Dążąc do równowagi

Im bardziej ciasny staje się przedział cenowy, tym coraz bardziej Bitcoin wydaje się być gotowym do wyjścia z obecnego stanu równowagi. Wraz ze wzrostem sprzedaży inwestorów długoterminowych, prezentujemy serię narzędzi on-chain, które pomogą nam nawigować po krętej nadchodzącej drodze.

Dążąc do równowagi

Od października 2022 roku płynność na globalnych rynkach notowała wzrosty, co spowodowało pozytywne reakcje i większe skorelowanie cen aktywów cyfrowych i metali szlachetnych. Obie te klasy aktywów obecnie przechodzą drugą korektę wzrostową w tym roku, z BTC i srebrem spadającymi o odpowiednio -10,8% i -10,6% od swoich 90-dniowych szczytów. Złoto trzyma się najlepiej, odnotowując dotychczasowy spadek o 5,4%, a ceny ropy naftowej WTI nadal mają trudności i poruszają się w ograniczonym zakresie, spadając o 12,1% od kwietniowego szczytu.

Interaktywny wykres Workbench

W ciągu ostatnich 90 dni ropa naftowa (WTI) spadła o 4,0%, podczas gdy złoto (XAU) i srebro (XAG) wzrosły odpowiednio o 7,5% i 12,7%. Jednak Bitcoin nadal radzi sobie lepiej, znajdując się 14,5% powyżej kursu zamknięcia z lutego. Wyniki BTC są słabsze niż szczytowe wzrosty pierwszego kwartału wynoszące 72%, ale wciąż jest on najmocniejszym aktywem spośród tych głównych towarów.

Interaktywny wykres Workbench

Zgodnie z tym, co opisaliśmy w zeszłym tygodniu, rynek wydaje się przygotowywać do okresu wyższej zmienności. W tej edycji raportu będziemy starali się zgłębić ten temat i ocenić górne oraz dolne psychologiczne poziomy, na których prawdopodobnie pojawić się może odnowione zaangażowanie inwestorów.

🪟 Wszystkie wykresy omówione w tym raporcie znajdziesz w Panelu Cotygodniowej Analizy On-Chain.

🔔 Pomysły na alerty przedstawione w tej edycji można skonfigurować w Glassnode Studio.

Malejący impet

W miarę spowalniania momentym na rynku Bitcoina, miesięczna zrealizowana zmienność spadła do poziomu 34,1%, znajdując się poniżej 1-odchylenia standardowego pasm Bollingera (Bollinger Bands). Tak niska zmienność występowała jedynie podczas 19,3% historii rynku, dlatego oczekiwanie na zwiększoną zmienność w niedalekiej przyszłości jest logicznym wnioskiem.

🗜️ Wskazówka Workbench: Ten wykres został skonstruowany przy użyciu funkcji odchylenia standardowego std(m2, 365) do obliczenia pasm w stylu Bollingera dla zrealizowanej zmienności.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Wolumeny transferów on-chain pozostają cyklicznie niskie (newsletter z 21. tygodnia), co przekłada się na spadek aktywności związanej z giełdami. Aby oszacować tę tezę, możemy porównać liczbę wpłat/wypłat na giełdach, które mają miejsce dzisiaj, do średniej z ostatnich 6 miesięcy, co da nam wskaźnik aktywności.

Możemy zauważyć cykliczny trend aktywności dla Wszystkich Giełd 🟦 i odnotować, że ostatnio aktywność spadła o 27,3% w stosunku do ostatnich 6 miesięcy. Uwzględniając FTX, które całkowicie zaprzestało działalności w listopadzie 2022 roku, widzimy podobny wykres momentum aktywności tylko dla Binance 🟨, co sugeruje, że aktywność inwestorów jest rzeczywiście wyjątkowo niska.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Mapowanie równowagi

Mniejsza zmienność i malejąca aktywność on-chain wskazują na pewien rodzaj fazy równowagi. Skorzystamy zatem ze wskaźnika Netto Niezrealizowanych Zysków/Strat (NUPL), aby zweryfikować tę hipotezę.

Ten wskaźnik analizuje wartość dolarową całkowitego niezrealizowanego zysku lub straty jako odsetek kapitalizacji rynkowej. Z makro-perspektywy możemy zdefiniować cztery fazy w cyklu:

 • Odkrywanie dna 🔴: NUPL < 0
 • Kapitulacja i poprawa warunków rynkowych 🟠: 0 < NUPL < 0,25
 • Faza równowagi 🟡: 0,25 < NUPL < 0,5
 • Euforia hossy rynkowej 🟢: 0,5 < NUPL

Obecna wartość NUPL wynosząca 0,29 znajduje się na dolnym zakresie fazy równowagi, do której zalicza się 37,5% wszystkich dni handlowych Bitcoina. Ta strefa została osiągnięta na początku marca 2023 roku i w ostatnich dwóch cyklach utrzymywała się przez około 16 miesięcy.

🔔 Pomysł na alert: Jeżeli NUPL (7D SMA) spadnie poniżej 0,25, oznaczałoby to, że rentowność rynku spadła do fazy Kapitulacji i poprawy warunków rynkowych, co sugerowałoby słabość.

Zaawansowany wykres interaktywny

Psychologiczne poziomy

Możemy również wykorzystać zestaw kosztów bazowych poszczególnych inwestorów, aby określić prawdopodobne granice bliskoterminowej zmienności. Celem jest znalezienie takich poziomów cen, które prawdopodobnie wywołają istotną reakcję psychologiczną większej liczby inwestorów.

Koszt bazowy aktywnych inwestorów 🔵 aktualnie wynosi 33 500$ i uwzględnia jedynie inwestorów aktywnie uczestniczących w rynku, wyznaczając górną granicę bliskoterminowego modelu cenowego. Wskaźnik MVRV aktywnych inwestorów wynoszący 0,83 sugeruje, że wielu kupujących w cyklu 2021-22 wciąż jest na stracie i mogą oni czekać na osiągnięcie notowań równych ich kosztowi nabycia w celu zakończenia swoich inwestycji.

🔔 Pomysł na alert: Wzrost notowań powyżej 33 500$ oznaczałby, że przeciętny inwestor z cyklu  2021-22 jest ponownie na plusie i znajduje się w obszarze zwiększonego zainteresowania.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Dolną granicę modelu cenowego można również zidentyfikować poszukując przybliżonego wsparcia makroekonomicznego w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji na rynku, takiego jak marcowy krach związany z COVID-19 w 2020 roku. Model cenowy Inverstor Cap Price jest obliczany jako różnica między realizowanym kapitałem a termokapitalem, odzwierciedlając model dna cenowego oparty na posiadanych przez inwestorów aktywach, wyłączając z tego górników.

Widzimy, że model ceny dla inwestorów był krótkotrwale przecięty podczas spadków w marcu 2020 roku i obecnie znajduje się na poziomie 17 650$. Obecna wartość MVRV dla kapitału inwestorów wynosi 1,58, co mieści się w bardzo podobnym zakresie równowagi co w mini-cyklu rynku z lat 2019-20.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Na obecnym etapie rynek wydaje się nie być wyraźnie ściągany w żadnym z tych kierunków. Możemy również zauważyć, że notowania powróciły do kosztu bazowego inwestorów krótkoterminowych (STH) i zresetowały kilka wskaźników dotyczących niezrealizowanych zysków/strat.

Wskaźnik niezrealizowanego zysku/straty inwestorów krótkoterminowych (STH) (wprowadzony w newsletterze z 18 tygodnia) uległ znacznemu ochłodzeniu, powracając do poziomu równowagi wynoszącego 1,0, a następnie wzrastając do 2,6. Wskazuje to na zrównoważoną pozycję zysku i straty świeżych inwestorów. Spadek poniżej tego poziomu zwykle poprzedza bardziej intensywne spadki cen, jednak rynek ma tendencję do znajdowania wsparcia na tym poziomie podczas hossy.

Profesjonalny wykres interaktywny Workbench

W drodze do góry

Po ustaleniu, że rynek znajduje się w równowadze, możemy użyć narzędzi on-chain do przedstawienia makroscenariusza obecnej fazy na podstawie poprzednich cykli.

Pierwsze użyte przez nas narzędzie śledzi podaż inwestorów długoterminowych (LTH). Widzimy, że podaż długoterminowa ma tendencję do wykazywania cykliczności, i na poniższym wykresie wyróżniliśmy różne okresy intensywnych sprzedaży 🔴 oraz intensywnego hodlowania 🟢.

 • Przed odzyskaniem ATH podaż inwestorów długoterminowych przechodzi przez długi okres ponownej akumulacji, charakteryzujący się ogólnie płaskim lub niewielkim wzrostem posiadanej podaży.
 • Po przekroczeniu poprzedniego ATH, znacznie wzrasta zachęta do zintensyfikowania sprzedaży. Powoduje to dramatyczny spadek podaży inwestorów długoterminowych oraz transfer coinów do nowych nabywców po wyższych cenach.

Bessy w 2022 roku stanowiła potwierdzenie pierwszej fazy wzorca podaży inwestorów długoterminowych, co dowodzi niezwykłej odporności posiadaczy BTC w obliczu skrajnej zmienności.

Profesjonalny wykres interaktywny

Możemy wykorzystać te obserwacje do stworzenia narzędzia oceniającego sentyment na rynku. Po pierwsze, podzielimy długą i trudną drogę między dołkami bessy a poprzednim ATH cyklu na trzy podinterwały:

 • Odkrywanie dna 🟥: Cena poniżej kosztu bazowego inwestorów długoterminowych.
 • Równowaga 🟧: Notowania powyżej kosztu bazowego inwestorów długoterminowych, ale poniżej poprzedniego ATH.
 • Eksploracja cenowa 🟩: Notowania powyżej ATH poprzedniego cyklu.

Następnie nałożymy na wykres performance rynku wraz z intensywnością sprzedaży inwestorów długoterminowych (zwykle związaną z realizacją zysków lub kapitulacją). Tutaj prezentujemy sprzedaż inwestorów długoterminowych za pomocą Binarnego Wskaźnika Wydatków (SBI), który śledzi, czy sprzedaż inwestorów długoterminowych odbywa się z intensywnością wystarczającą, aby zmniejszyć łączną uśrednioną 7-dniową podaż inwestorów długoterminowych.

Profesjonalny wykres interaktywny Workbench

Z tego wynika, że sprzedaż inwestorów długoterminowych była ostatnimi tygodniami niezwykle niska, ale podczas tej korekty nieco wzrosła. Wskaźnik ten osiągnął poziom sugerujący, że 4 z 7 dni były okresami, w których inwestorzy długoterminowi zbywali swoje aktywa, co jest podobnym poziomem do obserwowanych wydarzeń likwidacyjnych w bieżącym roku.

Profesjonalny wykres interaktywny Workbench

Podsumowując, możemy połączyć te dwa wskaźniki, aby stworzyć nowe narzędzie do podziału sentymentu na rynku na cztery podkategorie i wykrywania okresów zwiększonej sprzedaży aktywów przez inwestorów długoterminowych:

 1. Kapitulacja 🟥: Cena spot jest niższa od kosztu bazowego inwestorów długoterminowych, dlatego wszelkie intensywne sprzedaże są prawdopodobnie wynikiem presji finansowej i kapitulacji (Warunki: LTH-MVRV<1 oraz SBI>0,55).
 2. Faza przejściowa 🟧: Rynek jest nieznacznie powyżej kosztu bazowego inwestorów długoterminowych, a sporadyczne niewielkie sprzedaże są częścią codziennego handlu (Warunki: 1,0<LTH-MVRV<1,5 oraz SBI>0,55).
 3. Równowaga 🟨: Po wyjściu z długotrwałej bessy, rynek dąży do znalezienia nowej równowagi między minimalnym napływającym popytem, mniejszą płynnością a posiadaczami aktywów, którzy są na stracie po poprzednim cyklu. Intensywne sprzedaże inwestorów długoterminowych w tej fazie zwykle wiążą się z nagłymi rajdami lub korektami (Warunki: 1,5<LTH-MVRV<3,5 oraz SBI>0,55).
 4. Euforia 🟩: Gdy LTH-MVRV osiąga wartość 3,5 (historycznie związane z osiągnięciem poprzedniego ATH), długoterminowi inwestorzy mają średnio zysk powyżej 250%. Rynek wchodzi w fazę euforii, co motywuje tych inwestorów do sprzedażu środków w bardzo szybkim i przyspieszającym tempie, przyspieszającym (Warunki: LTH-MVRV>3,5 oraz SBI=1,00).

‌‌Nasz obecny rynek niedawno osiągnął fazę Przejściową, sygnalizując lokalny wzrost sprzedaży inwestorów długoterminowych w tym tygodniu. W zależności od kierunku, w którym nastąpi kolejna erupcja zmienności, możemy użyć tego narzędzia do zlokalizowania okresów lokalnego przegrzania, obserwowanych z perspektywy inwestorów długoterminowych.

Profesjonalny wykres interaktywny Workbench

Podsumowanie i wnioski

Rynek aktywów cyfrowych nadal wyprzedza główne surowce w 2023 roku, jednak obecnie wszystkie one przechodzą znaczącą korektę. Inwestorzy Bitcoina, po wyjściu z głębin bessy z 2022 roku, znajdują się obecnie w pewnej równowadze, bez wyraźnej dominacji w żadnym kierunku.

Z uwagi na niezwykle niską zmienność i wąskie zakresy handlowe ostatnio, wydaje się, że ta równowaga wkrótce zostanie zaburzona. W odpowiedzi na to zauważyliśmy niewielki wzrost sprzedaży inwestorów długoterminowych i opracowaliśmy zestaw poziomów cenowych i wzorców zachowań do monitorowania, w miarę jak sytuacja się rozwija.

‌             ‌

Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.

‌             ‌

‌