Yatırımcının Güveni Sarsıldı

Kısa Vadeli Yatırımcıların neredeyse tamamının pozisyonlarının zararda olması nedeniyle piyasa duyarlılığı olumsuza dönmüştür. Bu raporda, yatırımcı duyarlılığını için çeşitli ölçütleri araştırıyoruz. Piyasa ile gözlemlenen yatırımcı davranışı arasındaki farklılıklar için göstergeler geliştiriyoruz.

Yatırımcının Güveni Sarsıldı

Yönetici Özeti

  • Her ikisi de geçmiş döngünün en düşük seviyelerinde ve Mart 2020 satışlarında kesişen iki zincir üstü fiyatlandırma modeline göre piyasanın durumunu gözden geçiriyoruz.
  • Birikim ve dağıtım kalıpları yerel iniş ve çıkışlarla aynı hizaya gelme eğilimindedir ve bunun zincir üstü verilerde nasıl ortaya çıktığını gösteriyoruz.
  • Kısa Vadeli Yatırımcıların büyük bir çoğunluğu şu anda pozisyonlarında zararda ve yeni bir gösterge şu anda bu grupta olumsuz duyarlılığın hakim olduğunu gösteriyor.

Zemin Oluşturma

Bitcoin piyasası, fiyatların 31,4 bin dolar civarındaki döngü orta noktası seviyesinin üzerinde tutunamamasının ardından 26 bin dolar civarında seyretmeye devam ediyor. Nisan ve Temmuz aylarındaki her iki girişim de fiyatlarda etkili bir çift tepe modeli oluşturdu. Geçen hafta ele alınan Kısa Vadeli Sahiplerle ilgili diğer göstergelerin yanı sıra (37. Hafta), bu durum piyasanın piyasa psikolojisi ve güveninde erken aşamada bir değişim yaşadığını gösterebilir.

Aşağıdaki tabloda iki fiyatlandırma modeli sunulmaktadır:

  • 🟢 Yatırımcı Fiyatı (17,6 bin $) madenciler tarafından satın alınanlar hariç (yani ikincil piyasalarda) tüm coinlerin ortalama satın alma fiyatını yansıtır.
  • 🟣 Delta Fiyatı (11,1 bin $), genellikle döngü tabanlarını modellemek için kullanılan birleşik bir zincir üstü ve teknik fiyatlandırma modelidir.

Hem 2018-19 hem de 2022-23 döngülerindeki fiyat hareketi, düşük seviyelerde bu fiyat modellerinin sınırları içinde benzer miktarda zaman geçirdi. Mart 2020'deki satış kaosu sırasında piyasanın Yatırımcı Fiyatı seviyesini tekrar ziyaret etmesi dikkat çekicidir.

📊
İlgili Gösterge Tablosu: Bitcoin için Fiyatlandırma Modeli Gösterge Tablosu içerisinde hem teknik hem de zincir üstü fiyatlandırma modellerinden oluşan bir paket mevcuttur.
Live Advanced Workbench

Bu modeller arasında geçen süreye ek olarak, piyasanın toparlanmasına yönelik bir gösterge olarak bu fiyat modelleri arasındaki sıkışma ve genişlemeyi de ölçebiliriz. Bu modeller arasındaki mesafe, piyasaya büyük miktarlarda sermaye akışı olduğu için döngünün tepe noktalarına yakın yerlerde sıkışacaktır. Tersine, farklılaşma, düşen fiyatların itici faktör haline geldiği daha yumuşak bir sermaye girişine işaret eder.

Bu model, bir ayı piyasasının en derin aşamasından piyasanın toparlanmasına doğru geçişi izlemek için kullanılabilir. Buradan, mevcut piyasa yapısının doğası gereği 2016'da ve 2019'da görülen daralma aşamasına benzer olduğunu görebiliriz.

Live Advanced Workbench

Sermaye Rotasyon Döngüleri

Gerçekleşen HODL Oranı (RHODL), yakın zamanda taşınan coinler (<1 hafta) ve daha olgun HODL'ler (1-2 yıl) içinde tutulan yatırım servetinin dengesini izleyen bir piyasa göstergesidir. Bir sonraki grafikte, sermaye akışı rejimlerinin boğa ve ayı piyasası yapısı arasında geçiş yaptığı dönemler için eşik değer olarak 2 yıllık (yarım döngü) bir Medyan 🔵 uyguladık.

Bu ölçüye göre, 2023'ün mütevazı bir yeni yatırımcı akışı gördüğünü görebiliriz, ancak RHODL Oranı sadece 2 yıllık medyan seviyesiyle yarışıyor. Yeni yatırımcı akını olumludur ancak ivme açısından nispeten zayıftır.

Live Advanced Workbench

Bu olumlu ancak zayıf sermaye girişini Birikim Eğilim Puanından yararlanarak da görselleştirebiliriz. Bu araç, aktif yatırımcıların son 30 gün içindeki göreceli bakiye değişimini yansıtmaktadır.

Burada, 2023 toparlanma rallisinin 30 bin doların üzerindeki yerel zirvelerde önemli bir birikimle beslendiğini görebiliriz. Bu, yatırımcılar tarafından bir dereceye kadar FOMO'yu 🔴 tanımlar. Bu durum, yeni yatırımcıların fırsatı değerlendirdiği ve düşük seviyelerde birikim yaptığı 2022'nin ikinci yarısındaki kapitülasyon olaylarıyla zıtlık oluşturmaktadır 🟢.

Live Advanced Chart

Bu davranışı son piyasa zirvelerine yakınlaştırarak, yatırımcı karlılığındaki ani değişiklikleri değerlendirmek için Gerçekleşen Kar ve Zarar göstergelerini kullanabiliriz. Gerçekleşen kar ve zarar ölçütleri, elden çıkarma sırasındaki değer ile satın alma sırasındaki değeri karşılaştırarak, harcanan tüm coinlerin değerindeki değişimi ölçer. Aşağıdaki grafik, döngüler arasında karşılaştırma yapmak için Piyasa Değerine göre normalize edilmiş haftalık gerçekleşen kar 🟩 ve zarar 🟥 toplamını göstermektedir.

Burada, bu yoğun birikim dönemleri ile yüksek kar alımları arasında bir kesişme olduğunu görebiliriz. Her ikisi de 2023'teki yerel zirvelerde mevcuttu ve Ocak ve Aralık aylarındaki 2021 piyasa zirvelerinde de benzer bir birleşme var.

Live Advanced Workbench

Zarardaki Yatırımcılar

Geçen haftaki sayımızda, Kısa Vadeli Yatırımcıların önemli bir kısmının şu anda nasıl zararına coin tuttuğunu araştıran bir dizi ölçütü inceledik ve aşağıda Kardaki STH Arzının yüzdesi olarak gösterdik 🔵.

Ayı piyasaları sırasında, yeni yatırımcılar tarafından edinilen arzın %97,5'inden fazlası zararda olduğunda 🟥, satıcının tükenme olasılığı katlanarak artar. Öte yandan, kısa vadeli ellerinde bulundurdukları arzın %97,5'inden fazlası kârda olduğunda, bu oyuncular fırsattan yararlanma ve başa baş veya karla çıkma eğilimindedir 🟩.

Bu metrik, 30 bin doların üzerindeki ralli sırasında Kasım-2021'deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana ilk kez tam kar doygunluğuna ulaştı. Ancak, son haftalarda 26 bin doların altına inildiğinden beri, STH arzının %97,5'inden fazlası şu anda zararda ve FTX'in çöküşünden bu yana en derin seviye.

Live Professional Workbench

Bu kadar çok Kısa Vadeli Yatırımcı artık zararda olduğundan, pozisyonlarını iki güçlü ölçüt kullanarak değerlendirebiliriz:

  • STH-MVRV elde tutulan Gerçekleşmemiş Kar/Zarar'ın büyüklüğünü tanımlar ve satış için finansal teşvikin bir göstergesidir.
  • STH-SOPR kilitlenen Gerçekleşen Kar/Zararın büyüklüğünü tanımlar ve gerçekleşen satış tarafı baskısı hakkında bir gösterge sağlar.

STH-MVRV ile başlayarak, bu göstergede 155 günlük ortalamasına️ göre aşırılıkların yanı sıra bir Üst Bant (ortalama artı bir standart sapma) 🟢 ve bir Alt Bant (ortalama eksi bir standart sapma) 🔴 değerlendirebiliriz.

Piyasanın son dönemdeki en yüksek ve en düşük seviyelerinin birçoğunun bu sınırların dışında önemli sapmalarla birlikte gerçekleştiğini görebiliriz. Bu da son dönemdeki yatırımcıların o dönemde istatistiksel olarak büyük ölçüde kar ya da zararda olduğunu göstermektedir.

woc-38-06.png
Live Advanced Workbench

Benzer davranışı STH-SOPR göstergesinde de görebiliyoruz; bu da bu yatırımcıların da harekete geçtiğini, yükseklere yakın yerlerde kar elde etmeyi ve düşüklere yakın yerlerde istatistiksel olarak anlamlı bir zararla coin satmayı tercih ettiğini gösteriyor.

woc-38-07(1).png
Live Advanced Workbench

Değişen Güven

Tahmin edilen (gerçekleşmemiş) karlılıktaki ani değişimler ile STH'lerin harcamalarındaki değişim (gerçekleşen karlılık) arasında bir ilişki kurduğumuza göre, şimdi bu ilişkinin eğilim yönünü değerlendirmek için bir yöntem sunacağız.

Amaç, elinde tutanlar ve harcayanlar olmak üzere iki alt grubun maliyet esası arasındaki sapmaya bakarak yeni yatırımcılar için değişen duyarlılığın gelgitlerini ölçmektir.

  • 🟥 Negatif Duyarlılık, harcama yapanların maliyet temelinin ellerinde tutanlardan daha düşük olduğu durumdur.
  • 🟩 Pozitif Duyarlılık harcama yapanların maliyet esasının ellerinde tutanlardan daha yüksek olduğu durumdur.

Bu pencereden bakıldığında, Ağustos ortasında piyasa 29 bin dolardan 26 bin dolara satılırken, harcama yapan STH'lerin maliyet temelinin, sahiplerinin maliyet temelinin altına düştüğünü görebiliriz. Bu da yakın vadede bir miktar panik ve olumsuz havanın hakim olduğunu gösteriyor.

Live Advanced Workbench

Bu göstergeyi daha iyi görselleştirmek için, bu metriği spot fiyata göre normalize ettik.

Dikkat çekici bir şekilde, bu gösterge için makro aralık büyük ölçüde -0,25 ila 0,25 uçları arasında sınırlandırılmış olup, piyasa aşırı pivot noktasında ara sıra aralık dışı artışlar görülmektedir. Burada -0,05 ila 0,05 🟧 (keyfi olan) nötr geçiş aralığını da göz ardı edeceğiz.

İlk önemli bilgi, ayı piyasasından toparlanma sırasında negatif duyarlılık aralıklarının tipik olarak 1,5 ila 3,5 ay arasında sürdüğüdür. Belirtildiği üzere, piyasa kısa süre önce 2022'nin sonundan bu yana ilk olumsuz duygu aralığına girmiştir.

Analistler STH duyarlılığındaki olumlu değişimleri izlerken bu aracı göz önünde bulundurabilir. Trendin geçiş ve ardından pozitif bölgeye (> -0,05) doğru yükselmeye başlaması, sermayenin piyasaya geri akmaya başladığını ve sahiplerin daha elverişli bir konuma geri döndüğünü gösterecektir.

Live Advanced Workbench

Özet ve Sonuçlar

Bitcoin piyasası, neredeyse tüm Kısa Vadeli Yatırımcıların arzlarının altında kalmasıyla birlikte önemsiz olmayan bir duyarlılık değişimi yaşıyor. Bu durum, yatırımcıların harcamalarının artık grubun geri kalanından daha düşük bir maliyet temeline sahip olmasıyla, duyarlılıkta olumsuz bir değişime neden oldu. Bu durum, FTX'in çöküşünden bu yana ilk kez bu grupta bir panik havasının hakim olduğunu göstermektedir.

Çeşitli ölçütler, 2023'te yeni sermaye ve yeni yatırımcı akışının olumlu ancak düşük ivmeli olduğunu göstermektedir. Bu durum, makroekonomik koşullar, düzenleyici baskılar ve tüm piyasalardaki likidite sıkışıklığından kaynaklanan kalıcı belirsizliğe işaret etmektedir.


Yasal Uyarı: Bu rapor herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Tüm veriler yalnızca bilgi amaçlı sağlanmaktadır. Burada verilen bilgilere dayanılarak hiçbir yatırım kararı alınmamalıdır. Kendi yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.


Çeviriler

Zincirde bu hafta bülteni İspanyolca, İtalyanca, Çince, Japonca, Türkçe, Fransızca, Portekizce, Farsça, Lehçe, İbranice, Arapça, Vietnamca ve Yunanca'ya çevrilmiştir.

📽️ Daha fazla video içeriği ve metrik eğitim için Youtube Kanalımızı ziyaret edin ve abone olun veya Video Portalımızı ziyaret edin.


Yeni sosyal medya kanallarımızı kullanıma sunmaktan gurur duyuyoruz:


Glassnode Resmi Twitter sayfamıza ve Glassnode Türkiye Twitter sayfamıza katılabilirsiniz.