Punkt zwrotny dla inwestorów

Pomimo ciągłej presji regulacyjnej na aktywa cyfrowe wywieranej przez Stany Zjednoczone, notowania Bitcoina wzrosły powyżej 25 000$, a liczba Inskrypcji przekroczyła łącznie 100 000. Tymczasem wydaje się, że zachowanie inwestorów osiąga punkt zwrotny, co wskazuje na nowy cykl.

Punkt zwrotny dla inwestorów

Bitcoin odnotował kolejny silny tydzień, odrabiając całą korektę zeszłego tygodnia i osiągając ponad 25 000$ - najwyższe notowania od czerwca 2022 r. Ta rynkowa siła ma miejsce pomimo ciągłej presji ze strony amerykańskiego środowiska regulacyjnego do spraw aktyw cyfrowych.

W tym wydaniu newslettera przyjrzymy się spowolnieniu fali zainteresowania Inskrypcjami na sieci Bitcoina, gdy całkowita liczba plików zakodowanych w blockchainie przekracza 100 000. Ocenimy również zachowanie długoterminowych i krótkoterminowych inwestorów Bitcoina za pomocą zestawu nowych narzędzi on-chain, które udostępniliśmy w zeszłym tygodniu, uwzględniając grupy inwestorów on-chain, zrealizowany zysk/stratę i giełdy.


🪟 Wszystkie wykresy omówione w tym raporcie znajdziesz w Panelu Cotygodniowej Analizy On-Chain

🔔 Pomysły na alert prezentowane w tej edycji można ustawić w Glassnode Studio.

Początkowa fala Inskrypcji

Luty 2023 roku zostanie prawdopodobnie zapamiętany z pojawienia się Ordinals i Inskrypcji na sieci Bitcoina, wprowadzając nowy sposób przechowywania danych, a tym samym tworząc NFT na największym, najstarszym i najbezpieczniejszym blockchainie. Co jest dość interesujące w Inskrypcjach, to fakt, że generują one aktywność on-chain, jednak przy stosunkowo niewielkim wolumenie transferowanych coinów.

Poniższy wykres pokazuje, że całkowita liczba UTXO osiągnęła nowy poziom ATH wynoszący 137 milionów. Liczba UTXO wzrastała w zeszłym tygodniu w tempie 117 tys. miesięcznie, najszybciej od grudnia 2022 roku.

Zaawansowany wykres interaktywny

Adopcja Taproota osiągnęła rekordowy poziom, 8,121% wszystkich transakcji z zeszłego tygodnia rozliczonych zostało przy użyciu najnowszego typu skryptu Bitcoina. Gdy łączna liczba Inskrypcji przekroczyła 100 000, zauważyliśmy, że początkowa fala emocji opadła. Wykorzystanie skryptów Taproot spadło o 65% od tego szczytu, do 2,872% rozliczanych transakcji.

Zaawansowany wykres interaktywny

Rozmiar średniego bloku również uległ dramatycznej zmianie, wzrastając z typowego pułapu sprzed Inskrypcji wynoszącego 1,5 MB do obecnie między 2,0 a 2,5 MB. Ten wzrost średniego rozmiaru bloku jest przede wszystkim wynikiem umieszczania do większej ilości danych przez Inskyrpcje w części transakcji „discounted data”.

Zaawansowany wykres interaktywny

Aby zapoznać się z pełną analizą Ordinals, Inskrypcji i ich wpływu na blockchain Bitcoina, zapoznaj się z naszym najnowszym artykułem.

Teoria Ordinals i powstanie Inskrypcji

Światełko w wolumenie coinów

Jak wspomniano powyżej, Inskrypcje nie wymagają powiązania z nimi dużej ilości BTC, a w rzeczywistości większość z nich wykorzystuje około 10 000 sat (0,00010000 BTC) przypisanych do poszczególnej inskrypcji. Jednak ponieważ Inskrypcje dopiero się rozwijają, podobnie dzieje się też z notowaniami Bitcoina. Zatem potrzebna jest również klasyczna analiza zachowań rynkowych inwestorów.

Co ciekawe, pomimo wzrostu notowań, wolumen transferowanego kapitału pozostaje bardzo niski. Poniższy wykres pokazuje, że mniej niż 115 000 BTC dziennie w całkowitym transferowanym wolumenie (w tym sprzedaże tego samego coina) można przypisać do coinów młodszych niż 6 miesięcy. Tak niskie wartości obserwowano tylko kilka razy w historii.

Zaawansowany wykres interaktywny

Całkowita podaż w wieku poniżej 6 miesięcy nie wzrosła znacząco od początku roku, oscylując wokół 4,298 mln BTC. Ponieważ jest to system binarny (mamy jednie coiny starsze/młodsze niż 6 msc), wskazuje to, że coiny starsze niż 6 miesięcy są obecnie bardzo uśpione.

Zaawansowany wykres interaktywny

Można to potwierdzić, spoglądając na Starą Podaż - coiny pozostające w uśpieniu przez co najmniej 6 miesięcy są bardzo bliskie nowemu ATH wynoszącemu 15 mln BTC. Nałożyliśmy tutaj również całkowitą podaż starszą niż 1 rok, która w tym tygodniu osiągnęła ATH, przekraczając 12,913 mln BTC.

Pomimo presji regulacyjnej i 50-procentowego wzrostu od początku roku, wielu starych wyjadaczy siedzi z założonymi rękami.

Zaawansowany wykres interaktywny

Widzimy, że starsze coiny są podobnie uśpione, a w ruchu było mniej niż 4770 BTC dziennie w tym tygodniu. Poniższy wykres przedstawia poprzednie przypadki, gdy wolumeny starych coinów były tak niskie.

Interesującym jest fakt, że od 2016 roku przypadki te miały miejsce podczas bessy i zbliżania się do dołków znacznej wyprzedaży lub korekty. Daje to wskaźnik okresów, w których starsze ręce raczej nie sprzedają coinów, potencjalnie sygnalizując przekonanie, że rynek jest wyprzedany, przynajmniej w krótkim okresie.

Zaawansowany wykres interaktywny

W nowo wydanym wariancie wskaźnika SVAB skorygowanym o jednostki, widzimy, że tylko 4,123% całego sprzedanego wolumenu jest starsze niż 6 miesięcy. Kluczowe okresy, w których starsi inwestorzy wykazywali podobnie stłumioną tendencję do sprzedaży coinów, to bessowe spadki w latach 2018-2022.

Profesjonalny wykres interaktywny

Wizualizacja zachowań inwestorów

Narzędzia on-chain są wyjątkowo wydajne w wizualizacji i modelowaniu wzorców zachowań inwestorów, zarówno pod kątem hodlowania (żywotności), jak i realizacji zysków/strat.

W przypadku inwestorów krótkoterminowych (STH) możemy sprawdzić ich dominujące wzorce zachowań w trakcie cykli rynkowych, korzystając z naszego nowo wprowadzonego wariantu wskaźnika Uśpienie. Uśpienie STH odzwierciedla średni wiek (w dniach) coinów sprzedawanych przez grupę inwestorów krótkoterminowych.

  • Niższe wartości wskazują, że STH sprzedają coiny, które nabyli niedawno, i nie HODLują przez długi czas. Jest to zwykle obserwowane podczas bessy, ponieważ frustracja i spadek notowań motywują do szybkiej sprzedaży.
  • Wyższe wartości wskazują, że STH sprzedają coiny o dłuższym okresie hodlowania. Jest to zwykle widoczne podczas impulsów wzrostowych, ponieważ oczekiwania zysków zachęcają inwestorów do hodlowania nieco dłużej i podążania za wahaniami rynku.

Gwałtowny wzrost w Uśpieniu-STH sugeruje, że to ten ostatni warunek ma miejsce, ponieważ kupujący na dołkach realizują częściowe zyski.

🔔 Pomysł na alert: Spadek Uśpienia-STH (30D-SMA) poniżej 17 dni stanowiłby zauważalny spadek średniego wieku sprzedanych coinów, potencjalnie sygnalizujący pewien stopień paniki.

Profesjonalny wykres interaktywny

Zachowanie nastawione na zysk możemy zaobserwować w kilku wariantach SOPR, które znajdują wsparcie na neutralnej wartości 1,0. Retest poziomu 1,0 na wykresie aSOPR podczas impulsu wzrostowego wskazuje, że realizacja zysków spowalnia (co w przeciwnym razie oznaczałoby presję zwyżkową na metrykę), a posiadacze coinów na stracie również spowalniają w swoich sprzedażach.

Ogólnie rzecz biorąc, sygnalizuje to zmniejszenie presji po stronie sprzedających i potencjalny powrót nastawienia „buy the dip”. Udany retest SOPR i odbicie od 1,0, zwłaszcza w przypadku długoterminowych średnich kroczących (na przykład 14D lub 30D), jest często sygnałem zmieniającego się nastawienia rynkowego rynkowego.

🎓 SOPR jest świetnym przykładem wskaźnika on-chain na każdą okazję, który można stosować w najróżniejszych warunkach rynkowych. Szczegółowy opis jest dostępny w Glassnode Academy.

Zaawansowany wykres interaktywny

Niedawno opublikowaliśmy zestaw nowych, potężnych wskaźników zaprojektowanych dla naszych użytkowników pakietu Profesjonalnego (pełna lista tutaj) i umożliwiających analizę rynku Bitcoina z wykorzystaniem połączonych trzech silnych koncepcji rynkowych:

  • Analiza grup inwestorów (długo- i krótkoterminowych),
  • Realizowanie zysków i strat (do śledzenia nastrojów i przepływów kapitału),
  • Sytuacja na giełdach i poszczególnych podmiotów (zapewniające nasz najczystszy sygnał przepływów ekonomicznych).

Poniższy wykres pokazuje względny udział zysków i strat zrealizowanych przez grupę STH, wyseparowanych specjalnie pod kątem coinów wysyłanych na giełdy, aby jak najlepiej oddać siły po stronie sprzedaży. Widzimy schemat zanikania względnych strat STH w miarę zbliżania się do dołków cyklu rynkowego, gdy spekulanci są wyrzucani z rynku, a coiny są przekazywane nabywcom utwierdzającym dno, z niższymi kosztami bazowymi.

Profesjonalny wykres interaktywny

Gdy rynek wychodzi z przedłużającej się bessy 🟦, nowi nabywcy STH z entuzjazmem czerpią zyski, gdy notowania wzrastają znacznie powyżej typowego wielomiesięcznego zakresu formowania dna. Grupa STH jest więc wtedy prawie całkowicie na plusie, co powoduje, że większość coinów sprzedawanych przez STH jest zyskowna 🔴.

Widzieliśmy już eksplozję dominacji zysków STH, wskazującą na to, że duża część podaży została zgromadzona poniżej obecnej ceny.

Profesjonalny wykres interaktywny

Na podstawie bezwzględnego wolumenu coinów, STH nadal nie wydają się być szczególnie zmotywowani do wysyłania coinów na giełdy. Całkowity wolumen transferów na linii STH-giełdy oscyluje między 15 tys. a 21 tys. BTC dziennie, czyli w podobnym przedziale co od czerwca 2021 roku.

Profesjonalny wykres interaktywny

Na koniec zwróćmy uwagę na inwestorów długoterminowych (LTH), którzy zdominowali straty odnotowywane przez inwestorów w najdotkliwszych okresach bessy. Poniższy wykres pokazuje stopniowy wzrost dominacji strat LTH, gdy kupujący w okolicach szczytu poprzedniego cyklu są stopniowo wytrząsani ze swoich pozycji aż do ostatecznego wypłukania. Ostateczna kapitulacja zwykle osiąga swój szczyt w pobliżu makro dna i dokładnie wtedy, gdy cykl zaczyna się odwracać.

Spośród wszystkich zrealizowanych zysków i strat z coinów wysłanych na giełdy, straty LTH spadły dramatycznie ze szczytowego poziomu cyklu wynoszącego 58% w połowie stycznia do 21% obecnie. Podobne gwałtowne spadki tego wskaźnika można zaobserwować w każdym poprzednim cyklu, gdy LTH ponownie pokładają nadzieję w HODLowaniu.

Profesjonalny wykres interaktywny

Podsumowanie i wnioski

Początkowa fala Inskrypcji na Bitcoinie przekroczyła w sumie 100 000 plików trwale przechowywanych na blockchainie Bitcoina, kreując zupełnie nowe i nieoczekiwane źródło popytu na przestrzeń blokową. Inskrypcje są wyjątkowe, ponieważ nie wymagają transferu dużych ilości BTC, pomimo ich wartości dla wymagających właścicieli i nabywców.

Pomimo wzrostu aktywności on-chain i ATH w łącznej liczbie UTXO, wolumeny transferów są niezwykle ograniczone, zarówno w przypadku inwestorów długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Filtrując tylko coiny wysyłane na giełdy, możemy również zauważyć, że kilka wskaźników wskazuje na zwrot w cyklu i wyraźną zmianę wzorców zachowań inwestorów.


Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.