Przetasowanie stablecoinów w Binance

W ubiegłym tygodniu Binance znalazło się na celowniku amerykańskich regulatorów, dlatego sprawdzimy, jak zareagował na to rynek, zagłębiając się w przepływy coinów poprzez giełdę. Ocenimy również dynamikę podaży Bitcoina, aby ocenić wpływ na zaufania inwestorów.

Przetasowanie stablecoinów w Binance

Rynek aktywów cyfrowych nadal konsolidował w wąskim przedziale cenowym w ubiegłym tygodniu, krótkotrwale osiągając nowy wielomiesięczny szczyt na poziomie 29 100$. Wszystko to w kontekście ciągłego nacisku regulacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeniem z tamtego tygodnia związanego ze skargą CFTC skierowaną przeciwko Binance i dyrektorowi generalnemu CZ.

W tym wydaniu przeanalizujemy natychmiastową reakcję inwestorów aktywów cyfrowych w odniesieniu do Binance oraz to, czy w ich rezerwach tokenów można znaleźć jakieś strukturalne zmiany. Będziemy również analizować szerszą reakcję inwestorów Bitcoina poprzez pryzmat dynamiki podaży oraz przemieszczania coinów między posiadaczami.


🪟 Wszystkie wykresy omówione w tym raporcie znajdziesz w Panelu Cotygodniowej Analizy On-Chain

🔔 Pomysły na alert prezentowane w tej edycji można ustawić w Glassnode Studio.

Binance żongluje stablecoinami

W ostatnich latach stablecoiny stały się integralną składową przestrzeni aktywów cyfrowych, działając jako główny kanał, przez który wchodzi i wychodzi kapitał fiat. Patrząc na trend łącznej kapitalizacji rynkowej głównych stablecoinów (USDT, USDC, BUSD i DAI), można zauważyć, że ta od 12 miesięcy spada, osiągając w tym tygodniu poziom 125,8 mld USD i odnotowując całkowity spadek o 22% od najwyższego poziomu wynoszącego 161,56 mld USD.

Od upadku FTX podaż USDT powróciła do poziomu 79,5 miliarda dolarów i obecnie stanowi 63,7% kapitału stablecoinów. Tymczasem drugi pod względem rangi stablecoin USDC odnotował netto wykup w wysokości 10 miliardów dolarów (-23%) od czasu utraty kursu podczas upadku SVB w zeszłym miesiącu. Podobnie po ogłoszeniu przez Paxos w lutym zatrzymania emisji BUSD wielu inwestorów sprzedało lub zamieniło BUSD na inne aktywa, co spowodowało całkowity spadek podaży BUSD o 52% do 7,7 miliarda dolarów.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Nacisk na Binance ze strony amerykańskich regulatorów rośnie przez cały 2023, a najnowsze wiadomości dotyczące giełdy i jej CEO związane są z pozwem CFTC z powodu domniemanych naruszeń regulacyjnych. Zważywszy na stopień niepewności związanej z płynnością banków i giełd w ostatnim czasie, możemy ocenić netto przepływ środków do i z Binance, aby ocenić sentyment rynkowy.

Poniższy wykres przedstawia dzienny netto przepływ stablecoinów przez Binance na blockchainie Ethereum. Dodatnia wartość 🟢 pokazuje, że łączna podaż stablecoinów na Binance wzrosła (wpływy), podczas gdy negatywna wartość 🔴 podkreśla netto odpływ.

Aby wyodrębnić netto dzienny przepływ, zastosowano 14-dniową SMA 🔵, która demonstruje netto odpływ w wysokości -295 milionów dolarów dziennie, co jest największym netto odpływem w historii.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Możemy również ocenić całkowity profil aktywów denominowanych w USD, które znajdują się w raportowanych przez Binance adresach Proof-of-Reserves. Jak wykazano, łączna wartość USD rezerw Binance spadła o 29,6 miliarda dolarów (-45,1%), ale ustabilizowała się na poziomie 35,9 miliarda dolarów po upadku FTX.

Głównymi czynnikami tego spadku są spadki cen tokenów (wpływające na aktywa inne niż stablecoiny), ale ostatnio także znaczne sprzedaże BUSD. Rynkowe wzrosty od początku tego roku przyczyniły się w tym tygodniu do wzrostu całkowitej denominowanej w USD rezerwy Binance powyżej 35 miliardów dolarów.

Wykres interaktywny

Możemy zobaczyć dramatyczną skalę zarówno wzrostu, jak i spadku ilości BUSD przechowywanych na platformie Binance w cyklu 2020-2023. Warto zauważyć, że historycznie niskie salda USDC ($1,16 miliarda) i USDT ($2,17 miliarda) są częściowo wynikiem próby Binance przeniesienia wolumenu handlowego na pary związane z BUSD w ostatnich miesiącach.

Zaawansowany wykres interaktywny

Aby podkreślić skalę posiadanych przez Binance rezerw we wszystkich aktywach, możemy porównać ją jako odsetek tokenów w obiegu. W przypadku głównych aktywów takich jak BTC, ETH, USDT i USDC, Binance zwykle przechowuje między 2,8% a 3,8% podaży w obiegu.

Jednakże, w przypadku posiadanych rezerw BUSD, ich skala wymaga osobnej osi Y, ponieważ Binance posiadało ponad 95% całkowitego obiegu przed upadkiem FTX, po czym wskaźnik ten spadł do 85-90%.

Zaawansowany wykres interaktywny

Jeśli spojrzymy na saldo wyrażone w coinach BTC i ETH posiadane przez Binance, zauważymy, że rezerwy Bitcoina wzrosły o 67,93 tys. BTC, a saldo ETH pozostaje na tym samym poziomie od początku roku. Pomimo netto odpływu stablecoinów, rynek nie wydaje się jeszcze wyrażać powszechnej obawy o pozycję Binance. Mimo rozwijającego się napięcia między Binance a regulatorami, platforma wydaje się przede wszystkim żonglować stablecoinami i pozostaje największą scentralizowaną giełdą na rynku.

Zaawansowany wykres interaktywny

Obiecujący rajd

Ze względu na to, że aktualna cena Bitcoina na rynku jest znacznie wyższa niż Realized Price (19 780$), na podstawie historycznych obserwacji można określić, że rynek znajduje się w makrofaząie przejściowej (omówionej w newsletterze z 12. tygodnia i 8. tygodnia). Tego typu faza jest zwykle ograniczona przez dwa modele cenowe:

  • Dolne ograniczenie stanowi poziom Realized Price 🔵 (19 780$), odpowiadający średniej cenie zakupu on-chain wszystkich coinów w obiegu.
  • Górne ograniczenie stanowi stosunek Realized Price-do-Żywotności 🟠 (33 200$) - wariant Realized Price, który uwzględnia względny stopień aktywności coinów on-chain.

Oceniając poprzednie przejścia rynku z długotrwałych bess 🟦 do faz przejściowych 🟧, można zauważyć wiele podobieństw do obecnej struktury rynku. Jak omówiliśmy w zeszłym tygodniu (newsletter z 13. tygodnia), długoterminowi inwestorzy wciąż stosunkowo mało sprzedają. Powoduje to wzrost stosunku Realized Price-do-Żywotności 🟠, co sugeruje wyższą "wartość zakładaną przez HODLerów" jako punkt potencjalnej równowagi.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Reakcja inwestorów wyrażona podażą

Podsumowując pierwszy kwartał 2023 roku, widzimy, że notowania BTC wzrosły o ponad 68%, co pozwoliło wielu inwestorom na odrobienie strat. Reakcję inwestorów Bitcoina można obserwować za pomocą Realized Cap HODL waves, które śledzą względną dystrybucję kapitału w USD pomiędzy coiny w różnych grupach wiekowych. Zbadajmy zatem te grupy wiekowe z dwóch perspektyw:

  • Podaży w w wieku 3 miesięcy lub mniej (Hot Money)
  • Podaży w wieku 3 miesięcy lub więcej (kapitał HODLerów)

Przeglądając poprzednie cykle rynkowe, widzimy podczas bessy powtarzający się wzorzec rotacji kapitału od Hot Money do kapitału HODLerów (spadek podaży w wieku < 3 miesięcy) oraz odwrotnie - podczas euforycznych hoss na rynku (gdy HODLerzy wyprzedają coiny po wysokich cenach).

Obecnie udział Hot Money jest bliski dołków cyklu i stanowi około 10-15% kapitału. Jest to typowe dla okresów formowania dna. Silne ożywienie rynku zachęciło do realizacji zysków i jednocześnie lekkiej fali transferu kapitału od HODLerów do Hot Money, zwiększając ich udział o 4,9%.

Zaawansowany wykres interaktywny

Aby zbadać dokładniej ten binarny koncept podaży, opracowaliśmy wariant wskaźnika RHODL (pierwszy raz zaprezentowany w newsletterze z 6. tygodnia). Ten wskaźnik porównuje kapitał posiadany przez inwestorów długoterminowych jednego cyklu (6 msc - 2 lata) do najmłodszych inwestorów krótkoterminowych (1d - 3 msc). Celem tego wskaźnika jest pomiar rotacji nastawienia między skrajnym HODLowaniem a dystrybucją.

Aktualna struktura wskaźnika RHODL sugeruje zauważalnie gwałtowną rotację kapitału rozpoczynającą się wraz z upadkiem FTX, kiedy coiny transferowane były od inwestorów długoterminowych do nowych nabywców. Tak ostry spadek wskaźnika RHODL mógłby być w poprzednich cyklach uznany za punkt zwrotny, sugerujący zmianę tendencji.

Z dala od średniej

Jednym z najpopularniejszych modeli wyceny Bitcoina jest stosunek wartości rynkowej do Realized Price (MVRV). MVRV jest postrzegany jako łączna wielokrotność niezrealizowanych zysków w całej podaży.

Aby stworzyć narzędzie do oceny, czy rynek jest bliski "sprawiedliwej wyceny", możemy użyć prostych statystycznych założeń opartych na historycznych wartościach. Zapewnia to formę kompasu, który pokazuje odchylenia MVRV Ratio 🟠 od jej średniej wartości wynoszącej 1,8 🔵.

  • Depresja: MVRV < Dolna granica 🟢
  • Poprawa: Dolna granica 🟢 < MVRV < środkowy zakres 🔵
  • Ekscytacja: środkowy zakres 🔵 < MVRV < Górna granica 🔴
  • Euforia: Górna granica 🔴 < MVRV

MVRV jest obecnie notowany na poziomie 1,4, co bardziej odpowiada fazie poprawy warunków rynkowych. Średnia wartość MVRV wynosząca 1,8 sugeruje cenę w okolicach 36 100$, co może być punktem o znaczeniu psychologicznym, ponieważ motywowało to intensywne realizowanie zysków w 2016, 2019-20 i w połowie 2022 roku.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Wskaźnik Trendu Akumulacji to wskaźnik, który odzwierciedla łączną zmianę salda portfeli on-chain w ciągu ostatnich 30 dni, przy czym większa waga przypisywana jest większym podmiotom (takim jak wieloryby i portfele instytucjonalne). Historycznie wczesne etapy poprawienia sytuacji rynkowej wywoływały pewien stopień dystrybucji 🔴, co skutkowało wynikiem wskaźnika poniżej 0,25.

Ostatni rajd w kierunku poziomu bazowego cyklu z 2021-2022 (~30 000$) spowodował podobny wzorzec zachowań inwestorów jak w 2019 roku, zwracając wynik Wskaźnika Trendu Akumulacji powyżej 0,75 przez ostatnie dwa tygodnie 🟢.

Zaawansowany wykres interaktywny

Możemy dalej badać składniki Wskaźnika Trendu Akumulacji, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę różnych grup inwestorów wg rozmiaru portfela. Widzimy tu, że zachowanie poszczególnych grup inwestorów zmieniło się na przełomie marca w kierunku akumulacji, z jedynym wyjątkiem w postaci Wielorybów posiadających ponad 10 000 BTC.

Interaktywny pulpit profesjonalny

Oprócz rozmiarów portfeli, zachowanie uczestników rynku można oceniać z perspektywy HODLerów, mierząc zmianę posiadanej podaży na podstawie czasu inwestycji. Wskaźnik HODLer Net Position Change prezentuje 30-dniową zmianę ilości coinów w starzejących się portfelach:

  • Dodatni 🟩, gdy tempo starzenia i dojrzewania coinów jest większe niż ich sprzedaż,
  • Ujemny 🟥, gdy tempo sprzedaży coinów przekracza akumulację i hodlowanie.

Po krótkim okresie sprzedaży netto podczas upadku FTX, ponownie dominuje dojrzewanie coinów, osiągając ponad +60 tys. BTC/miesiąc, co wskazuje na stabilne zaufanie HODLerów.

Profesjonalny wykres interaktywny

Na koniec możemy sprawdzić stan ostatnio akumulowanych coinów przy pomocy wskaźnika Zmiany Netto Niepłynnej Podaży. Narzędzie to opisuje netto przepływ coinów do/z portfeli, które mają mało lub w ogóle nie mają historii wydatków, a które zwykle są przeciwieństwem „gorących” portfeli giełdowych.

Zaskakująco, ten wskaźnik pokazuje, że ~36,6 tys. BTC/miesiąc zostało wchłonięte przez tę niepłynną część równania podaży. Zgadza się to z naszymi wcześniejszymi obserwacjami dotyczącymi HODLerów i stanowi dodatkowe dowody na kontynuację pewności w nastrojach rynkowych, pomimo tła presji regulacyjnej.

Profesjonalny wykres interaktywny

Podsumowanie i wnioski

Rynek aktywów cyfrowych jest pod ogromną presją regulacyjną od wielu lat, ale przekonanie i pewność posiadaczy Bitcoina wydaje się nienaruszone. To dość niezwykłe spostrzeżenie w kontekście aktualnej sytuacji.

Mimo, że w ubiegłym tygodniu Binance był w centrum uwagi CFTC, nie ma zbyt wielu dowodów na to, aby inwestorzy uciekali z giełdy. Głównym spostrzeżeniem jest strukturalna zmiana w stablecoinach obsługiwanych na Binance, BUSD można jedynie odkupować , a globalna dominacja USDC maleje.

Warto jednak zauważyć, że łączna podaż stablecoinów zmniejszyła się o 22% od szczytu sprzed roku. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to wypływ kapitału z branży, jednak może być również siłą napędową BTC i ETH, ponieważ inwestorzy powracają do najbardziej wiarygodnego aktywa.


Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.