Likidite Bolluğu

Sermaye Bitcoin'e akmaya devam ediyor; Paranın Uzun Vadeli Yatırımcılardan yeni talebe aktarımı hızlanıyor; Hem Uzun hem de Kısa Vadeli Yatırımcılar'ın kâr alma eğilimi yatırımcı davranışlarına hâkim olmaya devam etmektedir. Ancak genel kâr baskınlığı Uzun Vadeli Yatırımcılara doğru kaymaktadır.

Likidite Bolluğu

Yönetici Özeti:

  • Sermaye Bitcoin'e akmaya devam ediyor; Realized Cap 540 milyar dolarlık yeni bir zirveye yükseldi ve ayda 79 milyar doları aşan sermaye girişi oranları görülüyor.
  • Servetin Uzun Vadeli Yatırımcılardan yeni talebe aktarımı hızlanıyor; ağ servetinin %44'ünden fazlası artık 3 aydan daha kısa süreli coinlere ait.
  • Hem Uzun hem de Kısa Vadeli Yatırımcılar'ın kâr alma eğilimi yatırımcı davranışlarına hâkim olmaya devam etmektedir. Ancak genel kâr baskınlığı Uzun Vadeli Yatırımcılara doğru kaymaktadır.
💡
Bu yazıdaki tüm grafiklere ulaşmak için The Week On-chain Dashboard.

Yükselen Likidite Dalgası

Bitcoin'in fiyat hareketi Mart ayı başında bir önceki döngü ATH'sinin üzerine kararlı bir şekilde çıkarak fiyat keşfine geçişi tetikledi. Geçen hafta (WoC-13) ele aldığımız gibi, bu durum önemli miktarda arzı harcanmaya ve kar almaya motive etti.

Bu durum, harcanan coinlerin genellikle daha düşük bir maliyet bazından daha yüksek bir maliyet bazına yeniden değerlenmesine neden olur. Bu coinler el değiştirdikçe, bunun da yeni talebin ve likiditenin piyasaya enjekte edilmesi anlamına geldiğini düşünebiliriz.

Bu mekanik, 'depolanan' kümülatif USD likiditesini izleyen Realized Cap metriği ile zarif bir şekilde ifade edilmektedir. Realized Cap şu anda 540 milyar dolarlık yeni bir ATH değerinde ve ayda 79 milyar doların üzerinde benzeri görülmemiş bir oranda artıyor.

Canlı Grafik

Realized Cap HODL Wave metriğini kullanarak Realized Cap'in yaş bantlarını ayrıştırabiliriz. Bu araç özellikle çeşitli yaş gruplarında tutulan USD cinsinden servetin dağılımını ayırt etmek için kullanışlıdır.

Eğer 3 aydan daha genç coin yaşlarına göre ayırırsak, son aylarda keskin bir artış olduğunu ve bu yeni yatırımcıların şu anda toplam ağ servetinin ~%44'üne sahip olduğunu görebiliriz. Genç coin'lerdeki bu artış, Uzun Vadeli Yatırımcıların akan talep dalgasını karşılamak için coin'lerini daha yüksek fiyatlardan satmalarının doğrudan bir sonucudur.

Canlı Grafik

Önceki Bitcoin döngülerinde, yeni talepteki bir artışın spekülasyon için artan bir iştahla birlikte gelme eğiliminde olması tipiktir. Bu durum, önceki Bitcoin döngülerindeki makro yükseliş trendlerinin karakteristik özelliği olan, giderek daha değişken piyasalarla sonuçlanma eğilimindedir.

90 günlük gerçekleşmiş volatilite Ekim 2023'ten bu yana neredeyse iki katına çıkarak %28'den %55'e yükselmiştir; bu da Realized Cap girişlerinin hızlanmaya başladığı noktayı işaret etmektedir.

Canlı Grafik

Uyuyan Arz Yeniden Uyanıyor

Arzdaki tarihi sıkışıklığın ardından (bkz. WoC-46-2023), Uzun ve Kısa Vadeli Yatırımcıların arzı arasındaki fark kapanmaya başlamıştır. Fiyatlar yükseldikçe ve yatırımcıların elindeki gerçekleşmemiş kârlar arttıkça, Uzun Vadeli Yatırımcıları (LTH'ler) ellerindekileri elden çıkarmaya ikna ediyor.

LTH Arzı, Aralık 2023'te belirlenen 14,91 milyon BTC'lik zirveden bu yana -900 bin BTC azaldı ve GBTC fon çıkışları bunun yaklaşık üçte birinden sorumlu (yaklaşık -286 bin BTC).

Buna karşılık, Kısa Vadeli Yatırımcı Arzı +1.121 milyon BTC artarak LTH dağıtım baskısını absorbe etti ve borsalar aracılığıyla ikincil piyasadan 121 bin BTC daha satın aldı.

Not: LTH ve STH Arzı, görselleştirme kolaylığı için burada ayrı y eksenlerinde gösterilmektedir.

Canlı Grafik

Bu gözlemi, Uzun ve Kısa Vadeli Yatırımcı arzı arasındaki oranı değerlendirerek tamamlayabiliriz. Bir kez daha, baskın yatırımcı davranışı Uzun Vadeli HODLing'den dağıtım, kar alma ve spekülasyona doğru kaydıkça, tüm makro yükseliş trendlerinde belirgin bir düşüş görülmektedir.

💡
Bu gözlemlerden çıkarılacak en önemli sonuç, yeni piyasa ATH'lerine ulaşıldığında yatırımcı davranış kalıplarındaki belirgin faz kaymasıdır. Uzun Vadeli Yatırımcıların satış baskısı, yeni talebi daha yüksek fiyatlardan karşılamak için hızlanma eğilimindedir.

Yeni ABD ETF'leri piyasa yapısının önemli bir yeni bileşeni olmakla birlikte, bu eğilimler önceki tüm döngüler boyunca zincir içi verilerde görülebilir.
Canlı Grafik

Aşağıdaki grafik, BTC arzını zincir içi maliyet esasına ve Uzun/Kısa Vadeli Holder grubuna göre ayırmaktadır.

Yaklaşık 1,875 milyon BTC'nin (dolaşımdaki miktarın %9,5'i) 60 bin $'ın üzerinde satın alındığını ve bunların çoğunluğunun Kısa Vadeli Holder grubu 🔴 tarafından tutulduğunu görüyoruz. Buna yeni spot alıcılar ve şu anda ABD Spot ETF'lerinde (GBTC hariç) tutulan yaklaşık 508 bin BTC de dahildir.

Canlı Grafik

Yukarıda bahsedilen gözlemleri, arz içinde depolanan 'bekletme süresinin' toplam dengesini tanımlayan Canlılık metriğini kullanarak destekleyebiliriz.

Canlılık sürekli bir artış yaşamaktadır ve bu da toplamda, uzun süredir uykuda olan coinlerin harcanmasının, HODL edilen coinlerin 'bekletme süresi' birikimini geride bıraktığını göstermektedir. Bu durum, piyasanın artık satış ve kâr elde etmenin baskın piyasa mekanizması olduğu bir rejime geçtiği tezini yinelemektedir.

Canlı Grafik

Yükseliş Trendlerini Değerlendirmek için Araçlar

Piyasaları analiz etmek her zaman arz ve talep arasındaki dengeyi aramaktır ve her madalyonun iki yüzü vardır. Örneğin, Uzun Vadeli Yatırımcıların kâr elde etmesi hem satış tarafındaki baskının bir ölçüsüdür hem de Kısa Vadeli Yatırımcıların yeni talep girişlerinin bir okumasıdır.

Ayrıca, piyasanın yeni ATH'lerde ya da bunlara yakın seviyelerde işlem görmesiyle birlikte, zarar eden coin'ler, özellikle de STH grubundakiler, açıkça 'yerel zirveye' yakın seviyelerde alım yapan alıcılardan gelmektedir.

📊
İlgili Dashboard: Bu bölümde incelenen bir çok kavram ayrıntılı olarak Analysis Framework for Bitcoin Bull Markets dashboardunda görülebilir.

Bu bağlamda, bu iki önemli ancak temelde zıt piyasa grubunun (LTH'ler ve STH'ler) kâr ve zarar alma olaylarını karşılaştırmak için birkaç güçlü zincir içi ölçüt kullanabiliriz. Üç temel ölçütten oluşan bir set kullanacağız:

  • Realized Profit and Loss - Harcanan coinlerin değerinde, orijinal maliyet esasından, taşındıkları zamanki spot fiyata kadar olan toplam değişimdir.
  • Realized Profit/Loss Ratios - logaritmik ölçekte 1'lik bir denge değeri etrafında salınır ve piyasa dönüm noktalarını tespit etmek için ideal bir araçtır. Buna bir örnek, Realized Losses'ın yükseliş trendleri sırasında üstel bir şekilde hızlanarak 'çok fazla değil'den 'anlamlı bir şey'e yükselmesidir (tuzağa düşen yerel/küresel en iyi alıcıların panik harcamaya başladığını gösterir).
  • Sell-Side Risk Ratio - toplam Realized Profit + Realized Loss'un Realized Cap'e bölünmesiyle elde edilen bir orandır. Başka bir deyişle, bu metrik coin değerindeki toplam değişim (rahatsız edici güç) ile piyasanın toplam büyüklüğü (hareket ettirilen nesne) arasındaki bir oranı tanımlar.

Kısa Vadeli Yatırımcılardan başlayarak, Kâr/Zarar oranlarının kâr ağırlıklı bir rejim içinde kaldığını ve kârın zararı 50 kat aştığını görebiliriz. Denge seviyesi olan 1,0'ın düzenli olarak yeniden test edilmesi, kârların emildiğini ve yatırımcıların düzeltmeler sırasında genellikle maliyet temellerini koruduğunu göstermektedir.

Canlı Grafik

Ayrıca, STH Realized losses'un düşüşler sırasında yerel en iyi alıcıların piyasanın düşebileceği beklentisiyle panikle harcama yapmasıyla yükseldiğini görebiliriz. Gerçekleşen zararın büyüklüğü de birbirini takip eden her düzeltmede artıyor, bu da her yükselişte en iyi alıcıların hacminde ve boyutunda bir büyüme olduğunu gösteriyor.

Canlı Grafik

Daha sonra, STH'lerin kar veya zarar alma olaylarının göreceli ölçeğini değerlendirmek için Sell-Side Risk Ratio'yu değerlendireceğiz.

  • Yüksek değerler, STH'lerin maliyet esasına göre büyük bir kâr veya zararla coin harcadıklarını ve piyasanın muhtemelen dengeyi yeniden bulması gerektiğini gösterir (genellikle dalgalı bir fiyat hareketini takip eder).
  • Düşük değerler, harcanmakta olan coinlerin çoğunluğunun başa baş maliyet esasına yakın olduğunu gösterir, bu da bir dereceye kadar dengeye ulaşıldığını ve mevcut fiyat aralığında 'kar ve zararın' tükendiğini gösterir (genellikle düşük volatilite ortamını tanımlar).

STH Sell-Side Risk Oranı, 70 bin doların üzerindeki rallinin ardından anlamlı bir şekilde yükseldi ve bu durum tipik olarak piyasa dönüm noktalarında (küresel ve yerel) meydana gelir. Bu genellikle yeni bir dengenin henüz oluşmadığını ve piyasa düzelip konsolide olurken metriğin keskin bir şekilde düzeldiğini gösterir.

💡
Analistler için İpucu: Sell-Side Risk Ratios Gerçekleşmiş Volatilite ve Opsiyon Zımni Volatilitesine benzer şekilde davranma eğilimindedir ve volatilitenin zincir içi bir ölçüsünü sağlar.
Canlı Grafik

LTH'lere ilişkin değerlendirmemize geçecek olursak, Realized Profit / Loss Ratio'nun üstel ve dikey hale geldiğini görebiliriz. Tanım gereği bu, piyasa son döngü ATH'sinin üzerine henüz yeni çıktığında Zararda LTH olmamasının bir sonucudur. Bu durum, yukarıda bahsedilen LTH kâr alımlarındaki artışla daha da körüklenmektedir.

Canlı Grafik

Yükseliş trendleri sırasında STH'lerin Realized Losses'larını izlemek oldukça faydalı olsa da, LTH'lerin Realized Profit'lerini izlemek daha faydalıdır, çünkü bu dağıtım baskılarının önemli bir bileşeni olarak işlev görür. Bu noktayı açıklamak için, son düzeltme sırasında STH'lerin 114 milyon $'ına kıyasla LTH Gerçekleşen Zararlarının günde sadece 3.500 $'a düştüğünü görebiliriz.

Canlı Grafik

LTH Gerçekleşen Kârları hızlandıkça, Sell-Side Risk Oranları özellikle Ekim 2023'ten bu yana yükselmeye başlamıştır. Bu metrik, tarihsel ATH kırılmalarına paralel olarak artmaktadır ve bu da LTH grubunun dağıtım baskısı ve kâr elde etmesinin göreceli olarak önceki döngülere benzer olduğunu göstermektedir.

Canlı Grafik

Özet ve Sonuçlar

Çok çeşitli zincir üstü araçlar ve metrikler genelinde, yatırımcı davranış kalıplarında belirgin bir değişim görebiliyoruz. Uzun Vadeli Yatırımcılar dağıtım döngülerini tamamlamış, kârlarını realize etmiş ve daha yüksek fiyatlarla yeni talebi karşılamak için atıl arzı yeniden uyandırmış durumdalar.

Zincir içi grupları kullanarak, özellikle kâr/zarar ölçütlerinden yararlanarak yerel ve küresel dönüm noktalarını belirlemek için bir dizi araç ve gösterge de geliştirebiliriz. LTH ve STH gruplarının birleşimi, kar/zarar alma davranışlarının yanı sıra, yatırımcı psikolojisi, duyarlılığı ve sermaye akışlarına nispeten benzeri görülmemiş bir bakış sağlar.


Yasal Uyarı: Bu rapor herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Tüm veriler yalnızca bilgi amaçlı sağlanmaktadır. Burada verilen bilgilere dayanılarak hiçbir yatırım kararı alınmamalıdır. Kendi yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.

Gösterilen borsa bakiyeleri Glassnode'un hem resmi olarak yayınlanan borsa bilgileri hem de tescilli kümeleme algoritmaları aracılığıyla toplanan kapsamlı adres etiketleri veritabanından elde edilmiştir. Borsa bakiyelerini temsil ederken en yüksek doğruluğu sağlamaya çalışsak da, özellikle borsalar resmi adreslerini açıklamaktan kaçındığında, bu rakamların her zaman bir borsanın rezervlerinin tamamını kapsamayabileceğini unutmamak önemlidir. Kullanıcıları bu ölçümleri kullanırken dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. Glassnode herhangi bir tutarsızlık ya da olası yanlışlıktan sorumlu tutulamaz. Borsa verilerini kullanırken lütfen Şeffaflık Bildirimimizi okuyun.


Çeviriler

Zincirde bu hafta bülteni İspanyolcaİtalyancaÇinceJaponca, Türkçe, FransızcaPortekizceFarsçaLehçeİbraniceArapçaVietnamca ve Yunanca'ya çevrilmiştir.

📽️ Daha fazla video içeriği ve metrik eğitim için Youtube Kanalımızı ziyaret edin ve abone olun veya Video Portalımızı ziyaret edin.


Yeni sosyal medya kanallarımızı kullanıma sunmaktan gurur duyuyoruz:


Glassnode Resmi Twitter sayfamıza ve Glassnode Türkiye Twitter sayfamıza katılabilirsiniz.