Czystka Bitcoinowych turystów

Wraz ze spadkiem notowań o 37,9% w czerwcu, Bitcoin zanotował jeden z najgorszych miesięcy w swojej historii. Do tego byliśmy świadkami niemal całkowitego wydalenia rynkowych turystów, a ostatnią linią oporu pozostają HODLerzy.

Czystka Bitcoinowych turystów

Wraz z końcem pierwszej połowy 2022 roku, notowania Bitcoina zaliczyły jeden z najgorszych miesięcy w swojej historii. W ciągu ostatnich 30 dni ceny spadły o 37,9%, w związku z czym czerwiec o koronę najgorszego miesiąca konkurować może tylko z bessą w 2011 roku. Dla oddania skali, ceny BTC znajdowały się poniżej 10$ w 2011 roku.

W tym tygodniu notowania Bitcoina konsolidowały, trawiąc straty z całego miesiąca i utrzymując zakres cenowy w okolicach 20 tys. USD - ATH z 2017 roku. Rynek otworzył się na pozimie 21 471$, w połowie tygodnia spadł do 18 741$, po czym wzrósł do 19 139$ na zamknięciu tygodnia.

Biorąc podwyższone szacunki inflacji w USA za czerwiec oraz nadciągające chmury możliwej recesji, rynek pozostaje nieskłonny do inwestowania w ryzykowne aktywa. Jest to widoczne w wydajności i aktywności sieci Bitcoina, która to nieco spadła pod tymi względami w ostatnich tygodniach. Mając na uwadze, iż aktywność w sieci jest obecnie na poziomach podobnych do głębokiej fazy bessy w 2018 oraz 2019 roku, wydaje się, że doszło do niemal całkowitej czystki rynkowych turystów.

Aktywność, która jednak pozostaje, wydaje się być związana z niezachwianą tendencją do akumulacji i niezłamaną wiarą w Bitcoina. Salda giełd zmniejszają się w historycznie szybkim tempie, a Krewetki i Wieloryby zwiększają swoje portfolia w znaczącym stopniu.

W związku z tak kompleksową i dyskusyjną dywergencją na rynku, w tym wydaniu podejmiemy próbę zidentyfikowania kluczowych trendów, które przejawiają się w danych on-chain oraz w dystrybucji podaży Bitcoina.

Wykres interaktywny

Tłumaczenia

W tym tygodniu newsletter On-chain jest tłumaczony na hiszpański, włoski, chiński, japoński, turecki, francuski, portugalski, perski, hebrajski oraz grecki.

Cotygodniowy panel analizy Onchain

Cotygodniowy Newsletter Onchain posiada interaktywny panel, w którym znajdują się wszystkie załączone wykresy. Panel ten oraz wszystkie wspominane metryki są szerzej omawiane w naszym raporcie w formie video, który udostępniany jest w każdy wtorek. Wpadnij oraz zasubskrybuj nasz kanał, a także sprawdź pozostałe filmy i tutoriale.


Koniec Bitcoinowej turystyki

Jednym z najbardziej fundamentalnych konceptów w analizie Bitcoina jest ocena aktywności on-chain. Polega ona na zidentyfikowaniu względnej siły lub słabości w społeczności użytkowników, w szczególności w celu rozpoznania zmian w charakterze makrosieci.

  • Duża aktywność jest często synonimem napływu nowego popytu, zwiększonej spekulacji i jest zazwyczaj kojarzona z hossą (zaznaczono na zielono),
  • Mała aktywność to synonim znacznie zredukowanego popytu, znikającego zainteresowania ze strony rynkowych turystów i jest typowa dla okresów bessy (zaznaczono na czerwono).

Niemalże cały zestaw wskaźników dotyczących aktywności on-chain wskazuje, że ilość użytkowników i ich aktywność zbliża się do najgłębszych poziomów znanych z bess, do czego przejdziemy wkrótce. Sieć Bitcoina jest bliska stanu, w którym wszyscy spekulanci i rynkowi turyści zostaną całkowicie zmiecieni z planszy.

Przykładowo, ilość aktywnych adresów spadła o 13% z poziomu 1 mln na dzień w listopadzie do 870 tys. dziennie obecnie. Sugeruje to nieznaczący wzrost w liczbie nowych użytkowników lub wręcz walkę o utrzymanie tych obecnych.

Wykres interaktywny

Bardziej zaawansowaną wersją tego wskaźnika jest ilość aktywnych podmiotów, która korzysta z naszych algorytmów klastrowania. Metoda ta łączy wiele adresów i przypisuje do jednostek on-chain, zapewniając bardziej dokładne i „czystsze” spojrzenie na prawdopodobną bazę aktywnych użytkowników.

Ilość aktywnych podmiotów zanotowała zauważalny wzrost po ATH z listopada 2021 roku, co wiązało się ze spekulacją uczestników rynku odnośnie dalszych wzrostów. Jednakże oczekiwanie to dosyć szybko zniknęło i ustanowiono dominujący trend spadkowy w tej metryce. W chwili obecnej mamy około 244 tys. aktywnych podmiotów na dzień i czołgamy się blisko dolnej granicy kanału niskiej aktywności, typowego dla bessy (zaznaczono na czerwono).

Pozostała baza HODLerów jest wyraźnie widoczna w tym wskaźniku, ponieważ ilość aktywnych podmiotów znajduje się trendzie bocznym, wskazując na ich stabilną ilość.

Wykres interaktywny

Kapitulację uczestników można łatwo dostrzec poprzez krach w przyroście podmiotów netto, który pokazuje różnicę on-chain między nowymi i opuszczającymi sieć podmiotami. Za wyjątkiem dwóch dużych skoków podczas upadku LUNY oraz spadków pod koniec czerwca, ogólne tempo wzrostu jest co najmniej słabe.

Ostatnio tempo wzrostu bazy użytkowników spadło do około 7 tys. nowych podmiotów netto dziennie, co jest podobnym poziomem do najgorszych faz bessy w 2018 i 2019 roku.

Wykres interaktywny

Bazowe wykorzystanie przez HODLerów

Liczba zaksięgowanych transakcji daje dalszy wgląd w zapotrzebowanie na przestrzeń blokową i wykorzystanie sieci w danym dniu. Z dwóch powodów ocena liczby transakcji jest nieco bardziej dopracowaną metodą niż ocena ilości aktywnych adresów/podmiotów:

  • Limity na dostępną przestrzeń blokową tworzą limity przepustowości transakcyjnej, a opłaty są „zaworem zwalniającym” (obecnie są bardzo niskie, co wskazuje na brak przeciążenia sieci),
  • Rosnąca wydajność technologii transakcyjnych, takich jak grupowanie i SegWit, które odnotowały wzrost adopcji w 2020 roku.

Niezwykle gwałtowne spadki w ilości transakcji przypieczętowywały koniec hossy w styczniu 2018 roku i ponownie w maju 2021 roku. Po kilku miesiącach powolnego powrotu widać, że, popyt transakcyjny znajduje się trendzie bocznym przez większość trwania obecnej bessy.  Wskazuje to zarówno na stagnację w nowym popycie, jak i prawdopodobne utrzymywanie bazowego poziomu przez użytkowników (HODLerów).

Wykres interaktywny

Aby podkreślić te twierdzenie, ilość adresów z niezerowym saldem kontynuuje swoją wspinaczkę, zaliczając nowy, rekordowo wysoki poziom wynoszący 42,2 mln, który w nieznacznym stopniu został zachwiany przez ostatnie spadki związane z kapitulacją.

Sieć Bitcoina niejednokrotnie była świadkiem znacznych czystek w ilości portfeli podczas dużych wyprzedaży w trakcie bessy, gdy inwestorzy kapitulują i wyprzedają wszystko, co posiadają.

  • Styczeń do marca 2018 roku - spadek o 7 mln adresów, co zapoczątkowało bessę i stanowiło 24,4% wszystkich adresów. Jest to największa redukcja ilości adresów do tej pory.
  • Kwiecień do maja 2021 - spadek o 1 mln niezerowych adresów podczas Wielkiej Migracji Górników, redukcja o 2,8% i całkiem łagodna reakcja w porównaniu do 2018 roku.
  • Maj 2022 - usunięcie 430 tys. adresów, co stanowi 1% całości, znacząco mniej niż podczas kwietnia-maja 2021 roku, mimo większych spadków notowań.

Po 2018 roku widać, że dotkliwość kapitulacji adresów niezerowych ulega zmniejszeniu, wskazując na rosnące przekonanie wśród przeciętnego uczestnika rynku Bitcoina.

Wykres interaktywny

Aktywność on-chain pozostaje mocno wyciszona i charakterystyczna dla bessy. Wydaje się, że w ciągu 12 ostatnich miesięcy niemal wszyscy spekulujący na kupnie i sprzedaży w końcu skapitulowali i opuścili rynek. Oznacza to, że pozostałą bazę użytkowników stanowią HODLerzy o najwyższym poziomie przekonania. Po stronie popytu na Bitcoina pojawia się niewiele wsparć, a zatem ceny spadają, dopóki HODLerzy nie będą w stanie ustanowić dolnego poziomu wsparcia.

Gieldowe dywergencje

Giełdy pozostaną głównym ośrodkiem rynkowej infrastruktury Bitcoina, z setkami milionów, a nawet miliardów dolarów ulokowanych w Bitcoinie i przepływających przez sieć każdego dnia. Ilość wpłat na oraz wypłat z giełd wykazuje tendencję do silnej korelacji z cenami spot.

Ogólnie rzecz biorąc, zarówno ilość depozytów, jak i wypłat zależna jest od notowań, znajdując swój szczyt w okolicach hossy, gdy wpływ spekulacyjnego popytu jest największy. Ilość wypłat (kolor zielony) jest często mniejsza niż ilość depozytów (kolor różowy). Dzieje się tak, ponieważ giełdy przetwarzają wypłaty wielu klientów za pomocą jednej transakcji, podczas gdy depozyty rozpatrywane są indywidualnie.

W ostatnich tygodniach ponownie zwrócono uwagę na samodzielne aktywa blockchain, ponieważ szereg usług pożyczkowych wstrzymało wpłaty i wypłaty środków użytkowników. Możliwe, że w odpowiedzi na te niefortunne wydarzenia obserwujemy obecnie wzrost wypłat z giełd, podczas gdy ilość wpływów na giełdy maleje.

Jest to historycznie niespotykane, na rynku mamy jedynie kilka podobnych przykładów w ciągu ostatnich 5 lat.

Wykres interaktywny

Możemy także ocenić dominację aktywności powiązanych z giełdami w odniesieniu do wszystkich aktywności w sieci. Na tej podstawie możemy zidentyfikować szczyty i spadki aktywności inwestorów oraz rozpoznać zmiany w strukturze w bazowym wykorzystaniu sieci.

Dominacja transakcji związanych z giełdami osiągnęła szczyt niemalże natychmiastowo po szczycie hossy zarówno w 2017 roku i 2021 roku, stanowiąc 80-94% całej aktywności na sieci. Naznacza to ostatnie tchnienie napływu turystyki rynkowej, gdy nowi uczestnicy kupują szczyt tuż przed spadkiem ceny, a następnie są konsekwentnie wykruszani z rynku.

Dominacja transakcji giełdowych przeszła długi detoks od szczytu w maju 2021 roku i wydaje się stabilizować w okolicach 50%. Wspiera to nasze wcześniejsze obserwacje, że rynek kieruje się w stronę reżimu HODLowania.

Wykres interaktywny

Rezerwy giełdowe doświadczają dużych wypływów netto, a łączne salda giełd spadają do poziomów ostatnio notowanych w lipcu 2018 roku. Całkowity balans giełd doświadczył łącznie wypływu 750 tys. BTC od marca 2020 roku. Ostatnie trzy miesiące same odpowiadają za 142,5 tys. BTC opuszczających giełdy, co stanowi warte odnotowania 18,8% całości powyższej wartości.

Tej skali wypływy z giełd, szczególnie w obliczu tak ekstremalnych spadków, są intrygujące i przeanalizujemy je dogłębnie w następnych rozdziałach.

Wykres interaktywny

Możemy także zaobserwować zmiany w rezerwach poszczególnych giełd, a ma tutaj miejsce interesująca dywergencja:

  • Coinbase stale notuje wypływy coinów, z łączną redukcją wynoszącą 450 tys. BTC w ciągu ostatnich 2 lat. Saldo Coinbase spadało wraz z sukcesywnymi wypłatami 10 tys. do 30 tys. BTC. Coiny te transferowane są do nowych portfeli, które nie są powiązane z podmiotem Coinbase. Możliwe, iż są to rozwiązania powiernicze dla instytucji, biorąc pod uwagę wielkość wypływów.
  • Binance z kolei w tym samym czasie zanotował wzrost salda netto o 300 tys. BTC. W wyniku tego Binance wyprzedził obecnie Coinbase jako giełdę z największą ilością Bitcoinów, co zostało zauważone przez TXMC w tym tygodniu.

Równolegle do historycznie słabego miesiąca w kwestii notowań, giełdy doświadczyły największego miesięcznego zmniejszenia swojego salda, w tempie osiągającym ostatnio 150 tys. BTC na miesiąc. Stanowi to zmniejszenie ich balansu o 5,0-6,0% w czerwcu. To zupełne przeciwieństwo do powodzi coinów wpływających na giełdę, która miała miejsce w maju-czerwcu 2021 roku.

Wykres interaktywny

Gdzie podziały się wszystkie coiny?

Największej zmianie balansu giełd towarzyszy największa od czerwca 2017 roku zmiana niepłynnej podaży. Wzrosła ona o 223 tys. BTC w czerwcu, przedstawiając ogromną migrację coinów do portfeli z małą lub zerową historią sprzedaży (ogólnie mówiąc - nie giełd).

Ponownie, stanowi to bezpośredni kontrast zarówno do maja 2021 roku jak i upadku LUNY, podczas których nagłe spadki cenowe odwzajemnione były przez spadek niepłynnej podaży.

Wykres interaktywny

W miarę jak zasoby giełd ulegają wyczerpaniu, możemy zauważyć agresywną akumulację największych inwestorów (>10 tys. BTC) oraz najmniejszych (<1 BTC). Zarówno Krewetki, jak i Wieloryby od połowy maja zwracały niemal idealne wyniki Wskaźnika Trendu Akumulacji (kolor niebieski), wskazując, że ich balanse on-chain wzrastały znacząco i konsekwentnie.

Portfele posiadające 10 do 10 tys. BTC są niemal idealnie neutralne, bez zauważalnej zmiany ich łącznych sald.

Wykres interaktywny w Glassnode Engine Room

Zagłębiając się w szczegóły możemy zauważyć, że Krewetki zwiększają swoje balanse w tempie 60,46 tys. BTC na miesiąc - najszybszym tempie w historii. Jest to ekwiwalent 0,32% podaży w obiegu. Co interesujące, tempo wzrostu salda Krewetek przekroczyło poprzedni rekord ustanowiony podczas ATH w grudniu 2017 roku, gdy ceny także wynosiły 20 tys. USD.

Krewetki zdecydowanie postrzegają poziom 20 tys. USD jako atrakcyjną cenę, chociaż tym razem trend rynkowy jest odwrotny.

Wykres interaktywny

Kończąc, wykres poniżej pochodzi z naszego wskaźnika Wolumen Wielorybów na/z Giełd, w którym jako Wieloryb definiowany jest podmiot powyżej 1 tys. BTC (nie wliczając górników, ani giełd).

Wieloryby wypłaciły 8,69 mln BTC netto z giełd, które śledzimy, a ich cykle akumulacji i dystrybucji wydają się być świetnie skorelowane z zachowaniem notowań rynkowych. Od kwietnia 2022 roku zachowanie wielorybów nastawione jest głównie na wypłaty z giełd, osiągając w czerwcu znaczne tempo 140 tys. BTC/miesiąc. Jest to drugie największe tempo w ciągu ostatnich 5 lat, a przewyższa je jedynie korekta ze stycznia 2021 roku.

Wykres interaktywny

Wnioski

Aktywność on-chain znajduje się w zakresie charakterystycznym dla bessy, a najnowsze dane dotyczące wykorzystania sieci sugerują, że nastąpiła niemal całkowita czystka wszystkich rynkowych turystów. Popyt na przestrzeń blokową jest niski, a wzrost użytkowników sieci jest w najlepszym wypadku nijaki.

Jednakże tym czego na pierwszy rzut oka nie widać to fakt, że rynek doświadcza szeregu bardzo intrygujących dywergencji. Pomimo historycznie złych wyników od początku roku oraz obecnie najgorszego miesiąca od 2011 roku, silny ton HODLerów pozostaje.

Rezerwy giełdowe są nadal drenowane, a uczestnicy rynku stale znajdują kolejne powody do inwestowania. Wydaje się, że coiny te trafiają na portfele o zerowej historii sprzedaży, a wzrost sald oraz wypłaty z giełd zarówno Krewetek i Wielorybów są na historycznie agresywnych poziomach.

Bessa jest w pełnej krasie i mocy, a HODLerzy ostatniej linii oporu są jedynymi, którzy zostali.


Aktualizacje dotyczące produktów

Wszystkie aktualizacje produktów, ulepszenia i ręczne aktualizacje wskaźników i danych są zapisywane w naszym changelogu zmian w celach informacyjnych

Wpadnij i śledź nas na Twitterze

Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.