Virajlar ve Döngüler

Ethereum doğrulayıcı setinin büyüme hızı, artan sayıda doğrulayıcının gönüllü olarak çıkması nedeniyle son haftalarda yavaşladı. Bu durum ETH ihraç oranını yavaşlattı. Artan ağ aktivitesi nedeniyle EIP1559 aracılığıyla artan ETH yakımının yanı sıra, ETH arzı bir kez daha deflasyonist hale geldi.

Virajlar ve Döngüler

Yönetici Özeti

  • Ethereum stake havuzu, Ekim ayından bu yana artan miktarda doğrulayıcının çıkışıyla belirginleşen önemli bir trend değişikliği yaşadı. Bu gelişme, dijital varlık piyasalarındaki daha geniş bir yükseliş trendiyle ilişkilidir.
  • Doğrulayıcı çıkışlarının sayısındaki artış, stake havuzundaki aktif ETH miktarıyla ilişkili olan günlük ETH ihracında bir düşüşe katkıda bulunmuştur.
  • Eş zamanlı olarak, token ve sabit coinlere olan ilginin artmasıyla ağ faaliyetlerinin de arttığını gördük. Bu durum, ETH arzında deflasyonist bir dönüşü tetikleyen EIP1559 aracılığıyla yakılan gaz ücretlerindeki artışla yansıtılmaktadır.

Kuşkusuz geçtiğimiz haftanın en önemli manşeti Binance CEO'su CZ'nin istifasıydı. Yetkililerle varılan uzlaşma miktarı 4,3 milyar dolar olup, birçok kişi bu önemli olayı dijital varlık endüstrisinin 'vahşi batı' yıllarının sonu için bir işaret olarak görüyor.

Bu açıklamanın ardından BNB'nin fiyatı -%9,1'lik bir düşüş yaşadı. Ancak bu piyasa tepkisi, SEC'in yılın başlarında suçlamaları açıkladığı zamanki -%24'lük düşüş gibi önceki fiyat düşüşleriyle karşılaştırıldığında nispeten ılımlı.

Live Chart

Bu haberin ardından Binance borsası, başlıca varlıklarda para çekme faaliyetlerinde bir artış yaşadı. Bir dizi DeFi 'blue-chips'in toplam bakiyesi ilk 24 saat içinde -%6,7 oranında azalırken, BTC, ETH ve Stablecoin bakiyeleri sırasıyla -%4,4, -%4,9 ve -%2,2 oranında geriledi.

Ancak, CZ'nin istifasını takip eden altı gün içinde bu borsa bakiyelerinde bir toparlanma görüldü ve dört token kategorisinin tamamında çıkışlar yavaşladı ve net girişlere geri dönüldü. Bu durum, birçok açıdan kullanıcıların Binance platformuna duyduğu güven düzeyini göstermektedir. Ayrıca, önümüzdeki üç yıl boyunca ABD düzenleyici kurumunun gözetimine yönelik uzlaşma gerekliliği göz önüne alındığında güvenin daha da artabileceği söylenebilir.

Live Chart

Doğrulayıcı Çıkışları

Binance anlaşması ile aynı manşetleri yakalayamasa da, Ethereum stake havuzu Ekim ayının başından bu yana kayda değer bir değişim yaşadı. Giderek artan sayıda doğrulayıcı şu anda staking havuzundan çıkmaktadır.

Şangay, hisselerin geri çekilmesini sağladı ve bunu doğrulayıcıların çıkış yapması, ödül talep etmesi ve stake sağlayıcılarını ve kurulumlarını yeniden değiştirmesi izledi. Çıkış etkinlikleri bu süre zarfında günde ortalama 309 doğrulayıcıya ulaştı.

Ekim başından bu yana, çıkış olaylarında kademeli bir artış gördük ve günde ortalama 1018 doğrulayıcıya ulaştık. Bu artış, dijital varlık piyasalarındaki spot fiyatlarda son dönemde görülen yükseliş trendiyle uyumludur.

Live Workbench Chart

Sonuç olarak, Proof-of-Stake Consensus'a aktif olarak katılan Staking Havuzundaki ETH'yi temsil eden Toplam Etkin Bakiye, büyümesinde yavaşladı ve şu anda Şangay yükseltmesinden bu yana ilk düşüşü yaşıyor.

Toplam Efektif Bakiyenin eğimi Ekim ayı ortalarında düzleşmeye başlamış ve günlük ortalama %0,1 ila %1 arasında bir artış kaydederek Mayıs ayından bu yana devam eden büyüme hızını yarıdan fazla azaltmıştır.

Live Chart

Çıkan doğrulayıcıları daha yakından incelediğimizde, bunun büyük ölçüde son sekiz hafta içindeki gönüllü çıkışlardan kaynaklandığını görebiliriz. Gönüllü çıkışlar, bağımsız olarak stake havuzundan çıkmayı seçen stake sahiplerini ifade eder. Bu, protokol kurallarını ihlal eden doğrulayıcılara uygulanan bir ceza olan kesintiden farklıdır.

Aynı zaman diliminde sadece iki kesinti olayı meydana gelmiştir; bunlardan biri, ağın iki farklı bloğunu aynı anda imzaladıkları için kesintiye uğrayan 100 yeni girmiş doğrulayıcıyı içeren önemli bir olaydır.

📊
İlgili Gösterge Tablosu: Gösterge tablomuzda ETH Staking Dinamiklerini derinlemesine inceliyoruz ETH Proof-of-Stake Consensus.
Live Workbench Chart

Çıkan doğrulayıcılar, ait oldukları staker türüne göre daha da kategorize edilebilir. Bu, birkaç ilginç eğilimi ortaya çıkarmaktadır:

  • Merkezi borsalar (CEX'ler) Ekim ayından bu yana sürekli olarak hisse çekme olaylarına hakim oldu ve Kraken ve Coinbase en büyük çıkışları gördü.
  • Likit Staking Sağlayıcıları da geri çekilen hisselerde ılımlı bir artış yaşadı ve Lido bu alandaki en büyük oyuncu olmaya devam etti.

Bu yatırımcı davranışını yönlendiren birkaç nokta olabilir:

  1. Yatırımcıların stake kurulumlarını değiştirmeyi tercih etmeleri, örneğin hisselerini CEX'lerden Likit Staking Sağlayıcılarına aktarmaları (belki de devam eden düzenleyici kaygılar nedeniyle).
  2. ABD sermaye piyasalarına erişimi olan yatırımcılar, faiz oranlarının ETH stake getirilerine kıyasla yüksek seyretmesi nedeniyle sermayelerini ABD hazine tahvilleri gibi daha güvenli varlıklara yönlendiriyor olabilir.
  3. Yatırımcılar, daha az likit olan stake edilmiş ETH yerine, yakın bir piyasa yükselişi beklentisiyle elde tutulan ETH için daha fazla likidite arayışında da olabilir.

    Kraken ve Coinbase para çekme işlemlerinde en çok tercih edilen sağlayıcılar olarak öne çıkarken, Likit Staking Sağlayıcıları arasında çıkışlarda Lido başı çekiyor. Bununla birlikte, Lido'nun başı çektiği bu aynı kuruluşlar, aynı zamanda, bu büyük sermaye havuzlarının net bir yapışkanlığını ve hakimiyetini gösteren hisse yatırma işlemlerinin de birincil alıcılarıdır.
Live Chart

Net değişim bazında, Lido toplam stake bakiyesini 468 bin ETH artırarak hakimiyetini artırmaya devam ediyor. CEX'ler arasında, Coinbase ve Binance stake bakiyelerinde net bir artış görürken, Kraken stake bakiyesini -19,4k ETH azalttı. Stake sağlayıcıları arasında, HTX ve Staked.us, her biri -44 bin ETH'nin üzerinde azalan stake bakiyelerinde en önemli düşüşü sergilemektedir.

Live Chart

Etkin Bakiyedeki gözlemlenen azalmaya paralel olarak, ETH ihracında da buna karşılık gelen bir azalma olmuştur. Doğrulayıcılara günlük ETH ihracı, Aktif Doğrulayıcı sayısına veya sırasıyla stake havuzundaki Toplam Etkin Bakiyeye bağlıdır.

Doğrulayıcıların büyüme hızı yavaşladıkça ve azaldıkça, günlük ETH ihracı da buna karşılık gelen bir yavaşlama yaşadı. Son 7 günde, ETH ihracının büyüme hızı günde %0,5'e kadar yavaşladı. Özellikle, ihraç oranı son günlerde ilk kez azaldı.

Live Chart

İhraç oranlarında düşüş yaşanırken, şimdi dikkatimizi denklemin tamamlayıcı yönü olan burn oranına çeviriyoruz. 2021'de Londra hardfork'u ile başlatılan EIP1559'un ücret yakma mekanizması, işlem ücretlerinin bir kısmının yakılmasını içeriyor ve ETH arzının yüksek ağ kullanımıyla deflasyonist hale gelmesi için zemin hazırlıyor.

Ethereum ağında artan işlem talebine işaret eden yükselen gaz fiyatlarına paralel olarak, yakılan günlük ETH ücreti miktarı da arttı. Ekim ayında, yakılan ETH ücreti miktarının günde 899 ETH'ye ulaştığını görüyoruz. Neredeyse bir ay ileri sarıldığında, yakılan birikmiş ücretlerin 5.368 ETH'ye ulaştığını görüyoruz.

📊
İlgili Gösterge Tablosu: Gösterge tablomuzda karmaşık ETH Tedarik Dinamiğine derinlemesine dalıyoruz ETH Arzı ve İhracı.
Live Chart

Ayrıca çeşitli işlem türlerinde gaz kullanımının ayrıntılı bir dökümünü de değerlendirebiliriz. Bu ölçümler, ağırlıklı olarak tedarik yanmasına katkıda bulunan faaliyetleri belirlememizi sağlar.

Tarihsel olarak Ethereum ağının benimsenmesini sağlayan iki sektör incelendiğinde, hem NFT işlemlerinin hem de DeFi işlemlerinin son dört ayda sırasıyla -%3 ve -%57'lik düşüşlerle nispeten az katkıda bulunduğu görülüyor. Her iki sektör de benimsenme oranlarında düşüş yaşadı ve zincir üstündeki faaliyetlerde görülen son artışa çok az katkıda bulundu.

Live Chart

Ağ faaliyetlerindeki son artış öncelikle token transferleri ve sabit coinlerden kaynaklanıyor. Tokenlar için gaz kullanımı son üç ayda +%8,2 oranında artarken, sabit coin gaz kullanımı +%19 oranında artmıştır. Bu durum, piyasanın gücüne olan güven arttıkça daha uzun vadeli varlıklara doğru potansiyel bir hafif sermaye rotasyonunun gerçekleşmekte olduğunu göstermektedir.

Live Chart

Londra hardfork'undan bu yana ETH, net enflasyonist durumdan denge durumuna ve düpedüz ya da deflasyona doğru geçiş yaptı. Ağ, düşük ağ faaliyetinin bir sonucu olarak Ağustos ve Ekim ayları arasında kısa bir net enflasyon dönemi yaşadı.

Son haftalarda, hem ihraç oranlarının düşmesi hem de daha büyük miktarlarda arzın yakılması sonucunda, toplam ETH arzı bir kez daha net deflasyonist hale geldi.

Live Workbench Chart

Özet ve Sonuçlar

Son haftalarda Ethereum stake havuzu dinamiklerinde kayda değer bir değişim yaşandı ve havuzdan çıkan doğrulayıcıların sayısı artmaya başladı. Bu durum ETH ihracı için büyüme hızının yavaşlamasına ve Şangay yükseltmesinden bu yana stake havuzu bakiyesinde ilk azalmaya neden oldu.

Ayrıca, özellikle token transferleri ve stablecoin'ler tarafından yönlendirilen ağ faaliyetlerindeki son artış, işlem talebinin artmasına neden oldu. Bu da gaz fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturarak EIP1559 aracılığıyla yakılan günlük ETH ücretlerinde artışa neden oldu.

Bu iki güç bir araya gelerek küresel ETH arzının bir kez daha deflasyonist hale gelmesine yol açmıştır. Bu bağlamda, bu faktörlerin etkileşimi Ethereum ağının dinamik doğasının, arzının ve piyasa faaliyeti ve benimsenme eğilimlerine yanıt verebilirliğinin altını çizmektedir.


Yasal Uyarı: Bu rapor herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Tüm veriler yalnızca bilgi amaçlı sağlanmaktadır. Burada verilen bilgilere dayanılarak hiçbir yatırım kararı alınmamalıdır. Kendi yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.

Gösterilen borsa bakiyeleri Glassnode'un hem resmi olarak yayınlanan borsa bilgileri hem de tescilli kümeleme algoritmaları aracılığıyla toplanan kapsamlı adres etiketleri veritabanından elde edilmiştir. Borsa bakiyelerini temsil ederken en yüksek doğruluğu sağlamaya çalışsak da, özellikle borsalar resmi adreslerini açıklamaktan kaçındığında, bu rakamların her zaman bir borsanın rezervlerinin tamamını kapsamayabileceğini unutmamak önemlidir. Kullanıcıları bu ölçümleri kullanırken dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. Glassnode herhangi bir tutarsızlık ya da olası yanlışlıktan sorumlu tutulamaz. Borsa verilerini kullanırken lütfen Şeffaflık Bildirimimizi okuyun.


Çeviriler

Zincirde bu hafta bülteni İspanyolcaİtalyancaÇinceJaponca, Türkçe, FransızcaPortekizceFarsçaLehçeİbraniceArapçaVietnamca ve Yunanca'ya çevrilmiştir.

📽️ Daha fazla video içeriği ve metrik eğitim için Youtube Kanalımızı ziyaret edin ve abone olun veya Video Portalımızı ziyaret edin.


Yeni sosyal medya kanallarımızı kullanıma sunmaktan gurur duyuyoruz:


Glassnode Resmi Twitter sayfamıza ve Glassnode Türkiye Twitter sayfamıza katılabilirsiniz.