Σφυρηλατώντας τον Πάτο

Το Bitcoin ανέβηκεπάνω από το βασικό ψυχολογικό επίπεδο των $20k αυτή την εβδομάδα, μετά από μήνες πολύ χαμηλής μεταβλητότητας. Σε αυτή την έκδοση, αναλύουμε πώς το Bitcoin μπορεί να σφυρηλατεί ένα σχεδόν χαρακτηριστικό κατώτατο σημείο της πτωτικής αγοράς και ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν στο δρόμο μας.

Σφυρηλατώντας τον Πάτο

Το Bitcoin ανέκαμψε πάνω από το επίπεδο των $20k αυτή την εβδομάδα, ξεπερνώντας το χαμηλό των $19.215 και διαπραγματευόμενο μέχρι τα $20.961. Αφού παγιώθηκε σε ένα όλο και πιο στενό εύρος τιμών από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αυτό είναι το πρώτο ράλι ανακούφισης εδώ και πολλούς μήνες.


Στην έκδοση αυτής της εβδομάδας, θα αξιολογήσουμε μια σειρά από μετρικές που παρουσιάζουν μια σχετικά συνεπή υπόθεση για την αγορά που σφυρηλατεί έναν πάτο για το Bitcoin, με χαρακτηριστική ομοιότητα με τα προηγούμενα χαμηλά του κύκλου. Σε αυτό το στάδιο, η πτώση του 2022 έχει προκαλέσει σοβαρές οικονομικές απώλειες, τόσο στους επενδυτές που έχουν εγκαταλείψει, όσο και σε εκείνους που εξακολουθούν να αντέχουν την καταιγίδα. Το τελευταίο εναπομείναν κομμάτι του παζλ φαίνεται να είναι το στοιχείο της διάρκειας, του χρόνου και τελικά της απάθειας των επενδυτών.


Μεταφράσεις

Το This Week On-chain πλέον μεταφράζεται σε Ισπανικά, Ιταλικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Τούρκικα, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Φαρσί και Ελληνικά.

The Week Onchain Dashboard

Το The Week Onchain Newsletter διαθέτει live ταμπλό με όλα τα επιλεγμένα charts διαθέσιμα εδώ. Τα εργαλεία και όλα τα metrics διερευνώνται περαιτέρω στο Video Report που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Επισκεφθείτε και εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Youtube και μεταβείτε το Video Portal για περισσότερα βίντεο και σεμινάρια metrics.


Σφυρηλατώντας τον Πάτο

Στην προηγούμενη έκθεσή μας της 41ης Εβδομάδας, περιγράψαμε τις συνθήκες της αγοράς στη φάση της Ανακάλυψης Πάτου (Bottom Discovery), ιδιαίτερα μετά από μια σημαντική εγκατάλειψη κατά την διάρκεια του αρχικού πάτου της πτωτικής αγοράς (που φαίνεται με διακεκομμένες γραμμές). Αυτή η φάση 🟪 έχει ιστορικά δει τις τιμές να κυμαίνονται μεταξύ δύο γνωστών μοντέλων εντοπισμού του πάτου:

 • Realized Price (Πραγματοποιημένη τιμή) 🟠: η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως η μέση τιμή απόκτησης ανά νόμισμα για την ευρύτερη αγορά. Όταν η τιμή spot διαπραγματεύεται κάτω από την πραγματοποιηθείσα τιμή, η συνολική αγορά μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε μη πραγματοποιηθείσα ζημία.
 • Mayer Multiple Lower Band (0,6*200 DMA) (Πολλαπλασιαστής Mayer Κατώτερης Ζώνης) 🟢: Ο Mayer Multiple είναι απλώς ο λόγος μεταξύ της τιμής και του 200D-SMA, ένα ευρέως παρατηρούμενο μοντέλο στην παραδοσιακή χρηματοοικονομική ανάλυση. Αυτή η μετρική βοηθά στη μέτρηση των συνθηκών υπέρ- και υπό-αγορών, με τις κυκλικές συνθήκες υπέρ-πώλησης να συμπίπτουν ιστορικά με τιμές του Πολλαπλασιαστή Mayer κάτω από 0,6.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτό το μοτίβο επαναλήφθηκε στην τρέχουσα πτωτική αγορά, με τα χαμηλά του Ιουνίου να διαπραγματεύονται κάτω και από τα δύο μοντέλα για 35 ημέρες. Η αγορά προσεγγίζει σήμερα την κάτω πλευρά της Πραγματοποιημένης Τιμής (Realized Price) στα $21,111, όπου μια διάσπαση πάνω από αυτήν θα ήταν ένα αξιοσημείωτο σημάδι δύναμης.

Live Advanced Workbench-

Μετά τον εντοπισμό των αρχικών ενδείξεων για έναν τυπικό σχηματισμό πάτου, το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός ενός πιθανού εύρους διακύμανσης των τιμών για αυτό το στάδιο της πτωτικής αγοράς.

Δύο ιδανικοί υποψήφιοι για την προσέγγιση του σχηματισμού πάτου εύρους είναι η προαναφερθείσα Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price) (Upper Band (Ανώτερη Ζώνη) ~ $21.1k) 🟠, καθώς και η Ισορροπημένη Τιμή (Balanced Price) (Lower Band (Κατώτερη Ζώνη) ~ 16.5k) 🔵. Η Ισορροπημένη Τιμή αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της Πραγματοποιημένης Τιμής και της Μεταφερόμενης Τιμής ((coinday time-weighted price) συν-ημερήσια χρονικά σταθμισμένη τιμή). Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή μοντέλου «Δίκαιης Αξίας» («Fair Value»), αποτυπώνοντας τη διαφορά μεταξύ αυτού που πληρώθηκε (βάση κόστους) και αυτού που δαπανήθηκε (μεταβιβάστηκε).

Σε σύγκριση με το ιστορικό προηγούμενο, η τιμή διαπραγματεύεται εντός αυτού του εύρους για ~3 μήνες, σε σύγκριση με προηγούμενους κύκλους που διήρκεσαν μεταξύ 5,5 και 10 μηνών. Αυτό υποδηλώνει ότι η διάρκεια μπορεί να παραμείνει ένα στοιχείο που λείπει από τον τρέχοντα κύκλο μας.

Live Advanced Workbench

Product Updates

Ο Οκτώβριος ήταν ένας συναρπαστικός μήνας για την Glassnode, καθώς ανακοινώσαμε την εξαγορά της Accointing.com και συνεχίσαμε να κυκλοφορούμε σύνολα νέων μετρικών, workbench constructions, ταμπλό και πολλά άλλα. Δείτε την τελευταία μας Ενημέρωση Προϊόντων Οκτωβρίου για μια πλήρη επισκόπηση.

October Product Update

Νομίσματα Αλλάζουν Χέρια

Όπως επισημάνθηκε τον Ιούλιο (28η Εβδομάδα), σε όλη τη φάση της Ανακάλυψης Πάτου (Bottom Discovery), η μειούμενη κερδοφορία των επενδυτών οδηγεί στην αναδιανομή του πλούτου των νομισμάτων, καθώς τα πιο αδύναμα χέρια εγκαταλείπουν σε ακραίο οικονομικό «πόνο». Αυτή η προοδευτική αλλαγή χεριών μπορεί να αναλυθεί με την παρακολούθηση της Κατανομής Πραγματοποιημένων Τιμών UTXO (URPD) (UTXO Realized Price Distribution (URPD)), η οποία απεικονίζει την κατανομή του αποθέματος με βάση την τιμή απόκτησης.

Το μέγεθος της αναδιανομής του πλούτου μπορεί να αναδειχθεί με την παρακολούθηση της μεταβολής του όγκου των νομισμάτων με τιμή απόκτησης στα δύο μοντέλα τιμολόγησης που επισημάνθηκαν παραπάνω. Τα ακόλουθα δύο διαγράμματα συγκρίνουν την URPD στις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου για την πτωτική αγορά 2018-19:

 • URPD από τις 19-Νοε-2018 όταν η τιμή έσπασε για πρώτη φορά κάτω από την Πραγματοποιημένη τιμή.
 • URPD από τις 2-Απρ-2019 όταν η τιμή ξεπέρασε την Πραγματοποιημένη Τιμή.

Κατά τη διάρκεια της φάσης ανακάλυψης πάτου το 2018-2019, περίπου το 22,7% του συνολικού αποθέματος (30,36% - 7,65%) αναδιανεμήθηκε καθώς οι τιμές spot διαπραγματεύονταν εντός του προαναφερθέντος εύρους.

Live Professional Chart
Live Professional Chart

Πραγματοποιώντας την ίδια ανάλυση το 2022, μπορούμε να δούμε ότι περίπου το 14,0% του αποθέματος έχει αναδιανεμηθεί από τότε που η τιμή έπεσε κάτω από την Πραγματοποιημένη Τιμή τον Ιούλιο, με συνολικά 20,1% του αποθέματος να έχει πλέον αποκτηθεί σε αυτό το εύρος τιμών.

Σε σύγκριση με το τέλος του κύκλου 2018-19, τόσο το μέγεθος της αναδιανομής του πλούτου όσο και η συγκέντρωση του τελικού αποθέματος στη βάση είναι κάπως χαμηλότερα στον κύκλο 2022. Αυτό προσθέτει περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση ότι μπορεί να απαιτείται ακόμη πρόσθετη παγίωση και διάρκεια για να διαμορφωθεί πλήρως ένα κατώτατο όριο της πτωτικής αγοράς.

Τούτου λεχθέντος, η αναδιανομή που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα είναι σημαντική και σίγουρα δείχνει ότι μια ανθεκτική βάση κατόχων συσσωρεύει ενεργά σε αυτό το εύρος.

Live Professional Chart
Live Professional Chart

Αναζητώντας Το Φως

Με πολλές μακροπρόθεσμες συνιστώσες μιας πτωτικής αγοράς να βρίσκονται σε εξέλιξη, το επόμενο βήμα είναι να παρουσιάσουμε μια σειρά δεικτών που είναι χρήσιμοι για τη χαρτογράφηση μιας πιθανής μετάβασης προς μια ανοδική αγορά. Η μετρική Ποσοστό Αποθέματος με Κέρδος (Percent of Supply in Profit) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό τριών διακριτών καταστάσεων κάθε κύκλου της αγοράς:

 • Ευφορία (Κυριαρχία Κέρδους) (Euphoria (Profit-Dominance)) 🟩: Όταν κατά τη διάρκεια της ανοδικής αγοράς παίζεται μια παραβολική ανοδική τάση των τιμών, το Ποσοστό Αποθέματος με Κέρδη υπερβαίνει το 80%.
 • Ανακάλυψη Πάτου (Κυριαρχία των απωλειών) (Bottom Discovery (Loss-Dominance)) 🟥: Στο λυκόφως της πτωτικής αγοράς, όταν μια παρατεταμένη περίοδος υποτίμησης των τιμών κάνει το Ποσοστό Αποθέματος με απώλειες να γίνει κυρίαρχο (Ποσοστό Αποθέματος με Κέρδη < 55%)
 • Μετάβαση από άνοδο σε πτώση (ισορροπία μεταξύ κέρδους και ζημίας (Bull/Bear Transition (Profit-Loss Equilibrium)) 🟧: Οι μεταβατικές περίοδοι μεταξύ των δύο προηγούμενων συνθηκών, όπου το Ποσοστό Αποθέματος με Κέρδη παραμένει μεταξύ 55% και 80%.

Επί του παρόντος, το Ποσοστό Αποθέματος με Κέρδη βρίσκεται στο 56%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρόσφατη ανάκαμψη των τιμών πάνω από τα $20k βρίσκεται στο κατώτερο όριο της μεταβατικής φάσης, σηματοδοτώντας ότι μέχρι σήμερα έχει σημειωθεί μια αξιοσημείωτη ανακατανομή κάτω από τα $20k.

Live Advanced Workbench

Μπορούμε επίσης να εκτιμήσουμε τη συνεπαγόμενη οικονομική επιβάρυνση της ομάδας των Μακροχρόνιων Κατόχων (Long-Term Holder - LTH) και την αντίστοιχη αντίδρασή τους.

Κατά τα τελευταία στάδια μιας πτωτικής αγοράς, ένα μοτίβο που είναι σύμφωνο σε όλους τους κύκλους είναι η εγκατάλειψη ενός υποσυνόλου της ομάδας των LTH 🟥. Αυτές οι εγκαταλείψεις προσδιορίζονται από περιόδους όπου η συνολική Βάση Κόστους (Cost Basis) των LTH 🔵 είναι υψηλότερη από τη συνολική βάση κόστους της αγοράς, Πραγματοποιημένη τιμή (Realized Price) 🟠. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος Μακροπρόθεσμος Κάτοχος, ο οποίος έχει αντέξει την πλήρη μεταβλητότητα των κύκλων, έχει στην πραγματικότητα υπό-αποδώσει την ευρύτερη αγορά.

Αυτή η κατάσταση οξείας χρηματοπιστωτικής πίεσης έχει διαρκέσει μέχρι στιγμής 3,5 μήνες, δηλαδή λιγότερο από παρόμοια χρονικά διαστήματα σε προηγούμενες πτωτικές αγορές. Σημειώστε, ωστόσο, πως η κατάσταση αυτή συνήθως ισχύει μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση στην ανοδική αγορά.

Live Professional Workbench

Επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη πίεση στους Μακροπρόθεσμους επενδυτές, μπορούμε να ορίσουμε μια απλή αλλά ισχυρή πυξίδα για να εντοπίσουμε τις πρώιμες ενδείξεις της νέας ζήτησης που εισέρχεται στην αγορά 🟩.

Όταν η εισροή κεφαλαίων από νέους επενδυτές (Βραχυπρόθεσμους Κατόχους (Short-Term Holders)) αρχίζει να υπερβαίνει την πίεση από την πλευρά των πωλήσεων, το συνολικό κέρδος που κατέχει η ευρύτερη αγορά θα υπερβαίνει εκείνο της ομάδας των Μακροπρόθεσμων Κατόχων.

Είναι ενδιαφέρον πως, δεν έχουμε ακόμη παρατηρήσει αυτή τη μετατόπιση στην κερδοφορία, με το Ποσοστό του Αποθέματος των Μακροπρόθεσμων Κατόχων με Κέρδος (Percent of LTH Supply in Profit)  🔴 σήμερα στο 60%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό Ποσοστό Αποθέματος σε Κέρδη (Percent Supply in Profit) 🔵 βρίσκεται στο 56%, προκειμένου αυτό το σήμα του μοντέλου να σηματοδοτήσει ανάκαμψη 🟩, οι τιμές spot θα πρέπει πιθανότατα να ανακτήσουν το επίπεδο των $21.7k.

Live Professional Workbench

Αγκαλιάζοντας τις Απώλειες

Μέχρι στιγμής, έχουμε αξιολογήσει την αγορά από την οπτική γωνία των κατόχων (τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες). Η προαναφερθείσα μετατόπιση της δυναμικής μπορεί επίσης να εξεταστεί από την οπτική γωνία των ενεργών επενδυτών (πραγματοποιημένα κέρδη/ζημίες).

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρησιμοποιούμε τη μετρική Αναλογία Πραγματοποιηθέντων Κερδών/Ζημίας (Realized Profit/Loss Ratio), η οποία μετράει την αναλογία μεταξύ του όγκου των κερδών που διακινήθηκαν με κέρδη και των νομισμάτων που μεταφέρθηκαν με απώλειες. Η παρακολούθηση του τριμηνιαίου μέσου όρου αυτής της μετρικής επιτρέπει στους αναλυτές να μετρήσουν τη μακροοικονομική κυριαρχία των νομισμάτων που κινούνται με κέρδη.

 • Κυρίαρχο καθεστώς κέρδους (Profit Dominant Regime) > 1 🟩: Η ζήτηση είναι αρκετά ισχυρή για να απορροφήσει την πίεση των πωλήσεων και τα κέρδη υπερβαίνουν τις απώλειες κατά πολύ.
 • Κυρίαρχο καθεστώς απώλειας (Loss Dominant Regime) < 1 🟥: Κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης φάσης των πτωτικών αγορών, όπου η πλευρά της προσφοράς δεν συναντά επαρκή ζήτηση. Αυτό γενικά κορυφώνεται ως ένα μεγάλης κλίμακας συμβάν εγκατάλειψης, το οποίο δρα για να προσελκύσει έξυπνα κεφάλαια πίσω στο σύστημα.

Το διάστημα μεταξύ της πτώσης κάτω από το επίπεδο 1,0 και της ανάκτησης του επιπέδου 1,0 είναι συχνά το σημείο όπου το απαισιόδοξο συναίσθημα βρίσκεται στο αποκορύφωμά του και η ρευστότητα της ζήτησης είναι αμυδρή🔵.

Το 90D-SMA της Αναλογίας Πραγματοποιηθέντων Κερδών/Ζημιών (Realized Profit/Loss Ratio) συνήθως καταρρέει και παραμένει κάτω από το 1,0 στα μέσα μιας πτωτικής αγοράς, αλλά πριν από την τελική εγκατάλειψη, παρέχοντας ένα έγκαιρο προειδοποιητικό σήμα. Επιπλέον, αυτή η μετρική έχει ιστορικά καταγράψει μια απότομη υπέρβαση του επιπέδου 1,0 σε πρώιμες φάσεις ανοδικής πορείας.

Στην τρέχουσα κατάσταση, ο δείκτης αυτός βρίσκεται στο 0,57, υποδηλώνοντας πως η κυριαρχία των νομισμάτων που κινούνται με απώλειες παραμένει. Ως εκ τούτου, το νέο κύμα κεφαλαίου και η ανάληψη κερδών δεν έχει ακόμη επισκιάσει πλήρως το μέγεθος των πωλητών που πραγματοποιούν απώλειες.

Live Advanced Chart

Ως τελευταίο κομμάτι αυτής της έρευνας, στοχεύουμε να αναλύσουμε το μέγεθος των Πραγματοποιημένων Απωλειών (Realized Losses). Για να λάβουμε υπόψη την αυξανόμενη κεφαλαιοποίηση της αγοράς σε κάθε κύκλο, κανονικοποιούμε τις Πραγματοποιημένες Απώλειες με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς για να παράγουμε την μετρική Σχετικά Πραγματοποιημένες Απώλειες (Relative Realized Loss). Στη συνέχεια, μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν δείκτη χρησιμοποιώντας το Μηνιαίο 🔴 και το Ετήσιο 🔵 άθροισμα των Σχετικών Πραγματοποιημένων Απωλειών (Relative Realized Loss) για να εντοπίσουμε μετατοπίσεις στη δυναμική και σημαντικά γεγονότα εγκατάλειψης.

Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πτωτικών αγορών, η μηνιαία τιμή κορυφώθηκε απότομα πάνω από την ετήσια κατά τη διάρκεια δύο διαφορετικών περιόδων ακραίων πραγματοποιημένων απωλειών.

 • Κύμα μετά το Ιστορικό Υψηλό (Post-ATH Wave) (Α): Κατά τα πρώτα στάδια μιας πτωτικής αγοράς, όταν μια αγορά με μεγάλο βάρος στην κορυφή υφίσταται το πρώτο μεγάλο κύμα πραγματοποίησης απωλειών κατά τη διάρκεια του ξεπουλήματος μετά το Ιστορικό Υψηλό.
 • Κύμα Ανακάλυψης Πάτου (Bottom Discovery Wave) (Β): Σε προχωρημένα στάδια των πτωτικών αγορών συχνά κορυφώνονται με ένα μεγάλο γεγονός εγκατάλειψης, όπου λαμβάνει χώρα ένα σημαντικό κύμα πραγματοποίησης ζημιών και επιτυγχάνεται η κορύφωση του αρνητικού συναισθήματος. Αυτό το κύμα συχνά εντείνεται από το άγχος της χρονικής συνιστώσας της δημιουργίας ενός κατώτατου ορίου της αγοράς, έως ότου οι πωλητές φτάσουν τελικά στην εξάντληση.

Επανεξετάζοντας τις ιστορικές περιπτώσεις αυτού του μοτίβου, είναι προφανές ότι και τα δύο κύματα Α/Β της πραγματοποίησης ζημιών έχουν συμβεί σε κλίμακα. Το δεύτερο κύμα Β είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερου μεγέθους και συχνά ακολουθείται από μια αξιοσημείωτη πτωτική τάση στο ετήσιο σημάδι 🔵. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ότι η αγορά φτάνει στο αποκορύφωμα της απάθειας και της εξάντλησης των πωλητών.

Αυτά είναι τα εποικοδομητικά σημάδια ότι η αγορά αγκαλιάζει τον οικονομικό «πόνο» που προκαλείται στους υπόλοιπους επενδυτές τόσο από τη χρονική όσο και από την τιμολογιακή συνιστώσα. Ωστόσο, η τελική προϋπόθεση πριν από μια πειστική μετάβαση προς μια ανοδική αγορά είναι μια σημαντική πτώση ↘️ στην ετήσια σωρευτική τάση.

Live Advanced Workbench

Σύνοψη και Συμπέρασμα

Σε αυτή την έκδοση, αξιοποιήσαμε πολλαπλά μοντέλα εντοπισμού των κατώτατων τιμών και αποδείξαμε ότι η αγορά φαίνεται σίγουρα να βρίσκεται σε ένα σχεδόν χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας φάσης Ανακάλυψης Πάτου του Bitcoin (Bitcoin Bottom Discovery). Η Ισορροπημένη Τιμή (Balanced Price) ($16,5k) και η Πραγματοποιημένη Τιμή (Realized Price) ($21,1k) βοήθησαν για άλλη μια φορά στη δημιουργία ορίων εύρους, ενώ η αγορά σφυρηλατεί ένα θεμελιώδες δάπεδο.

Το μέρος του αποθέματος που έχει αλλάξει χέρια και έχει ανατιμολογηθεί μέχρι στιγμής είναι σημαντικό, αν και μικρότερο σε μέγεθος σε σύγκριση με τα χαμηλά του 2018-19. Καταδεικνύουμε επίσης ότι σε διάφορες μετρικές, το κατώτατο όριο του 2022 στερείται κάποιου βαθμού διάρκειας και ίσως απαιτείται μια πρόσθετη φάση αναδιανομής για να δοκιμαστεί η αποφασιστικότητα των επενδυτών.

Τόσο από τη σκοπιά των Μη Πραγματοποιηθέντων όσο και των Πραγματοποιηθέντων Κερδών/Ζημιών (Unrealized and the Realized Profit/Loss), τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στην αγορά υπάρχει μια εύθραυστη αλλά εποικοδομητική ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Ωστόσο, το δίκτυο δεν έχει βιώσει ακόμη πειστική εισροή νέας ζήτησης. Δεν φαίνεται να έχει διαμορφωθεί ακόμη η μετάβαση από την αρκούδα στον ταύρο (πτώση στην άνοδο), ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν σπόροι που έχουν φυτευτεί στο έδαφος.


Μεταφρασμένα Κανάλια

Είμαστε περήφανοι που εγκαινιάσαμε νέα κοινωνικά κανάλια για:

Ακολουθήστε μας και επικοινωνήστε μαζί μας στο Twitter

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Telegram

 • Επισκεφθείτε το Glassnode Forum για μακροσκελείς συζητήσεις και αναλύσεις.
 • Για μετρικές on-chain, πίνακες και διαγράμματα, επισκεφθείτε το Glassnode Studio
 • Για αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις σχετικά με τις βασικές μετρήσεις της αλυσίδας και τη δραστηριότητα στα χρηματιστήρια, επισκεφθείτε το Glassnode Alerts Twitter