Boğa Çöküşlerinde Hayatta Kalmak

Mart ayındaki 73 bin $'lık ATH'den bu yana Bitcoin piyasası, coinlerin likidite ve akan talepten faydalanmasıyla yaygın net dağıtıma geçti. NUPL metriğine göre, Bitcoin döngüsü Coşku evresinde kalmaya devam ediyor, ancak düzeltme başladığından bu yana soğudu.

Boğa Çöküşlerinde Hayatta Kalmak

Yönetici Özeti:

  • Mart ayındaki 73 bin $'lık ATH'den bu yana Bitcoin piyasası, coinlerin likidite ve akan talepten faydalanmasıyla yaygın net dağıtıma geçti.
  • NUPL metriğine göre, Bitcoin döngüsü Coşku evresinde kalmaya devam ediyor, ancak düzeltme başladığından bu yana soğudu.
  • Kısa Vadeli Holder grubunun çeşitli alt kümeleri tarafından yönlendirilen potansiyel dönüm noktalarını ve yerel düşükleri belirlemek için örnek bir prosedür geliştiriyoruz.
💡
Bu yazıdaki tüm grafikleri şuradan görebilirsiniz: The Week On-chain Dashboard.

Korku İçinde Dağıtım

Bitcoin piyasası, Mart ayı ortasında 73 bin $'lık ATH'ye ulaşıldığından beri fiyatların kısıtlı olduğu 60 bin $'ın ortalarında konsolide olmaya devam ediyor. Bu yazıda, bu konsolidasyon sırasında yatırımcıların davranışlarının dağıtım mı yoksa biriktirme modellerine mi daha fazla ağırlık verdiğini değerlendireceğiz.

İlk olarak, FTX çöküşünden bu yana yatırımcı birikim modellerinin yerel tepe ve dipleri nasıl şekillendirdiğini göstermek için Accumulation Trend Score'u kullanacağız.

Hem 2020-21 hem de 2023-24 boğa koşusunun ilk aşamalarında, yerel dağılım rejimleri (açık renkler) ile fiyat daralması aralıkları arasında bir kesişme görebiliriz. Piyasa yeni zirvelere yükseldikçe, yatırımcıların gelen talebi karşılamak için atıl arzı piyasaya geri getirmesiyle satış baskısı yeniden devreye giriyor.

Spot fiyat Mart ortasında yeni ATH'lere ulaştığında, Orta Doğu'daki çatışmayla ilgili haberlerle yoğunlaşan ve 60,3 bin $'a kadar bir düzeltmeye neden olan aynı yerel dağılım modeli meydana geldi.

Canlı Grafik

Bu metriğin cüzdan boyutlarına göre dağılımını incelersek daha ayrıntılı bir değerlendirme yapabiliriz. Burada, Nisan ayı boyunca tüm gruplarda net çıkışlarda 🟥 belirgin bir artış görüyoruz ve bu da her tarafta tutarlı bir satış tarafı baskısına işaret ediyor.

Canlı Grafik

Gerçekleşmemiş Acı ve Kazanç Döngüleri

Mevcut boğa piyasasının benzersiz bir özelliği, ABD Spot ETF momentumunun fiyat hareketi üzerindeki olumlu etkisi olmuştur. ETF'lerin yatırımcı davranışı üzerindeki etkisi, piyasa tarafından tutulan net kağıt karlarının (veya zararlarının) büyüklüğünü ölçen (piyasa değerine göre normalize edilmiş) Net Gerçekleşmemiş Kar ve Zarar (NUPL) metriği aracılığıyla açıklanabilir.

NUPL'yi kullanarak, gerçekleşmemiş karların piyasa değeri büyüklüğünün yarısından fazlasını aştığı (NUPL > 0,5) bir boğa piyasasının klasik Coşku aşamasını tanımlayabiliriz.

2020-21 döngüsünde, bu aşama Bitcoin'in yarılanmasından 8,5 ay sonra tetiklendi ve sonrasında neredeyse 10,5 ay boyunca yukarı yönlü devam etti. Ancak bu döngüde NUPL, yarılanmadan yaklaşık 6,5 ay önce 0,5 seviyesini aşmıştır. Bu belirgin değişim, piyasaya güçlü bir talep getirerek fiyat hareketini şekillendirmede ve hızlandırmada ABD ETF'sinin önemini vurgulamaktadır.

Canlı Grafik

Bu metriğe göre, bu boğa piyasasının Coşku aşaması (NUPL>0,5) son 7 aydır yürürlüktedir. Bununla birlikte, en güçlü yükseliş trendleri bile düzeltmeler yaşar ve bu olaylar yatırımcı pozisyonu ve duyarlılığı hakkında değerli bilgiler sunar.

Boğa piyasası düzeltmelerinin dinamiklerini incelemek için iki koşul kullandık.

  • Relative Unrealized Profit 🟢> 0.5, piyasanın genel olarak büyük miktarda kağıt kazancını omuzladığını göstermektedir.
  • Relative Unrealized Loss 🔴 > 0.01, Yani yatırımcılar, piyasa düzeltmesi sırasında büyük gerçekleşmemiş zararlar tutarak önemli bir mali baskı yaşıyor

Aşağıdaki grafiklerde gösterildiği gibi, bu düzeltme olayları tüm boğa piyasalarında yaygındır ve beklenmektedir. ATH'ye 73,1 bin dolardan dokunulmasından bu yana, bu yapı ~60 bin dolar bölgesine kadar üç ayrı geri çekilme boyunca ortaya çıktı.

Canlı Grafik

Yerel Diplerde Gezinme

Coşku bölgesinde olduğumuzu teyit ettikten sonra ve düzeltme beklentisiyle, bu raporun bir sonraki bölümü bu daralmalar gerçekleştiğinde bu daralmaları yönlendirmek için bir pusula oluşturmaya odaklanmaktadır.

İlk adım, her bir geri çekilmenin süresine ve derinliğine en fazla katkıda bulunan grup olarak tanımladığımız, bir düzeltme sırasında piyasanın agresif tarafını belirlemektir.

Kısa vadeli yatırımcıların ( yeni alıcılar) şu anda belirgin bir baskınlık sergilediğini belirlemek için Realized Loss breakdown metriğini (USD cinsinden) kullanabiliriz.

Canlı Grafik

Kısa Vadeli Zararda Olanlar'ın ilgi çekici bir grup olduğunu tespit ettikten sonra, bu son alıcıların maliyet temelini incelemek için Glassnode'un yeni Dağılım metrik paketini kullanacağız.

Bu genç yaş grupları arasında, 1m-3m 🟠 ve 3m-6m 🟡 gruplarının maliyet tabanı, boğa ve ayı piyasası yapılarını ayırt etmek için değerli araçlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, 1w-1m 🔴 maliyet temelinin, potansiyel yerel dipleri (boğa piyasalarında) ve yerel tepeleri (ayı piyasalarında) tespit etmemize yardımcı olarak piyasa bükülme noktalarına karşılık geldiği görülmüştür.

Canlı Grafik

Spot Fiyat sıklıkla 1w-1m maliyet bazına tepki verir, bu da ilk olarak kısa vadeli Holder ve uzun vadeli davranış analizi üzerine araştırma makalemizde incelediğimiz bir fikirdir. Bunun nedeni, yeni alıcıların fiyata daha duyarlı olması ve kısa vadede harcama yapma olasılıklarının daha yüksek olmasıdır.

Bu nedenle, boğa piyasası düzeltmeleri sırasında, kısa vadeli yatırımcılar piyasa satış yapmaya başladığında harcamalarını artırma eğilimindedir. Piyasa fiyatı her bir alt grubun maliyet bazına yaklaştıkça, harcama hızlarının yavaşlaması beklenebilir (satıcı tükenmesi).

Burada, yakın vadede potansiyel satıcı tükenme noktalarını belirlemek için pusula olarak 1w-1m gerçekleşen fiyatı (maliyet bazlı) seçtik.

Canlı Grafik

Düzeltmeler sırasındaki tipik sapmaları ölçmek için MVRV oranı aracılığıyla spot fiyat ile her bir grubun maliyet tabanı arasındaki oranı kullanabiliriz.

Aşağıdaki grafik, MVRV (1w-1m) oranının boğa piyasası geri çekilmeleri sırasında genellikle 0,9-1 aralığına düştüğünü göstermektedir. Bu da piyasanın tipik olarak 1w-1m yatırımcılarının ortalama maliyet bazının %0 ila -%10 altına düştüğü anlamına gelmektedir.

Canlı Grafik

Şimdi 1w-1m yatırımcıları üzerindeki zımni baskıyı ölçtükten sonra, panik ve korkularının yoğunluğunu doğrudan izleyebiliriz (gerçekleşen kayıpla ölçülür). Yaklaşımımız, söz konusu yatırımcı alt grubunun agresif satış baskısı rejimlerini vurgulamaktır.

Burada, USD cinsinden 1w-1m eski varlıkların gerçekleşen zararlarını sunduk. Daha sonra, bazı basit istatistiksel araçlar ( > 1 standart sapma) kullanarak yüksek kayıplı gerçekleşme aralıklarının noktalarını belirledik.

Bu grup için gerçekleşen zararın, son alıcıların panikle coinlerini satması nedeniyle yerel piyasanın en düşük seviyelerine yakın yerlerde zirve yapma eğiliminde olduğunu unutmayın.

Canlı Grafik

Yukarıda tanımladığımız bu iki koşulu birleştirirsek, potansiyel yerel düşük dönüm noktalarını tespit etmek için koşullu bir araç seti formüle edebiliriz:

  1. MVRV (1m-1w) 1'in altında, ancak 0,9'un üzerinde ve,
  2. Realized Loss (1w-1m) 90 günlük bir pencerede +1sd'yi aşıyor

Artık kısa vadeli yatırımcıların potansiyel olarak satıcı tükenmesine ulaştığı yapıları ortaya çıkarmak için bir pusulamız var.

Bu yazının yazıldığı sırada, 1w-1m sahiplerinin maliyet tabanı 66,7 bin $ iken, gerçekleşen kayıpları Mart ortasından bu yana birçok kez 90 günlük +1sd seviyesini aştı. Fiyat 60 bin ila 66,7 bin dolar aralığında olduğu için MVRV koşulu karşılanıyor ve piyasanın yerel bir dip formasyonu oluşturduğu söylenebilir. Bununla birlikte, MVRV seviyesinin altında sürekli bir kırılma, bir panik dalgası yaratabilir ve yeni bir dengenin bulunmasını ve kurulmasını zorlayabilir.

Canlı Grafik

Sonuçlar ve Özet

Bu yazıda, Bitcoin piyasasının 73 bin $'lık Mart ATH'den bu yana yaygın bir net dağıtım rejimine geçtiğini tespit ettik. NUPL metriği bir Coşku evresinde olduğumuzu gösteriyor, ancak düzeltme başladığından bu yana anlamlı bir şekilde soğudu.

Düzeltmeler, yatırımcıların duyarlılığı ve satış tarafı faaliyetlerine ilişkin değerli bilgiler sunar. Piyasayı en büyük satış tarafı faaliyetiyle etkileyen Kısa Vadeli Yatırımcıların bir alt kümesini belirlemek için örnek bir prosedür türettik. Buradan yola çıkarak, Glassnode'un yeni Breakdown metrik paketini kullanarak, bu gruptaki satıcıların tükenmesinin yerel düşük seviyelerde bir faktör haline geldiğini belirlemeye yardımcı olabilecek bazı basit kurallar geliştirdik.


Yasal Uyarı: Bu rapor herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Tüm veriler yalnızca bilgi amaçlı sağlanmaktadır. Burada verilen bilgilere dayanılarak hiçbir yatırım kararı alınmamalıdır. Kendi yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.

Gösterilen borsa bakiyeleri Glassnode'un hem resmi olarak yayınlanan borsa bilgileri hem de tescilli kümeleme algoritmaları aracılığıyla toplanan kapsamlı adres etiketleri veritabanından elde edilmiştir. Borsa bakiyelerini temsil ederken en yüksek doğruluğu sağlamaya çalışsak da, özellikle borsalar resmi adreslerini açıklamaktan kaçındığında, bu rakamların her zaman bir borsanın rezervlerinin tamamını kapsamayabileceğini unutmamak önemlidir. Kullanıcıları bu ölçümleri kullanırken dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. Glassnode herhangi bir tutarsızlık ya da olası yanlışlıktan sorumlu tutulamaz. Borsa verilerini kullanırken lütfen Şeffaflık Bildirimimizi okuyun.


Çeviriler

Zincirde bu hafta bülteni İspanyolcaİtalyancaÇinceJaponca, Türkçe, FransızcaPortekizceFarsçaLehçeİbraniceArapçaVietnamca ve Yunanca'ya çevrilmiştir.

📽️ Daha fazla video içeriği ve metrik eğitim için Youtube Kanalımızı ziyaret edin ve abone olun veya Video Portalımızı ziyaret edin.


Yeni sosyal medya kanallarımızı kullanıma sunmaktan gurur duyuyoruz:


Glassnode Resmi Twitter sayfamıza ve Glassnode Türkiye Twitter sayfamıza katılabilirsiniz.