Kapryśna droga donikąd

Zmienność, wolumen i zrealizowane wartości są na wieloletnich minimach, co wskazuje na silne obojętność inwestorów Bitcoina. Jednak za kulisami hodlerzy kontynuują klasyczną, powolną i stabilną akumulację, a zbliżający się halving już za mniej niż rok.

Kapryśna droga donikąd

Streszczenie

 • Zmienność, wolumen i zrealizowane wartości znajdują się na wieloletnich dołkach, co sugeruje, że płynność rynku staje się coraz niższa, a inwestorzy stali się obojętni.
 • BTC w zdrowym tempie nadal odpływa z giełd, od górników i portfeli Wielorybów w kierunku  HODLerów o różnych rozmiarach salda.
 • Porównania do poprzednich cykli sugerują, że rynek prawdopodobnie znajduje się w okresie przejściowym, charakteryzującym się obojętnością i znudzeniem inwestorów. Jednak halving zbliża się nieubłaganie, nastąpi zaledwie za 305 dni.

🪟 Wszystkie wykresy omówione w tym raporcie znajdziesz w Panelu Cotygodniowej Analizy On-Chain.


Droga donikąd

W ubiegłym tygodniu rynek Bitcoina przeżywał dodatnie i ujemnie wahania cenowe, ale ogólnie nie zanotował większej zmiany kursu. Na początku tygodnia rynek spadł do 24 800$, wzrósł do 26 700$ po informacji o zgłoszeniu aplikacji na ETF przez Blackrock, po czym prawie wrócił do poziomu otwarcia, czyli 26 300$. Chociaż ceny wahały sie w tamtym tygodniu, to na szerszą skalę rynek nadal porusza się drogą donikąd.

Porównując zakres cenowy ostatnich 30 dni, można zauważyć, że okresy ciszy takie jak ten nie występują często. Większość z nich ma tendencję do pojawiania się w okresie apatii, który następuje po zakończeniu bessy, co zgadza się z naszymi obserwacjami z zeszłego tygodnia o obojętności na rynku (newsletter z 25. tygodnia).

💡
Powiązany pulpit: Ten wykres jest dostępny w panelu Narzędzi Analizy Technicznej, obok wskaźników RSI, MACD, Stochastic i Bollinger Band.
Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Oczywiście, odzwierciedleniem tego jest także 1-miesięczna zrealizowana zmienność, która ustabilizowała się na poziomie 39,6% - jednym z najniższych odnotowanych poziomów od czasu hossy w 2021 roku. Możemy zauważyć, że takie zdarzenia zazwyczaj występują podczas długiego, bocznego trendu, kiedy rynek stara się odzyskać grunt po długotrwałym trendzie spadkowym.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Implikowana zmienność na rynku opcji od 1 tygodnia do 6 miesięcy również osiągnęła najniższe poziomy w cyklu. Krótkoterminowa implikowana zmienność na kontraktach 1-tygodniowych znajduje się na drugim najniższym poziomie w historii (36%), podczas gdy kontrakty 3-miesięczne i 6-miesięczne są na najniższych poziomach w historii, odpowiednio 42% i 46%.

Zaawansowany wykres interaktywny

Wolumeny handlowe na rynkach kontraktów terminowych Futures również spadły do poziomu 20,9 mld USD dziennie, ponieważ płynność na rynkach aktywów cyfrowych nadal się wyczerpuje.

Zaawansowany wykres interaktywny

To zjawisko obserwuje się również na rynkach kontraktów terminowych Futures na Ethereum, co sugeruje, że spadek płynności dotyczy całej branży. Jedyny okres w ciągu ostatnich 30 miesięcy, który charakteryzował się niższym łącznym wolumenem handlowym, to okres letargu pod koniec roku 2022.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Podobna sytuacja ma miejsce on-chain, gdzie możemy zauważyć, że bezwzględna wartość realizowanych zysków i strat spadła do najniższego poziomu w cyklu, wynoszącego 268 mln USD. Wracamy więc do poziomów z października 2020 roku (ceny BTC wynosiły wtedy około 10 000$), co podkreśla, jak niewielki jest ruch kapitału wchodzącego i wychodzącego z tej klasy aktywów w bieżącym roku.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

HODLerzy HODLują

Ustaliliśmy już, że płynność aktywów cyfrowych jest bardzo niska zarówno w domenie on-chain, jak i off-chain. W kolejnej sekcji przeanalizujemy, jak wpływa to na zachowanie obecnych uczestników rynku.

Wskaźnik Żywotności (Liveliness) daje ogólny obraz skłonności inwestorów Bitcoina do sprzedawania lub hodlowania swoich coinów. Obecnie Żywotność jest w wieloletnim trendzie spadkowym, po osiągnięciu szczytu w maju 2021 roku, kiedy to rozpoczęła się bessa. Możemy zauważyć, że uformowała się nam struktura podobna do tej w cyklu 2018-2020, gdy coiny stopniowo, ale pewnie przechodzą na zimne portfele i są usuwane z rynku przez HODLerów.

Profesjonalny wykres interaktywny 

Obecnie ci HODLerzy gromadzą coiny w tempie około 42,2 tys. BTC miesięcznie, co sugeruje, że grupa ta, niezależna na wahania cenowe, absorbuje znaczącą część dostępnej obecnie podaży.

Jeśli porównamy to zachowanie do poprzednich cykli, możemy zauważyć, że obecny okres stabilnej i stopniowej akumulacji rozpoczął się nieco ponad 2 lata temu i sugerować to może, że przed nami mogą być kolejne 6-12 miesięcy podobnego zachowania.

Profesjonalny wykres interaktywny 

Ten argument jest dodatkowo potwierdzany przez rozbieżność między saldami na giełdach a ilością coinów przechowywanych w portfelach o niskiej płynności, czyli tych, które mają niewielką lub zerową historię sprzedaży. Ilość niepłynnej podaży osiągnęła nowe ATH na poziomie 15,2 miliona BTC w tym tygodniu, podczas gdy salda na giełdach spadły do najniższego poziomu od stycznia 2018 roku, wynoszącego 2,3 miliona BTC.

Profesjonalny wykres interaktywny Workbench

Obecnie do wspomnianych wcześniej niepłynnych portfeli napływa około 146 tys. BTC miesięcznie, co potwierdza, że ma miejsce stopniowa i stabilna akumulacja.

Profesjonalny wykres interaktywny

Aby uzyskać jakieś porównanie, możemy porównać zmianę salda różnych grup wielkości portfeli do wolumenu nowych coinów "wykopywanych" przez górników.

Na podstawie tego względnego wskaźnika możemy zauważyć, że podmioty posiadające saldo poniżej 100 BTC istotnie zwiększają swoje saldo, absorbując równowartość 254% wydobytej w ciągu ostatniego miesiąca podaży (2,54 x ~900 BTC/dzień = 2 286 BTC/dzień).

💡
Powiązany raport: Wskaźniki prędkości absorpcji podaży zostały wprowadzone w artykule "The Shrimp Supply Sink" i mogą być wyświetlane przez członków profesjonalnych w panelu wskaźników zmiany salda jednostek.
Profesjonalny wykres interaktywny Workbench

Podmioty oznaczone jako "Rekiny" (posiadające od 100 do 1 000 BTC) również odnotowują dodatnią zmianę salda, absorbując wolumeny równoważne 36% wydobywanej podaży. Natomiast Wieloryby (posiadające więcej niż 1 000 BTC) dołączają do górników jako dystrybuujący, wrzucając na rynek wolumen równoważny 70% wydobywanej podaży.

Ogólnie rzecz biorąc, rynek wydaje się znajdować się w okresie spokojnej akumulacji, co sugeruje istnienie ukrytego popytu, pomimo niedawnych problemów ze strony regulatorów prawnych.

Profesjonalny wykres interaktywny Workbench

Trudna droga przed nami

W celu znalezienia punktu odniesienia dla tego, co może czekać w przyszłości, możemy ocenić poprzednie fazy rynku na podstawie ich trwania. Poniższy wykres przedstawia liczbę dni spędzonych w następujących fazach:

 • 🔵 Hossa - mierzony od najniższego punktu cyklu do szczytu cyklu.
 • 🔴 Bessa - mierzony od szczytu cyklu do najniższego punktu cyklu.
 • Faza przejściowa - mierzona od najniższego punktu cyklu do ustanowienia nowego historycznego maksimum (ATH).

Jeśli założymy, że osiągnięte w listopadzie 2022 roku dołki zostaną utrzymane, to możemy stwierdzić, że od 221 dni rynek znajduje się w fazie przejściowej. Przeszłe okresy przejściowe trwały od 459 do 770 dni, co sugeruje, że cierpliwość inwestorów być wystawiana  na próbę przez okres kolejnych od 8 do 18 miesięcy, aż do osiągnięcia nowego rynkowego ATH, jeśli historia jest jakąkolwiek wskazówką.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

W okresach przejściowych ceny mają tendencję do poruszania się w zakresie między Realized Price 🟠 a Realized Price + 0,5 standardowego odchylenia 🔵. Od osiągnięcia każdego dołka cyklu, następujący odsetek dni handlowych mieścił się w tym zakresie:

 • Cykl 2012-2013 = 79%
 • Cykl 2015-2017 = 64%
 • Cykl 2019-2021 = 78%

Na tej podstawie podstawie można założyć zakres cenowy od 20 100$ (-23%) jako dolnej granicy do 45 000$ (+71%) jako górnej granicy.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Ponieważ do kolejnego halvingu Bitcoina mamy zaledwie 305 dni, możemy również dostrzec związek między okresami przejściowymi a samym halvingiem, który to zazwyczaj występuje w okolicach dwóch trzecich fazy przejściowej.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Na tej podstawie możemy przyporządkować wskaźnik zmiany notowań poprzednich epok, zaczynając na 305 dni przed halvingiem. Zakresy wcześniejszych zmian notowań w dniu halvingu są następujące:

 • 🟠 Epoka 1 = +126% przy maksymalnym spadku wartości wynoszącym -44,8%
 • 🔴 Epoka 2 = +179% przy maksymalnym spadku wartości wynoszącym -23,3%
 • 🔵 Epoka 3 = -6,4% przy maksymalnym spadku wartości wynoszącym -53% w marcu 2020 roku

Pierwsze dwie epoki miały bardzo pozytywny wzrost cen, podczas gdy trzecia epoka była znacznie trudniejsza dla inwestorów, zwłaszcza z zewnętrznym szokiem w marcu 2020 roku.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Na zakończenie naszej analizy dokonamy oceny zmiany notowań w ciągu roku po każdym halvingu.

 • 🔴 Zmiana notowań epoki 2: +7358% przy maksymalnym spadku wartości wynoszącym -69,4%
 • 🔵 Zmiana notowań epoki 3: +393% przy maksymalnym spadku wartości wynoszącym -29,6%
 • 🟢 Zmiana notowań epoki 4: +366% przy maksymalnym spadku wartości wynoszącym -45,6%

Widoczny jest efekt malejących zwrotów w kolejnych Epokach, co jest naturalnym efektem w miarę jak rozmiar rynku i przepływy kapitałowe rosną.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Podsumowanie i wnioski

Na podstawie wielu wskaźników energii rynku, stwierdzić można, że rynki aktywów cyfrowych wykazują niewielką ekscytację. Zmienność, wolumeny i realizowane wartości są na wieloletnich dołkach, gdy płynność i podniecenie ustępują miejsca apatii inwestorów.
Jednakże zakulisowo klasyczny wzorzec transferu kapitału w kierunku odpornej na cenę grupy HODLerów pozostaje nieprzerwany. Jeśli przeszłe cykle stanowią jakąkolwiek wskazówkę, sugeruje to, że okres apatycznego, monotonnego trendu bocznego może określić drogę naprzód, potencjalnie trwając od 8 do 18 miesięcy.


Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.