Ράλι από τα Χαμηλά της Πτωτικής Αγοράς

Αφού η αγορά απέρριψε ένα ράλι στα $24,5k, το Bitcoin στα $18,5k θέτοντας το δεύτερο χαμηλότερο χαμηλό του κύκλου της πτωτικής αγοράς. Αυτό βύθισε πάνω από το 11,8% του αποθέματος σε μη πραγματοποιηθείσες απώλειες, επιτρέποντάς να εξετάσουμε τον κίνδυνο πτώσης και την πιθανότητα σχηματισμού πάτου.

Ράλι από τα Χαμηλά της Πτωτικής Αγοράς

Οι αγορές του Bitcoin σημείωσαν ένα ισχυρό ράλι, αναπηδώντας από το δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο ($18,649) της επικρατούσας πτωτικής αγοράς. Οι τιμές κορυφώθηκαν στα $21,758, αλλά παραμένουν σταθερά εντός του εύρους σταθεροποίησης που έχει πλέον καθιερωθεί για περισσότερους από τρεις μήνες.

Από τα μέσα Αυγούστου, η αγορά διαπραγματεύεται προς τα κάτω από το υψηλό της παγίωσης, το οποίο κορυφώθηκε περίπου στα $24.5k. Καθώς η αγορά φτάνει προς το χαμηλό εύρους αυτή την εβδομάδα, έχουμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε τον όγκο των νομισμάτων που μετατράπηκαν από ένα μη πραγματοποιημένο κέρδος (unrealized profit) (στα $24,5k) σε μια μη πραγματοποιημένη ζημία (unrealized loss) μέσω αυτής της διαδικασίας. Αυτές οι στιγμές παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό συσσώρευσης νομισμάτων και τη συγκέντρωση της βάσης κόστους εντός ενός καθιερωμένου εύρους παγίωσης.

Σε αυτή την έκδοση, θα εστιάσουμε σε αυτή την έννοια της κοστολογικής βάσης στην αλυσίδα (on-chain cost basis) και της μεταβαλλόμενης κερδοφορίας νομισμάτων. Θα αναλύσουμε επίσης ένα πολύ σπάνιο γεγονός, όπου τρεις συναλλαγές μεγέθους whale (φάλαινας) ~5k BTC, ηλικίας 7-10 ετών, δαπανήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτά τα νομίσματα συσσωρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2013, πραγματοποιώντας κέρδη άνω των $163M.


Μεταφράσεις

Το This Week On-chain πλέον μεταφράζεται σε Ισπανικά, Ιταλικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Τούρκικα, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Φαρσί και Ελληνικά.

Είμαστε επίσης υπερήφανοι που εγκαινιάσαμε νέα social channels για:


The Week Onchain Dashboard

Το The Week Onchain Newsletter διαθέτει live ταμπλό με όλα τα επιλεγμένα charts διαθέσιμα εδώ. Τα εργαλεία και όλα τα metrics διερευνώνται περαιτέρω στο Video Report που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Επισκεφθείτε και εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Youtube  και μεταβείτε το Video Portal για περισσότερα βίντεο και σεμινάρια metrics.


Εκπτώσεις Σε Όλους Τους Τομείς

Το Bitcoin βρίσκεται τώρα σε μια επίμονη πτωτική τάση της αγοράς για δέκα μήνες από το ATH (Ιστορικό Υψηλό) του Νοεμβρίου 2021. Αυτή την εβδομάδα, οι τιμές spot του Bitcoin άγγιξαν το επίπεδο των $18,649, σηματοδοτώντας το δεύτερο χαμηλότερο τοπικό χαμηλό σε ποσοστό 72,5% από την κορυφή του κύκλου. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα κατώτατα όρια του κύκλου της πτωτικής αγοράς, η συρρίκνωση του 2022 δεν ήταν τόσο σημαντική από την άποψη της ποσοστιαίας μείωσης. Τα χαμηλά του 2015, του 2018 και του 2020 έφθασαν πάνω από 77%+ drawdowns από το ATH.

Ωστόσο, ακόμη και με χαμηλότερο μέγεθος drawdown, η κλίμακα των οικονομικών απωλειών σε αυτή την πτωτική αγορά μπορεί εύλογα να υποστηριχθεί ότι είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία (καλύπτεται στην έκθεσή μας του Ιουνίου).

Live Advanced Chart

Σε αυτή την έκδοση, θα αξιολογήσουμε την τρέχουσα δομή της αγοράς χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο στάθμισης των τιμών spot έναντι της βάσης κόστους των διαφορετικών ομάδων συμμετεχόντων στην αγορά:

 • Συνολική Αγορά (Overall Market) (MVRV) 🟠: Μέτρηση του λόγου της τιμής spot και της κοστολογικής βάσης εντός της αλυσίδας όλων των επενδυτών στην αγορά.
 • Μακροπρόθεσμοι Κάτοχοι (Long-Term Holders) (LTH-MVRV) 🔵: Υπολογίζει το MVRV λαμβάνοντας υπόψη μόνο τους Μακροπρόθεσμους Κατόχους, που κατέχουν νομίσματα ηλικίας άνω των 155 ημερών κατά μέσο όρο και στατιστικά είναι οι λιγότερο πιθανό να ξοδέψουν.
 • Βραχυπρόθεσμοι κάτοχοι (Short-Term Holders ) (STH-MVRV) 🔴: Υπολογίζει το MVRV λαμβάνοντας υπόψη μόνο τους Βραχυπρόθεσμους Κατόχους, οι οποίοι κατέχουν νομίσματα νεότερα από 155 ημέρες κατά μέσο όρο και είναι στατιστικά πιο πιθανό να ξοδέψουν.

Ιστορικά, ο σχηματισμός πάτου συμπίπτει με τις τιμές spot που διαπραγματεύονται κάτω και από τις τρεις προαναφερθείσες βάσεις κόστους (δηλ. MVRV < 1,0, 25η εβδομάδα). Αυτό υποδηλώνει ένα χρονικό σημείο όπου όλες οι ομάδες κατέχουν, συνολικά, μια μη πραγματοποιηθείσα ζημία 🟪.

Η τρέχουσα πτωτική αγορά έχει περάσει 56 ημέρες σε αυτή την κατάσταση, παρά τη σύντομη ανάκαμψη πάνω από την μεταβλητή της Πραγματοποιημένης Τιμής (Realized Price) και του Μακροπρόθεσμου Κατόχου (Long-Term Holder). Σε σύγκριση με την τυπική διάρκεια των ~190 ημερών κάτω από την Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price) σε προηγούμενες πτωτικές αγορές, οι 56 ημέρες παραμένουν ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την έκθεσή μας του Ιουνίου, οι χαμηλότερες τιμές της STH-MVRV που καταγράφηκαν σε αυτόν τον κύκλο είναι χαμηλότερες από ό,τι κατά τη διάρκεια της εγκατάλειψης του Δεκεμβρίου 2018, γεγονός που υποδηλώνει ότι ιδίως, οι Βραχυπρόθεσμοι Κάτοχοι, έχουν βιώσει ιστορικά μεγάλο βαθμό οικονομικού «πόνου».

Live Professional Workbench

Στη συνέχεια, μπορούμε να συγκρίνουμε τη μέση τιμή απόκτησης ανά νόμισμα για την ομάδα των STH (Βραχυπρόθεσμων Κατόχων)(🔴) με τη μέση τιμή απόκτησης των LTH (Μακροπρόθεσμων Κατόχων) (🔵), για να συγκρίνουμε τα επίπεδα οικονομικής πίεσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της πτωτικής αγοράς, η επίμονη υποτίμηση των τιμών οδηγεί την Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price) των STH να πέσει κάτω από την Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price) των LTH 🟪.

Τέτοια γεγονότα συμβαίνουν μόνο κατά το τελευταίο στάδιο των πτωτικών αγορών και υποδηλώνουν περιόδους κατά τις οποίες το μέσο κόστος απόκτησης των τελευταίων 155 ημερών είναι πλέον πιο συμφέρον από τη μέση βάση κόστους του μακροπρόθεσμου κατόχου. Αυτό είναι συνώνυμο της εγκατάλειψης, όπου τα νομίσματα που αγοράζονται κοντά στην κορυφή του κύκλου πωλούνται και αλλάζουν χέρια σε πολύ χαμηλότερες τιμές.

Παρά την πτωτική τάση 10 μηνών, αυτή η πτωτική αγορά δεν έχει φτάσει ακόμη σε αυτό το στάδιο cross-over. Οι προηγούμενες πτώσεις χρειάστηκαν από 145 έως 339 ημέρες για να ανακάμψουν μετά από ένα τέτοιο cross-over. Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία αυτών των δύο σημείων πραγματοποιημένων τιμών, μπορούμε να περιμένουμε ένα cross-over μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Live Professional Workbench

Η αγορά απέρριψε πρόσφατα το ράλι πάνω από τα $24,5k, δίνοντάς μας την ευκαιρία να παρατηρήσουμε τον όγκο των νομισμάτων που έπεσαν από το κέρδος σε μη πραγματοποιηθείσες απώλειες.

Βασική έννοια: Οι απότομες κινήσεις των τιμών από τα υψηλά ή τα χαμηλά ενός εύρους παγίωσης μπορεί να είναι εξαιρετικά πλούσιες σε αξία ανάλυσης. Αυτά τα γεγονότα αναδεικνύουν τον όγκο των νομισμάτων που άλλαξαν μεταξύ της διακράτησης ενός μη πραγματοποιημένου κέρδους και μιας μη πραγματοποιημένης ζημίας (ή το αντίστροφο). Μετρικές όπως η Percent Supply in Profit (Ποσοστό Προσφοράς σε Κέρδη) μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν για να μετρήσουν τον όγκο των νομισμάτων που άλλαξαν χέρια μέσα σε αυτό το συγκεντρωτικό εύρος τιμών.

Από τα μέσα Αυγούστου, το συνολικό Ποσοστό Αποθέματος σε Απώλεια (Percent Supply in Loss) αυξήθηκε κατά 11,8%, φθάνοντας το 48,1%. Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, η συμβολή των Βραχυπρόθεσμων Κατόχων 🟥 (9,3%) είναι σημαντικά υψηλότερη από τους Μακροπρόθεσμους Κατόχους 🟦 (2,5%). Η διαφορά αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη δυναμική της εισροής κεφαλαίων που σημειώθηκε από τότε που οι τιμές spot κατέρρευσαν κάτω από την Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price) στις αρχές Ιουνίου.

Με άλλα λόγια, αυτή η υψηλή συγκέντρωση νομισμάτων των STH μεταξύ $24k και $18,5k δείχνει ότι το 9,3% του αποθέματος νομισμάτων έχει πρόσφατα συναφθεί, γεγονός που υποδηλώνει τόσο εγκατάλειψη όσο και ισοδύναμη εισροή ζήτησης σε αυτό το εύρος τιμών. Αναδεικνύει επίσης έναν κίνδυνο, δεδομένου ότι ένας μεγάλος όγκος νομισμάτων επενδυτών (48,1% του αποθέματος) βρίσκεται σε απώλεια κάτω από τα $18,5k, και το 11,8% του αποθέματος έχει βάση κόστους μεταξύ $18,5k και $24,5k.

Live Professional Metric

Στη συνέχεια, θα εξερευνήσουμε τη μετρική Realized Profit/Loss Ratio, η οποία μετράει την αναλογία μεταξύ του όγκου των νομισμάτων που μετακινήθηκαν με κέρδη, προς τα νομίσματα που μεταφέρθηκαν με απώλειες. Η παρακολούθηση του μηνιαίου μέσου όρου αυτής της μετρικής επιτρέπει στους αναλυτές να μετρήσουν τις μεταβολές στη δυναμική της αγοράς και το συναίσθημα και να χαρακτηρίσουν το κυρίαρχο προφίλ των νομισμάτων που βρίσκονται σε κίνηση.

 • Profit Dominant Regime (Κυρίαρχο καθεστώς κέρδους) >1 🟩: Η νέα ζήτηση είναι αρκετά ισχυρή για να απορροφήσει την πίεση των πωλήσεων και τα κέρδη λαμβάνονται σε κλίμακα. Αυτή η μετρική έχει ιστορικά καταγράψει μια απότομη υπέρβαση του επιπέδου 1,0 σε πρώιμες φάσεις ανοδικών αγορών.
 • Loss Dominant Regime (Κυρίαρχο καθεστώς απωλειών) < 1 🟥: Κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης φάσης της πτωτικής αγοράς,  όπου το απόθεμα δεν καλύπτεται από επαρκή ζήτηση έως ότου λάβει χώρα η τελική εγκατάλειψη. Αυτός ο δείκτης συνήθως καταρρέει και παραμένει κάτω από το 1,0 στα μέσα μιας πτωτικής περιόδου, αλλά συνήθως συμβαίνει πριν από τη εγκατάλειψη, παρέχοντας ένα έγκαιρο προειδοποιητικό σήμα.

Το διάστημα μεταξύ της πτώσης κάτω από το επίπεδο 1,0 και της ανάκτησης του επιπέδου 1,0 είναι το σημείο όπου το πτωτικό συναίσθημα βρίσκεται στο αποκορύφωμά του και οφείλεται στην ανεπαρκή ρευστότητα της ζήτησης. Από ποιοτικής άποψης, το τρέχον καθεστώς Χαμηλής Ρευστότητας (Low Liquidity) ξεκίνησε πριν από ~4 μήνες και μπορεί να συγκριθεί με την περίοδο των 6 μηνών που βιώσαμε κατά την πτωτική αγορά του 2018-2019.

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι η ανοδική τάση που ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου και κορυφώθηκε στα μέσα Αυγούστου, έχοντας έκτοτε κατέβει στο 0,58. Αυτό το μοτίβο επιβεβαιώνει εκ νέου ότι κατά τη διάρκεια εκείνου του ράλι ανακούφισης έλαβε χώρα μια άνοδος στην ανάληψη κερδών από τους επενδυτές (διερευνήθηκε περισσότερο την 35η εβδομάδα).


🔔 Έξυπνη Ιδέα: Η διάσπαση της Realized Profit/Loss Ratio (30DMA) πάνω από το 1,0 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την ανάκτηση της κερδοφορίας των επενδυτών και να σηματοδοτήσει μια εποικοδομητική εισροή νέας ζήτησης.

Live Advanced Metric

Νέο περιεχόμενο: Before The Merge - Analyzing the Ethereum Beacon Chain

Το Merge του #Ethereum  είναι πλέον στον ορίζοντα, αναμένεται να συμβεί αυτή την εβδομάδα. Στην τελευταία μας συνεργασία με την CoinMarketCap, εξερευνούμε μια σειρά από νέες μετρικές Proof-of-Stake (Τεκμηρίωση Ρίσκου) για την αναλυτική απόδοση του δικτύου. Διαβάστε τη νέα μας έκθεση που σκιαγραφεί το προφίλ της Beacon Chain.

Before The Merge - Analyzing the Ethereum Beacon Chain


Μεταβλητότητα της Πτωτικής Αγοράς

Η εικόνα που απεικονίζεται μέχρι στιγμής αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της συμπεριφοράς των Βραχυπρόθεσμων Κατόχων (STH) στις πρόσφατες κινήσεις των τιμών. Ως εκ τούτου, ως βασική ομάδα ενδιαφέροντος, η αξιολόγηση των δαπανών των STH είναι υψίστης σημασίας για τον εντοπισμό ενός ανθεκτικού σχηματισμού πάτου. Ένα βασικό εργαλείο για την εξέταση της κερδοφορίας των Βραχυπρόθεσμων Κατόχων είναι το Short-Term Holder SOPR, το οποίο υποδεικνύει τον μέσο πολλαπλασιαστή κέρδους από τα δαπανημένα νομίσματα.

Η δομή STH-SOPR παρέχει μια ισχυρή πυξίδα για τη χαρτογράφηση των διαφόρων σταδίων της πτωτικής αγοράς:

Α) Post-ATH Phase 🟥(Στάδιο πριν το Ιστορικό Υψηλό): Η πραγματοποίηση των μεγάλων απωλειών μετά το σκάσιμο της φούσκας του ATH εκδηλώνεται ως απότομη πτώση σε επίπεδα κάτω του 1, που συνήθως ακολουθείται από ένα ασταθές καθεστώς αγοράς.

Β) Bear Market Rallies 🟦 (Ράλι Πτωτικών Αγορών): Καθώς εξελίσσεται η πτωτική αγορά, διαμορφώνεται μια εύθραυστη ισορροπία ως υποπροϊόν της αδύναμης ζήτησης και του νέου αποθέματος καθώς οι κάτοχοι αναζητούν ρευστότητα εξόδου. Αυτό το στάδιο δημιουργείται για πολυάριθμα ράλι της πτωτικής αγοράς, που κορυφώνονται σε διάφορα επίπεδα κερδών και ζημιών, αλλά όλα τελικά αποτυγχάνουν να διατηρήσουν διασπάσεις προς τα πάνω.

Γ) Post-Capitulation 🟨 (Μετά την Εγκατάλειψη): Καθώς η χρονική συνιστώσα των πτωτικών αγορών αρχίζει να εξαντλεί ψυχολογικά τους επενδυτές, το ενδεχόμενο ενός γεγονότος εγκατάλειψης αυξάνεται αναλόγως. Μετά από αυτό το ξεπούλημα, ακολουθεί συχνά μια περίοδος ανάκαμψης της κερδοφορίας και μια ανοδική τάση SOPR.

Το ξεπούλημα του Ιουνίου 2022 έχει πολλές ομοιότητες με την Γ φάση και η πρόσφατη απόρριψη των $24k έδειξε μια πειστική κάτωθεν επαναληπτική δοκιμή του STH-SOPR = 1,0, που δείχνει ότι οι επενδυτές πούλησαν στη βάση κόστους τους. Οι απορρίψεις της κάτω πλευράς όπως αυτή, είναι τυπικές για τον σχηματισμό μοτίβων πτωτικής αγοράς.


🔔 Έξυπνη Ιδέα: Η διάσπαση του Short-Term Holder SOPR ή/και του aSOPR πάνω από το 1,0 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την ανάκαμψη της κερδοφορίας των επενδυτών και τη βελτίωση της υποκείμενης ισχύς της αγοράς.

Live Professional Metric

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μετρική STH Supply Profit/Loss Ratio για να αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά των STHs (Βραχυπρόθεσμων Κατόχων) κατά τη μετάβαση από μια πτωτική σε μια ανοδική αγορά. Αυτός ο δείκτης μετρά την αναλογία των μη δαπανημένων νομισμάτων των STH σε κέρδη προς εκείνα σε ζημίες, μια παρόμοια ιδέα με το SOPR, ωστόσο, χρησιμοποιεί μη δαπανημένα (κρατούμενα) νομίσματα αντί για δαπανημένα νομίσματα.

Μπορούμε να εντοπίσουμε ακραίες καταστάσεις της αγοράς βραχυπρόθεσμων κατόχων:

 • STH-Supply Profit/Loss Ratio > 1 (Βραχυπρόθεσμοι Κάτοχοι - Αναλογία Αποθέματος Κέρδους/Ζημίας > 1 🟩: Κατά τη διάρκεια των ανοδικών αγορών, περισσότερο από το ήμισυ του αποθέματος των βραχυπρόθεσμων κατόχων παραμένει σε κέρδη, με αποτέλεσμα ο λόγος αυτός να κυμαίνεται πάνω από 1. Υψηλότερες τιμές υποδηλώνουν μεγαλύτερο κίνητρο για την ανάληψη κερδών.
 • STH-Supply Profit/Loss Ratio < 1 (Βραχυπρόθεσμοι Κάτοχοι - Αναλογία Αποθέματος Κέρδους/Ζημίας < 1 🟥: Καθ' όλη τη διάρκεια των πτωτικών αγορών, ο λόγος αυτός διαπραγματεύεται κάτω από 1, καθώς το απόθεμα των βραχυπρόθεσμων κατόχων βρίσκεται κυρίως σε ζημία. Χαμηλότερες τιμές υποδηλώνουν μεγαλύτερη πιθανότητα εγκατάλειψης και όπου έχει πραγματοποιηθεί εγκατάλειψη, προηγείται ισχυρή ανάκαμψη προς τα πάνω.

Χρησιμοποιώντας το επίπεδο 1,0 ως σημείο αναφοράς, μπορούμε να προβλέψουμε πιθανά σημεία περιστροφής για γεγονότα αντίθετης τάσης, όπως διορθώσεις στην ανοδική αγορά ή ράλι στην πτωτική αγορά. Η πρόσφατη απόρριψη από το επίπεδο των $24k (❌) ήταν ένα παράδειγμα ενός πιθανού σημείου καμπής για το ράλι της πτωτικής αγοράς, το οποίο απέτυχε να αποκτήσει δυναμική. Ωστόσο, σημειώστε τα ανοδικά χαμηλά τελευταία, τα οποία είναι παρόμοια στη δομή με το STH-SOPR, υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να βρίσκεται σε εξέλιξη μια αργή, αλλά παρατηρήσιμη ανάκαμψη.


🔔 Έξυπνη Ιδέα: Η διάσπαση του Short-Term Holder Supply Profit/Loss Ratio πάνω από το 1,0 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την ανάκαμψη της κερδοφορίας των επενδυτών και τη βελτίωση της υποκείμενης ισχύς της αγοράς.

Live Professional Metric

Παλιές Whales (Φάλαινες) Ζωντανεύουν

Οι πτωτικές αγορές Bitcoin έχουν την ικανότητα να διώχνουν ακόμα και τους πιο σταθερούς επενδυτές. Αυτό το καθεστώς χαμηλής κερδοφορίας για τους Μακροπρόθεσμους Κατόχους (LTH) μπορεί να παρατηρηθεί μέσω του LTH-SOPR. Ιστορικά, μια απότομη διάσπαση πάνω από το 1 έχει σηματοδοτήσει τη μετάβαση πίσω στην ανοδική δυναμική της αγοράς.

Σε σύγκριση με τους 11 μήνες Χαμηλής Κερδοφορίας (Low Profitability) της πτωτικής αγοράς του 2018-19 🟥, στην τρέχουσα αγορά η LTH-SOPR διαπραγματεύεται κάτω από το 1 για μόλις 4 μήνες. Περιστασιακά, μπορούμε να παρατηρήσουμε μια απότομη αιχμή υψηλότερα στο LTH-SOPR 🟦. Αυτές οι ξαφνικές αιχμές αποδίδονται συνήθως στη μεταφορά μεγάλου όγκου παλαιότερων νομισμάτων, τα οποία πραγματοποιούν ιστορικά μεγάλα κέρδη.


🔔 ‘Έξυπνη Ιδέα: Η διάσπαση του Long-Term Holder SOPR πάνω από 1.0 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την ανάκαμψη της κερδοφορίας των επενδυτών και τη βελτίωση της υποκείμενης ισχύ της αγοράς.

Live Professional Metric

Γενικά, η αποκωδικοποίηση αυτών των γεγονότων απαιτεί διερεύνηση σε βάθος μέσω της επιστήμης της λεπτομερούς ανάλυσης blockchain δεδομένων. Στην επόμενη ενότητα, θα δούμε εις βάθος μια ανάλυση που σχετίζεται με την πρόσφατη δαπάνη τριών UTXOs (μη δαπανημένα αποτελέσματα συναλλαγών), τα οποία περιείχαν πάνω από 5.000 BTC το καθένα, αποκτήθηκαν όλα τον Δεκέμβριο του 2013 και όταν οι τιμές των bitcoin ήταν $543.

Πρώτον, για να υπογραμμίσουμε τη σημασία της πρόσφατης αναπήδησης της LTH-SOPR, μπορούμε να ανατρέξουμε στο ακόλουθο διάγραμμα που παρουσιάζει τον ημερήσιο όγκο δαπανών νομισμάτων ηλικίας 7-10 ετών. Είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν μόνο 11 περιπτώσεις στην ιστορία όπου ο ημερήσιος όγκος των νομισμάτων ηλικίας 7-10 ετών ξεπέρασε τα 4k BTC/ημέρα, με τρεις από αυτές τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Live Advanced Metric

Οι συναλλαγές που έχουν επισημανθεί μπορούν να χαρακτηριστούν ως εξής:

 • Α- Block # 751518, 28-Aug-2022 ($19.6k), Ξόδεψε 5,000 BTC (1,500 BTC σε άγνωστο παραλήπτη και 3,500 BTC στην Kraken), Αρχική ημερομηνία αγοράς: 19-Dec-2013 ($543.14)
 • Β- Block # 751723, 29-Aug-2022 ($20.2k), Ξόδεψε 5,000 BTC (BTC μοιράστηκαν σε 170 διευθύνσεις σε μία συναλλαγή), Αρχική ημερομηνία αγοράς: 19-Dec-2013 ($543.14)
 • Γ- Block # 752637, 04-Sep-2022 ($19.9k), Ξόδεψε 5.000 BTC (ο άμεσος αποδέκτης της συναλλαγής είναι η Kraken), Αρχική ημερομηνία αγοράς: 19-Dec-2013 ($543.14)

Ως εκ τούτου, η παραπάνω ξαφνική κορύφωση της LTH-SOPR  αποδόθηκε πιθανότατα σε αυτά τα τρία παλιά μεγάλα πορτοφόλια που πραγματοποίησαν τεράστιο όγκο κερδών μετακινώντας τα κεφάλαια που απέκτησαν στα τέλη του 2013. Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει τις δύο από αυτές τις συναλλαγές που κατέθεσαν κεφάλαια στην Kraken, πραγματοποιώντας συνολικά κέρδη ύψους $163.48M για τα 8,5k BTC που στάλθηκαν απευθείας στην Kraken.

Live Advanced Metric

Σύνοψη και Συμπεράσματα

Με το Bitcoin να διαπραγματεύεται 72,5% κάτω από το Ιστορικό Υψηλό (ATH) του Νοεμβρίου 2021 αυτή την εβδομάδα, η αγορά έχει πολλές ομοιότητες με την τελευταία φάση της πτωτικής αγοράς του 2018-19. Το πρόσφατο ράλι της πτωτικής αγοράς ξεπουλήθηκε από τα $24,5k κάτω από τα $18,5k, βυθίζοντας έναν σημαντικό όγκο αποθέματος των βραχυπρόθεσμων κατόχων σε μη πραγματοποιηθείσες απώλειες.

Συνολικά, οι πρωταρχικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τρέχουσα δομή της αγοράς φαίνεται να είναι αυτοί οι βραχυπρόθεσμοι κάτοχοι, οι οποίοι αγωνίζονται για την καλύτερη τιμή εισόδου και για το μικρό κέρδος που είναι διαθέσιμο για να πάρουν. Η ευαισθησία και η πεποίθηση αυτών των επενδυτών μέσα στο ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση της αγοράς. Οι μακροχρόνιοι κάτοχοι έχουν ήδη βιώσει ένα σημαντικό ξεπούλημα και γενικά στρέφονται προς τη διατήρηση των νομισμάτων σε αδράνεια κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων.

Το πρόσφατο ράλι της πτωτικής αγοράς απέτυχε να αναπτύξει ταχύτητα διαφυγής, όπως φαίνεται από τις απορρίψεις σε πολυάριθμους δείκτες SOPR και κερδοφορίας των επενδυτών. Οι εισροές ζήτησης αποδείχθηκαν μέχρι σήμερα ανεπαρκείς για να απορροφήσουν αυτή την πίεση από την πλευρά των πωλήσεων. Η μάχη τώρα γίνεται για την υπεράσπιση της περιοχής των $20k, σημειώνοντας ότι η ιστορία της πτωτικής αγοράς συχνά χρειάζεται αρκετούς μήνες προτού καθιερωθεί το κατώτατο όριο μιας πτωτικής αγοράς.


Product Updates

Όλες οι ενημερώσεις, οι βελτιώσεις και οι χειροκίνητες ενημερώσεις των μετρήσεων και των δεδομένων καταγράφονται στο changelog (ημερολόγιο αλλαγών) για την αναφορά σας.

All product updates, improvements and manual updates to metrics and data are recorded in our changelog for your reference.

 • Κυκλοφορήσαμε ένα μεγάλο σύνολο Derivatives, Supply, and Market Indicator Workbench Pre-sets για Bitcoin και Ethereum.Ακολουθήστε μας και επικοινωνείτε μαζί μας στο Twitter

 • Μπείτε στο Telegram
 • Επισκεφθείτε Glassnode Forum για μακρές συζητήσεις και ανάλυση.
 • Για on-chain μετρικά και διαγράμματα δραστηριότητας, επισκεφτείτε Glassnode Studio
 • Για αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις με βάση τις βασικές μετρήσεις on-chain και τη δραστηριότητα στις ανταλλακτήρια, επισκεφθείτε το Glassnode Alerts Twitter