Έχουμε Ξεπεράσει την Πτωτική Αγορά του Bitcoin;

Το Bitcoin έχει σημειώσει την ισχυρότερη απόδοση τιμής από το ιστορικό υψηλό της αγοράς. Σε αυτή την έκδοση, εκτιμούμε αν η πτωτική αγορά του Bitcoin μπορεί να είναι πίσω μας και αν βρίσκεται σε εξέλιξη μια ισχυρή ανάκαμψη.

Έχουμε Ξεπεράσει την Πτωτική Αγορά του Bitcoin;

Η αγορά του Bitcoin έχει ξεπεράσει τα $30k τις τελευταίες εβδομάδες, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες τριμηνιαίες αποδόσεις (+70%) από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου 2021. Αυτή ήταν επίσης η δεύτερη φορά που οι εβδομαδιαίες αποδόσεις έφτασαν το +36%, τοποθετώντας, σταθερά μέχρι σήμερα και για ακόμα μια φορά, το Bitcoin στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων με τις καλύτερες επιδόσεις.

Οι ισχυρές επιδόσεις της αγοράς το 2023 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το 2022 και υποδηλώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευνοϊκή αλλαγή καθεστώτος. Στην παρούσα έκθεση, θα διερευνήσουμε διάφορους δείκτες εντός της αλυσίδας που υποστηρίζουν αυτή την άποψη και θα βοηθήσουν να εκτιμήσουμε αν βρίσκεται σε εξέλιξη μια ισχυρή ανάκαμψη από μια πτωτική αγορά και αν αυτή μπορεί κάλλιστα να βρίσκεται πίσω μας.

🪟 Δείτε όλα τα διαγράμματα που καλύπτονται σε αυτή την έκθεση στο The Week On-chain Dashboard.

Live Advanced Chart

Μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη κατά τους τελευταίους 12 μήνες ήταν η αυξημένη συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης των τιμών του BTC, σε σχέση με τον χρυσό, το παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο χρημάτων. Σε βάση 30 ημερών, 90 ημερών και 365 ημερών, η συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο περιουσιακών στοιχείων είναι πλέον έντονα θετική, παραμένοντας αυξημένη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τραπεζικής κρίσης στις ΗΠΑ πριν από λίγες εβδομάδες.

Αυτό υποδηλώνει ότι η εκτίμηση, τόσο για το υγιές χρήμα όσο και για την πραγματικότητα του κινδύνου του αντισυμβαλλομένου, βρίσκεται όλο και περισσότερο στο μυαλό των επενδυτών.


🪟 Σχετικό ταμπλό: Πρόσφατα αναπτύξαμε μια σουίτα μετρικών Forex and Commodity, χρησιμοποιώντας τιμές oracle που βρίσκονται στην blockchain του Ethereum.

Live Advanced Chart

Ασφαλής Υποστήριξη Παρακάτω

Η αγορά του Bitcoin βρίσκεται σε μια ενδιαφέρουσα θέση, όπου το όριο των 155 ημερών για τους Μακροπρόθεσμους/Βραχυπρόθεσμους  Κάτοχους είναι περίπου η ημερομηνία κατά την οποία κατέρρευσε το FTX. Ως εκ τούτου, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις μετρικές των Μακροπρόθεσμων και Βραχυπρόθεσμων Κατόχων ως εξής:

 • 🟦 Οι Μακροπρόθεσμοι Κάτοχοι (Long-Term Holders) απέκτησαν νομίσματα πριν αποτύχει το FTX και σήμερα κατέχουν ένα συνολικό υπόλοιπο αποθέματος 14,161 εκατ. BTC, το οποίο είναι πολύ κοντά σε ένα νέο Ιστορικό Υψηλό (ATH).
 • 🟥 Οι Βραχυπρόθεσμοι Κάτοχοι (Short-Term Holders) απέκτησαν νομίσματα μετά την αποτυχία του FTX και είδαν το υπόλοιπο του αποθέματός τους των 2,914M BTC να παραμένει αρκετά σταθερό το 2023.
Live Professional Chart

Εάν μεταφέρουμε αυτή την παρατήρηση σε ένα διάγραμμα κατανομής των τιμών απόκτησης των επενδυτών, μπορούμε να δούμε τρεις σημαντικές ομάδες αποθέματος:

 • Ομάδα Σχηματισμού Πάτου < $25k: Αυτά τα νομίσματα είναι εκείνα που άλλαξαν χέρια μεταξύ Ιουνίου 2022 και Ιανουαρίου 2023. Υπάρχει μια αρκετά καλή ισορροπία σε αυτό το εύρος, μεταξύ των Μακροπρόθεσμων αγοραστών (LTH) (πριν το FTX) και των Βραχυπρόθεσμων αγοραστών (STH) (μετά το FTX).
 • Πρόσφατη Απόκτηση $25k έως $30k: Αυτά τα νομίσματα αντιστοιχούν στο 7,25% του αποθέματος, και είναι πολύ περισσότερο σταθμισμένα προς τα νομίσματα των Βραχυπρόθεσμων Κατόχων (STH). Αυτό αντικατοπτρίζει έναν συνδυασμό ανάληψης κερδών από τα κάτω, και νομίσματα που πωλήθηκαν σε αγοραστές που ξεπέρασαν τα όρια καθώς η τιμή ανέβηκε πάνω από τα $25k.
 • Επιζώντες του κύκλου των $30k+: Οι εναπομείναντες Μακροπρόθεσμοι Κάτοχοι που άντεξαν τη μεταβλητότητα και το χάος του κύκλου 2021-22 και εξακολουθούν να διατηρούν τα νομίσματά τους, ανέρχονται στο 22,2% του αποθέματος.
Live in the Professional Engine Room

Μπορούμε επίσης να δούμε τον τρέχοντα κύκλο της αγοράς υπό το πρίσμα της συμπεριφοράς των Μακροπρόθεσμων Κατόχων (LTH), η οποία εκφράζεται μέσω των αλλαγών του Αποθέματος που συνεχίσουν να διατηρούν. Μπορούμε να δούμε τρεις βασικές φάσεις:

 • Σταθερό Επίπεδο Υπομονής (Plateau of Patience), όπου το απόθεμα των LTH τείνει να κυμαίνεται γύρω από το ιστορικό υψηλό, συχνά για αρκετούς μήνες έως και πάνω από ένα χρόνο.
 • Κορύφωση Διατήρησης (Peak HODL), όπου το απόθεμα των LTH είναι με κέρδος (σκούρο μπλε) αυξάνεται ραγδαία και συνήθως συνδέεται με μια άνοδο των τιμών προς το ιστορικό υψηλό.
 • Διανομή κατά το Σπάσιμο του Ιστορικού Υψηλού (Distribution upon Breaking ATH), όπου οι LTH αρχίζουν να διανέμουν σε μεγάλο βαθμό, καθώς κύματα νέας ζήτησης εισέρχονται στην αγορά.

Η αγορά βρίσκεται επί του παρόντος καλά μέσα στα Σταθερά Επίπεδα Υπομονής (Plateau of Patience), με πάνω από το 23,3% του αποθέματος να κατέχεται εκτός ανταλλακτηρίων που ανήκουν σε LTHs των οποίων η θέση είναι σε απώλεια. Η τρέχουσα δομή του αποθέματος έχει επίσης πολλές ομοιότητες με τις αρχές του 2016 και τις αρχές του 2019.

Live Professional Chart

Μπορούμε να δούμε ότι, μέχρι σήμερα, η ισχύς της αγοράς υποστηρίζεται από μια εκρηκτική άνοδο των νομισμάτων που κατέχονται με κέρδος. Τα κατώτατα όρια της πτωτικής αγοράς χαρακτηρίζονται από ευρείας κλίμακας εγκατάλειψη, η οποία εξ ορισμού έχει μια ισόποση και αντίθετη εισροή ζήτησης για να την απορροφήσει.

Καθώς η τιμή βγαίνει από τη ζώνη σχηματισμού πάτου, όλα αυτά τα νομίσματα επιστρέφουν στο κέρδος. Το 2023, συνολικά 6,2 εκατ. BTC έχουν επιστρέψει σε κέρδη (32,3% του αποθέματος), δίνοντας μια ένδειξη για το πόσο μεγάλη είναι αυτή η βάση κόστους κάτω από τα $30k.

Live Advanced Chart

Με τόσα πολλά νομίσματα να επιστρέφουν σε ένα μη πραγματοποιημένο κέρδος, είναι επόμενο ότι το κίνητρο για δαπάνες και πωλήσεις θα αρχίσει να αυξάνεται. Η δημοφιλής μετρική NUPL [Αναλογία Καθαρών Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών/Ζημιών (Net Unrealized Profit/ Loss Ratio)] παρέχει ένα μέτρο για το πόσο μεγάλο μέρος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς Bitcoin κατέχεται ως μη πραγματοποιημένο κέρδος.

Με την τρέχουσα ένδειξη 0,36, η αγορά βρίσκεται σε ένα πολύ ουδέτερο επίπεδο, με το 55,8% των ημερών να καταγράφει υψηλότερη ένδειξη και, συνεπώς, το 44,2% να καταγράφει χαμηλότερη. Αυτό συμπίπτει με προηγούμενους κύκλους όπου έχει πραγματοποιηθεί μετάβαση μεταξύ μιας πτωτικής και ανοδικής αγοράς. Υποδηλώνει επίσης ότι η αγορά δεν είναι ούτε έντονα προεξοφλημένη (όπως ήταν στα $16k), ούτε έντονα υπερτιμημένη (όπως στην κορυφή των $60k+).

Live Advanced Chart

HODLer Holdings

Παρά την άνοδο της τιμής του Bitcoin πάνω από 100% από τα χαμηλά επίπεδα, δεν έχει παρατηρηθεί ακόμη σημαντική αύξηση στην δαπάνη των παλαιότερων νομισμάτων. Το παρακάτω γράφημα δείχνει ότι τα νομίσματα που είναι νεότερα των 3 μηνών εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20% του πλούτου που κατέχεται στο Bitcoin, κάτι που συνήθως συνδέεται με τα χαμηλά του πτωτικού κύκλου.

Αντίθετα, αυτό σημαίνει ότι τα νομίσματα ηλικίας άνω των 3 μηνών (HODLers) κατέχουν πάνω από το 80% του πλούτου, παρά τη βίαιη πτώση του 2022 και την άνοδο της αγοράς το 2023.

Live Advanced Chart

Και οι δύο παραπάνω παρατηρήσεις μπορούν να απεικονιστούν μέσω της αναλογίας RHODL [Πραγματοποιημένη Κεφαλαιοποίηση των HODLer (Realized Cap HODL)], η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αντιστροφής από το σημείο μέγιστου κορεσμού των HODLer. Σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση, ο κύκλος έχει πιθανότατα στραφεί υπέρ των ταύρων, ωστόσο δεν βρίσκεται πλέον σε υποτιμημένο έδαφος (ούτε υπερτιμημένο με βάση τα ιστορικά πρότυπα).

Το 65,8% όλων των ημερών διαπραγμάτευσης έχουν καταγράψει υψηλότερη αναλογία RHODL, παρέχοντας περαιτέρω στοιχεία ότι οι HODLers παραμένουν η κυρίαρχη οντότητα εντός της αγοράς, και αυτοί που διατηρούν το απόθεμα.

Live Advanced Chart

Μια Υγιής Ανάκαμψη

Ενώ οι HODLers συχνά συνδέονται με την αδράνεια των νομισμάτων, το δίκτυο του Bitcoin παραμένει πολύ ζωντανό σε δραστηριότητα. Ο οργανικός αριθμός των συναλλαγών ξεπερνά πλέον τα 270k/ημέρα, που πλησιάζει τα υψηλά επίπεδα του κύκλου σε μηνιαία μέση βάση.

Αυτό σχετίζεται τόσο με τις χρηματικές μεταφορές, όσο και με την εμφάνιση των Inscriptions, τα οποία ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο συνολικά αυτή την εβδομάδα.


🪟 Σχετικό ταμπλό: Αρκετές On-chain Activity metrics  είναι διαθέσιμες σε ένα live dashboard, σχεδιασμένο για τον εντοπισμό τάσεων στην υιοθέτηση του δικτύου Bitcoin.

Live Professional Chart

Με την αυξημένη δραστηριότητα εντός της αλυσίδας, αυξάνεται και η πίεση των τελών. Η παρακάτω μετρική Z-Score 2 ετών είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ξεχωρίζει η αύξηση της πίεσης αμοιβών σε σχέση με την πρόσφατη πτωτική αγορά.

Μπορούμε να δούμε ότι αυτό έχει πλέον αντιστραφεί θετικά, υποδηλώνοντας ότι η ζήτηση για blockspace (χώρο στα block) στο Bitcoin έχει αυξηθεί κατά ένα στατιστικά σημαντικό ποσό.

Live Advanced Chart

Φέρνοντάς τα Όλα Μαζί

Η παραπάνω σειρά δεικτών εξετάζει το περιβάλλον του Bitcoin εντός της  αλυσίδας από διάφορες οπτικές γωνίες. Σε γενικές γραμμές, η συμπεριφορά των επενδυτών του Bitcoin είναι αξιοσημείωτα συνεπής κατά τη διάρκεια των κύκλων, γεγονός που μας επιτρέπει να αναπτύξουμε εργαλεία που βρίσκουν συγκλίσεις.

Το παρακάτω γράφημα είναι ένα από τα σήματά μας εντός της αλυσίδας, το οποίο χρησιμοποιεί οκτώ μετρήσεις, σε τέσσερις τομείς, και αναζητά τη συμβολή που υποδεικνύει μια υγιή και ισχυρή ανάκαμψη της αγοράς. Όπως φαίνεται, η τρέχουσα αγορά έχει 8 από τους 8 δείκτες σε θετικό έδαφος, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πτωτική αγορά του Bitcoin θα μπορούσε κάλλιστα να είναι πίσω μας.


🪟 Σχετικό ταμπλό: Αυτό το διάγραμμα είναι διαθέσιμο στο Recovering From a Bitcoin Bear Signals dashboard, σχεδιασμένο για να εντοπίζει τη συμβολή μιας ισχυρής ανάκαμψης της αγοράς.

Live Advanced Signals Chart

Περίληψη και Συμπεράσματα

Ενώ το Bitcoin και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν σχετικά υψηλή μεταβλητότητα στην αγορά, πολλοί δείκτες εντός της αλυσίδας, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις συλλογικές ανθρώπινες αποφάσεις, είναι εκπληκτικά συνεπείς.

Ακριβώς πριν από 64 εβδομάδες, καλύψαμε το πώς αρκετοί δείκτες εντός της αλυσίδας ήταν πιθανό να εισέλθουν σε πτωτικό έδαφος (4η Εβδομάδα του 2022: Sizing Up a Bitcoin Bear). Οι αναγνώστες μπορούν επίσης να βρουν την ανασκόπηση του Ξεπουλήματος του Μαΐου 2021 κατατοπιστική, καθώς μπορεί να υποστηριχθεί ότι αυτή είναι η «ψυχολογική έναρξη» της πτωτικής αγοράς.

Σε αυτό το κομμάτι, καλύπτουμε το πώς διάφοροι δείκτες εντός της αλυσίδας υποδηλώνουν ότι οι συνθήκες της πτωτικής αγοράς (ή τουλάχιστον τα χειρότερα) μπορεί πλέον να είναι πίσω μας. Το Bitcoin βρίσκεται σε κάπως ουδέτερο έδαφος και πάνω από το σύμπλεγμα αποθέματος που σχηματίζει τα θεμέλια μεταξύ $16k και $25k, όπου άλλαξε χέρια σημαντικός όγκος νομισμάτων. Σημειώνουμε ότι μεγάλο μέρος αυτού του αποθέματος παραμένει σφιχτά συγκρατημένο από τους εν λόγω αγοραστές, ενώ λαμβάνονται κέρδη (12η Εβδομάδα) και η χρήση του δικτύου βελτιώνεται, όλα αυτά υποστηρίζουν την ισχυρή απόδοση της αγοράς μέχρι σήμερα.


Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα έκθεση δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Όλα τα δεδομένα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Καμία επενδυτική απόφαση δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται εδώ και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις.


 • Συμμετέχετε στο κανάλι μας στο Telegram.
 • Επισκεφτείτε το  Glassnode Forum για μακροσκελείς συζητήσεις και αναλύσεις. for long-form discussions and analysis.
 • Για on-chain μετρικές, πίνακες ελέγχου και ειδοποιήσεις, επισκεφτείτε το  Glassnode Studio.
 • Για αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις σχετικά με τις βασικές μετρικές της αλυσίδας και τη δραστηριότητα στα ανταλλακτήρια, επισκεφθείτε το Glassnode Alerts Twitter.