Checkmate

Checkmate

Kết Thúc Của Sự Khởi Đầu: SEC Phê Duyệt ETF Bitcoin Giao Ngay
Vietnamese

Kết Thúc Của Sự Khởi Đầu: SEC Phê Duyệt ETF Bitcoin Giao Ngay

Năm 2024 đã khởi đầu bằng một chuyến tàu lượn siêu tốc đối với BTC khi 10 quỹ ETF giao ngay bắt đầu giao dịch tại Hoa Kỳ. Sự kiện mang tính lịch sử và đầy hỗn loạn với BTC này đã thiết lập cả mức đỉnh và đáy mới tính từ đầu năm đến nay. BTC đã chào đón tài chính truyền thống đến với thế giới của nó.
13 min read