Wielki Detoks

Bitcoin po raz kolejny nie utrzymał psychologicznego poziomu 20 000$, pogrążając inwestorów krótkoterminowych w poważnych, niezrealizowanych stratach. Jednak HODLerzy pozostają niezłomni, a wiele wskaźników pokazuje detoks pełnego cyklu.

Wielki Detoks

Dalsze wyparowywanie globalnej płynności podkreślane jest przez nowe lokalne maksima na indeksie DXY. Bitcoin w tym czasie wykazał się niezwykłą względną siłą. Ceny BTC poruszały się w tym tygodniu w ograniczonym zakresie - między szczytem 19 639$ a dołkiem 18 309$. Jednak price action ledwo trzyma się minimów konsolidacyjnych ustalonych w lipcu, balansując na granicy tego, co może być dalszą kapitulacją.

W tym wydaniu przeanalizujemy profil działalności sieci pod kątem adopcji, udziału inwestorów detalicznych i użyteczności rozliczeniowej. Zbadamy również koncepcję żywotności, aby lepiej zrozumieć symbiotyczny związek między aktywnością sieciową a zachowaniem uczestników w zakresie wyprzedaży.


Tłumaczenia

W tym tygodniu newsletter On-chain jest tłumaczony na hiszpański, włoski, chiński, japoński, turecki, francuski, portugalski, perski, hebrajski oraz grecki.

Cotygodniowy panel analizy Onchain

Cotygodniowy Newsletter Onchain posiada interaktywny panel, w którym znajdują się wszystkie załączone wykresy. Panel ten oraz wszystkie wspominane metryki są szerzej omawiane w naszym raporcie w formie video, który udostępniany jest w każdy wtorek. Wpadnij oraz zasubskrybuj nasz kanał, a także sprawdź pozostałe filmy i tutoriale.


Wszystko, co pozostało

Na początku przyjrzymy się Wskaźnikowi Nowych Podmiotów, który jest miarą adopcji sieci i zawiera najlepsze oszacowanie liczby nowych unikalnych podmiotów, które zawierały transakcje za pomocą sieci Bitcoina. Widać tu, że dziennie na sieci pojawia się około 83,5 tys. nowych podmiotów, co stanowi nowy makro dołek cyklu 2020-22, ale poziom ten pozostaje wyższy niż dołek z bessy z 2018 r., który osiągnął minimalny napływ 66,5 tys. nowych podmiotów dziennie.

Profesjonalny wykres interaktywny

Porównując poziom średniej miesięcznej adopcji ze średnią roczną adopcją, możemy ustalić, kiedy ma miejsce makro zmiana tempa adopcji sieci.

 • Jeśli miesięczny wzrost 🟠 > wzrost roczny 🔵, można uznać, że adopcja sieci rozwija się i umacnia w odniesieniu do poziomu długoterminowego (pokazano na 🟧 poniżej).
 • Jeżeli miesięczny wzrost 🟠 < Wzrost roczny 🔵, można uznać, że adopcja sieci kurczy się i pogarsza w stosunku do długoterminowego poziomu (pokazano na 🟪 poniżej).

W naszym obecnym cyklu wzrost sieci po raz pierwszy wkroczył w okres kontraktacji 533 dni temu, z tylko krótkim okresem 52-dniowej przerwy w marcu-kwietniu 2022 roku. Bessa w latach 2018-20 miała jeszcze kilka okresów ożywienia adopcji, zwłaszcza w okolicach rajdu cenowego w połowie 2019 roku do 14 000$.

Miesięczna adopcja sieci spadła ostatnio poniżej poziomu ustalonego po Wielkiej Migracji Górników w maju 2021 r. Oznacza to, że znaczne ożywienie jeszcze się nie rozpoczęło, a napływ nowych użytkowników do sieci maleje.

Profesjonalny wykres interaktywny

Następnie możemy użyć Wskaźnika Mediany Wolumenu Transakcyjnego, aby odzwierciedlić zachowanie mniejszych transakcji. Jak omówiono w Pulsie Rynku nr 3: „Zrozumienie uczestnictwa w sieci za pomocą średnich i median”, mediana wolumenu transakcyjnego reprezentuje „średnie wydatki całej paki”, a zatem może być używana jako zastępstwo w reprezentowaniu udziału małych podmiotów. Można to rozważyć w następujących ramach.

 • Wzrost mediany wolumenu transferu ogólnie oznacza wzrost udziału inwestorów detalicznych.
 • Spadek mediany wolumenu transferu ogólnie oznacza spadek udziału inwestorów detalicznych.
 • Stabilna mediana wolumenu transferów historycznie występowała po wypłukaniu z rynku uczestników detalicznych, co wskazuje na stabilne wykorzystanie pozostałych uczestników sieci (HODLerzy, zawodowi traderzy, inwestorzy o dużym kapitale).

Obecnie wydaje się, że strukturalny spadek mediany wolumenu transferu stopniowo się wyrównuje. To złagodzenie trendu sugeruje, że rynek może wchodzić w fazę względnej stabilności, co wskazuje, że sieć jest bliska pełneh detoksykacji interesów spekulacyjnych i zbliża się do poziomu równowagi użytkowników.

Profesjonalny wykres interaktywny

Możemy dalej zbadać tę tezę, sprwadzając zmianę stosunku miesięcznej i rocznej mediany wolumenu transferu. Stosunek ten stara się uchwycić zmiany w dynamice udziału inwestorów detalicznych w stosunku do trendu długoterminowego.

 • Jeśli poziom miesięczny > poziom roczny - sygnalizuje to wzrost udziału inwestorów detalicznych.
 • Jeśli poziom miesięczny < poziom roczny - sygnalizuje to spadek udziału inwestorów detalicznych.

Po Wielkiej Migracji Górników można zaobserwować okres wypędzenia handlu detalicznego🟪, który trwa już od 426 dni. Jest to podobny czas trwania do czystki inwestorów detalicznych obserwowanej podczas bessy w 2018 r., która utrzymywała się przez 474 dni, zanim średnia miesięczna odbiła się powyżej średniej rocznej.

Profesjonalny wykres interaktywny

Ostatnim wskaźnikiem służącym do kontroli aktywności na sieci są przychody górników z opłat. Przychody górników z opłat są bezpośrednio związane z poziomem popytu na przestrzeń blokową, a tym samym z przeciążeniem sieci, które historycznie było wiodącym wskaźnikiem odwrócenia makro trendu na rynku.

 • Utrzymujący się okres wysokich opłat sieciowych wskazuje na stałe zapotrzebowanie na przestrzeń blokową, zwiększone wykorzystanie sieci i sugeruje konstruktywne spojrzenie na popyt.
 • Wyciszony okres niskich opłat sieciowych wskazuje na brak zapotrzebowania na przestrzeń blokową, minimalne wykorzystanie sieci i sugeruje nijakie spojrzenie na udział w sieci.

Oczywistym jest, że sieć Bitcoina pozostaje w szerszym systemie niskich opłat sieciowych, co dodatkowo potwierdza, że ożywienie popytu jeszcze nie nastąpiło. Ogólnie rzecz biorąc, aktywność sieciowa pozostaje jałowym pustkowiem, przy czym Adopcja Nowych Podmiotów spada poniżej dołków poprzednich cykli, podczas gdy całkowity exodus uczestnictwa w handlu detalicznym jest najbardziej widoczny.

Zaawansowany wykres interaktywny

Sierpniowy wpis o aktualizacjach produktów

 • 5x Cotygodniowych analiz on-chain
 • 5x raportów Puls Rynku
 • Obsługiwane 4 nowe kryptowaluty
 • 24x nowe wskaźniki Ethereum
 • 5x nowe wskaźniki podaży i instrumentów pochodnych Bitcoina
 • 19x Nowe, wstępnie ustawione wskaźniki Workbench
Sierpniowa aktualizacja produktów

Pełny Detoks

Następnie przyjrzymy się wolumenowi zniszczonej żywotności w sieci, często uważanemu za synonim śledzenia „starego inteligentnego kapitału” w porównaniu z „nowym i niedoświadczonym kapitałem”. Żywotność obejmuje zarówno wiek, jak i ilość sprzedanych coinów, aby zmierzyć ilość „czasu przechowywania”.

Wskaźnik wolumenu sprzedanych coinów wg. przedziałów wiekowych zapewnia podział wolumenu transferów on-chain na przedziały wiekowe, aby ocenić, czy wydatki są zdominowane przez stare ręce, które tracą przekonanie, czy nie.

Tutaj izolujemy tylko monety o statusie dojrzałym (powyżej 6 miesięcy), co wykazuje wyraźną kompresję w ramach obecnej struktury cenowej. Dominacja wydawanych dojrzałych monet spadła z wybujałych 8% u szczytu hossy w styczniu 2021 r. do zaledwie 0,4% wszystkich wolumenów.

Sugeruje to, że grupa inwestorów ze starszymi monetami pozostaje niezłomna, odmawiając wyprzedawania i zamykania swoich pozycji na jakąkolwiek znaczącą skalę. Chociaż jest to konstruktywne, ponieważ pokazuje silną wiarę HODLerów, mimo tak słabego profilu popytu w tle, to taką obserwację można najlepiej zinterpretować jako barykadowani się HODLerów przed nadchodzącymi sztormami.

Zaawansowany wykres interaktywny

Ten sentyment znajduje odzwierciedlenie we wskaźniku Realized Capitalization HODL Waves, który pokazuje kapitał w USD w poszczególnych grupach wiekowych. Przy poważnym wyciszeniu wyprzedaży dojrzałych coinów, stopień nastawienia na HODLing jest historycznie wysoki.

W systemie binarnym składającym się tylko z coinów Młodych i Dojrzałych, wzrost kapitału w coinach dojrzałych utrzymywanych w BTC bezpośrednio prowadzi do równoważnego spadku kapitału w coinach Młodych.

Obecnie kapitał posiadane przez dojrzałe coiny znajduje się na ATH, ponieważ dominujące zachowanie inwestorów polega na odmowie wyprzedaży pieniędzy pomimo niezwykle niepewnych rynków globalnych. W ten sposób prawie całą działalność rynkową prowadzi ta sama grupa młodych coinów wielokrotnie zmieniających właściciela. Wraz ze stopniowym zmniejszaniem się liczby młodych, obracających się coinów, może to doprowadzić do ewentualnego ograniczenia podaży, jeśli i kiedy zmieni się sytuacja na rynku.

Zaawansowany wykres interaktywny

Wskaźnik 90-dniowej ilości zniszczonych coinodni (CDD-90) ocenia całkowitą sumę zniszczonych coinodni w ciągu 90 dni, pomagając w wizualizacji okresów wyższych i niższych wyprzedaży związanych z wiekiem coinów.

CDD-90 uległ zresetowaniu do tego, co w rzeczywistości jest najniższym w historii (z pominięciem historii cen wstępnych), co oznacza, że starsze monety są zasadniczo najbardziej uśpione, jak nigdy wcześiej. Podkreśla to historycznie istotną skalę HODLingu, jaka ma miejsce na rynku, i dodaje wagi sytuacji, w której ekstremalny HODLing jest dominującym zachowaniem inwestorów.

Zaawansowany wykres interaktywny

Wybudzona Podaż O Wieku Ponad 1 Roku stanowi potwierdzenie, że ilość utajonej podaży powracającej do aktywnej podaży jest wyjątkowo niska. Ten wskaźnik został statystycznie znormalizowany, aby podkreślić duże odchylenia od średnich wyprzedaży na rynku. Można to rozważyć w następujących ramach.'

 • Odchylenia powyżej 2 Sigma 🔵 wskazują, że duży wolumen podaży został ożywiony w odniesieniu do wartości historycznych.
 • Odchylenia poniżej 2 Sigma 🟠 wskazują, że wielkość uśpionej podaży powracającej na rynek jest statystycznie niska.

Wskaźnik ten zapewnia zbieżność z powyższymi obserwacjami, gdzie kompresja sprzedaży długo uśpionych coinów jest wyraźna, a duże odchylenia występują coraz rzadziej.

Profesjonalny wykres interaktywny

Możemy również zaobserwować wyraźny kontrast między wielkością ożywionej podaży podczas hossy w porównaniu z dominującą bessą.

 • Gdy ceny przekroczyły szczytowy poziom 20 000$ w 2020 r., napływ dojrzałej podaży przekształcił realizację zysków w siłę napędową rynku. Gdy ceny dobiły do regionu 40 000$, zaliczyliśmy odchylenie +13,5 sigmy oznaczające cykliczne maksima i działało to jako ostrzeżenie przed potencjalną nadpodażą. Można to porównać do sytuacji z 2018 r., gdy odnotowano odchylenie szczytowe o +14 sigma.
 • Gdy notowania spadły z powrotem do 20 000$ USD w 2022 r., rynek zareagował odwrotną reakcją - utrzymującym się okresem wyjątkowo niskich wyprzedaży dojrzałych coinów, a w rzeczywistości, na podstawie statystycznej, najspokojniejszym od czasu bessy z 2018 r.

Oczywistym jest, że właściciele, którzy przetrzymali swoje Bitcoiny przez okres niestabilności w zeszłym roku, po prostu nie są zainteresowani sprzedażą na tych poziomach cenowych, ponieważ doświadczyli pełnego spektrum zmienności, z których Bitcoin słynie. Wydaje się coraz bardziej prawdopodobnym, że pozostali HODLerzy Bitcoina są przywiązani i skłonni płynąć tam, gdzie zabierze ich ten statek.

Profesjonalny wykres interaktywny

Rynek inwestorów krótkoterminowych

Oceniając strukturę dystrybucji coinów z podziałem na inwestorów krótkoterminowych i długoterminowych, możemy ustalić 3 kluczowe obserwacje:

 • Prawie wszystkie coiny nabyte powyżej 30 000$ z powodzeniem migrują do statusu inwestora długoterminowego 🔵, który jest statystycznie mniej skłonny do wyprzedaży w obliczu dalszej zmienności cenowej.
 • Większość kosztów bazowych coinów jest zgromadzona wokół obecnej ceny rynkowej, a krótkoterminowi inwestorzy 🔴 przepychają się o najlepszą cenę wejścia. Odzwierciedla to zarówno niedawną kapitulację, jak i przeciwny napływ popytu w obecnym przedziale cenowym konsolidacji.
 • Duży gap w podaży jest widoczny poniżej 18 000$, aż do zakresu 11 000 -12 000$. Spadek poniżej obecnego dołka cyklu wepchnąłby niezwykłą ilość coinów inwestorów krótkoterminowych w głęboką, niezrealizowaną stratę, co może nasilić nastawienie prospadkowe i wywołać kolejną szeroko zakrojoną kapitulację.

Grupa inwestorów długoterminowych wydaje się stosunkowo niewzruszona zmianą notowań w 2022 r., a rozkład cenowy ich podaży pozostaje konstruktywny. W przeciwieństwie do tego, grupa inwestorów krótkoterminowych jest odpowiedzialna za większość ruchu coinów, z dużą koncentracją wokół bieżącej ceny rynkowej. Stąd najbardziej interesująca jest grupa STH.

Wykres interaktywny w Glassnode Engine Room

Wstępnie ocenimy ich zyskowność w różnych cyklach, aby lepiej zrozumieć typowe zachowania sprzedażowe. Strukturę tę można rozpatrywać w następujących trzech fazach.

 • Faza 1: Upadek 🔴: Następuje to po szczytach cyklu, gdy gwałtowne załamanie notowań powoduje głęboką stratę grupy STH.
 • Faza 2: Kompresja 🟡 : Wraz ze spadkiem cen spada również zyskowność STH. W końcu osiągany jest punkt, w którym coiny STH są skupione wokół cen spot, a zatem ich koszt bazowy zbiega się z notowaniami.
 • Faza 3: Ekspansja 🟢: Ponieważ koszt bazowy STH znajduje się obecnie blisko notowań rynkowych, każdy znaczący wzrost rynku wpycha duże ilości coinów STH w niezrealizowane zyski, stwarzając łatwiejsze warunki psychologiczne do HODLowania.

Zyskowność STH pozostaje głęboko w fazie 2 i utrzymuje się w niej od 431 dni, co jest najdłuższym okresem w jakimkolwiek cyklu bessy do tej pory.

Profesjonalny wykres interaktywny

Aby jeszcze bardziej wyizolować zachowanie STH, wprowadzamy nowy wariant Market Realized Gradient Oscillator, specyficznie odnoszący się do STH (STH-MRGO). Jest to statystycznie znormalizowany oscylator, zaprojektowany do mierzenia względnych zmian w momentum między wartością spekulacyjną a prawdziwym organicznym napływem kapitału dla grupy STH. Ponownie można wyróżnić trzy odrębne fazy:

 • Ekspansja 🟢: Ekspansja nabiera tempa, gdy kapitał spekulacyjny wyprzedza organiczne napływy STH, co prowadzi do szybkiego wzrostu cen.
 • Upadek 🔴: Gdy ceny osiągają niezrównoważone poziomy, załamanie notowań staje się nieuniknione, prowadząc do początkowego wyrzucenia z rynku grupy STH.
 • Okres przejściowy 🟠: Momentum notowań i przepływu kapitału STH ustanawiają równowagę z ceną, gdyż pula sprzedających jest wyczerpana, a coiny STH koncentrują się na tym, co ostatecznie staje się dnem cenowym bessy.

Na podstawie dwóch powyższych wykresów wydaje się, że grupa STH zbliża się do równowagi, która historycznie występuje w ostatnich fazach bessy. Główne ryzyko polega na tym, że ta duża koncentracja coinów STH wokół obecnych notowań stanie się kolejną tamą do przełamania, co wymagać będzie ustanowienia nowej równowagi.

Profesjonalny wykres interaktywny

Podsumowanie i wnioski

Aktywność sieciowa pozostaje w tragicznym stanie, a adopcja sieci spada do poziomów ostatnio obserwowanych podczas kryzysu COVID. Jednak jedną konstruktywną obserwacją jest fakt wyrzucenia z sieci inwestorów detalicznych, pozostawiając jedynie klasę HODLerów, zawodowych traderów i zwykłych użytkowników Bitcoina. Sugeruje to, że baza użytkowników znajduje się na swoim podstawowym poziomie.

Grupa HODLerów pozostaje zdecydowana, ponieważ zarówno kapitał w dojrzałych coinach wyrażony w USD osiąga ATH, a wiele wskaźników żywotności w pełni resetuje się do historycznych minimów, podkreślając niechęć do sprzedawania posiadanych coinów. Sugeruje to, że większość obecnego zamieszania na rynku jest powiązana z grupą inwestorów krótkoterminowych.

Inwestorzy krótkoterminowi znajdują się w okresie równowagi, w którym przepływy na rynku spekulacyjnym i koszt bazowy STH są zbieżne z rynkiem. Przy tak dużej koncentracji podaży w obecnym zakresie konsolidacji pozostaje ryzyko przerwania tamy, jeśli notowania stracą czerwcowe minima o wartości 17,5 tys.


Aktualizacje dotyczące produktów

Wszystkie aktualizacje produktów, ulepszenia i ręczne aktualizacje wskaźników i danych są zapisywane w naszym changelogu zmian w celach informacyjnych.


Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.

Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.

Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.