Bitcoin ledwo się trzyma

Krótkoterminowa słabość nadal prześladuje liczne fundamenty Bitcoina, a ceny spadają nawet przy minimalnej presji sprzedażowej. Wydaje się, że sprzedający wykorzystują dostępną płynność, by wyjść z rynku.

Bitcoin ledwo się trzyma

To był kolejny ciężki tydzień dla rynków - Bitcoin, akcje, forex i obligacje doświadczały dużej zmienności i ogólnych spadków notowań. W miarę pogłębiania się europejskiego kryzysu energetycznego, Euro po raz kolejny znalazło się poniżej parytetu USD, a indeks dolara amerykańskiego DXY osiągnął nowe dwudziestoletnie maksimum powyżej 109,30 punktów.

Podczas gdy regulatorzy Rezerwy Federalnej USA nadal sygnalizują jastrzębie stanowisko (zacieśnianie polityki monetarnej, walka z inflacją) w sprawie inflacji, Bitcoin, jako rozwijający się indeks globalnej płynności, zareagował odpowiednio. W tym tygodniu ceny spadły z poziomu 21 781$ osiągając najniższy od wielu tygodni poziom 19 611$.

W tej edycji będziemy kontynuować naszą ocenę z zeszłego tygodnia (newsletter z 34. tygodnia), badając, jak krótkoterminowa słabość nadal widoczna jest w wielu podstawowych wskaźnikach Bitcoina. Stwarza to sytuację, w której ceny kontynuują swoje spadki, mimo nawet niewielkiej dodatkowej presji po stronie sprzedających. Sygnalizuje to zarówno nadal utrzymujący się słaby popyt, jak i bazę inwestorów, którzy są gotowi skorzystać z jakiejkolwiek dostępnej płynności oferowanej przez rynek, aby „odzyskać swoje pieniądze”.


🔔 Pomysły na alerty są prezentowane w całym tekście, aby pomóc zidentyfikować kluczowe poziomy na poszczególnych wskaźników, które mogą oznaczać znaczące zmiany na rynku/sieci. Każdy członek Glassnode może ustawić alert bezpośrednio z poziomu Glassnode Studio.


Tłumaczenia

W tym tygodniu newsletter On-chain jest tłumaczony na hiszpański, włoski, chiński, japoński, turecki, francuski, portugalski, perski, hebrajski oraz grecki.

Cotygodniowy panel analizy Onchain

Cotygodniowy Newsletter Onchain posiada interaktywny panel, w którym znajdują się wszystkie załączone wykresy. Panel ten oraz wszystkie wspominane metryki są szerzej omawiane w naszym raporcie w formie video, który udostępniany jest w każdy wtorek. Wpadnij oraz zasubskrybuj nasz kanał, a także sprawdź pozostałe filmy i tutoriale.


Upadek na wietrze

Naszą ocenę zaczniemy od spojrzenia przez pryzmat wskaźników żywotności, które szeroko opisują wiek coinów sprzedawanych on-chain. Ogólnie mówiąc:

  • Niższe wartości żywotności oznaczają, że transakcje zdominowane są przez młodsze coiny. Takie zjawisko zazwyczaj ma miejsce podczas coraz to kolejnych spadków w trakcie bessy, gdy spekulanci są wypłukiwani z rynku.
  • Wyższe wartości żywotności oznaczają, że w transakcjach dominują starsze coiny. Jest to zwykle notowanie podczas hossy, gdy realizowane są zyski, ale także podczas niedźwiedziej kapitulacji, gdy występuje paniczna sprzedaż.

Wskaźnik ASOL śledzi średni wiek sprzedawanych coinów, ale ignoruje wolumen. Od stycznia 2021 roku notuje się makro spadek zbiegający się z panującą bessą. Wzrost tego wskaźnika w ostatnich tygodniach wynika ze sprzedaży starszych coinów, jednak było zjawisko chwilowe.

Słabe notowania bez trwałego trendu wzrostowego wskaźnika ASOL podkreślają, że dostępny popyt ledwo wytrzymuje codzienną presję sprzedażową, nie mówiąc już o dodatkowych sprzedażach przez inwestorów realizujących zyski i/lub kapitulacjach.

Profesjonalny wykres interaktywny

Możemy przyjrzeć się temu dokładniej patrząc na stan uśpienia, który jest średnim wiekiem przemieszczonego po sieci coina. Ten wskaźnik uwzględnia sprzedawany wolumen.  Widzimy tutaj, że średni wiek coina jest zbliżony do wieloletnich minimów, co oznacza, ze skok ASOL był w rzeczywistości oparty o bardzo mały wolumen (mała ilość starych coinów została sprzedana), co wzmacnia nam wniosek o bardzo słabym popycie na Bitcoina.

Gdyby notowania rosły, byłby to bardzo konstruktywny sygnał, ponieważ pokazywałoby to, że starsze monety pozostają uśpione. W obecnej sytuacji wskazuje to jednak na coś odwrotnego - notowania starają się utrzymać pewną granicę, ze starszymi coinami w portfelach inwestorów.

Zaawansowany wykres interaktywny

W skali makro, wskaźnik Zniszczonych Coinolat (Coin-Years Destroyed) nadal spada, osiągając stosunkowo znaczące minimum. Wskaźnik ten zbiera całkowitą „zniszczoną” żywotność (w latach) w ciągu ostatnich 365 dni i podobnie jak w przypadku uśpienia, jego niskie poziomy są zwykle konstruktywne i typowe dla późnych faz bessy.

Pozostaje prawdopodobnym, że rynek Bitcoina znajduje się w przedziale, który może stać się długoterminowym wzorcem formacji dna. Jednak jasnym jest, że do wyjścia na prostą długa droga.

Zaawansowany wykres interaktywny

Aby podkreślić tę fundamentalną słabość, możemy nasze wnioski uzupełnić poniższym wykresem Aktywnych Podmiotów. Wskaźnik ten może być postrzegany za analogiczny do „unikatowych dziennych aktywnych użytkowników” sieci Bitcoina. Testuje on obecnie dolny poziom długoletniego kanału bessy.

Wskazuje to na niewielką liczbę aktywnych użytkowników, a sieć jest obecnie użytkowana przez minimalną liczbę użytkowników, którą uznać można za mieszczącą się w „historycznych granicach”. Dalszy spadek liczby aktywnych podmiotów sugerowałby niekorzystne zmniejszenie bazy użytkowników i wejście w strefę ogólnej słabości, jakiej nie widziano od wielu lat.


🔔 Pomysł na alert: Zejście poniżej poziom 230 tys./dzień na wykresie Aktywnych Podmiotów (7DMA) oznaczałoby pogorszenie aktywności on-chain, podczas gdy przebicie poziomu 250 tys./dzień mogłoby sygnalizować napływ nowego popytu i użytkowników.

Profesjonalny wykres interaktywny

Aby zakończyć pierwszą część analizy nieco pozytywniejszym akcentem, warto podkreślić, że nie doszło do powszechnej utraty przekonania HODLerów. Spadek wskaźników żywotności w rzeczywistości dobrze wróży na dłuższą metę, ponieważ wskazuje, że stare coiny są nieruchome, a spadki notowań mają niewielki wpływ psychologiczny na przekonanie tej grupy inwestorów.

Podczas gdy determinacja silnych rąk pozostaje solidna, wydaje się po prostu, że ich możliwości generowania popytu nie pokonały jeszcze niedźwiedzi, które zepchnęły byki z powrotem do linii 20 000$.


Nowa zawartość Glassnode: Puls rynku

Z przyjemnością przedstawiamy nową serię treści analitycznych, dostępnych wyłącznie dla członków Glassnode. Puls Rynku to cotygodniowa seria prowadzona i omawiana na Forum Glassnode, gdzie nasi analitycy bardziej szczegółowo omawiają zaawansowane tematy i wykresy Workbench.

  • Aktualizacja użyteczności Bitcoina
  • Interpretacja żywotności, wydatków na sieci i wolumenu
  • Analiza uczestników sieci za pomocą średnich i median

Sprzedaż na break even

W powyższym akapicie ustaliliśmy, że obecny performance bazy inwestorów Bitcoina jest w najlepszym razie słaby, a notowania pozostają wyjątkowo słabe, nawet pomimo spadającej sprzedaży starszych coinów. Co gorsza, obecne nastawienie inwestorów wydaje się być nastawione na  „odzyskanie moich pieniędzy”, przy czym duży stopień transakcji odbywa się po ich kosztach bazowych.

Łacznie inwestorzy Bitcoina realizują około 220 mln USD strat netto dziennie. W skali względnej jest to dość skromna wielkość, zwłaszcza w porównaniu z ostatnimi  kapitulacjami, podczas których realizowano straty warte wiele miliardów dolarów. Jednak nawet przy tym stosunkowo niewielkim odpływie kapitału w wysokości 220 mln USD dziennie, byki walczą o wzrosty notowań.


🔔 Pomysł na alert: Przebicie powyżej zera na wykresie Netto Realizowanych Zysków/Strat (30DMA) sygnalizowałoby, że inwestorzy są ponownie na zysku i sugerowałoby potencjalny powrót popytu.

Zaawansowany wykres interaktywny

Patrząc na wykres aSOPR, możemy zaobserwować średni zysk (lub stratę) ze sprzedanych coinów. Ogólnie rzecz biorąc, wartość aSOPR zbliżona do 1,0 budzi szczególne zainteresowanie:

  • Wartość aSOPR wynosząca 1,0 w trendzie wzrostowym 🟢 często działa jako wsparcie, gdy inwestorzy kupują dołek i dodają do swojej pozycji na poziomie lub w pobliżu ich kosztu bazowego. Oznacza to również, że dochodowe coiny wolą pozostać w stanie uśpienia, zmniejszając presję sprzedażową na niższych poziomach.
  • Wartość aSOPR wynosząca 1,0 w trendzie spadkowym 🔴 często działa jako opór, gdy inwestorzy wykorzystują rajd cenowy i sprzedają swoją pozycję na lub w pobliżu ich kosztu bazowego. Z psychologicznego punktu widzenia odzwierciedla to mentalność „odzyskania moich pieniędzy” przy jakiejkolwiek  oferowanej przez rynek płynności.

Niedawna wyprzedaż została zainicjowana po przekonującym reteście wartości poniżej 1,0 w czasie, gdy ceny osiągnęły ponad 24 tys. USD. Odrzucenie tego poziomu w dużej mierze potwierdza słabość na rynku, ponieważ inwestorzy skorzystali z płynności i sprzedali coiny po koszcie bazowym.


🔔 Pomysł na alert: Przebicie powyżej poziomu 1,0 na wykresie aSOPR (7DMA) sygnalizowałoby, że łącznie sprzedawane coiny są z powrotem w zysku, sugerując korzystne warunki rynkowe i potencjalny powrót popytu.

Zaawansowany wykres interaktywny

Długoterminowi inwestorzy Bitcoina również odczuwają szczypanie, a wartości LTH-SOPR wahają się od 0,60 do 0,65 przez kilka kolejnych tygodni. Oznacza to, że inwestorzy, którzy trzymali swoje coiny przez co najmniej 5 miesięcy i są statystycznie najmniej skłonni do sprzedaży, notują straty średnio między -35% a -40%. Kupujący z cyklu 2021-22 nadal wychodzą ze swoich pozycji ze znaczącą stratą.

Chociaż nie jest tak dotkliwe jak szczytowe straty -50% w 2018 r., obecna bessa konkuruje w znaczący sposób z najgorszymi bessami z przeszłości w kategorii wielkości wyrządzonych szkód. Znaczące przebicie przez wykres LTH-SOPR poziomu 1,0 byłoby konstruktywnym sygnałem, jednak historycznie osiągnięcie prędkości ucieczki zajmowało wiele miesięcy.


🔔 Pomysł na alert: Przebicie powyżej 1,0 na wykresie LTH-SOPR (7DMA) sygnalizowałoby, iż inwestorzy długoterminowi wyprzedają się ponownie w plusie, co sugerowałoby korzystne warunki rynkowe i powrót popytu.

Profesjonalny wykres interaktywny

Na koniec zamkniemy zbiorczym widokiem ostatnich strat on-chain, gdzie widzimy, że skala odpływu kapitału w ciągu ostatniego miesiąca jest historyczna. Przewyższa ją jedynie kapitulacja z 2018 r., względna wielkość strat inwestorów w ostatnich tygodniach jest ogromna, osiągając 0,28% kapitalizacji rynkowej dziennie.

Biorąc pod uwagę ten fakt, nie powinno nikogo dziwić, że inwestorzy są gotowi wykorzystywać wszelkie wzrosty i zyski, jakie mogą zrealizować.

Profesjonalny wykres interaktywny w Glassnode Engine Room

Podsumowanie i wnioski

Bessa w 2022 r. trwa nadal i wyraźnie odbiła się na łącznej bazie inwestorów Bitcoina. Pomimo braku powszechnej utraty przekonania wśród HODLerów, co sygnalizują spadające wskaźniki żywotności, byki nadal nie mogą ustanowić znaczącego trendu wzrostowego.

Psychologia zachowania sprzedażowego inwestorów pozostaje silnie charakterystyczna dla bessy, ponieważ wzrosty są sprzedawane, a dostępna płynność jest wykorzystywana na poziomie bazowym lub w pobliżu kosztu bazowego. Biorąc pod uwagę obecną wyjątkowo niską bazę aktywnych użytkowników, można uznać za imponujące, że poziom 20 000 USD został utrzymany.

Pozostaje prawdopodobnym, że Bitcoin znajduje się w zakresie formowania dna i historycznie byłoby to podobne do wszystkich poprzednich rynków bessy. Jednak notowania Bitcoina ledwo się trzymają, a każdy wzrost w fundamentach byłby mile widzianą zmianą.


Aktualizacje dotyczące produktów

Wszystkie aktualizacje produktów, ulepszenia i ręczne aktualizacje wskaźników i danych są zapisywane w naszym changelogu zmian w celach informacyjnych.

Wpadnij i śledź nas na Twitterze

Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.