Μια Οφθαλμαπάτη της Πτωτικής Αγοράς

Το Bitcoin βίωσε πρόσφατα ένα κύμα σύντομης ανακούφισης, με τις τιμές να διαπραγματεύονται πάνω από την Πραγματοποιημένη Τιμή για 23 ημέρες. Ωστόσο, η αδυναμία στη δραστηριότητα του δικτύου εκδηλώθηκε ως πώληση αυτή την εβδομάδα, με τις τιμές να πέφτουν πάλι κάτω από αυτό το επίπεδο κόστους.

Μια Οφθαλμαπάτη της Πτωτικής Αγοράς

Οι αγορές του Bitcoin βίωσαν πρόσφατα ένα κύμα σύντομης ανακούφισης, με τις τιμές να διαπραγματεύονται πάνω από την Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price) για 23 συνεχόμενες ημέρες. Ωστόσο, η αδυναμία στην υποκείμενη δραστηριότητα του δικτύου που καλύπτεται στην 31η εβδομάδα εκδηλώθηκε ως πώληση αυτή την εβδομάδα, με τις τιμές να πέφτουν και πάλι κάτω από αυτό το κύριο επίπεδο κόστους βάσης.

Η Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price) διαπραγματεύεται σήμερα στα $21,7k, ενώ οι τιμές spot είναι ελαφρώς κάτω από την Πραγματοποιημένη Τιμή στα $21,3k. Κατά τη διάρκεια της πτωτικής αγοράς 2018-2019, οι τιμές κυμάνθηκαν κάτω από την Πραγματοποιημένη Τιμή για 140 ημέρες, καθιστώντας την επικρατούσα διάρκεια της πτωτικής αγοράς των 36 ημερών σχετικά σύντομη και υποδεικνύοντας έτσι ότι μπορεί να απαιτείται περισσότερος χρόνος συσσώρευσης (όπως αναφέρεται στην 28η εβδομάδα).

Σε αυτή την έκδοση, θα διερευνήσουμε την υποκείμενη αδυναμία που οδήγησε σε αυτή την εβδομαδιαία πώληση, μαζί με τις μετρήσεις που πρέπει να παρακολουθείτε για να υποστηρίξετε μια πιο μακροσκοπική ανάκαμψη.


🔔 Οι έξυπνες ιδέες παρουσιάζονται παντού για να βοηθήσουν στον εντοπισμό βασικών επιπέδων μέτρησης ενδιαφέροντος που μπορεί να σηματοδοτήσουν σημαντικές αλλαγές στην απόδοση της αγοράς / του δικτύου. Οποιοδήποτε μέλος της Glassnode μπορεί να ορίσει μια ειδοποίηση απευθείας από το Glassnode Studio.

Μεταφράσεις

Το This Week On-chain πλέον μεταφράζεται σε Ισπανικά, Ιταλικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Τούρκικα, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Φαρσί και Ελληνικά.

The Week Onchain Dashboard

Το The Week Onchain Newsletter διαθέτει live ταμπλό με όλα τα επιλεγμένα charts διαθέσιμα εδώ. Τα εργαλεία και όλα τα metrics διερευνώνται περαιτέρω στο Video Report που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Επισκεφθείτε και εγγραφείτε στο Youtube κανάλι μας και μεταβείτε το Video Portal για περισσότερα βίντεο και σεμινάρια metrics.

Πίσω, στις Υποβρύχιες Καταδύσεις

Με την Πραγματοποιημένη Τιμή τώρα ψηλά, δύο επιπλέον μοντέλα τιμών στην αλυσίδα βρίσκονται κάτω από τα πιθανά επίπεδα στήριξης της αγοράς. Η Delta Price και η Balanced Price είναι γνωστά on-chain μοντέλα με ιστορικό σύγκλισης με τις τιμές γύρω από τα κατώτατα σημεία του κύκλου.

  • Η Delta Price ($13.760 🟣) είναι ένα υβριδικό μοντέλο τιμολόγησης που βασίζεται τόσο σε τεχνικές όσο και σε on-chain βάσεις. Υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της Πραγματοποιημένης (Realized) και της Μέσης Τιμής (Average Prices) όλων των εποχών. Η Delta Price έχει στο παρελθόν πιάσει τα κατώτατα φυτίλια των πτωτικών αγορών.
  • Η Balanced Price (Ισορροπημένη Τιμή) ($17,180 🔵) αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της Πραγματοποιημένης τιμής και της Μεταφερόμενης τιμής (Transferred Price) (coin day time-weighted price, ημερήσια χρονικά σταθμισμένη τιμή). Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή μοντέλου «δίκαιης αξίας», που αποτυπώνει τη διαφορά μεταξύ αυτού που πληρώθηκε (βάση κόστους) και αυτού που δαπανήθηκε (μεταβιβάστηκε).

Το παρακάτω διάγραμμα αναδεικνύει τις ομοιότητες μεταξύ της τρέχουσας δομής της αγοράς και της φάσης διαμόρφωσης του πάτου το 2018-2019.

Live Advanced Workbench

Μια Ευκαιρία Για Διανομή

Αρχικά, θα εξετάσουμε την Βαθμολογία Τάσης Συσσώρευσης ανά Ομάδα (Trend Accumulation Score) για να παρέχουμε λεπτομερή εικόνα της συμπεριφοράς συσσώρευσης /διανομής όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, διαχωρισμένων ανά μέγεθος πορτοφολιού. Εστιάζοντας στην πρόσφατη ανάκαμψη από τον τοπικό πάτο στα μέσα Ιουνίου, μπορούμε να παρατηρήσουμε δύο διακριτές φάσεις:

  • Φάση Α 🟡: Οι Shrimps (Γαρίδες) (<1 BTC) και οι Whales (Φάλαινες) (>10k BTC, εξαιρουμένων των ανταλλακτηρίων και των εξορυκτών) ήταν καθαροί συσσωρευτές, ενώ άλλες επενδυτικές κατηγορίες εμφάνισαν ένα ισορροπημένο καθεστώς.
  • Φάση Β 🔴: Μετά την αρχική ανάκτηση της Πραγματοποιημένης Τιμής, όλες οι ομάδες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να διανείμουν τα νομίσματά τους. Είναι ενδιαφέρον ότι η επίμονη ισχυρή δυναμική συσσώρευσης των Shrimps (<1 BTC) εξασθένησε επίσης σε αυτή τη φάση.

Ως εκ τούτου, η πρόσφατη ανατίμηση της τιμής πυροδότησε μια φάση διανομής σε όλους τους τομείς, προσθέτοντας πίεση πώλησης στην αγορά.

Live Professional Metric in the Engine Room

Παρακολούθηση της Ζήτησης μέσω της Δραστηριότητας Δικτύου

Ακολουθώντας τις αρχές της Προσφοράς-Ζήτησης, η βιωσιμότητα ενός ράλι της πτωτικής αγοράς μπορεί να κριθεί όταν η πλευρά της Προσφοράς δεν εξισορροπείται από νέα Ζήτηση και αυξανόμενη δραστηριότητα του δικτύου.

Ο αριθμός των μοναδικών Νέων διευθύνσεων (New Addresses)  που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη μέτρηση της δραστηριότητας στο δίκτυο. Λόγω της ενδοημερήσιας μεταβλητότητας της δραστηριότητας, η απόλυτη τιμή των νέων διευθύνσεων σε κάθε δεδομένη ημέρα μπορεί να μην είναι κατατοπιστική. Ωστόσο, η τάση των νέων διευθύνσεων που εισέρχονται στην αγορά μπορεί να αποτελέσει ισχυρό σήμα για τη δραστηριότητα του δικτύου. Ως εκ τούτου, θα συγκρίνουμε τον μηνιαίο μέσο όρο των νέων διευθύνσεων με τον ετήσιο μέσο όρο για να υπογραμμίσουμε τις σχετικές μετατοπίσεις στο κυρίαρχο κλίμα και να βοηθήσουμε στον εντοπισμό των παλιρροιών που αλλάζουν για τη δραστηριότητα του δικτύου.

  • Επιβεβαίωση Πτωτικής Αγοράς (Bear Market Confirmation) 🔴: Παράλληλα με την πτώση των τιμών από το ATH (Ιστορικό Υψηλό) του Απριλίου 2021, το 30 DMA της Νέων Διευθύνσεων έπεσε απότομα κάτω από το 365 DMA. Αυτό καθιέρωσε την επιβεβαίωση ότι η φάση της πτωτικής αγοράς ήταν πιθανότατα σε ισχύ μέσα από τον φακό της δραστηριότητας του δικτύου.
  • Επιβεβαίωση της νέας ζήτησης (New Demand Confirmation) 🟢: Μετά από μια μακρά φάση σταθεροποίησης της αγοράς, μια απότομη αιχμή του 30 DMA πάνω από το 365 DMA για τις Νέες Διευθύνσεις ιστορικά σηματοδοτεί ένα ελπιδοφόρο σημάδι εισόδου νέας ζήτησης στην αγορά.

Η εξέταση της πρόσφατης αναπήδησης της τιμής spot πάνω από την πραγματοποιηθείσα τιμή δείχνει ότι ο μηνιαίος μέσος όρος των Νέων Διευθύνσεων εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος από τον ετήσιο μέσο όρο 🟡. Αυτό το μοτίβο μπορεί να θεωρηθεί επικύρωση της χαμηλής ζήτησης στην αγορά.


🔔 Έξυπνη Ιδέα: New Addresses (30 SMA) που ξεπερνά τα 408k (365 SMA) θα σηματοδοτούσε μια άνοδο της δραστηριότητας στην αλυσίδα, υποδηλώνοντας πιθανή ισχύ της αγοράς και ανάκαμψη της ζήτησης.

Live Advanced Workbench

Εμβαθύνοντας περισσότερο στην πλευρά της ζήτησης, τα Έσοδα των Εξορυκτών από Τέλη (Miner Revenue From Fees) επιτρέπουν την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας για τον Χώρο των Block (Block Space). Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρηση της συμφόρησης του δικτύου και της ζήτησης για συμπερίληψη στο επόμενο block.

  • Χαμηλή ζήτηση 🔴: Τα πρώτα στάδια της υλοποίησης της πτωτικής αγοράς συμπίπτουν συχνά με την εξάτμιση των αμοιβών από τα έσοδα των εξορυκτών. Εδώ, το τυπικό εύρος 2,5% έως 5% έχει λειτουργήσει ως ιστορικό όριο μεταξύ υψηλής και χαμηλής ζήτησης στην αγορά.
  • Υψηλή ζήτηση 🟢: Αντίθετα, μια συνεχής είσοδος πάνω από το προαναφερθέν εύρος 2,5%-5,0%, μπορεί να θεωρηθεί εποικοδομητικό σημάδι για την αξιολόγηση ενός νέου κύματος ζήτησης.

Η τρέχουσα δομή αυτής της μέτρησης καταδεικνύει ένα χαμηλό αλλά αισθητά αυξανόμενο επίπεδο ζήτησης για block space. Παρά την απλότητά του, η μέτρηση της δυναμικής των καταβληθέντων τελών για τη συνολική αξία των διακανονισμών αποτελεί έναν διορατικό macro indicator για την αξιολόγηση της σύνθετης δυναμικής της αυξανόμενης ζήτησης δικτύου.

________________________________________

🔔 Έξυπνη Ιδέα: Το Percent Miner Revenue From Fees (30 SMA) που ξεπερνά το 2,5% θα σηματοδοτούσε μια άνοδο της δραστηριότητας στην αλυσίδα, υποδηλώνοντας πιθανή ισχύ της αγοράς και ανάκαμψη της ζήτησης.

Live Chart

Η παρουσία των μικροεπενδυτών στο δίκτυο μπορεί να εκτιμηθεί με την ανάλυση της μακροπρόθεσμης τάσης των μικρών συναλλαγών. Το ακόλουθο διάγραμμα εμφανίζει τον κινητό μέσο όρο 90D του συνολικού όγκου συναλλαγών με αξία σε δολάρια ΗΠΑ μικρότερη των $10k.

Υποθέτοντας ότι οι συναλλαγές μικρού μεγέθους αποδίδονται κυρίως σε μικροεπενδυτές, ο τριμηνιαίος εξομαλυμένος μέσος όρος αυτής της μέτρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση του κυρίαρχου κλίματος της αγοράς. Οι μακροχρόνιες ανοδικές φάσεις 🟩 είναι ελκυστικές για τους μικροεπενδυτές και οι πτωτικές περίοδοι είναι λιγότερο 🟥, οπότε η τάση των μικρών όγκων συναλλαγών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ατμόσφαιρας της αγοράς.

Είναι ενδιαφέρον ότι η πρόσφατη θετική κίνηση προς τα $24.4k δεν συνοδεύτηκε από κάποια μετατόπιση του όγκου μεταβιβάσεων ή της ζήτησης σε μέγεθος λιανικής 🟦. Αυτό το μοτίβο προσθέτει πρόσθετη επιβεβαίωση της υποκείμενης αδυναμίας αυτού του ράλι της αγοράς.

Live Professional Chart

Εξετάζοντας τις συσσωρευμένες Συνολικές Εισροές & Εκροές σε Όλα τα Ανταλλακτήρια (αξία σε δολάρια ΗΠΑ) (Total Inflows & Outflows to All Exchanges), μπορούμε επίσης να εξάγουμε μια παρόμοια συσχέτιση μεταξύ της κυκλικής συμπεριφοράς των τιμών του Bitcoin και των εισροών 🟥 και εκροών 🟩 σε δολάρια ΗΠΑ. Οι ροές στα ανταλλακτήρια έχουν πλέον μειωθεί σε πολυετή χαμηλά επίπεδα, επιστρέφοντας στα επίπεδα των τελών του 2020. Παρόμοια με τους όγκους των μικροεπενδυτών, αυτό υποδηλώνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται μια γενική έλλειψη κερδοσκοπικού ενδιαφέροντος για το περιουσιακό στοιχείο.

Live Advanced Workbench

Για να καθιερώσουμε έναν σαφή δείκτη που να βασίζεται σε αυτή τη σύνδεση μεταξύ των ροών στα ανταλλακτήρια και του ευρύτερου κλίματος της αγοράς, ορίσαμε μια νέα μετρική, την Πολλαπλή Ροή στα Ανταλλακτήρια (Exchange Flow Multiple). Η μετρική αυτή ισούται με τον λόγο μεταξύ των μέσων μηνιαίων ροών στα ανταλλακτήρια και της μέσης ετήσιας τιμής τους.

Οι ροές στα ανταλλακτήρια ορίζονται ως ο μέσος όρος των όγκων εισροών και εκροών σε δολάρια ΗΠΑ που αφορούν όλα τα ανταλλακτήρια (δηλ. εισροές + εκροές δια 2).

Η Πολλαπλή Ροή στα Ανταλλακτήρια (Exchange Flow Multiple) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα επίπεδο εισόδου για τη χαρτογράφηση των πρώιμων 🔴 και των μεταγενέστερων 🟢 σταδίων μιας πτωτικής αγοράς. Σε συμφωνία με τα διαγράμματα που συζητήθηκαν προηγουμένως, η πρόσφατη επιστροφή των τιμών από τον πάτο του Ιουνίου 2022 🟦 δεν συνοδεύτηκε από σημαντική εισροή κερδοσκόπων στην αγορά.

Έτσι, από τις παραπάνω παρατηρήσεις, φαίνεται ότι το πρόσφατο ράλι των τιμών είχε ελάχιστη ουσία από την προοπτική της αλυσίδας και έτσι επιβεβαιώνει την αδυναμία που αρχικά επισημάναμε στην 31η εβδομάδα.

Live Advanced Workbench

Η Εμπιστοσύνη των Βραχυπρόθεσμων Κατόχων (Short-Term Holder)

Η παρακολούθηση της ζήτησης και της δραστηριότητας του δικτύου με έμφαση στους μικροεπενδυτές και τους κερδοσκόπους μπορεί να παράσχει πληροφορίες για τη χαρτογράφηση των σταδίων του λυκόφωτος μιας πτωτικής αγοράς. Ωστόσο, για να συμπληρώσουμε αυτό το παζλ, θα κλείσουμε με μια αξιολόγηση της Εμπιστοσύνης των Βραχυπρόθεσμων Κατόχων.

Η τρέχουσα δομή της αγοράς μοιάζει με προηγούμενα μοτίβα σχηματισμού πάτου, όπως συζητήθηκε στην έκθεση της 29ης εβδομάδας.  Σε γενικές γραμμές, αφού έχει λάβει χώρα μια μακρά φάση συσσώρευσης, κάθε θετική κίνηση των τιμών τείνει να ενισχύει την εμπιστοσύνη των βραχυπρόθεσμων επενδυτών με βάση κόστους σχεδόν ισοδύναμη με την αγοραία αξία.

Σύμφωνα με αυτό, μια βιώσιμη ανοδική τάση συνοδεύεται συνήθως από δύο μακροοικονομικές αλλαγές:

  • Μειούμενες Πραγματοποιημένες Απώλειες (Declining Realized Losses), καθώς όλοι οι εναπομείναντες πωλητές εξαντλούνται από την αγορά.
  • Κέρδη που Πραγματοποιούνται από τους Βραχυπρόθεσμους Κατόχους (Profits Realized by Short-Term Holders), καθώς η νέα ζήτηση απορροφά την πίεση από την πλευρά των πωλήσεων.

Μείωση της Πραγματοποιημένης Ζημίας (Realized Loss)

Η διερεύνηση της πτωτικής αγοράς του 2018-2019 δείχνει ότι στα πολύ τελικά στάδια του σχηματισμού πάτου, το Καθαρό Πραγματοποιημένο Κέρδος /Απώλεια (90DMA) (Net Realized Profit / Loss (90DMA)) έχει σταδιακά ανακάμψει σε ουδέτερο επίπεδο, καθώς οι τελικοί πωλητές εξαντλούνται από την αγορά.

Χρησιμοποιούμε το Καθαρό Πραγματοποιημένο Κέρδος/Απώλεια (90DMA), αναζητώντας μια διαρθρωτική μείωση των Καθαρών Πραγματοποιημένων Ζημιών 🔵. Εάν αυτή επιμείνει περισσότερο, το μοτίβο αυτό περιστρέφεται σε πραγματοποιημένα καθαρά κέρδη που η αγορά μπορεί άνετα να απορροφήσει. Η τρέχουσα κλίση προς την πραγματοποίηση καθαρών ζημιών καταδεικνύει την ευπάθεια των τιμών έναντι οποιωνδήποτε αρνητικών δυνάμεων στην αγορά.


🔔 Έξυπνη Ιδέα: Percent Miner Revenue From Fees (30 SMA) που σπάει πάνω από το μηδέν θα σηματοδοτούσε μια άνοδο της δραστηριότητας στην αλυσίδα, υποδηλώνοντας πιθανή ισχύ της αγοράς και ανάκαμψη της ζήτησης.

Live Advanced Workbench

Απορρόφηση της Λήψης Κερδών

Εξετάζοντας την μετρική των Βραχυπρόθεσμων Κατόχων SOPR (Short-Term Holders SOPR), (90DMA), μπορούμε να δούμε μια τριμηνιαία εξομαλυμένη αναλογία των τιμών πώλησης των επενδυτών σε σχέση με τις τιμές αγοράς. Το σημαντικό επίπεδο εισόδου σε αυτή τη μέτρηση είναι η υπέρβαση του 1,0, με μια διάσπαση πάνω από αυτό να υποδηλώνει την επιστροφή σε κερδοφόρες δαπάνες.

Μετά τη εγκατάλειψη από το ATH του Νοεμβρίου, οι βραχυπρόθεσμοι κάτοχοι (κορυφαίοι αγοραστές) πραγματοποίησαν μεγάλες απώλειες, προκαλώντας απότομη πτώση του δείκτη SOPR των βραχυπρόθεσμων κατόχων (90DMA) κάτω από το 1 🟥.

Η φάση αυτή συνήθως ακολουθείται από μια περίοδο χαμηλής πεποίθησης, όπου η τιμή του νεκρού σημείου 1 λειτουργεί ως αντίσταση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επενδυτές είναι αρκετά πρόθυμοι να πουλήσουν στη βάση κόστους τους ή γύρω από αυτή, για να πάρουν απλώς τα χρήματά τους πίσω 🟡.

Τέλος, αφού λάβει χώρα επαρκής συσσώρευση στον πάτο, μια βιώσιμη διάσπαση πάνω από το 1,0 συχνά επιβεβαιώνει ότι νέα κεφάλαια εισρέουν στην αγορά και απορροφούν τα κέρδη που έλαβαν οι βραχυπρόθεσμοι κάτοχοι 🟩.


🔔 Έξυπνη Ιδέα: STH-SOPR (90 SMA) που ξεπερνά το 1,0 θα σηματοδοτούσε μια άνοδο της κερδοφορίας στην αλυσίδα, υποδηλώνοντας πιθανή ισχύ της αγοράς και ανάκαμψη της ζήτησης.

Live Chart

Σύνοψη και Συμπέρασμα

Σε αυτή την έκθεση, συζητήσαμε τους κύριους παράγοντες που οδήγησαν στην αδυναμία και την επακόλουθη απόρριψη της τιμής από τα $24,4k πίσω κάτω από την Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price). Επενδυτές από διάφορες ομάδες μεγέθους πορτοφολιού αποφάσισαν να διανείμουν κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ράλι πάνω από το επίπεδο μέσου κόστους βάσης της αγοράς.

Η πρόσφατη ανοδική πορεία των τιμών δεν κατάφερε επίσης να προσελκύσει ένα σημαντικό κύμα νέων ενεργών χρηστών, κάτι που είναι ιδιαίτερα αισθητό μεταξύ των μικροεπενδυτών και των κερδοσκόπων. Η μηνιαία δυναμική των συναλλαγματικών ροών δεν υποδηλώνει επίσης ένα νέο κύμα επενδυτών που εισέρχονται στην αγορά, υποδηλώνοντας μια σχετικά ισχνή εισροή κεφαλαίων .

Η τρέχουσα δομή της αγοράς είναι σίγουρα συγκρίσιμη με την πτωτική αγορά στα τέλη του 2018, ωστόσο δεν έχει ακόμη τη μακροσκοπική αντιστροφή της τάσης στην κερδοφορία και την εισροή ζήτησης που απαιτούνται για μια βιώσιμη ανοδική τάση. Ως εκ τούτου, το πιθανότερο είναι η συνεχιζόμενη φάση σταθεροποίησης του πάτου του κύκλου, καθώς οι επενδυτές Bitcoin προσπαθούν να θέσουν πιο στέρεες βάσεις, με την επιφύλαξη βέβαια της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας και των δυσμενών γεγονότων του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.


Product Updates

Όλες οι ενημερώσεις προϊόντων, οι βελτιώσεις και οι μη αυτόματες ενημερώσεις μετρήσεων και δεδομένων καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής αλλαγών για αναφορά σας.

Μη αυτόματη ενημέρωση των ετικετών για BinancePool, Poolin, BTC.com and AntPool.