Merge: pokaz inżynierii

W tym tygodniu udało się wdrożyć jedno z najbardziej imponujących osiągnięć inżynieryjnych w branży blockchain: Merge Ethereum. Sprawdzamy jak się to odbyło wdług danych on-chain.

Merge: pokaz inżynierii

W tym tygodniu udało się wdrożyć jedno z najbardziej imponujących osiągnięć inżynieryjnych w branży blockchain: Merge Ethereum. Przejście z mechanizmu konsensusu Proof-of-Work (PoW) na Proof-of-Stake (PoS) znajdowało się w planach rozwoju Ethereum od samej genezy i aktywnie nad nim pracowano. Jest to niezwykły kamień milowy dla tego projektu.

15 września o 06:46:46 UTC, na wysokości bloku Ethereum 15 537 393, wydobyto ostatni blok PoW, a PoS Beacon Chain przejął konsensus łańcucha. Merge Ethereum zakończył się sukcesem.

Prawdopodobnie nie ma lepszego wykresu pokazującego, jak dramatyczne było to przejście, niż obserwowanie średniej i mediany odstępu czasu między kolejnymi blokami Ethereum. Tutaj wyraźnie widać koniec probabilistycznego i naturalnie zmiennego wydobycia PoW oraz przejście na inżynieryjnie precyzyjny PoS, charakteryzujący się stałym 12-sekundowym czasem tworzenia nowego bloku.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

W tym raporcie przyjrzymy się temu wydarzeniu o historycznej randze, jak to przebiegło zarówno na rynkach tradingowych i metrykach on-chain. Merge przeanalizujemy pod następującymi kątami:

 • Pozycjonowanie lewarowanych traderów na rynkach kontraktów terminowych Futures i opcji.
 • Wpływ Merge na parametry konsensusu.
 • Aktualna łączna ilość stakowanego ETH i rozkład pośród dostawców stakingu.
 • Modelowany a rzeczywisty wpływ na podaż ETH.

Nowe wskaźniki Ethereum, przygotowane wykresy Workbench i pulpity nawigacyjne

Obraz źródłowy: Fundacja Ethereum

Mając już za sobą Merge Ethereum, z przyjemnością przedstawiamy zestaw nowych wskaźników Ethereum Proof-of-Stake, przygotowanych wykresów Workbench i pulpitów nawigacyjnych.

Nowe wskaźniki PoS:

Nowe pulpity nawigacyjne: konsensus Proof-of-Stake i dynamika podaży Proof-of-Stake

Przygotowane wykresy Workbench: Wskaźnik inflacji netto, Zmiana podaży netto, Dynamika podaży po Merge'u, Zmiana ilości Aktywnych Walidatorów, Łączna ilość Exit Events, Całkowity i Efektywny Balans, Poziom Realized Price Stakujących.


Sprzedawanie newsów

W naszym Raporcie z 32. tygodnia opisywaliśmy, w jaki sposób pozycjonowanie na rynkach Futures i opcji wydaje się być dobrze zabezpieczone przed możliwą reakcją w stylu kupna plotek, sprzedaży wiadomości. Rzeczywiście, notowania ETH spadły, od tygodniowego szczytu wynoszącego 1777$ do około 1650$ w momencie wejścia w życie aktualizacji Merge, po czym w niedzielę spadły do najniższego poziomu 1288$.

Rynek szybko utracił wszystkie wzrosty osiągnięte od połowy lipca. Taki spadek jest wynikiem wielu czynników, nie tylko inwestorów realizujących zyski po ostatnich wzrostach ETH. Będąc jednym z nielicznych aktywów, które dobrze radziły sobie w ostatnich miesiącach pośród panujących warunków makroekonomicznych, nie dziwi fakt, że realizowano zyski, gdy były dostępne.

Aż do momentu wejścia w życie aktualizacji Merge inwestorzy rynków bezterminowych kontraktów Futures płacili oszałamiające 1200% w skali rocznej w stopach finansowania, aby utrzymać pozycje short na ETH. Jest to nowy i jak dotąd najniższy poziom ujemnych stóp finansowania, przyćmiewający poprzedni dołek na poziomie -998% podczas spadków z marca 2020 roku.

Stopy finansowania od tamtej pory całkowicie powróciły do wartości neutralnych, co sugeruje, że znaczna część nadwyżki inwestorów grających na spadki uległa rozproszeniu.

Zaawansowany wykres interaktywny

Po Merge’u całkowita wartość otwartych pozycji Futures spadła o 15% z 8,0 mld USD do 6,8 mld USD, przy czym oba te ekstrema są dość typowe w kontekście rynku w latach 2021-22. Aby jednak nadać tej zmianie kontekst, musimy uwzględnić wpływ zmieniających się notowań ETH, które wpływają na wartość w USD kontraktów Futures denominowanych przez ETH.

Zaawansowany wykres interaktywny

Jeśli sprawdzimy wartość otwartych pozycji wyrażoną w ETH, zobaczymy, że jest ona w rzeczywistości najwyższa w historii, wzrastając o prawie 80% od początku maja. Wydaje się więc, że w ciągu ostatniego tygodnia nastąpił wzrost na rynku Futures, a nie spadek, co sugeruje, że wiele pozycji zabezpieczających ryzyko nie zostało zamkniętych.

Zaawansowany wykres interaktywny

Na rynkach opcji, gdzie ostatnio miała miejsce duża liczba spekulacji związanych z ETH, wartość niezrealizowanego zysku opcji Call spadła o 600 mln USD po Merge’u (spadek o 10%). Nadal pozostaje w sumie 5,2 mld USD wartości pozycji Call i nadal jest to znacznie więcej niż poziomy z 2021 roku. Rynki opcji Put doświadczyły względnie bardziej znaczącego spadku o 19%, ale miało to znacznie mniejszą skalę - wartość zamkniętych pozycji netto wynosiła 294 mln USD.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Merge przez pryzmat on-chain

Koniec ery Ethereum Proof-of-Work zaznaczył się natychmiastowym spadkiem trudności wydobycia do zera tuż po Merge. Proces ten był natychmiastowy, bez okresu przejściowego, ani żadnych korekt trudności. Dochody górników PoW zniknęły, pozostawiając flotę GPU i platform wydobywczych ASIC z misją poszukiwania nowego celu.

Zaawansowany wykres interaktywny

Zamiast górników, PoS wykorzystuje pulę walidatorów, którzy są programowo zorganizowani w zestawy komitetów i proponujących bloki dla każdej 32-slotowej epoki. Jednemu walidatorowi przypisuje się rolę twórcy bloku dla każdego 12-sekundowego slotu. Jednak czasem ten walidator może być offline lub niedostępny w danym momencie, co skutkuje pominięciem bloku (Missed block).

Zaawansowany wykres interaktywny

Możemy zmierzyć ten łączny czas działania walidatora na sieci za pomocą Wskaźnika Uczestnictwa, który jest stosunkiem między liczbą bloków pomyślnie wyprodukowanych (tj. nie pominiętych) a całkowitą liczbą dostępnych slotów. Jak pokazuje poniższy wykres, Wskaźniki Uczestnictwa znacznie przekraczające 99% były do tej pory normą przez większość życia Beacon Chain. Będzie to ciekawy wskaźnik wydajności sieci do obserwowania, gdy na blockchain zostanie nałożone większe obciążenie i więcej walidatorów wejdzie do sieci.

W tygodniach poprzedzających Merge można było zaobserwować niewielki spadek Współczynnika Uczestnictwa, który spadł poniżej typowego poziomu 99% do około 97,5%. Po Merge’u powrócił on z powrotem do zakresu 99%+, co sugeruje jedynie krótkie zakłócenie w niektórych podzbiorach walidatorów.

Zaawansowany wykres interaktywny

Liczba poświadczeń na końcówce blockchainu również doświadczyła spadku krótko przed Mergem, ale podobnie powróciła do oczekiwanego zakresu od 32 tys. do 38 tys. poświadczeń na godzinę. Możliwe, że odzwierciedla to problemy z węzłami z większymi operatorami stakingu lub błąd oprogramowania klienta, który w krótkim czasie dotknął wielu walidatorów.

Zaawansowany wykres interaktywny

W sieci Ethereum znajduje się obecnie ponad 429,6 tys. aktywnych walidatorów. Poniższy wykres przedstawia ostatnie 6 miesięcy, w których można zauważyć znaczny wzrost gradientu nowych walidatorów przed i po Merge’u. Ponad 11,36 tys. walidatorów dołączyło do sieci tylko we wrześniu, co oznacza rosnące zaufanie inwestorów, ponieważ wyzwania techniczne związane z Mergem są eliminowane.

Zaawansowany wykres interaktywny

Kiedy walidatorzy włączają się do puli stakowania lub z niej wychodzą, są ograniczani przez ustalony przez protokół limit całkowitego odejścia walidatora na Epokę. Poniższy wykres pokazuje ten limit (niebieski ślad) wraz z wykresem w stylu kodu kreskowego, który pokazuje dzienną zmianę w ilości aktywnych walidatorów. Widzimy kilka okresów, w których napływ walidatorów osiągał limit w przeszłości.

Widoczny jest niedawny wzrost aktywności nowych walidatorów we wrześniu, chociaż pozostaje on dość lekki w porównaniu z okresami obserwowanymi w 2021 roku.

Zaawansowany wykres interaktywny

Przy łącznej liczbie 429,6 tys. aktywnych walidatorów, w stakingu znajduje teraz ponad 14,586 mln ETH, co stanowi 12,2% całkowitej podaży. Całkowite ETH w stakingu zmieni się z czasem w wyniku:

 • Nowych depozytów i ostatecznie wypłat (po Forku Shanghai)
 • Przychodów uzyskanych z emisji i opłat sieciowych (wzrost salda)
 • Wycieku braku aktywności, jeśli walidatorzy często pomijają bloki lub potwierdzenia (zmniejsza się saldo).
 • Slashingu w przypadku podejrzanego zachowania walidatorów (zmniejsza się saldo).

Łączne Stakowane Saldo różni się od nowego wskaźnika zwanego Efektywnym Saldem, który jest odsetkiem ETH aktywnie uczestniczącym w konsensusie. Efektywny Stake jest ograniczony do 32 ETH na walidatora i zmniejsza się do najbliższego przyrostu 1 ETH poniżej tej wartości w przypadku wycieku lub slashingu.

Całkowite Efektywne Saldo wynosi obecnie 13,801 mln ETH, co daje wskaźnik Efektywności Stakingu na poziomie 94,6%.

Zaawansowany wykres interaktywny

Większa część Stakowanego ETH jest obsługiwana przez różnych dostawców stakingu, których monitorujemy, stanowiąc 10,071 mln ETH (69,04% całości). Czterech największych dostawców usługi to Lido, Coinbase, Kraken i Binance, którzy zarządzają łączną stawką 8,18 mln ETH, stanowiąc 56,08% całkowitej puli stakingu.

Jedna z najnowszych rosnących pul stakingu, które monitorujemy, Rocketpool, jest operatorem rozproszonych węzłów walidacyjnych, konkurującym z liderem rynku Lido. Rocketpool pozostaje bardzo mały pod względem skali, ale rośnie, z hostowanymi 228,2 tys. ETH i stanowi 1,56% całkowitego udziału do tej pory.

Zaawansowany wykres interaktywny

Nowy artykuł: Przed Mergem — analiza łańcucha Beacon Ethereum

Merge #Ethereum na horyzoncie. Połączenie nastąpić ma w tym tygodniu. W ramach naszej najnowszej współpracy z CoinMarketCap przedstawiamy zestaw nowych wskaźników Proof-of-Stake, aby szczegółowo opisać działanie sieci. Przeczytaj nasz najnowszy raport opisujący łańcuch Beacon.

Przed Mergem — analiza łańcucha Beacon Ethereum

Realia podaży

Jednym z najczęściej omawianych elementów Merge’u jest dramatyczny spadek emisji podaży, który w połączeniu ze spalaniem coinów po EIP-1559 ma doprowadzić w pewnym stopniu do deflacji podaży ETH.

Od czasu powstania Beacon Chain 1 grudnia 2020 roku Ethereum w rzeczywistości miało dwa źródła emisji coinów, łańcuch PoW i łańcuch PoS. W sierpniu 2021 r. wdrożono EIP-1559, który wprowadził spalanie opłat w łańcuchu PoW, która teraz została przeniesiona do łańcucha PoS.

Poniższy wykres to zestaw śladów, pokazujących dzienną emisję netto ETH w różnych symulowanych i aktualizowanych warunkach. Próbuje on modelować i wizualizować dzienną zmianę netto podaży ETH w czasie od wdrożenia EIP-1559.

 • Wykres warstwowy przedstawia aktualny stan, na który składa się z emisji PoW i PoS ze spalaniem coinów wg EIP-1559 oraz uwzględnia deprecjację PoW. Wartości dodatnie 🟢 reprezentują okres inflacji netto (stan typowy), a wartości ujemne 🔴 wskazują na zmniejszanie się podaży netto (deflacja podaży ETH).
 • Symulowana kontynuacja blockchaina PoW 🟠 - zakłada, że przejście na PoS nigdy nie miało miejsca i zakłada emisję 2 ETH na blok (dla uproszczenia zignorowano „nagrody wujka”).
 • Symulowany tylko łańcuch PoS 🔵 - zakłada, że Merge miał miejsce wraz z wydaniem EIP-1559 w sierpniu 2021 roku, a zatem ignoruje wszystkie nagrody za blok PoW po tej dacie. Ten ślad nakłada się obecnie na wykres warstwowy po Merge’u.

Można zauważyć, że model PoS 🔵 charakteryzuje się znacznie niższym tempem emisji wynoszącym ~772 ETH/dzień w porównaniu z ~12,5 tys. ETH dla modelu PoW 🟠. Należy jednak zauważyć, że emisja netto ETH jest obecnie nadal inflacyjna. Wynika to przede wszystkim z wyjątkowo niskiego obciążenia blockchainu i niskiego wykorzystania sieci.

Zaawansowany wykres interaktywny

Przechodząc na wykres 1-godzinny od Merge’u do obecnej chwili, możemy obliczyć redukcję podaży netto, która miała miejsce. Między Mergem a momentem pisania (~4 dni po fakcie):

 • Łańuch Ethereum PoW wyemitowałby około 48,4 tys. ETH netto.
 • Łańcuch PoS wyemitował 3893 ETH netto, co odzwierciedla nadzwyczajną redukcję o 92,8% w stosunku do przestarzałego systemu.

Natychmiast po Merge’u, gwałtowny wzrost popytu na przestrzeń blokową spowodował wzrost średnich opłat za gaz, co spowodowało początkowy 12-godzinny okres deflacji podaży netto ETH. Jednak po ustąpieniu przeciążenia sieci i przywróceniu niższych opłat, ogólna podaż ETH nadal rosła, choć w znacznie mniejszym tempie w porównaniu z algorytmem PoW.

Zaawansowany wykres interaktywny

Podsumowanie i wnioski

Merge Ethereum był sukcesem i to co najmniej historycznym. Wiele lat starannych badań, rozwoju i strategii przyczyniło się do tego niezwykłego osiągnięcia inżynieryjnego.

Świat analizy on-chain ma teraz mnóstwo nowych wskaźników do zbadania i opisania nowego mechanizmu konsensusu oraz wydajności drugiego co do wielkości aktywa kryptograficznego. Spośród nich szczególnie interesująca jest nowa dynamika podaży, ponieważ napięcie i siły rynkowe między nowymi walidatorami wkraczającymi do sieci (które zwiększają emisję) oraz spalanie opłat podczas przeciążenia sieci za pośrednictwem EIP-1559 kierować będą ETH ku inflacyjnej lub deflacyjnej naturze.

Koniecznie sprawdź nasze najnowsze pulpity Proof-of-Stake:


Aktualizacje dotyczące produktów

Wszystkie aktualizacje produktów, ulepszenia i ręczne aktualizacje wskaźników i danych są zapisywane w naszym changelogu zmian w celach informacyjnych.

 • Wydano duży zestaw gotowych narzędzi Workbench dla instrumentów pochodnych, podaży i wskaźników dla Bitcoina i Ethereum.

Tłumaczenia

W tym tygodniu newsletter On-chain jest tłumaczony na hiszpański, włoski, chiński, japoński, turecki, francuski, portugalski, perski, hebrajski oraz grecki.


Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.