Επέστρεψε το Bitcoin;

Μετά από έναν από τους λιγότερο ευμετάβλητους μήνες στην ιστορία, το Bitcoin έχει δει ένα εκρηκτικό ράλι ξανά πάνω από τα $21k. Αυτό βάζει τον μέσο κάτοχο BTC, και την επιχείρηση εξόρυξης πίσω στο μαύρο, κάνοντας αυτό το ράλι να ξεχωρίζει από όλα εκείνα που είδαμε το 2022.

Επέστρεψε το Bitcoin;

Μετά από μία από τις λιγότερο ευμετάβλητες περιόδους στην ιστορία του Bitcoin (2η Εβδομάδα), η αγορά πραγματοποίησε ένα αξιοσημείωτο και εκρηκτικό ράλι 23,3% αυτή την εβδομάδα. Οι τιμές του BTC σημείωσαν ράλι από το εβδομαδιαίο χαμηλό των $17k πάνω από $21k, ξεπερνώντας αρκετά τα ευρέως παρατηρούμενα τεχνικά και on-chain μοντέλα τιμολόγησης. Πολλά από αυτά τα μοντέλα τείνουν να λειτουργούν ως σημαντικά ψυχολογικά επίπεδα αντίστασης κατά τη διάρκεια των πτωτικών αγορών, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο γεγονός αξιοσημείωτο.

Σε αυτή την έκδοση, θα καλύψουμε μια ποικιλία μοντέλων τιμολόγησης που προσπαθούν να περιγράψουν τη δράση των τιμών του Bitcoin και τα υποκείμενα θεμελιώδη μεγέθη, όπως:

 • Βασικά τεχνικά και on-chain επίπεδα, όπως τον 200D-SMA (Απλός Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών), και την Realized Price (Πραγματοποιημένη Τιμή) για διάφορες ομάδες επενδυτών.
 • Εκτιμώμενα σημεία πίεσης για τον μέσο εξορύκτη, που ενδεχομένως σηματοδοτούν μείωση της οξείας εισοδηματικής πίεσης για τον κλάδο.
 • Μοντέλα δίκαιης αξίας με βάση την απόδοση όγκου δικτύου, τα οποία επιχειρούν να μετρήσουν μια τεκμαρτή αξία με βάση τη δραστηριότητα των διακανονισμών.
 • Ανάκτηση των βραχυπρόθεσμων πραγματοποιηθέντων κερδών, τα οποία ιστορικά έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν βασικό δείκτη μεταβαλλόμενων προτύπων συμπεριφοράς των επενδυτών.

🪟 Δείτε όλα τα διαγράμματα που καλύπτονται σε αυτή την έκθεση στο          The Week On-chain Dashboard

🔔 Οι Έξυπνες Ιδέες που παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση μπορούν να οριστούν μέσα στο Glassnode Studio.


🏴‍☠️ Το The Week On-chain μεταφράζεται στα Ισπανικά, Ιταλικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Τουρκικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Φαρσί, Πολωνικά, Αραβικά, Ρωσικά, Βιετναμέζικα και Ελληνικά.

📽️ Επισκεφθείτε και εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You tube ή επισκεφθείτε το Video Portal για περισσότερα βίντεο και μαθήματα σχετικά με τις μετρικές.


Επιστροφή στο Μαύρο

Ο 200D-SMA (Απλός Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών) παραμένει ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, το οποίο συχνά βρίσκει εφαρμογή ως τεστ για τις μακροοικονομικές τάσεις της αγοράς. Αυτό έχει αποδειχθεί αληθινό όλα αυτά τα χρόνια για το Bitcoin, όπου ένας απλός έλεγχος του αν η τιμή είναι πάνω ή κάτω από τον 200D-SMA (Απλός Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών) τείνει να συσχετίζεται με μια μακροοικονομική ανοδική ή πτωτική τάση, αντίστοιχα.

Με το ισχυρό ράλι αυτής της εβδομάδας, η αγορά ξεπέρασε αυτό το ψυχολογικό επίπεδο στα $19,5k. Οι αγορές Bitcoin εκφράζουν συχνά μια παράξενα συνεπή κυκλική συμπεριφορά, με αυτόν τον κύκλο να διαπραγματεύεται κάτω από τον 200D-SMA (Απλός Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών) για 381 ημέρες, το οποίο είναι μόλις 5 ημέρες λιγότερο από την πτωτική αγορά 2018-19 που ήταν στις 386 ημέρες.

🔔 Έξυπνη Ιδέα: Η διάσπαση της Τιμής κάτω από τα $19.5k θα αντανακλούσε μια πτώση κάτω από τον 200D-SMA, η οποία μπορεί να υποδηλώνει αδυναμία της αγοράς που αξίζει να προσέξουμε.

Η Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price) βρισκόταν ακριβώς πάνω από τον 200D-SMA (Απλός Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών) στα $19.7k. Στον κόσμο του Bitcoin, αυτό το μοντέλο ψυχολογικής βάσης κόστους παρατηρείται επίσης ευρέως. Με τις τιμές τώρα πειστικά πάνω από αυτό το μοντέλο τιμών, υποδεικνύει ότι ο μέσος κάτοχος BTC έχει επιστρέψει σε ένα καθαρό μη πραγματοποιημένο κέρδος.

Μέχρι σήμερα, η πτωτική αγορά 2022-23 έχει περάσει 179 ημέρες κάτω από την Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price), καθιστώντας την τη δεύτερη μεγαλύτερη σε διάρκεια στους τέσσερις τελευταίους κύκλους πτώσης.

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τρεις παραλλαγές της Πραγματοποιημένης Τιμής (Realized Price), χωρισμένες σε ομάδες:

 • 🔴 Πραγματοποιημένη Τιμή Βραχυπρόθεσμων Κατόχων (Short-Term Holder Realized Price) ($18.0k), ο μέσος όρος των νομισμάτων που άλλαξαν χέρια τις τελευταίες 155 ημέρες.
 • 🟠 Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price) ($19,7k), που είναι ο μέσος όρος όλων των κατόχων νομισμάτων.
 • 🔵 Πραγματοποιημένη Τιμή Μακροπρόθεσμων Κατόχων (Long-Term Holder Realized Price) ($22,4k), ο μέσος όρος των νομισμάτων που έχουν στην κατοχή τους για τουλάχιστον 155-ημέρες.

Υπάρχουν αρκετές βασικές παρατηρήσεις από αυτό το μοντέλο:

 1. Υπάρχει μια αξιοσημείωτη ομοιότητα στη δύναμη της αγοράς με εκείνη που παρατηρήθηκε τον Απρίλιο του 2019, αν και η τρέχουσα αγορά δεν έχει ακόμη παραβιάσει την Πραγματοποιημένη Τιμή Μακροπρόθεσμων Κατόχων (LTH-Realized Price).
 2. Τόσο στην πτωτική αγορά του 2018-19 όσο και στην πτωτική αγορά του 2022-23, και οι τρεις πραγματοποιημένες τιμές συγκλίνουν, υποδεικνύοντας την επιστροφή σε μια ομοιογενή βάση κατόχων (όπου ο μέσος κάτοχος BTC φέρει μια περίπου ισοδύναμη βάση κόστους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατοχής).
 3. Η Πραγματοποιημένη Τιμή Βραχυπρόθεσμου Κατόχου (Short-Term Holder Realized Price) είναι χαμηλότερη από τις άλλες, αντανακλώντας ένα σημαντικό γεγονός τύπου εγκατάλειψης μετά την κατάρρευση του FTX, υποδεικνύοντας ότι ένας σημαντικός όγκος νομισμάτων άλλαξε χέρια στη συνέχεια.

🔔 Έξυπνη Ιδέα: Η διάσπαση της Τιμής πάνω από $22.4k θα αντανακλούσε ένα ράλι πάνω από την LTH-Realized Price, βάζοντας τον μέσο κάτοχο σε όλες τις ομάδες ξανά σε κέρδη.

Live Professional Chart

Εκτίμηση Δίκαιης Αξίας

Ο στόχος της εκτίμησης μιας δίκαιης παρούσας ή μελλοντικής αξίας για το Bitcoin έχει αποτελέσει αντικείμενο αμέτρητων προσπαθειών και επαναλήψεων μοντελοποίησης. Ένα τέτοιο μοντέλο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Willy Woo και προέρχεται από τον όγκο των συναλλαγών (transaction volumes) και τον λόγο NVT (Network Value to Transactions Ratio – Αναλογία Αξίας Δικτύου προς Συναλλαγές).

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί μια αναδρομή στον όγκο διακανονισμού των δύο τελευταίων ετών και στη συνέχεια εξάγει μια εκτιμώμενη «τεκμαρτή δίκαιη αξία» με βάση την αξία του δικτύου. Η παραλλαγή που ακολουθεί χρησιμοποιεί την μετρική μας Change-Adjusted volume (Προσαρμοσμένη Αλλαγή όγκου), η οποία φιλτράρει τις μεταφορές χρησιμοποιώντας ευρετικές (heuristics) μεθόδους του κλάδου. Υπάρχουν δύο αξιοσημείωτες παρατηρήσεις κατά τους τελευταίους 12 μήνες:

 1. Το μοντέλο υπερεκτίμησε σημαντικά την δίκαιη αξία του Bitcoin το 2022. Εκ των υστέρων, αυτό είναι πιθανό αποτέλεσμα των όγκων που προέρχονται από μεγάλες οντότητες που υφίστανται μαζικά γεγονότα απομόχλευσης, αλλά και με το ατυχές στοιχείο της (κακής) διαχείρισης πορτοφολιών από τις οντότητες FTX/Alameda στις τελευταίες ημέρες τους.
 2. Αυτό το μοντέλο έχει καταρρεύσει σύμφωνα με την τεράστια μείωση των όγκων μεταφοράς που καλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα, προτείνοντας μια δίκαιη αξία μεταξύ $8,2k και $10,0k.
Live Advanced Chart

Ωστόσο, με το πλεονέκτημα των αλγορίθμων προσαρμογής οντοτήτων (entity-adjustment algorithms) της Glassnode, μπορούμε να επιτύχουμε μια πιο ακριβή αναπαράσταση του πραγματικού οικονομικά σημαντικού όγκου μεταφοράς και, ως εκ τούτου, να παράγουμε ένα πολύ πιο καθαρό μοντέλο NVT Price (Network Value Transactions to Price – Αξία Δικτύου Συναλλαγών προς Τιμή), με εμφανώς ισχυρότερη σχέση με την τιμή.

Αυτή η παραλλαγή εκτιμά μια «δίκαιη τιμή» για το Bitcoin μεταξύ $15,0k και $17,6k με βάση την καλύτερη εκτίμησή μας για την οικονομική αξία που διακανονίζεται. Αυτό ευθυγραμμίζεται στενά με το εύρος τιμών που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

Live Professional Chart

Ανακούφιση Για Τους Εξορύκτες

Ένας από τους τομείς που επλήγησαν περισσότερο τους τελευταίους 12 μήνες ήταν οι εξορύκτες Bitcoin. Αυτό ήταν ιδιαίτερα ορατό σε αυτόν τον κύκλο, καθώς οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες είδαν μεγάλα πλήγματα στις αποτιμήσεις τους και κατά συνέπεια, στις τιμές των μετοχών τους.

Το παρακάτω μοντέλο εκτιμά το μέσο κόστος παραγωγής BTC στα $18,798, με την παραδοχή ότι η Δυσκολία (Difficulty) αντικατοπτρίζει την τελική «τιμή» του τομέα εξόρυξης.

Live Advanced Chart

Ένα εναλλακτικό μοντέλο κόστους παραγωγής εξισώνει τη Δυσκολία (Difficulty) με τον ρυθμό Έκδοσης (Issuance) νομισμάτων και αναπτύσσει τρεις ζώνες που αντιπροσωπεύουν:

 • 🔴 Οι πιο αποδοτικοί εξορύκτες
 • 🟠 Οι μέσοι εξορύκτες
 • 🟣 Οι λιγότερο αποτελεσματικοί εξορύκτες

Το μέσο κόστος παραγωγής εκτιμάται σε $17,062, το οποίο είναι παρόμοιο, αλλά ελαφρώς χαμηλότερο από το παραπάνω μοντέλο ($18.8k). Με βάση και τα δύο εργαλεία, είναι πιθανό ότι οι εξορύκτες σε όλους τους τομείς βλέπουν πιο ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες μπροστά τους, με την αγορά να προσφέρει κάποια αναγκαία ανακούφιση (εφόσον αντέξει).

🔔 Έξυπνη Ιδέα: Η διάσπαση της Τιμής κάτω από τα $17.0k θα αντανακλούσε μια πτώση κάτω και από τα δύο μοντέλα κόστους παραγωγής, γεγονός που μπορεί να θέσει τον τομέα εξόρυξης ξανά σε οξεία οικονομική πίεση.

Live Advanced Chart

Για να καταδειχθεί αυτό το σημείο, το παρακάτω διάγραμμα αντικατοπτρίζει την κερδοφορία του Antminer S19 Pro (μονάδα εξόρυξης (κατακερματισμού SHA-256)), που κυκλοφόρησε περίπου τον Μάιο του 2020 και μέχρι πρόσφατα ήταν μια από τις ναυαρχίδες των επιχειρησιακών εξεδρών εξόρυξης (rigs). Οι χρωματιστές ζώνες στο παρακάτω διάγραμμα αντικατοπτρίζουν τα εκτιμώμενα επίπεδα κερδοφορίας για την εν λόγω εξέδρα εξόρυξης (rig) υπό διάφορες παραδοχές κόστους διατήρησης (AISC) ($/kWh). Σημείωση, το AISC δεν πρέπει να συγχέεται με το ASIC!

 • 🟣 $0.125/kWh
 • 🟢 $0.100/kWh
 • 🟡 $0.075/kWh
 • 🟠 $0.050/kWh
 • 🔴 $0.025/kWh

Με το διάγραμμα να εμφανίζεται σε log-space, οι περίοδοι, κατά τις οποίες η αυτή η εξέδρα εξόρυξης (rig) εκτιμάται ότι δεν είναι κερδοφόρα, θα εμφανίζονται ως κενά στο σχετικό χρωματικό διάγραμμα. Δύο τέτοιες περίοδοι είναι ξεκάθαρες, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2020 (αμέσως μετά την απελευθέρωση των εξεδρών εξόρυξης και το γεγονός του υποδιπλασιασμού (halving)), και πάλι από τον Ιούλιο του 2022 έως αυτή την εβδομάδα. Μέσω αυτού του μοντέλου, η S19 Pro εκτιμάται ότι ήταν ασύμφορη για κάθε εξορύκτη που λειτουργούσε με AISC άνω των ~0,10 $/kWh για τους τελευταίους επτά μήνες.

🪟 Μια σειρά από μετρικές που σχετίζονται με την κερδοφορία της ASIC rig, την κατανάλωση ενέργειας και την παραγωγή εσόδων μπορείτε να βρείτε στο live dashboard μας: Mining ASIC Fleet.

Live Advanced Chart

Επιστροφή Κερδών

Το τελευταίο θέμα ενδιαφέροντος είναι η επιστροφή των κερδοφόρων συναλλαγών στην αλυσίδα. Το μοντέλο aSOPR ((adjusted Spent Output Profit Ratio) Προσαρμοσμένη Αναλογία Κέδρους Εξόδου που δαπανήθηκε) βρίσκεται στη διαδικασία επανα-δοκιμασίας μιας τιμής 1,0 από κάτω, η οποία έχει αποδειχθεί βασικό επίπεδο αντίστασης καθ' όλη τη διάρκεια της πτωτικής αγοράς.

Μια διάσπαση της aSOPR πάνω από το 1,0 και ιδανικά μια επιτυχής επανα-δοκιμασία του 1,0 έχει συχνά σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή καθεστώτος, καθώς τα κέρδη πραγματοποιούνται και εισρέει επαρκής ζήτηση για να τα απορροφήσει.

🔔 Έξυπνη Ιδέα: Η διάσπαση της aSOPR (30DMA) πάνω από το 1,0 υποδηλώνει μια επιστροφή ευρύτερης κλίμακας της κερδοφορίας στις συναλλαγές και τείνει να σηματοδοτεί τη δύναμη της μακροοικονομικής αγοράς.

Live Advanced Chart

Παρόμοια παρατήρηση μπορεί να γίνει και για τον δείκτη Realized P/L Ratio (Αναλογία Πραγματοποιημένου Κέρδους/Απώλειας), ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον συνολικό όγκο των USD που κινούνται. Αυτό το μοντέλο επανεξετάζει επίσης το 1,0 στην κάτω πλευρά, παρέχοντας μια πρώτη ένδειξη ότι πραγματοποιούνται κερδοφόρες συναλλαγές και απορροφώνται από την αγορά.

🔔 Έξυπνη Ιδέα: Η διάσπαση της Realized P/L Ratio (30DMA) πάνω από το 1,0 υποδηλώνει μια ευρείας κλίμακας επιστροφή της κερδοφορίας και τείνει να σηματοδοτεί τη δύναμη της μακροοικονομικής αγοράς.

Live Advanced Chart

Αναζητώντας Συμβολή

Για να κλείσουμε, πρόσφατα κυκλοφορήσαμε έναν νέο Dashboard design, με στόχο την εύρεση της συμβολής μεταξύ διαφόρων μετρικών στην αλυσίδα, σε τέσσερις βασικές έννοιες. Αυτό το μοντέλο φιλτράρει τα βασικά επίπεδα και τις παρατηρήσεις, που ιστορικά έχουν σηματοδοτήσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ισχυρή ανάκαμψη από μια πτωτική αγορά, σε ένα εύχρηστο οπτικό εργαλείο.

Για λόγους συντομίας δεν θα καλύψουμε όλες τις λεπτομέρειες στη σημερινή έκδοση, αλλά σας προτείνουμε να ανατρέξετε στον βιντεοσκοπημένο οδηγό μας και στις σημειώσεις που περιέχονται στο ίδιο το Dashboard (και σε μελλοντικές εκθέσεις που θα καλύπτουν το θέμα).

Live Advanced Dashboard

Περίληψη και Συμπεράσματα

Με ένα εκρηκτικό ράλι 23,3% για να ξεκινήσει το έτος, ένα ευρύ φάσμα επενδυτών Bitcoin (και εξορυκτών) είδε τις καθαρές τους συμμετοχές (και τις δραστηριότητές τους) να επιστρέφουν σε κέρδη. Αυτό αντανακλά τον αντίκτυπο τόσο της ισχυρής ανατίμησης της τιμής, αλλά και του τεράστιου όγκου νομισμάτων που άλλαξαν χέρια τους τελευταίους μήνες, επαναφέροντας τη βάση κόστους τους χαμηλότερα.

Με την aSOPR (Προσαρμοσμένη Αναλογία Κέδρους Εξόδου που Δαπανήθηκε) και την Realized P/L Ratio (Αναλογία Πραγματοποιημένου Κέρδους/Απώλειας) να δοκιμάζουν την τιμή break-even του 1,0, το τεστ για το αν η αγορά μπορεί να διατηρήσει αυτά τα κέρδη γίνεται το επόμενο μεγάλο ερώτημα.


Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα έκθεση δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Όλα τα δεδομένα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Καμία επενδυτική απόφαση δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται εδώ και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις.


Product Updates

Ο Δεκέμβριος ήταν ένας σχετικά ήσυχος μήνας για τις αγορές, αλλά η ομάδα της Glassnode εξακολουθούσε να εργάζεται σκληρά για την δημιουργία της νέας λειτουργίας Discovery Page, 4x νέων ταμπλό και 23x Workbench constructions. Δείτε την τελευταία μας Ενημέρωση Product Update for December για μια πλήρη επισκόπηση.

December Product Update


Μεταφρασμένα Κανάλια

Είμαστε περήφανοι που εγκαινιάσαμε νέα κοινωνικά κανάλια για:

 • Ισπανικά (Αναλυτής: @ElCableR, Telegram, Twitter)
 • Πορτογαλικά (Αναλυτής: @pins_cripto, Telegram, Twitter)
 • Τουρκικά (Αναλυτής: @wkriptoofficial, Telegram, Twitter)
 • Φαρσί (Αναλυτής: @CryptoVizArt, Telegram, Twitter)
 • Ακολουθήστε μας στο Twitter
 • Συμμετέχετε στο κανάλι μας στο Telegram
 • Επισκεφτείτε το  Glassnode Forum για μακροσκελείς συζητήσεις και αναλύσεις. for long-form discussions and analysis.
 • Για on-chain μετρικές, πίνακες ελέγχου και ειδοποιήσεις, επισκεφτείτε το  Glassnode Studio
 • Για αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις, on-chain μετρικές και δραστηριότητα στα ανταλλακτήρια, επισκεφτείτε το Glassnode Alerts Twitter