Theo Dõi Động Lượng Thị Trường Bằng Dữ Liệu On-Chain

Dữ liệu on-chain cung cấp cho các nhà đầu tư và nhà phân tích sự minh bạch đáng kể về hiệu suất, việc áp dụng và định vị nhà đầu tư trong tài sản kỹ thuật số. Trong ấn bản này, chúng tôi sẽ nêu bật một số cách tiếp cận và khuôn khổ để đánh giá động lượng thị trường trên nhiều loại dữ liệu khác nhau.

Theo Dõi Động Lượng Thị Trường Bằng Dữ Liệu On-Chain

Dữ liệu on-chain cho phép đạt được một mức độ minh bạch đáng kể về hiệu suất của tài sản kỹ thuật số, vốn không phổ biến đối với các tài sản tài chính truyền thống. Lợi ích của sự minh bạch này là nó cho phép các nhà phân tích và nhà đầu tư theo dõi xu hướng và động lượng thị trường thông qua một loạt các số liệu và chỉ báo.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá cách sử dụng dữ liệu on-chain để xác định các điểm uốn và các giai đoạn động lượng thị trường tích cực được duy trì liên tục của Bitcoin. Chúng tôi cũng sẽ khám phá khái niệm này thông qua lăng kính của bốn phạm trù phân tích on-chain:

 • 🟢 Hoạt động on-chain: Sử dụng hoạt động mạng và việc áp dụng để xác định các giai đoạn tăng trưởng và mở rộng cơ sở người dùng.
 • 🔵 Khả năng sinh lời trên thị trường: Xác định các giai đoạn mà lợi nhuận chưa thực hiện được nắm giữ bởi các nhà đầu tư đang được cải thiện.
 • 🔴 Hành vi chi tiêu: Xác định các giai đoạn khi có đủ nguồn cầu để hấp thụ hoạt động chốt lời của những người nắm giữ hiện tại.
 • 🟠 Phân phối tài sản: Xem xét sự cân bằng và chuyển giao tài sản giữa holder cũ và mới.

Mặc dù mỗi chỉ báo có thể được xem xét riêng lẻ nhưng chúng tôi cũng sẽ xây dựng một chỉ số tổng hợp như dưới đây để đánh giá sức mạnh và hướng đi của động lượng thị trường.

💡
Tất cả các số liệu trong bài viết này đều có sẵn tại Market Momentum.
Live Workbench

Xuyên suốt bài viết này, chúng tôi cũng sẽ trình bày nhiều kỹ thuật phân tách và chuẩn hóa dữ liệu on-chain có thể mang tính hướng dẫn cho các nhà phân tích.

📊
Trang tổng quan liên quan: Các phương pháp on-chain thường xuyên được sử dụng bởi đội phân tích Glassnode có sẵn trong trang tổng quan này.

Hoạt động và áp dụng on-chain

Việc tăng cường sử dụng mạng Bitcoin là một đặc điểm điển hình trong các giai đoạn tăng trưởng, khi cơ sở người dùng mở rộng, hoạt động mạng tăng lên và giá có xu hướng tăng cao. Do đó, chúng ta có thể xác định các giai đoạn có động lượng tích cực thông qua các số liệu mô tả sự gia tăng trong hoạt động on-chain.

Áp lực phí tăng

Chúng tôi sử dụng doanh thu phí on-chain làm đại diện cho nhu cầu không gian khối. Áp lực phí sẽ tăng lên khi người dùng thể hiện sự khẩn cấp cao độ và sẵn sàng trả mức phí cao hơn để được đưa vào khối tiếp theo.

Trong trường hợp này, chúng tôi đã áp dụng 2-Year rolling Z-Score cho tỷ lệ doanh thu của miner kiếm được từ phí. Việc lựa chọn số liệu và chuyển đổi Z-score này đạt được hai mục tiêu:

 • Chuẩn hóa tập dữ liệu qua các chu kỳ.
 • Phát hiện các điểm uốn so với nửa chu kỳ 2 năm vừa qua (ví dụ: mức phí tăng so với thị trường giá xuống đang suy yếu hoặc mức phí giảm sau đỉnh chu kỳ).
💡
Động lượng Doanh thu của miner:
- Số liệu cơ sở: Doanh thu từ phí của miner
- Chuyển đổi: 2yr Rolling Z-Score
- 🟩 Động lượng tích cực: Z-Score > 0
Live Workbench

Động lượng khối lượng đi vào sàn giao dịch

Khối lượng và hoạt động giao dịch liên quan đến sàn giao dịch cũng thường tăng lên trong thời kỳ mạng lưới phát triển. Ở đây, chúng tôi xem xét Khối lượng Dòng tiền vào Sàn giao dịch vì nó được hưởng lợi từ phương pháp phỏng đoán điều chỉnh thực thể của Glassnode và là đại diện trực tiếp hơn cho hoạt động giao dịch giao ngay.

Chúng tôi sẽ sử dụng phép chuyển đổi giao điểm trung bình động nhanh/chậm đơn giản cho số liệu này, tìm kiếm các khoảng thời gian mà SMA 30 ở trên SMA 365. Điều này cho thấy hoạt động ngắn hạn cao hơn mức cơ bản dài hạn chậm hơn.

Các nhà phân tích cũng có thể xem xét độ lớn của độ lệch giữa các đường trung bình động này cũng như độ dốc của chúng để xác định các chỉ báo và phân kỳ nâng cao hơn.

💡
Động lượng Dòng tiền vào sàn giao dịch:
- Số liệu cơ sở: Khối lượng dòng tiền vào sàn giao dịch [USD]
- Chuyển đổi: Giao thoa SMA 30 và SMA 365
- 🟩 Động lượng tích cực: SMA 30 > SMA 365
Live Workbench

Lợi nhuận chưa thực hiện và định giá

Ưu điểm chính của phân tích on-chain là khả năng giám sát cơ sở chi phí của từng đồng coin dựa trên mức giá mà nó được giao dịch lần cuối. Chúng ta có thể sử dụng bộ công cụ Lãi/Lỗ chưa thực hiện này để xác định các vùng giá nơi một lượng lớn nguồn cung đã đổi chủ.

Xu hướng nguồn cung có lời

Trong xu hướng thị trường tăng trưởng kéo dài, giá giao ngay tiếp tục tăng cao hơn cơ sở chi phí của khối lượng nguồn cung ngày càng tăng (khiến nguồn cung đó “có lời”). Để giảm bớt các biến động hàng ngày, chúng tôi đã áp dụng EMA 90 cho chỉ số Supply in Profit [BTC].

Sau đó, chúng tôi có thể xác định các giai đoạn có động lượng tích cực là những giai đoạn mà Đường EMA 90 của Supply in Profit đang tăng lên. Ở đây chúng tôi sử dụng hàm chênh lệch 30 ngày và hiển thị nó dưới dạng bộ dao động 🔵. Giá trị dương biểu thị rằng tổng nguồn cung có lời đã tăng trong 30 ngày qua.

Phân tích nâng cao hơn có thể xem xét cường độ và sự phân kỳ của bộ dao động này, đặc biệt khi nó liên quan đến các điểm cực đoan của chu kỳ (100% nguồn cung có lời ở ATH và khi khối lượng lớn đổi chủ gần mức đáy chu kỳ).

💡
Động lượng Nguồn cung có lời :
- Số liệu cơ sở: Nguồn cung có lời [BTC]
- Chuyển đổi: Chênh lệch Nguồn cung có lời trong 30 ngày (EMA 90)
- 🟩 Động lượng tích cực: Nguồn cung có lời (EMA 90) tăng trong 30 ngày qua
Live Workbench

Điểm uốn MVRV và AVIV

Một công cụ mạnh mẽ khác để theo dõi bước ngoặt trong khả năng sinh lời của nhà đầu tư là Tỉ lệ MVRV. Trong báo cáo trước, Mastering the MVRV Ratio, chúng tôi đã thiết lập một chỉ báo để theo dõi động lượng thị trường dựa trên phương pháp giao điểm SMA 365.

Live Workbench

Gần đây hơn, chúng tôi đã phát triển AVIV Ratio cùng với ARK Invest như một phần của Cointime Economics framework. Chúng tôi coi AVIV là một bộ dao động lãi/lỗ chưa thực hiện mang tính đại diện hơn cho các nhà đầu tư tích cực. Từ đó, chúng tôi có thể xác định các bước ngoặt của thị trường:

 • Động lượng tích cực: AVIV vượt lên trên đường SMA 365 khi khả năng sinh lời của nhà đầu tư được cải thiện, thường cho thấy nhiều nhà đầu tư nắm giữ BTC với cơ sở chi phí thấp.
 • Động lượng tiêu cực: AVIV cắt xuống dưới đường SMA 365 khi khả năng sinh lời của nhà đầu tư xấu đi, thường cho thấy nhiều nhà đầu tư bị mắc kẹt với cơ sở chi phí cao.
💡
Động lượng MVRV hoặc AVIV:
- Số liệu cơ sở: Tỉ lệ MVRV hoặc AVIV 
- Chuyển đổi: SMA 365
- 🟩 Động lượng tích cực: Tỉ lệ MVRV hoặc AVIV > SMA 365
Live Workbench

Người nắm giữ ngắn hạn có lời

Chúng ta cũng có thể tận dụng MVRV của Người nắm giữ ngắn hạn để theo dõi lợi nhuận hoặc thua lỗ chưa thực hiện cụ thể của nguồn cầu mới gia nhập thị trường. So sánh cơ sở chi phí STH với giá giao ngay cho thấy mức độ áp lực mà những người mới tham gia thị trường đang gặp phải, dẫn đến việc đầu hàng khi thua lỗ hoặc chốt lời.

Một chỉ báo động lượng rất đơn giản có thể đạt được bằng cách theo dõi các khoảng thời gian trong đó STH-MVRV giao dịch trên hoặc dưới 1.0.

Biến thể này sẽ khá nhạy (so với MVRV và AVIV) vì nó chỉ xem xét các BTC được di chuyển trong vòng 155 ngày qua. Như vậy, nó khá nhạy cảm với những khoảng thời gian khi có nhiều BTC được đổi chủ trong một phạm vi giá cụ thể. Khi giá giao dịch ra khỏi cụm đó, nó sẽ thay đổi đáng kể vị thế lãi/lỗ chưa thực hiện của STH.

💡
Động lượng STH-MVRV:
- Số liệu cơ sở: Tỉ lệ MVRV của STH
- Chuyển đổi: SMA 365
- 🟩 Động lượng tích cực: STH-MVRV > SMA 365
Live Workbench

Lãi/lỗ thực tế và hoạt động chi tiêu

Trong phần trước, chúng tôi đã đánh giá các động cơ lãi/lỗ chưa thực hiện thúc đẩy những người tham gia thị trường đưa ra quyết định. Những quan sát này được kết hợp chặt chẽ với các số liệu mô tả liệu các nhà đầu tư có thực sự hành động để đáp lại những kích thích này hay không.

Vì vậy, bước hợp lý tiếp theo là đánh giá phản ứng thực tế của thị trường trước những áp lực này.

Động lượng SOPR

Số liệu đầu tiên mà chúng tôi xem xét là chỉ báo SOPR, chỉ số này đánh giá mức độ trung bình của các sự kiện chốt lời và thua lỗ của người tham gia vào bất kỳ thời điểm nào. Mục tiêu là xác định các giai đoạn khi việc chốt lời tăng lên so với đường cơ sở dài hạn hơn.

Để đạt được điều này, chúng tôi lại sử dụng chiến lược giao thoa động lượng nhanh/chậm được áp dụng cho chỉ số SOPR. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng biến thể Entity-Adjusted SOPR để đảm bảo chúng tôi chỉ nắm bắt các giao dịch có ý nghĩa kinh tế và loại trừ các giao dịch nội bộ và tự chi tiêu.

💡
Động lượng SOPR:
- Số liệu cơ sở: Entity-Adjusted SOPR 
- Chuyển đổi: SMA 30 và SMA 365
- 🟩 Động lượng tích cực: SMA 30 > SMA 365
Live Workbench

Số liệu thứ hai cần xem xét là tỉ lệ giữa Lợi nhuận và Thua lỗ thực tế. Công cụ này đặc biệt nhạy cảm trong các quá trình thay đổi trạng thái như:

 • Trong xu hướng tăng mạnh, có tương đối ít đồng coin bị thua lỗ. Tuy nhiên, điều này thay đổi nhanh chóng trong quá trình điều chỉnh, khi những người mua mới hoảng sợ và chi tiêu những đồng coin từng có lãi trước đó.
 • Gần đáy của chu kỳ giảm giá, nhiều nhà đầu tư đầu hàng với mức thua lỗ nặng nề và có tương đối ít BTC trong trạng thái có lời. Khi thị trường bắt đầu phục hồi, lợi nhuận thực tế tăng lên đáng kể so với xu hướng giảm giá trước đó.

Chúng tôi sẽ lại sử dụng phương pháp giao thoa động lượng để làm nổi bật các giai đoạn mà Tỉ lệ Lãi/Lỗ tăng tốc nhanh chóng theo một trong hai hướng. Điều này hỗ trợ trong việc xác định các bước ngoặt xu hướng.

💡
Động lượng Tỉ lệ Lãi/Lỗ Thực tế:
- Số liệu cơ sở: Tỉ lệ giữa Lợi nhuận thực tế và Thua lỗ thực tế (Điều chỉnh theo thực thể) 
- Chuyển đổi: SMA 30 và SMA 365
- 🟩 Động lượng tích cực: SMA 30 > SMA 365
Live Workbench

Chuyển giao tài sản

Động lượng SLRV Ribbon

Đặc điểm cuối cùng mà chúng tôi sẽ thảo luận là sự chuyển giao tài sản từ các nhà đầu tư dài hạn sang các nhà đầu tư mới hơn và thường có ít kinh nghiệm hơn. Thông thường, đáy của chu kỳ được phân biệt bằng lượng tài sản không cân xứng được nắm giữ bởi Người nắm giữ dài hạn. Ngược lại, đỉnh chu kỳ thường bị chấm dứt bởi sự bão hòa đáng kể của Người nắm giữ ngắn hạn.

Sự cân bằng tài sản giữa hai nhóm này có thể được sử dụng để cung cấp quan sát về vị trí của chu kỳ hiện tại.

Để mô hình hóa hiện tượng này, chúng tôi sử dụng số liệu SLVR, so sánh tài sản được nắm giữ bởi các BTC có độ tuổi 24 giờ với các BTC từ 6 tháng đến 1 năm. Phương pháp giao thoa động lượng từ 30 ngày đến 150 ngày sẽ được sử dụng trong trường hợp này (được đề xuất đầu tiên bởi Capriole Investments).

💡
Động lượng SLRV Ribbons:
- Số liệu cơ sở: Tỉ lệ giữa HODL wave thực tế 24 giờ và HODL wave thực tế 6 tháng-1 năm (SLRV)
- Chuyển đổi: SMA 30D và SMA 150 
- 🟩 Động lượng tích cực: SMA 30 > SMA 150
Live Workbench

Xây dựng chỉ báo động lượng tổng hợp

Cuối cùng, chỉ số tổng hợp của một số điều kiện nói trên có thể được xây dựng để tạo ra một mô hình tổng thể. Mục tiêu là đánh giá sự hợp lưu giữa các phạm trù khác nhau; Khả năng sinh lời, Hành vi chi tiêu, Hoạt động on-chain  Chuyển giao tài sản.

Ở đây, chúng tôi đã tính trọng số đồng đều cho từng thành phần riêng lẻ và áp dụng một điều kiện đơn giản để đánh dấu màu xanh lam khi 4 trong 8 điều kiện được đáp ứng. Điều này trong lịch sử đã xác định các giai đoạn khi thị trường Bitcoin trong xu hướng tăng bền vững. Chúng tôi cũng có thể đánh dấu bằng màu tím khi tất cả tám điều kiện được đáp ứng, biểu thị các giai đoạn có động lượng tích cực cực kỳ mạnh mẽ trên tất cả các phạm trù.

Live Workbench

Ngược lại, giá trị chỉ số tổng hợp nhỏ hơn 4 biểu thị rằng trên thực tế, phần lớn các điều kiện động lượng này là âm. Điều này cho thấy thị trường tổng thể đang trải qua động lượng tiêu cực và thường xảy ra ở các thị trường giá xuống, bao gồm cả các bước ngoặt ban đầu.

Live Workbench

Tóm tắt và kết luận

Dữ liệu on-chain cung cấp cho các nhà phân tích và nhà đầu tư mức độ minh bạch đáng kể về hiệu suất, việc áp dụng và định vị nhà đầu tư trong tài sản kỹ thuật số. Trong ấn bản này, chúng tôi đã nêu bật một số cách tiếp cận và khuôn khổ để đánh giá động lượng thị trường trên nhiều phạm trù dữ liệu khác nhau.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tất cả dữ liệu chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục. Các quyết định đầu tư không nên được đưa ra dựa trên thông tin được cung cấp ở đây và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của chính mình.‌

Các số liệu số dư Sàn giao dịch được lấy từ cơ sở dữ liệu toàn diện có các địa chỉ được dán nhãn của Glassnode, được tích lũy thông qua thông tin sàn giao dịch được công bố chính thức và thuật toán phân cụm độc quyền. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo độ chính xác tối đa trong việc thể hiện số dư trên sàn giao dịch, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là những số liệu này không phải lúc nào cũng phản ánh toàn bộ dự trữ của sàn giao dịch, đặc biệt khi sàn giao dịch không tiết lộ địa chỉ chính thức của họ. Chúng tôi kêu gọi người dùng thận trọng khi sử dụng các số liệu này. Glassnode sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai lệch hoặc khả năng không chính xác nào. Vui lòng đọc Thông báo Minh bạch của chúng tôi khi sử dụng dữ liệu sàn giao dịch.


 • Tham gia kênh Telegram của chúng tôi.
 • Để tìm hiểu các chỉ số và biểu đồ on-chain hãy truy cập Glassnode Studio.
 • Để có thông báo tự động về các chỉ số on-chain và hoạt động của các sàn giao dịch, hãy truy cập Glassnode Alerts Twitter.