Ηρεμία Πριν Την Καταιγίδα

Αντίθετα από τις πολύ μετάβλητες αγορές μετοχών και συναλλάγματος, το Bitcoin παρέμεινε σταθερό τον τελευταίο καιρό. Με το Bitcoin να κερδίζει έδαφος σε σχέση με πολλά άλλα περιουσιακά στοιχεία, αξιολογούμε αν μπορεί να σχηματιστεί πάτος και προσαρμόζουμε μετρικές συναρτήσει χαμένων νομισμάτων.

Ηρεμία Πριν Την Καταιγίδα

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήθηκε ένας ασυνήθιστα χαμηλός βαθμός μεταβλητότητας στις τιμές του Bitcoin, σε πλήρη αντίθεση με τις αγορές μετοχών, πιστώσεων και συναλλάγματος, όπου οι αυξήσεις των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών, ο πληθωρισμός και το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ, συνεχίζουν να προκαλούν καταστροφές. Σε αυτό το πλαίσιο, το Bitcoin ήταν αξιοσημείωτα σταθερό και έχει κερδίσει έδαφος έναντι πολλών περιουσιακών στοιχείων σε σχετική κλίμακα.

Οι αγορές Bitcoin διαπραγματεύτηκαν ελαφρώς υψηλότερα αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας ράλι από το χαμηλό των $19,037 στο υψηλό των $20,406. Οι τιμές παραμένουν σε ένα εύρος τιμών, παγιώνοντας για πάνω από 120 ημέρες από το σημαντικό γεγονός απομόχλευσης στα μέσα Ιουνίου.

Καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να καθορίσουν το κατώτατο όριο της πτωτικής αγοράς, μπορούμε να συγκρίνουμε τη δομή της αγοράς με τα χαμηλά του προηγούμενου κύκλου. Σε αυτή την έκδοση, αναλαμβάνουμε μια σειρά μελετών που αξιολογούν τη συμπεριφορά οντοτήτων μεγέθους Whale (φάλαινας) και κάνουμε προσαρμογές σε πολλές μετρικές σχηματισμού πάτου, ώστε να λαμβάνουμε καλύτερα υπόψη την επίδραση χαμένων και HODLed για μεγάλο διάστημα νομισμάτων.


Μεταφράσεις

Το This Week On-chain πλέον μεταφράζεται σε Ισπανικά, Ιταλικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Τούρκικα, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Φαρσί και Ελληνικά.

The Week Onchain Dashboard

Το The Week Onchain Newsletter διαθέτει live ταμπλό με όλα τα επιλεγμένα charts διαθέσιμα εδώ. Τα εργαλεία και όλα τα metrics διερευνώνται περαιτέρω στο Video Report που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Επισκεφθείτε και εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Youtube και μεταβείτε το Video Portal για περισσότερα βίντεο και σεμινάρια metrics.


Μια Εύθραυστη Ισορροπία

Γενικά, μια συνεχής δυναμική των τιμών μπορεί συχνά να συνδεθεί με μια υποστηρικτική τάση στην καθαρή συσσώρευση ή διανομή στην αλυσίδα. Αυτή η συσχέτιση καθορίζεται συχνά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη συμπεριφορά μεγαλύτερων οντοτήτων (δηλαδή από ιδιώτες με υψηλή καθαρή αξία, Whales και θεσμικά κεφάλαια).

Η σημασία των μεγάλων οντοτήτων μπορεί να εκτιμηθεί από το μερίδιό τους στο συνολικό κυκλοφορούν απόθεμα. Όπως δείχνει το διάγραμμα της Relative Address Supply Distribution (Σχετικής Κατανομής των Διευθύνσεων Αποθέματος), οι μεγαλύτερες διευθύνσεις (που κατέχουν >100 BTC) μειώθηκαν σταδιακά από το 70% στο 60% του συνολικού αποθέματος από τις αρχές του 2011 (αν και σημειώστε ότι η αξία του νομίσματος έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος).

Live Professional Chart

Η Accumulation Trend Score  (Βαθμολογία Τάσης Συσσώρευσης) αντικατοπτρίζει τη συνολική ένταση αλλαγής υπολοίπου των ενεργών επενδυτών κατά τις τελευταίες 30 ημέρες, όπου μεγαλύτερη βαρύτητα αποδίδεται στις μεγαλύτερες οντότητες. Η προσέγγιση της τιμής 1 υποδηλώνει ότι, συνολικά, οι μεγαλύτερες οντότητες (ή ένα μεγάλο υποσύνολο του δικτύου) προσθέτουν σημαντικούς όγκους στο on-chain υπόλοιπό τους (και το αντίστροφο για τιμές κοντά στο 0).

Επανεξετάζοντας τις τιμές κατά τα μεταγενέστερα στάδια της πτωτικής αγοράς του 2018-2019, μπορεί να εντοπιστεί μια σειρά χαρακτηριστικών διαστημάτων:

  • Pre-Capitulation Equilibrium (Ισορροπία πριν από την Κεφαλαιοποίηση): Ενώ η τιμή spot συγκλίνει προς τη γραμμή βάσης του μακροχρόνιου κύκλου (διακεκομμένη γραμμή), η πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης παραμένουν σε ισορροπία (Equilibrium) 🔲.
  • Capitulation (Εγκατάλειψη): Με τη διάσπαση των τιμών κάτω από τη βασική γραμμή του κύκλου, η αγορά εισέρχεται σε φάση εγκατάλειψης. Είναι ενδιαφέρον ότι οι μεγαλύτερες οντότητες έχουν την τάση να εντείνουν τη Συσσώρευση (Accumulation) 🟢. Αυτά τα διαστήματα έντονης συσσώρευσης συνήθως ακολουθούνται από μια περίοδο ισορροπίας (Equilibrium) 🔲.
  • Bottom Discovery (Ανακάλυψη Πάτου): Καθ' όλη τη διάρκεια του σταδίου σχηματισμού πάτου, λόγω της έλλειψης ζήτησης, υπάρχουν ένα ή περισσότερα περιστατικά που ένα βραχυπρόθεσμο ράλι συναντάται με μεγάλες οντότητες Διανομή (Distribution) 🔴 (γνωστό ως Bear Market Rally (Ράλι Πτωτικής Αγοράς)).

Είναι αξιοσημείωτο ότι μετά τη διάσπαση της βασικής γραμμής του τρέχοντος κύκλου στα $30Κ, έλαβε χώρα μια σειρά διαδοχικών γεγονότων παρόμοιων με την πτωτική αγορά του 2018-2019. Καθ' όλη τη διάρκεια της εγκατάλειψης στις αρχές του 2022, η Accumulation Trend Score (Βαθμολογία Τάσης Συσσώρευσης) δείχνει ότι έχει λάβει χώρα σημαντική συσσώρευση από μεγάλες οντότητες, καθώς και την κρίση του πρόσφατου ράλι της πτωτικής αγοράς στα $24,5k για ρευστότητα εξόδου. Επί του παρόντος, αυτή η μετρική υποδηλώνει μια δομή ισορροπίας (ουδέτερη) στην αγορά, η οποία παραμένει παρόμοια με τις αρχές του 2019.

Live Advanced Chart

Για τη διενέργεια πιο λεπτομερούς ανάλυσης, μπορείτε να συμβουλευτείτε την Accumulation Trend Score by Cohort (Βαθμολογία Τάσης Συσσώρευσης ανά Ομάδα). Εδώ συγκρίνουμε τη δομή της αγοράς με το στάδιο μετά την κατάρρευση της πτωτικής αγοράς του 2018-2019.

Μπορούμε να δούμε ότι οι μεγάλες οντότητες, ιδίως τα πορτοφόλια 1k-10k BTC, συνέβαλαν σε ένα γεγονός διανομής (distribution event) 🟥 κατά τη διάρκεια ενός ράλι από τα χαμηλά του Μαρτίου 2019 και στη συνέχεια εισήλθαν σε μια περίοδο ισορροπίας. Οι συμμετέχοντες σε επίπεδο μικροεπενδυτών (< 1 BTC) διατήρησαν έντονη συσσώρευση 🟦 καθ' όλη τη διάρκεια του 2018 και του 2019.

Live Engine Room Chart

Στην τρέχουσα δομή της αγοράς μας, και παρατηρώντας περίπου 10x στις τιμές του BTC, μπορούμε να δούμε πολύ παρόμοια συμπεριφορά σε μεγάλες οντότητες, η οποία όμως καθοδηγείται περισσότερο από την ομάδα των 100-1k BTC κατά τη διάρκεια του ράλι του Αυγούστου.

Εκτός από τη σχετική ουδετερότητα στις ομάδες μικρών και μεσαίων διευθύνσεων, η Accumulation Trend Score (Βαθμολογία Τάσης Συσσώρευσης) για τις whales που κατέχουν 1k-10k BTC, αναδεικνύει την επιθετική συσσώρευση από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι whales που κατέχουν >10K BTC είναι θετικά προδιατεθειμένοι (biased) προς την αδύναμη κατανομή τους τελευταίους μήνες.

Live Engine Room Chart

Μπορούμε να δούμε αυξημένους όγκους καθαρής αποχώρησης των whale τις τελευταίες εβδομάδες, με μια καθαρή εκροή από τα ανταλλακτήρια να φτάνει τα 15.7k. BTC, που είναι η μεγαλύτερη από τον Ιούνιο του 2022.

Live Professional Chart

Μπορούμε να υπολογίσουμε τη βάση κόστους για όλες τις whales που έχουν ενεργά κερδοσκοπήσει κατά τη διάρκεια μιας επιλεγμένης χρονικής περιόδου, η οποία μπορεί να μας δώσει ένα επίπεδο εισόδου που είναι ψυχολογικά σημαντικό για αυτούς τους επενδυτές. Με τη σφράγιση των τιμών των όγκων καταθέσεων και αναλήψεων της ομάδας των whale (1k+ BTC) από/προς τα ανταλλακτήρια, μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μέση τιμή των Καταθέσεων/Αναλήψεων τους από τον Ιανουάριο του 2017. Αυτή η βάση κόστους των Whale είναι σήμερα περίπου $15.8k.

Live Professional Workbench


Ενημερώσεις Νέων Προϊόντων: Σεπτέμβριος

Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας εξαιρετικά συναρπαστικός μήνας για την Glassnode, με τη συμμετοχή ολόκληρης της ομάδας μας, από μηχανικούς, επιστήμονες δεδομένων και αναλυτές, για την ανάπτυξη μιας ολοκαίνουργιας σουίτας μετρήσεων Ethereum Merge και Proof-of-Stake. Κυκλοφορήσαμε 8x Analysis Reports, 16x Metrics, 19x Workbench Constructions, and 2x Dashboards.

Read our Product Updates for September

Μειούμενο Κέρδος και Αυξανόμενος «Πόνος»

Όπως συζητήσαμε την 25η Εβδομάδα, η παρακολούθηση του μειούμενου αποθέματος με κέρδους είναι μια ισχυρή τεχνική για τον εντοπισμό σημείων αυξημένης οικονομικής πίεσης, τα οποία έχουν εξαντλήσει τους πωλητές σε προηγούμενους κύκλους.

Εξετάζοντας την Recent Supply in Profit (Ποσοστό Αποθέματος σε Κέρδη) κατά τα στάδια σχηματισμού πάτου προηγούμενων πτωτικών αγορών παρουσιάζει πως τα κυκλικά χαμηλά εμφανίστηκαν γενικά παράλληλα με την κερδοφορία του αποθέματος της τάξης του 40%-42%. Επί του παρόντος, το 50% του κυκλοφορούν αποθέματος βρίσκεται σε μη πραγματοποιημένο κέρδος (unrealized profit), γεγονός που υποδηλώνει ότι η κερδοφορία του αποθέματος παραμένει αυξημένη σε σχέση με τα ιστορικά ανάλογα. Αυτό υπονοεί ότι η πλήρης αποτοξίνωση της κερδοφορίας μπορεί να μην έχει συμβεί ακόμη.

Live Advanced Chart

Επιπλέον, η αυξητική τάση των κυκλικών χαμηλών στο γράφημα της Percent Supply in Profit (Ποσοστό Αποθέματος σε Κέρδη) αποτελεί ένα εμφανές μοτίβο από την πτωτική αγορά του 2014-2015. Ένας βασικός μοχλός αυτής της μακροοικονομικής τάσης είναι ο αντίκτυπος των χαμένων νομισμάτων και του ανενεργού αποθέματος (συμπεριλαμβανομένων των νομισμάτων Patoshi). Για τη διερεύνηση της επίδρασης αυτών των νομισμάτων, το παρακάτω γράφημα απεικονίζει το συνολικό Supply in Profit (Απόθεμα σε Κέρδος) μαζί με το Supply Last Active +7 Years Ago (Τελευταίο Ενεργό Απόθεμα πριν από +7 χρόνια), το οποίο μπορεί να θεωρηθεί χαμένο ή ανενεργό.

Επί του παρόντος, 3,7 εκατομμύρια bitcoins ήταν ανενεργά τα τελευταία +7 χρόνια, το οποίο είναι ίσο με το 34% του τρέχοντος Supply in Profit (Απόθεμα σε Κέρδος).

Live Advanced Chart

Προσαρμόζοντας το Supply in Profit (Απόθεμα σε Κέρδος) 🟠 με αυτό το ανενεργό απόθεμα, μπορούμε να υπολογίσουμε το Adjusted-Percent of Supply in Profit (Προσαρμοσμένο-Ποσοστό Αποθέματος σε Κέρδος) 🔵. Το διάγραμμα που προκύπτει δείχνει ότι το χαμηλότερο σημείο των πτωτικών κύκλων τείνει να πέσει περίπου στο 39%, ωστόσο με παρόμοιο συμπέρασμα· ήταν χειρότερο σε προηγούμενους κύκλους.

Live Advanced Workbench

Η ένταση της συνεπαγόμενης οικονομικής επιβάρυνσης για τους υπόλοιπους επενδυτές μπορεί να ανιχνευθεί με τη μετρική Relative Unrealized Profit (Σχετικό Μη Πραγματοποιημένο Κέρδος). Αυτός ο δείκτης μετρά το κανονικοποιημένο συνολικό κέρδος όλων των νομισμάτων σε απόθεμα, το οποίο προσαρμόζεται για την αύξηση των ροών κεφαλαίου στο περιουσιακό στοιχείο Bitcoin σε κάθε κύκλο.

Μια έρευνα των ιστορικών δεδομένων δείχνει ότι όταν το αθροιστικό Unrealized Profit (Μη Πραγματοποιημένο Κέρδος) συμπιέζεται στο ~30% της Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς (Market Cap), ένα μεγάλο μέρος των πιέσεων πώλησης έχει αμβλυνθεί (εξάντληση των πωλητών). Η υποτίμηση των τιμών από τον Νοέμβριο του 2021 έχει προκαλέσει τη βύθιση αυτού του λόγου στο 0,37, αντανακλώντας ένα σημαντικό, αλλά όχι τόσο επώδυνο αποτέλεσμα όσο τα προηγούμενα χαμηλά.

Live Advanced Chart

Η Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) (Καθαρά μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/Ζημίες (NUPL)) είναι μια μετρική που απεικονίζει τη διαφορά μεταξύ των μη πραγματοποιηθέντων κερδών και ζημιών του δικτύου ως ποσοστό της κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Η NUPL λαμβάνει υπόψη τόσο τη ζημία όσο και το κέρδος που κατέχει το απόθεμα σε διάφορες φάσεις ενός κύκλου της αγοράς.

Από τις αρχές Ιουνίου, η NUPL έχει πέσει σε ένα συμπιεσμένο αρνητικό εύρος από 0% έως -15% σε δύο ξεχωριστά γεγονότα, που διαρκούν συνολικά 88 ημέρες μέχρι στιγμής. Από συγκριτική άποψη, η NUPL έχει διαπραγματευτεί σε επίπεδα χαμηλότερα του -25% σε προηγούμενους κύκλους και παρέμεινε αρνητική για διάστημα μεταξύ 134 ημερών (2018-19) και 301 ημερών (2014-15).

Σημειώστε ότι τα χαμηλά του κύκλου NUPL έχουν επίσης σταδιακά ανέβει ως αποτέλεσμα τόσο των χαμένων όσο και των μακροχρόνια HODLed νομισμάτων.

Live Advanced Chart

Στη συνέχεια, μπορούμε να εφαρμόσουμε την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την προσαρμογή της Supply in Profit (Ποσοστό Αποθέματος σε Κέρδος) για τη μετρική NUPL. Αυτό διορθώνει τυχόν συνεισφορά του ανενεργού αποθέματος που παράγει η Adjusted-Net Unrealized Profit/Loss (aNUPL) (Προσαρμοσμένο Καθαρό Μη Πραγματοποιημένο Κέρδος/Ζήμεία (aNUPL)) 🔵.

Η βασική παρατήρηση από αυτή την τροποποίηση είναι ότι αφαιρώντας τον αντίκτυπο των νομισμάτων ηλικίας >7 ετών (ανενεργό απόθεμα), η aNUPL διαπραγματεύεται κάτω από το μηδέν τις τελευταίες 119 ημέρες, γεγονός που είναι συγκρίσιμο με τη χρονική διάρκεια της φάσης διαμόρφωσης του πάτου των προηγούμενων πτωτικών αγορών.

Επίσης, η χαμηλότερη τιμή που καταγράφηκε για την aNUPL (-39%) στην τρέχουσα πτωτική αγορά έχει πέσει κάτω από το όριο του -25%, γεγονός που υποδηλώνει τη σοβαρότητα της συνεχιζόμενης υποτιμημένης δομής της αγοράς.

Live Advanced Workbench

Κατανομή του «Πόνου» και του Κέρδους

Αφού αξιολογήσουμε την ένταση του χρηματοοικονομικού στρες σε όλο το δίκτυο, μπορούμε να εξετάσουμε την κατανομή του τόσο στους Μακροπρόθεσμους (LTH) όσο και στους Βραχυπρόθεσμους Κατόχους (STH) (Long-Term (LTH) and Short-Term Holders (STH)). Η ανάλυση αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό ισοδύναμων μοτίβων διάρθρωσης της αγοράς κατά τη διάρκεια της πτωτικής αγοράς.

Εξετάζοντας την μετρική Short-Term Holder Supply in Profit/Loss (Απόθεμα των Βραχυπρόθεσμων Κατόχων σε Κέρδος/Ζημία), υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι διορθώσεις των τιμών σταμάτησαν καθώς το σύνολο (>99%) του αποθέματος των βραχυπρόθεσμων κατόχων έπεσε σε ζημία 🔵. Αυτή τη στιγμή, το 18,1% του συνολικού αποθέματος βρίσκεται στην κατοχή των βραχυπρόθεσμων κατόχων (STH), ενώ το 15,1% κατέχεται με μη πραγματοποιηθείσες ζημίες (unrealized loss). Αυτό αφήνει μόλις το 3% του αποθέματος που είναι σε κέρδος και το κατέχουν οι STH, το οποίο μετά από μια τόσο παρατεταμένη πτωτική τάση, πιθανότατα προσεγγίζει ένα βαθμό εξάντλησης των πωλητών.

Live Professional Chart

Η μελέτη της μετρικής Long-Term Supply in Loss (Μακροπρόθεσμο Απόθεμα Σε Απώλεια) υποδηλώνει ότι σε σημεία όπου η μετρική αυτή ξεπερνά το 20% του συνολικού αποθέματος 🔴, η πιθανότητα εγκατάλειψης μεταξύ αυτών των επενδυτών φτάνει στο αποκορύφωμά της.

Με πάνω από το 31% του αποθέματος που κατέχουν τώρα οι Μακροπρόθεσμοι Κάτοχοι (LTHs) σε απώλεια 🟥, είναι όλο και πιο πιθανό η αγορά να έχει περάσει αυτό το στάδιο, το οποίο υποδηλώνει επίσης μια παρόμοια κατάσταση με τους προηγούμενους σχηματισμούς πάτου. Η αγορά βρίσκεται σε αυτή τη φάση εδώ και 1,5 μήνα, ενώ η διάρκεια του προηγούμενου κύκλου κυμαινόταν από 6 έως 10 μήνες.

Live Professional Workbench

Τέλος, μπορούμε να συγκρίνουμε τη μέση τιμή απόκτησης ανά νόμισμα για την ομάδα των STH (Βραχυπρόθεσμων Κατόχων)🔴 με τη ομάδα των LTH (Μακροπρόθεσμων Κατόχων)🔵, για να προσεγγίσουμε τα σχετικά επίπεδα στρες. Όπως συζητήθηκε στην 37η Εβδομάδα, η συνεχής υποτίμηση των τιμών κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης πτωτικής αγοράς οδηγεί την Realized Price (Πραγματοποιημένη Τιμή) των STH να πέσει κάτω από την Realized Price των LTH 🟪.

Αυτή η δομή της αγοράς υποδηλώνει περιόδους κατά τις οποίες το μέσο κόστος απόκτησης των τελευταίων 155 ημερών είναι πλέον χαμηλότερο από τη μέση βάση κόστους LTH (Μακροπρόθεσμων Κατόχων). Με άλλα λόγια, εκείνοι που μόλις εισέρχονται έχουν καλύτερη βάση κόστους από εκείνους που έχουν ταλαιπωρηθεί από μήνες μεταβλητότητας.

Αυτό είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα της εγκατάλειψης των LTH (Μακροπρόθεσμων Κατόχων), όπου τα νομίσματα που αγοράζονται κοντά στην κορυφή του κύκλου πωλούνται και αλλάζουν χέρια σε πολύ χαμηλότερες τιμές.

Πριν από δύο εβδομάδες, η αγορά εισήλθε σε αυτό το στάδιο και σε σύγκριση με προηγούμενες ανοδικές τάσεις, χρειάστηκε μεταξύ 145 και 339 ημέρες για να ανακάμψει. Με τη βάση κόστους των LTH (Μακροπρόθεσμων Κατόχων) στα $23,3k και των STH (Βραχυπρόθεσμων Κατόχων) στα $22,1k, αυτό θέτει μια βασική ζώνη τιμών για να περιμένουμε αντίσταση στην αρχή, αλλά αν οι τιμές διαπραγματευτούν και παραμείνουν υψηλότερα πιθανόν να έχουμε καλύτερες αποτελέσματα.

Live Professional Workbench

Σύνοψη και Συμπεράσματα

Οι τιμές του Bitcoin έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη σχετική δύναμη τελευταία, εν μέσω ενός εξαιρετικά ασταθούς παραδοσιακού σκηνικού της αγοράς. Αρκετές μακροοικονομικές μετρήσεις δείχνουν ότι οι επενδυτές του Bitcoin δημιουργούν αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα κατώτατο όριο της πτωτικής αγοράς, με πολυάριθμες ομοιότητες με τα κατώτατα όρια προηγούμενων κύκλων.

Η κερδοφορία του δικτύου δεν έχει φτάσει στο ίδιο επίπεδο σοβαρού οικονομικού «πόνου» όπως σε προηγούμενους κύκλους, ωστόσο η προσαρμογή για τα χαμένα και μεγάλων περιόδων HODLed νομισμάτων μπορεί να εξηγήσει ένα εύλογο μέρος αυτής της απόκλισης.

Με πολλούς τρόπους, πολλές μετρικές της αλυσίδας, η δομή της αγοράς και τα πρότυπα συμπεριφοράς των επενδυτών είναι το σημείο i και  διασταυρώνεται με το t σύμφωνα με το εγχειρίδιο, για τον πάτο της πτωτικής αγοράς.  Ένα βασικό κομμάτι που λείπει είναι η διάρκεια, από την οποία η ιστορία υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχουν αρκετοί μήνες ακόμα μπροστά μας πριν από την πλήρη ανάκαμψη.Translated channels

Είμαστε υπερήφανοι που εγκαινιάσαμε νέα social channels για: