διαθέσιμα εδώ. Τα εργαλεία και όλα τα metrics διερευνώνται περαιτέρω στο Video Report που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Επισκεφθείτε και εγγραφείτε στο Youtube κανάλι μας και μεταβείτε το Video Portal για περισσότερα βίντεο και σεμινάρια metrics.

Η Ζωή Στον Βυθό

Για να ξεκινήσουμε αυτό το κομμάτι, πρώτα θα ορίσουμε τι εννοούμε με τις έννοιες Πραγματοποιημένη Αξία και Μη Πραγματοποιημένη Αξία, καθώς αυτές οι έννοιες θα είναι θεμελιώδεις για τις ιδέες που θα ακολουθήσουν.

 • Η Πραγματοποιημένη Αξία (ξοδεμένα νομίσματα) είναι η διαφορά μεταξύ της αξίας ενός νομίσματος κατά τη στιγμή της διάθεσης και κατά τη στιγμή της απόκτησης στην αλυσίδα. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής αγοράζει 0,5 BTC στα $40k, και στη συνέχεια το αποσύρει από ένα ανταλλακτήριο. Στη συνέχεια, ο επενδυτής το ξανά καταθέτει προς πώληση σε τιμή $20k. Εδώ, έχει 0,5 * ($20k - $40k) = -$10k πραγματοποιηθείσες απώλειες.
 • Η Μη Πραγματοποιηθείσα Αξία (μη χρησιμοποιημένα νομίσματα) είναι η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας ενός νομίσματος και της αξίας κατά τη στιγμή της απόκτησης στην αλυσίδα. Στο παραπάνω παράδειγμα, εάν ο επενδυτής εξακολουθεί να κατέχει 0,5 BTC και η τιμή διαπραγματεύεται στα $21k, θα κατέχει μη πραγματοποιηθείσες απώλειες 0,5 * ($21k - $40k) = -$9,5k.

Η Πραγματοποιημένη Τιμή είναι ένα από τα μοντέλα, αν όχι το πιο ευρέως αναγνωρισμένο, στην αλυσίδα του Bitcoin, και συχνά θεωρείται ότι είναι η τιμή απόκτησης (βάση κόστους) του αποθέματος Bitcoin στην αλυσίδα. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα $22.092, έναντι της τρέχουσας τιμής spot των $21.060, γεγονός που φέρνει τον μέσο επενδυτή Bitcoin σε μη πραγματοποιηθείσα απώλεια -4,67%.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει πώς οι προηγούμενοι πτωτικοί κύκλοι έχουν όλοι πιάσει πάτο και έχουν δημιουργήσει ένα εύρος συσσώρευσης κάτω από την Πραγματοποιημένη Τιμή. Ο χρόνος που δαπανήθηκε κάτω από την Πραγματοποιημένη Τιμή κυμαίνεται από 7 ημέρες τον Μάρτιο του 2020, έως 301 ημέρες το 2015.

Αν εξαιρέσουμε τον Μάρτιο του 2020 (ένα έκτακτο γεγονός), ο μέσος χρόνος που δαπανάτε κάτω από την Πραγματοποιημένη Τιμή είναι 197 ημέρες, σε σύγκριση με την τρέχουσα αγορά που μετράει μόλις 35 ημέρες.

Live Advanced Workbench

Μπορούμε να απεικονίσουμε τα συνολικά Μη Πραγματοποιημένα Κέρδη/Ζημίες εντός του δικτύου Bitcoin, λαμβάνοντας την αναλογία μεταξύ της τιμής αγοράς και της πραγματοποιημένης τιμής, δίνοντας την αναλογία MVRV.

 • Οι Υψηλοί Δείκτες MVRV (> 1,0 🟠) υποδηλώνουν ότι το σύστημα κατέχει μεγαλύτερο βαθμό μη πραγματοποιηθέντος κέρδους. Ιστορικά, τιμές που υπερβαίνουν το 3,0 έχουν σηματοδοτήσει υπερθέρμανση των ανοδικών αγορών.
 • Οι Μειούμενοι Δείκτες MVRV (🔵) υποδηλώνουν μείωση της κερδοφορίας στο σύστημα. Αυτό είναι αποτέλεσμα τόσο της πτώσης των τιμών (χαμηλότερη MV), όσο και της αναδιανομής των νομισμάτων, καθώς οι επενδυτές αποκομίζουν κέρδη και πωλούν τα νομίσματα που αποκτήθηκαν σε φθηνότερες τιμές, σε νέους αγοραστές σε υψηλότερες τιμές (υψηλότερη RV). Μια μεγάλη πτωτική απόκλιση μπορεί να παρατηρηθεί μεταξύ των Ιστορικών Υψηλών (ATH) του Απριλίου και του Νοεμβρίου 2021 ως αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού (απεικονίζεται με μπλε χρώμα).
 • Οι Χαμηλοί Δείκτες MVRV (< 1,0, 🔴) υποδηλώνουν ότι η τιμή αγοράς είναι χαμηλότερη από τη μέση τιμή απόκτησης των επενδυτών στην αλυσίδα. Αυτό είναι τυπικό για τις πτωτικές αγορές σε προχωρημένο στάδιο και συχνά συνδέεται με το σχηματισμό πάτου και τη συσσώρευση.

Η Αναλογία MVRV (MVRV Ratio) διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,953 (-4,67% μη πραγματοποιηθείσες απώλειες), η οποία δεν είναι τόσο βαθιά όσο ο μέσος όρος του 0,85 (-15% μη πραγματοποιηθείσες απώλειες) που παρατηρήθηκε σε προηγούμενους πτωτικούς κύκλους. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω καθοδική πορεία ή/και χρόνος παγίωσης για τη διαμόρφωση ενός πάτου. Ωστόσο, μπορεί επίσης να σηματοδοτήσει ότι υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός στήριξης των επενδυτών σε αυτόν τον πτωτικό κύκλο.

🔔 Έξυπνη Ιδέα (Alert Idea): Το σπάσιμο του MVRV πάνω από το 1,0 θα σηματοδοτούσε ότι η τιμή σπάει πάνω από την Πραγματοποιημένη Τιμή, υποδηλώνοντας πιθανή ισχύ της αγοράς.

Live Advanced Workbench

Εκτός από την Πραγματοποιημένη Τιμή, διαθέτουμε μια σειρά από υποστηρικτικά μοντέλα κοστολόγησης στην αλυσίδα, τα οποία τείνουν να προσελκύουν τιμές spot κατά τη διάρκεια των πτώσεων σε προχωρημένο στάδιο.

 • Η Delta Price (Τιμή Δέλτα) ($14.215, 🟤) είναι μια μορφή υβριδικού μοντέλου κοστολόγησης «μισό θεμελιώδες, μισό τεχνικό». Υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της Πραγματοποιημένης Τιμής, και της Μέσης Τιμής όλων των εποχών. Στο παρελθόν, η Τιμή Δέλτα έχει πιάσει τα κατώτερα φυτίλια των πτωτικών αγορών.
 • Η Balanced Price (Ισορροπημένη τιμή) ($17.554, 🔴) λαμβάνει τη διαφορά μεταξύ της Πραγματοποιημένης Τιμής, και της Μεταφερόμενης Τιμής (Transferred Price) (χρονικά σταθμισμένη τιμή). Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή μοντέλου «δίκαιης αξίας», που αποτυπώνει τη διαφορά μεταξύ αυτού που πληρώθηκε (πραγματοποιηθείσα τιμή, βάση κόστους) και αυτού που δαπανήθηκε (μεταφερθείσα τιμή).

Τόσο το 2015 όσο και το 2018 τα χαμηλά της πτωτικής αγοράς καθορίστηκαν με ένα βραχυπρόθεσμο φυτίλι προς τα κάτω στην Τιμή Δέλτα (Delta Price) (πράσινη ζώνη). Ωστόσο, και τα δύο εύρη συσσώρευσης πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας του σχηματισμού πάτου διαπραγματευόμενοι μεταξύ της Ισορροπημένης Τιμής (Balanced Price) (χαμηλό εύρος τιμών) και της Πραγματοποιημένης Τιμής (Realized Price) (υψηλό εύρος τιμών), όπως φαίνεται στο μπλε χρώμα.

🔔 Έξυπνη Ιδέα: Το σπάσιμο της Τιμής κάτω από τα $17.545 θα σηματοδοτούσε σπάσιμο κάτω από την Ισορροπημένη Τιμή και πιθανή αδυναμία της αγοράς.

Live Advanced Workbench

Τα Νομίσματα Αλλάζουν Χέρια: Μη Πραγματοποιημένες Απώλειες

Ο σχηματισμός πάτου της αγοράς έχει συχνά την υπογραφή μεγάλων θετικών διακυμάνσεων στα μη πραγματοποιημένα κέρδη και ζημίες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της εγκατάλειψης και της αναδιανομής των νομισμάτων σε νέους αγοραστές, οι οποίοι είναι πλέον λιγότερο ευαίσθητοι στις διακυμάνσεις των τιμών.

Έτσι, μπορούμε να ξεκινήσουμε απομονώνοντας μόνο εκείνα τα νομίσματα που κατέχουν μη πραγματοποιηθείσα ζημία (αγοραστές του κύκλου 2021-22), για να υπολογίσουμε τη συνολική αξία τους σε δολάρια ΗΠΑ. Με την αγορά να διαπραγματεύεται μεταξύ $17.6 και $21.8, η συνολική Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία κυμαίνεται μεταξύ       -$165B και -$198B.

Σημειώστε πώς η συνολική μη πραγματοποιηθείσα ζημία την εποχή μετά το Ιστορικό Υψηλό (ATH) του Νοεμβρίου ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2021, ακόμη και όταν οι τιμές ήταν στα $29k (φαίνεται στο 🔵). Αυτό είναι αποτέλεσμα της ανακατανομής των νομισμάτων κατά τη διάρκεια και μετά το ράλι Αυγούστου-Νοεμβρίου και είναι ο ίδιος μηχανισμός που δημιούργησε την πτωτική απόκλιση MVRV.

Αυτό επιβεβαιώνει γενικά ότι το ράλι Αυγούστου-Νοεμβρίου ήταν περισσότερο ένα ράλι «ανακούφισης της αγοράς των πτωτικών αγορών», παρά μια επανάληψη της ανοδικής αγοράς.

Live Advanced Workbench

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει αυτή τη συνολική μη πραγματοποιηθείσα ζημία, ως ποσοστό της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης της αγοράς, για να εξομαλυνθεί το μέγεθος. Εδώ, μπορούμε να δούμε ότι οι συνολικές μη πραγματοποιημένες απώλειες ισοδυναμούν με περίπου 55% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, το οποίο είναι μεγαλύτερο από  ό,τι τον Μάρτιο του 2020, και δεν διαφέρει σε μέγεθος από τα χαμηλά της πτωτικής αγοράς του 2018.

Η σταδιακή πτωτική τάση αυτής της μετρικής (που εμφανίζεται σε 🟢) κατά τη διάρκεια μιας, σε μεγάλο βαθμό πλάγιας, συσσωρευτικού τύπου δράσης των τιμών, είναι ενδεικτική της βελτίωσης της κερδοφορίας του κατόχου:

 • Τα νομίσματα πωλούνται κατά τη διάρκεια γεγονότων εγκατάλειψης και αγοράζονται από αγοραστές με χαμηλότερη χρονική προτίμηση.
 • Οι απώλειες μεταπίπτουν από μη πραγματοποιημένες σε πραγματοποιημένες
 • Τα νομίσματα ανατιμώνται έτσι σε μια νέα και χαμηλότερη βάση κόστους, με νέο ιδιοκτήτη.

Καθώς οι τιμές αρχίζουν να αυξάνονται, αυτά τα νεοαποκτηθέντα νομίσματα μεταπίπτουν από την κατοχή μιας μη πραγματοποιημένης ζημίας, σε ένα μη πραγματοποιημένο κέρδος, ξεκινώντας συνήθως ξανά τον ανοδικό κύκλο.

Live Advanced Chart

Η εξέταση του συνολικού αποθέματος του BTC σε κέρδη μπορεί να ενισχύσει αυτό το επιχείρημα. Όταν οι τιμές έπεσαν στα $17.6k, ένας συνολικός όγκος 9.216M BTC κατείχε μη πραγματοποιηθείσες απώλειες. Ωστόσο, μετά τη εγκατάλειψη της 18ης Ιουνίου, έναν μήνα παγίωσης και ένα ράλι τιμών στα $21.2k, ο όγκος αυτός μειώθηκε σε 7.680M BTC.

Αυτό υποδηλώνει ότι 1.539 εκατ. BTC συναλλάχθηκαν για τελευταία φορά (έχουν βάση κόστους) μεταξύ $17.6k και $21.2k. Αυτό δείχνει ότι περίπου το 8% του κυκλοφορούν αποθέματος έχει αλλάξει χέρια σε αυτό το εύρος τιμών.

Live Advanced Chart

Μπορούμε επίσης να επιθεωρήσουμε τα νομίσματα που κατέχουν μη πραγματοποιημένο κέρδος, αυτή τη φορά μέσα από τον φακό των Μακροπρόθεσμων και Βραχυπρόθεσμων Κατόχων. Μπορούμε να δούμε ότι όλα τα προηγούμενα χαμηλά της πτωτικής αγοράς φτάνουν σε ένα σημείο όπου ουσιαστικά δεν υπάρχουν Βραχυπρόθεσμοι Κάτοχοι με κέρδη, καθώς η αγορά βυθίζεται πολύ κάτω από την τιμή απόκτησής τους.

Για μια ισχυρή ανάκαμψη της αγοράς, οι αναλυτές μπορούν να παρακολουθούν κατά πόσον ο όγκος των Βραχυπρόθεσμων Κατόχων με κέρδη διογκώνεται ραγδαία σε περίπτωση που οι τιμές ξεφύγουν από το εύρος παγίωσης. Ένα τέτοιο συμβάν έχει ακολουθήσει κάθε σημαντικό κατώτατο σημείο της πτωτικής αγοράς (πράσινο), καθώς οι επενδυτές που εγκατέλειψαν, μετέφεραν τα νομίσματά τους σε νέους αγοραστές, με χαμηλότερη και συνεπώς λιγότερο ευαίσθητη βάση κόστους.

Live Professional Chart

Βαθιά εγκατάλειψη: Πραγματοποιημένες απώλειες

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κατώτατο όριο στην αγορά, οι επενδυτές Bitcoin πρέπει συνήθως να βιώσουν ένα εκτεταμένο συμβάν εγκατάλειψης. Αυτό δρα ώστε να διώξει όλους τους εναπομείναντες οριακούς και αναγκαστικούς πωλητές, δημιουργώντας ουσιαστικά εξάντληση των πωλητών.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2022 σημειώθηκαν δύο τέτοια γεγονότα, τόσο κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης του LUNA, όσο και όταν οι τιμές έπεσαν κάτω από το Ιστορικό Υψηλό του κύκλου του 2017 στις 18 Ιουνίου. Σε δευτερεύουσα βάση 30 ημερών, τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν συνολικές πραγματοποιηθείσες απώλειες ύψους $27.77B και $35.5B σε διάστημα 30 ημερών, αντίστοιχα. Όπως φαίνεται, αυτά επισκιάζουν οτιδήποτε έχει παρατηρηθεί ιστορικά σε βάση USD.

Live Advanced Workbench

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τις απώλειες σε BTC, οι οποίες είναι τόσο μεγάλες, που πρέπει να ανατρέξουμε στο 2011, όταν το BTC διαπραγματευόταν κάτω από τα 3 δολάρια, για να βρούμε μια αντίστοιχη τιμή. Ένας απλά συγκλονιστικός όγκος BTC κλείδωσε σε μια πραγματοποιηθείσα ζημία μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου, με 538k BTC που δαπανήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης του LUNA, και άλλα 480k BTC που δαπανήθηκαν στις 18 Ιουνίου.

Live Professional Chart

Η δομή της μετρικής aSOPR (aSOPR metric) εμφανίζει επίσης πολλές ομοιότητες με τα γεγονότα εγκατάλειψης της πτωτικής αγοράς. Καθώς η κερδοφορία μειώνεται (μπλε), οι επενδυτές αρχίζουν να δεσμεύουν όλο και μεγαλύτερες απώλειες, μέχρι να λάβει χώρα ένας τελικός καταρράκτης εγκατάλειψης (κόκκινο). Η αγορά φτάνει τελικά στην εξάντληση των πωλητών, οι τιμές αρχίζουν να ανακάμπτουν και ο «πόνος» των επενδυτών αρχίζει να υποχωρεί (🟢).

Μια ανάκαμψη του aSOPR προς τα πίσω (και ιδανικά πάνω από το 1,0) θα βοηθούσε να ενισχυθούν οι παραπάνω παρατηρήσεις, ότι έχει λάβει χώρα ανταγωνιστική εγκατάλειψη, ότι η συσσώρευση βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι η αγορά ανακάμπτει καλά.

🔔 Έξυπνη Ιδέα: Το σπάσιμο του aSOPR στον SMA 14 ημερών πάνω από το 1,0 σηματοδοτεί την επιστροφή σε κερδοφόρες δαπάνες και μια πιθανή ανάκαμψη της αγοράς.

Live Advanced Chart

Η αναλογία του όγκου των μεταβιβάσεων στα κέρδη έχει επίσης δομή αγοράς παρόμοια με τα προηγούμενα χαμηλά της πτωτικής αγοράς. Κατά τη διάρκεια των φάσεων εγκατάλειψης του 2015 και του 2018, πάνω από το 58% του όγκου των μεταβιβάσεων πραγματοποιούσε ζημίες και η δυναμική είχε συμπιεστεί μετά από μήνες πτωτικής δράσης των τιμών.

Καθώς η αγορά άρχισε να φτάνει στο κατώτατο σημείο, ένα μεγαλύτερο ποσοστό του όγκου νομισμάτων είχε χαμηλότερη βάση κόστους και οι δαπάνες δεν κυριαρχούνταν πλέον σε μεγάλο βαθμό από πωλήσεις πανικού και/ή αναγκαστικούς πωλητές.

Επί του παρόντος, το 54% του όγκου των μεταβιβάσεων είναι ζημιογόνο (46% κερδοφόρο), το οποίο είναι πολύ κοντά στα επίπεδα ανάκτησης του 2015/18. Παρόμοια με την μετρική aSOPR, η ανοδική ανάκαμψη αυτής της μετρικής θα έδινε σήμα ότι η εξάντληση των πωλητών μπορεί να έχει επιτευχθεί και η ανάκαμψη θα μπορούσε να βρίσκεται σε εξέλιξη.

🔔 Εξυπνη Ιδέα: Το ποσοστό του όγκου μεταφοράς σε κέρδη σε ένα EMA 90 ημερών που σπάει πάνω από το 48% θα σηματοδοτούσε ανάκαμψη της κερδοφορίας και πιθανή ισχύ της αγοράς.

Live Professional Chart

Επιπτώσεις Στη Δυναμική του Αποθέματος

Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, θα επιθεωρήσουμε τα κύματα Πραγματοποιημένης Κεφαλαιοποίησης (Realized Cap) HODL, τα οποία χαρτογραφούν την κατανομή του πλούτου σε USD που είναι αποθηκευμένος σε Bitcoin, ανά διάφορες ηλικιακές ζώνες. Το έχουμε χωρίσει σε δύο ομάδες: Νομίσματα ηλικίας 3 μηνών ή λιγότερο (Hot Money) και νομίσματα ηλικίας 3 μηνών ή περισσότερο (HODLer Money).

Η συνολική αξία των USD που κρατούνται σε «Hot Money» βρίσκεται σε διαρθρωτική πτωτική τάση και έχει πλέον πέσει κάτω από το 20%. Αυτό περιγράφει δύο φαινόμενα:

1.    Τα νομίσματα με μεγαλύτερη ηλικία έχουν σε μεγάλο βαθμό επιβραδύνει τις δαπάνες τους, διαφορετικά αυτές οι νεότερες ηλικιακές ζώνες θα διογκώνονταν (όπως συμβαίνει στις ανοδικές αγορές, καθώς οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές αποκομίζουν κέρδη). Αυτό είναι ένα σήμα υψηλής πεποίθησης των HODLer.

2.    Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές συσσωρεύουν σταδιακά «Hot Coins» και τα παίρνουν εκτός αγοράς, επιτρέποντάς τους να γεράσουν και να ωριμάσουν σε cold storage (ψυχρή αποθήκευση) (όπως παρατηρήθηκε στο WOC 27 με ιστορικά μεγάλες αποσύρσεις ανταλλαγής).

Live Advanced Chart

Τέλος, επιθεωρώντας την παλαιότερη ομάδα νομισμάτων, μπορούμε να δούμε την κατοπτρική εικόνα, όπου πάνω από το 80% του πλούτου σε δολάρια ΗΠΑ είναι πλέον παλαιότερο των 3 μηνών (αποκτήθηκε πριν από την κατάρρευση του LUNA). Αυτή η τάση συνεχίζει να αυξάνεται, με έντονη κινητήρια δύναμη τις ομάδες 6 μηνών-1 έτους και 1-2 έτη. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα εγκατάλειψης και των αναγκαστικών πωλητών προέρχεται από αυτές τις κατηγορίες των 6μηνών-2ετών (όπως διερευνήσαμε την 26η εβδομάδα).

Και πάλι, αυτό έχει πολλά χαρακτηριστικά της αγοράς του Bitcoin που πλησιάζει στην εξάντληση των πωλητών.

Live Advanced Chart

Συμπεράσματα και Περίληψη

Η αγορά του Bitcoin διόρθωσε σκληρά και γρήγορα το 2022, λόγω της απομάκρυνσης της υπερβολικής μόχλευσης και μιας πληθώρας αναγκαστικών πωλήσεων και ρευστοποιήσεων. Σε μια σχετικά σύντομη περίοδο 7 μηνών, το BTC διαπραγματεύτηκε από ένα Ιστορικό Υψηλό (ATH), σε όλη τη διαδρομή μέχρι σε αυτό που μοιάζει με πάτο της πτωτικής αγοράς.

Στο παραπάνω κομμάτι, διερευνήσαμε την τρέχουσα δομή των αγορών μέσα από τον φακό των Μη Πραγματοποιημένων και Πραγματοποιημένων Ζημιών (Unrealized και Realized Losses), αναζητώντας σήματα εξάντλησης των πωλητών. Ένα κοινό νήμα μεταξύ σχεδόν όλων των μετρήσεων που διερευνήθηκαν παραπάνω, είναι μια τάση που μοιάζει με την πλειοψηφία των χαμηλών σημείων της πτωτικής αγοράς στο παρελθόν, αν και λείπει το στοιχείο της διάρκειας.

Σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά δύσκολων μακροοικονομικών και γεωπολιτικών αναταραχών, το Bitcoin φτάνει σε μέγιστο κορεσμό των επενδυτών από HODLers υψηλής πεποίθησης (Μακροπρόθεσμοι Κάτοχοι) και γίνεται αρκετά πιθανό ότι θα μπορούσε να βρίσκεται σε εξέλιξη ένας σχηματισμός πραγματικού πάτου.


Ενημερώσεις προϊόντων

Όλες οι ενημερώσεις προϊόντων, οι βελτιώσεις και οι μη αυτόματες ενημερώσεις μετρήσεων και δεδομένων καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής αλλαγών για αναφορά σας.

• Η νέα αρχική σελίδα του Glassnode είναι ζωντανή στο Glassnode.com

• Βελτιώσεις στους πίνακες εργαλείων: Μονάδα βίντεο, δυνατότητα κύλισης πλαισίου κειμένου, αναδιαμόρφωση μεγέθους.

• Ενημερώσεις Workbench: κάνοντας κλικ στις συναρτήσεις θα επικολληθούν στο πεδίο εισαγωγής τύπου και οι χρήστες μπορούν πλέον να προσθέσουν πολλές μετρήσεις ταυτόχρονα.

• Κυκλοφόρησαν νέες μετρικές: Lightning Network Base Fee (Median), Lightning Network Fee Rate (Median), Lightning Network Gini Coefficient (Capacity Distribution), Lightning Network Gini Coefficient (Channel Distribution), Lightning Network Node Connectivity


Ακολουθήστε μας και επικοινωνείτε μαζί μας στο Twitter

 • Μπείτε στο Telegram κανάλι
 • Επισκεφτείτε Glassnode Forum για μακρές συζητήσεις και ανάλυση.
 • Για on-chain μετρικά και διαγράμματα δραστηριότητας, επισκεφτείτε Glassnode Studio
 • Για αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις με βάση τις βασικές μετρήσεις on-chain και τη δραστηριότητα στις ανταλλακτήρια, επισκεφθείτε το Glassnode Alerts Twitter

Αποποίηση: Η παρούσα έκθεση δεν παρέχει καμία επενδυτική συμβουλή. Όλα τα δεδομένα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Καμία επενδυτική απόφαση δεν βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται εδώ και εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις.