Szansa czy pułapka?

Seria ostatnich wzrostów spowodowała, że notowania BTC przekroczyły 23 000$ i zaskoczyły wielu inwestorów. Jednak wraz z wyższymi notowaniami pojawia się też zwiększona motywacja inwestorów i górników do wycofania się z rynku, zwłaszcza po długotrwałej i bolesnej bessie w 2022 roku.

Szansa czy pułapka?

Niedawne odbicie rynku od spadkowego zakresu po upadku FTX do poziomów powyżej Realized Price (19 700$) zaskoczyło wielu inwestorów, inspirując ich tymże do odpowiedniej reakcji.

W tym artykule omówimy warte odnotowania zmiany w zachowaniu nowych inwestorów (krótkoterminowych), inwestorów długoterminowych oraz górników. W przypadku nowych inwestorów i górników, niedawny rajd cenowy zmotywował ich do sprzedaży aktywów, wykorzystując okazję do wyjścia z pewnym zyskiem. Z drugiej strony zaobserwowaliśmy także większą odporność inwestorów długoterminowych, których to ilość coinów w wieku powyżej 6 miesięcy osiąga coraz to nowe maksima.

Poprzez badanie reakcji zarówno inwestorów długo-, jak i krótkoterminowych, niniejszy raport ma na celu sprawdzenie, w jaki sposób niedawna zmiana zyskowności odgrywa rolę w zmianie wzorców zachowań uczestników rynku.

🪟 Wszystkie wykresy omówione w tym raporcie znajdziesz w Pulpicie Cotygodniowej Analizy Danych On-chain.

🔔 Pomysły Na Alert prezentowane w tym raporcie można ustawić w Glassnode Studio.

🏴‍☠️ Newsletter Cotygodniowej Analizy Danych On-chain jest tłumaczony na hiszpański, włoski, chiński, japoński, turecki, francuski, portugalski, perski, arabski, wietnamski i grecki.

📽️ Odwiedź i zasubskrybuj nasz kanał YouTube lub odwiedź nasz portal wideo, aby uzyskać więcej treści wideo i samouczków dotyczących wskaźników.


Niemalże na ostatniej prostej

Niedawny wzrost notowań do poziomów 21-23 000$ oznaczał przebicie wielu modeli wyceny on-chain, co historycznie oznaczało psychologiczną zmianę we wzorcach zachowań inwestorów.

Poniższy wykres przedstawia dwa szczególne modele z naszego Pulpitu Modeli Cenowych, gdzie:

  • 🟢 Cena inwestorska (17 400$) odzwierciedla średnią cenę nabycia wszystkich coinów, które zostały sprzedane i rozdysponowane przez górników.
  • 🟣 Delta Price (11 400$) Model ten obliczany jest jako różnica między Realized Price a średnią ceną z całego życia Bitcoina. W ten sposób powstaje  model ceny łączący koncepcje on-chain i techniczne.

Co zaskakujące, notowania podczas price action w latach 2018-2019 oraz podczas obecnej fazy odkrywania dna bessy spędziły podobną ilość czasu w granicach przedziału cenowego Inwestor-Delta. Sugeruje to równoważną ilość czasu trwania bólu finansowego w najgłębszej fazie obu rynków bessy.

🪟 Powiązany pulpit: Zróżnicowany zestaw modeli śledzących koszty bazowe poszczególnych grup, szacunki sprawiedliwej wyceny i koszty wydobycia są dostępne w panelu BTC: Modele cenowe dla zaawansowanych członków.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Oprócz kwestii długości trwania fazy odkrywania dna, możemy zmierzyć kompresję przedziału cenowego Inwestor-Delta jako przybliżenie intensywności niedowartościowania rynku. Jak pokazano powyżej za pomocą strzałek ↕️, kompresja tego przedziału jest skorelowana z tempem zmiany zrelizowanej kapitalizacji lub wielkością napływu kapitału na rynek.

Kompresja = (Cena Inwestorska - Delta Price)/Cena Spot

Ocena historycznych trendów zaproponowanego konceptu kompresji Delta-Inwestor wskazuje na strefę graniczną (0,15-0,2 🟥), w której szukać można potwierdzenia początku ↗️ i końca ↘️ w fazie odkrywania dna.

Biorąc pod uwagę aktualne notowania i wartość kompresji, podobny sygnał potwierdzający zostanie zwrócony, gdy notowania wzrosną do 28 300$.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Światełko na końcu tunelu

Oprócz oceny modeli cenowych możemy zbadać inne wskaźniki on-chain, aby oszacować trwałość i siłę ostatnich ruchów cenowych.

Odsetek podaży w zysku to wnikliwy wskaźnik umożliwiający śledzenie ożywienia na rynku oraz przejścia z fazy odkrywania dna (okres z dominacją strat) 🟥 z powrotem w kierunku zdrowszej równowagi między zyskiem a stratą 🟧. Można uznać, że ten okres przejściowy ma miejsce, gdy średnia tygodniowa odsetka podaży w zysku wynosi od 55% do 80%.

Niedawny wzrost notowań z 16 900$ do 23 100$ wykazał zbieżność z gwałtownym wzrostem odsetka podaży w zysku z 55% do ponad 67%. Ten 12-procentowy wzrost w ciągu zaledwie 14 dni był jednym z najostrzejszych skoków zyskowności w porównaniu z poprzednimi bessami. Daje to wskazówkę, jaki wolumen coinów został sprzedany i zmienił właścicielai poniżej 23 300$.

🗜️ Wskazówka Workbench: Kolorowe obszary na wykresie są ustalane za pomocą instrukcji if-then, która podkreśla ceny po osiągnięciu określonej wartości odsetka podaży w zysku.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

W przeszłości każda nagła zmiana zyskowej podaży (niezrealizowanej) motywowała inwestorów do reakcji, co można zmierzyć za pomocą wskaźników opisujących Zrealizowany Zysk oraz Stratę.

Wskaźnik Zrealizowanych Zysków i Strat mierzy różnicę między wartością coinów w momencie sprzedaży i zakupu. Poniższy wykres przedstawia tygodniowy łączny wolumen Zrealizowanych Zysków i Strat wraz ze Zrealizowanymi Zyskami i Stratami Netto. Aby porównać wielkość w różnych cyklach, każdy ślad jest normalizowany do kapitalizacji rynkowej.

  • 🟩 7-dniowa suma Zrealizowanego Zysku [USD].
  • 🟥 7-dniowa suma Zrealizowanej Straty [USD].
  • 🔵 7-dniowa różnica netto Zrealizowanego Zysku minus Strata.

Obecna bessa, która rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku, doświadczyła dwóch niezwykle dużych kapitulacji, podczas których realizowano stratę netto odpowiednio -2,9% i -3,7% kapitalizacji rynkowej tygodniowo. Okres ten obecnie zmienił się w dominację zysku, co jest obiecującą oznaką uzdrowienia po silnej presji na delewarowanie rynku, jaka odczuwalna była w drugiej połowie 2022 roku.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Szansa dla nowych inwestorów

Kiedy rynek znajduje się w przedłużającym się etapie odkrywania dna (lub szczytu), zachowanie nowych inwestorów staje się czynnikiem wpływającym na tworzenie lokalnych punktów zwrotnych kursy (wzrostu lub korekty). Możemy ocenić to zachowanie poprzez Odsetek podaży inwestorów krótkoterminowych w zysku 🔵.

Co ciekawe, podczas bessy, kiedy > 97,5% podaży posiadanej przez nowych inwestorów jest na stracie 🟥 szansa na wyczerpanie puli sprzedających rośnie wykładniczo. I odwrotnie, gdy > 97,5% podaży inwestorów krótkoterminowych jest na plusie, ci gracze mają tendencję do wykorzystywania okazji i wychodzenia na progu rentowności lub zysku 🟩.

Niedawny wzrost do 23 000$ spowodował, że wskaźnik ten przekroczył 97,5% podaży STH w zysku po raz pierwszy od ATH w listopadzie 2021 roku. Biorąc pod uwagę ten znaczny wzrost zyskowności, prawdopodobieństwo presji sprzedażowej pochodzącej ze STH prawdopodobnie odpowiednio wzrasta.

Profesjonalny wykres interaktywny Workbench

Przyglądając się skali wyprzedaży tych nowszych inwestorów za pomocą wskaźnika wolumenu sprzedanych coinów wg. przedziałów wiekowych (Spent Volume Age Bands; SVAB) (30D-EMA), możemy zobaczyć, w jaki sposób ten skok zyskowności spowodował, że wielkość sprzedaży tej grupy znacznie przekroczyła długoterminowy trend spadkowy.

W związku z tym trwałość obecnego rajdu można uznać za równowagę między napływającym i nowo napływającym popytem, co zaspokaja podaż wysysaną z portfeli inwestorów przez te wyższe ceny.

Zaawansowany wykres interaktywny

Niezłomna wiara

Sama ocena zyskowności i zachowania inwestorów krótkoterminowych nie zapewnia pełnej oceny rynku. Dlatego przeprowadzimy to samo badanie, ale skupimy się teraz na grupie inwestorów długoterminowych, z których wielu to inwestorzy z lat 2021-22, którzy w przeważającej mierze pozostają stratni na swych pozycjach.

LTH-MVRV 🟠 porównuje koszt bazowy inwestorów długoterminowych z cenami spot, zapewniając wgląd w niezrealizowany zysk lub stratę tej grupy.

Śledzenie tego wskaźnika pokazuje, że po 6,5 miesiącach notowania rynkowe w końcu wzrosła powyżej kosztu bazowego inwestorów długoterminowych plasującego się na poziomie 22 600$. Oznacza to, że przeciętny LTH jest jedynie lekko powyżej progu rentowności.

Biorąc pod uwagę czas, jaki LTH-MVRV spędziło poniżej 1 🟩 i najniższą osiągniętą wartość, trwająca bessa była jak dotąd bardzo podobna do tej z lat 2018-2019.

Profesjonalny wykres interaktywny

Pomimo wyjścia z historycznie niedowartościowanego stanu, ilość coinów starszych niż 6 miesięcy („stara podaż”) 🔵 wzrosła od początku grudnia o 301 tys. BTC. Ta rozbieżność podkreśla siłę wiary w HODLing.

Innymi słowy, podaż posiadana przez HODLerów przeszła ze spadku w tempie -314 000 BTC/miesiąc po upadku FTX do ekspansji w tempie +100 000 BTC/miesiąc.

🪟 Powiązany panel: Więcej informacji na temat zachowania inwestorów długo- i krótkoterminowych można znaleźć w naszym panelu BTC: Dynamika Fal HODL dla zaawansowanych członków.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Górnicy sprzedają podczas rajdu

Podobnie jak inwestorzy krótkoterminowi, górnicy również wykorzystali niedawny wzrost cen, aby wzmocnić swoje bilanse.

Puell Multiple 🟠 to stosunek dziennego dochodu górników (w USD) do ich średniej rocznej. Pokazuje on, że względne przychody górników wzrosły o 254% w porównaniu z początkiem stycznia, podkreślając, jak ogromny stres finansowy doświadczała branża podczas bessy.

Zaawansowany wykres interaktywny

Przy zauważalnym ożywieniu przychodów górników denominowanych w USD, wynikła z tego zmiana zachowania z akumulacji +8,5 tys. BTC/miesiąc na dystrybucję -1,6 tys. BTC/miesiąc. Górnicy sprzedali około -5,6 tys. BTC od 8 stycznia i od początku tego roku doświadczyli spadku swego salda netto.

Profesjonalny wykres interaktywny Workbench

Podsumowanie i wnioski

Niedawne odbicie cen z grudniowych dołków do ponad 23 200$ znacznie poprawiło zyskowność inwestorów ze wszystkich grup. Analizując modele cenowe, widzimy, że niedawny wzrost przebił kilka modeli opartych na kosztach bazowych i przesunął odsetek podaży w zysku na korzystniejsze terytorium.

Jednak wyższe notowania i urok zysków po przedłużającej się bessie zwykle motywują podaż do ponownego wejścia do płynnego obiegu. Analiza zachowań poszczególnych grup pokazuje, że inwestorzy krótkoterminowi i górnicy zostali zmotywowani tą możliwością i zlikwidowali część swoich zasobów.

Z drugiej jednak strony, podaż posiadana przez inwestorów długoterminowych nadal rośnie, co można argumentować jako sygnał siły i przekonania całej tej grupy. Biorąc pod uwagę wpływ inwestorów długoterminowych na trend makro, obserwowanie ich sprzedaży jest prawdopodobnie kluczowym zestawem narzędzi do śledzenia w nadchodzących tygodniach.


Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.


Aktualizacja usług

Grudzień był względnie spokojnym miesiącem na rynkach, ale zespół Glassnode ciężko pracował, dostarczając naszą nową funkcję Discovery Page, 4x nowe pulpity analityczne i 23x koncepty Workbench. Sprawdź naszą najnowszą Aktualizację Usług w grudniu, aby dowiedzieć się więcej.

Grudniowa aktualizacja usług