Μεταβαλλόμενα Ρεύματα

Μετά από έναν εκρηκτικό μήνα ασταθούς δράσης τιμών, το Bitcoin συνεχίζει να παγιώνεται πάνω από τη βάση κόστους της αγοράς, ωθώντας τον μέσο συμμετέχοντα σε ένα καθεστώς μη πραγματοποιημένου κέρδους.

Μεταβαλλόμενα Ρεύματα

Σε αυτή την έκδοση, θα διερευνήσουμε τη δραστηριότητα των δαπανών σε ένα ευρύ τμήμα της αγοράς ως απάντηση στην πρόσφατη άνοδο των τιμών. Ο στόχος είναι να εντοπίσουμε τα αναδυόμενα πρότυπα συμπεριφοράς και να μετρήσουμε τα μεταβαλλόμενα ρεύματα. Θα διερευνήσουμε επίσης αν το κίνητρο της πώλησης αρχίζει να υπερκαλύπτει το κόστος ευκαιρίας του HODLing (και πώς μπορούμε να εντοπίσουμε αυτή τη μετατόπιση), καθώς επίσης και τη σχέση μεταξύ ώριμων και νέων συμμετεχόντων καθώς το κεφάλαιο αλλάζει χέρια.


🪟 Δείτε όλα τα διαγράμματα που καλύπτονται σε αυτή την έκθεση στο The Week On-chain Dashboard

🔔 Οι έξυπνες ιδέες που παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση μπορούν να οριστούν μέσα στο Glassnode Studio.

🏴‍☠️Το The Week On-chain μεταφράζεται στα Ισπανικά, Ιταλικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Τουρκικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Φαρσί, Πολωνικά, Αραβικά, Ρωσικά, Βιετναμέζικα και Ελληνικά

📽️ Επισκεφθείτε και εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You tube ή επισκεφθείτε το Video Portal για περισσότερα βίντεο και μαθήματα σχετικά με τις μετρικές.

Επιστροφή στην Κερδοφορία

Θα ξεκινήσουμε την έρευνά μας αναλύοντας τα πραγματοποιημένα κέρδη που δέσμευσε η αγορά κατά τη διάρκεια του πιο πρόσφατου κύκλου. Μπορούμε να δούμε μια έκρηξη στην ανάληψη κερδών μετά τον Οκτώβριο του 2020 ως απάντηση στην έκτακτη νομισματική πολιτική. Αυτό φαίνεται να μειώνεται δραματικά μετά την κορύφωση τον Ιανουάριο του 2021 και να ξεκαθαρίζει τα επόμενα δύο χρόνια, στα επίπεδα του 2020.

Μια πρόσφατη αναζωπύρωση των πραγματοποιημένων κερδών μπορεί να παρατηρηθεί ως απάντηση στην πρόσφατη δράση των τιμών, ωστόσο, παραμένει υποτονική ως απάντηση στην ευφορία που παρατηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου 2021-22.

Live Advanced Chart

Οι απώλειες που πραγματοποίησε η αγορά στο ίδιο χρονικό διάστημα άρχισαν να διευρύνονται μετά τον Ιανουάριο του 2021, φτάνοντας σε ένα αρχικό μέγιστο στο ξεπούλημα του Μαΐου 2021 (A Bear of Historic Proportions (Μια Πτώση Ιστορικών Διαστάσεων)).

Ωστόσο, μπορεί να παρατηρηθεί ότι το σημερινό επίπεδο των πραγματοποιούμενων ζημιών έχει μειωθεί προς τη βασική γραμμή του κύκλου, περίπου στα $200M/ημέρα, με συνολική συρρίκνωση του προφίλ των ζημιών εκτός από τα σαφή γεγονότα εγκατάλειψης            (π.χ. LUNA / FTX).

Live Advanced Chart

Λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία μεταξύ των Πραγματοποιηθέντων Κερδών και των Ζημιών (Realized Profits and Losses), μπορούμε να εντοπίσουμε διαρθρωτικές αλλαγές στην κυριαρχία μεταξύ των δύο. Σε συνέχεια της κατάρρευσης της δράσης των τιμών μετά το Ιστορικό Υψηλό (ATH) του Νοεμβρίου 2021, ακολούθησε ένα καθεστώς στο οποίο κυριαρχούσαν οι απώλειες, οδηγώντας την αναλογία Πραγματοποιηθέντων Κ/Ζ (Realized P/L) κάτω από το 1, με αυξανόμενη σοβαρότητα, με κάθε επόμενη εγκατάλειψη στη δράση των τιμών.

Ωστόσο, μπορούμε να παρατηρήσουμε την πρώτη διαρκή περίοδο κερδοφορίας μετά το γεγονός της ρευστότητας εξόδου τον Απρίλιο του 2022, γεγονός που υποδηλώνει τα πρώτα σημάδια αλλαγής του καθεστώτος κερδοφορίας.

🔔 Έξυπνη Ιδέα: Η πτώση της αναλογίας Realized P/L Ratio (7D-EMA)  κάτω από το 1,0 θα υποδείκνυε μια μεγάλη αύξηση της κυριαρχίας των πραγματοποιημένων ζημιών, υποδεικνύοντας αυξημένες δαπάνες από επενδυτές που κατέχουν νομίσματα με υψηλότερη βάση κόστους.

Live Advanced Chart

Την μετρική, Αναλογία Κινδύνου Sell-Side Bitcoin (Bitcoin Sell-Side Risk Ratio) μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για να συγκρίνουμε το μέγεθος των συνολικών πραγματοποιημένων κερδών και ζημιών ως ποσοστό της Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς (Realized Cap) (ένα μέτρο αποτίμησης δικτύου).

Από αυτή τη σκοπιά, ο συνδυασμένος όγκος των πραγματοποιημένων κερδών και ζημιών παραμένει σχετικά μικρός σε σύγκριση με το μέγεθος του περιουσιακού στοιχείου. Αυτό υποδηλώνει ότι το μέγεθος των γεγονότων δαπανών παραμένει οριακό σε κλίμακα, ιδίως σε σχέση με την ευφορία που βιώθηκε κατά τη διάρκεια της ανοδικής αγοράς και το γεγονός της εγκατάλειψης του FTX.

Γενικά, αυτό υποδηλώνει ότι συνολικά, τα περισσότερα νομίσματα που κινούνται αποκτήθηκαν σχετικά κοντά στην τρέχουσα τιμή spot (τιμή άμεσης απόδοσης) και συνεπώς, δεν κλειδώνουν σ’ ένα μεγάλο «πραγματοποιημένο» φορτίο.

Live Advanced Workbench

Πίσω στο Πράσινο

Η Αναλογία Καθαρών Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών/Ζημιών (Net Unrealized Profit/ Loss Ratio) (NUPL) δείχνει ότι το πρόσφατο ράλι έχει εκτοξεύσει την τιμή spot του Bitcoin πάνω από τη μέση τιμή απόκτησης της ευρύτερης αγοράς. Αυτό επαναφέρει την αγορά σε ένα καθεστώς μη πραγματοποιημένου κέρδους, όπου ο μέσος κάτοχος βρίσκεται ξανά στο πράσινο.

Συγκρίνοντας τη διάρκεια της αρνητικής NUPL σε όλες τις προηγούμενες πτωτικές αγορές, παρατηρούμε μια ιστορική ομοιότητα μεταξύ του τρέχοντος κύκλου μας (166 ημέρες) και των πτωτικών αγορών του 2011-12 (157 ημέρες) και του 2018-19 (134 ημέρες). Η πτωτική αγορά του 2015-16 παραμένει μια ξεχωριστή περίπτωση όσον αφορά τη διάρκειά της, βιώνοντας ένα καθεστώς μη πραγματοποιημένων ζημιών σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με την δεύτερη (κύκλος 2022-23).

🗜️ Συμβουλή Workbench: Αυτό το διάγραμμα αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας δύο ίχνη, για θετικές και αρνητικές τιμές, που απεικονίζονται στον ίδιο άξονα, και χρησιμοποιώντας διαγράμματα τύπου μπάρας για να συμπληρώσετε τις περιοχές.

Live Advanced Workbench

Η αναλογία μεταξύ του συνολικού μη πραγματοποιηθέντος κέρδους που κατέχει η αγορά και του ετήσιου μέσου όρου της, μπορεί στη συνέχεια να αποτελέσει δείκτη μακροσκοπικής κλίμακας για μια ανακάμπτουσα αγορά.

Η πρόσφατη άνοδος της δράσης των τιμών έχει ξεπεράσει αρκετά συγκεντρωτικά μοντέλα με βάση το κόστος της αλυσίδας (cost-basis models), με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της οικονομικής θέσης της αγοράς. Αυτή η δυναμική της μετρικής πλησιάζει τώρα ένα σημείο διάσπασης ισορροπίας και παρουσιάζει ομοιότητα με τις ανακάμψεις των πτωτικών αγορών από τα έτη 2015 και 2018.

Οι επιβεβαιωμένες διασπάσεις πάνω από αυτό το σημείο ισορροπίας ιστορικά συμπίπτουν με μια μετάβαση στη μακροοικονομική δομή της αγοράς. Σημειώνουμε επίσης ότι η διάρκεια του χρόνου που παρήλθε κάτω από αυτό το σημείο ισορροπίας ήταν παρόμοια σε όλες τις μεγάλες πτωτικές αγορές.

🗜️ Συμβουλή Workbench: Αυτό το διάγραμμα χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση της συνάρτησης value_at(m1) για να επιστρέψει την τρέχουσα τιμή της δυναμικής αυτού του δείκτη.

Live Advanced Workbench

Παραλλαγές της μετρικής Αναλογία Κέδρους Εξόδου που Δαπανήθηκε SOPR (Spent Output Profit Ratio) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιθεώρηση του συνολικού πολλαπλού κέρδους που έχει κλειδωθεί από μια ποικιλία ομάδων αγοράς σε κάθε δεδομένη ημέρα.

Για τη ομάδα των Βραχυπρόθεσμων κατόχων (Short-Term Holder) 🔴, μπορεί να παρατηρηθεί ότι η STH-SOPR διαπραγματεύεται τώρα πάνω από την τιμή 1,0 σε συνεχή βάση, εμφανίζοντας την πρώτη έκρηξη ανάληψης κερδών από τον Μάρτιο του 2022. Αυτό αντανακλά τον μεγάλο όγκο νομισμάτων που αποκτήθηκαν σε χαμηλότερες τιμές τους τελευταίους μήνες.

Η ευρύτερη αγορά 🔵 έχει δει επίσης μια επιστροφή σε κερδοφόρες δαπάνες, ανακάμπτοντας μετά από μια πολύ βαθιά και παρατεταμένη περίοδο μεγάλων απωλειών.

Live Professional Workbench

Αξιολογώντας την ομάδα των Μακροχρόνιων Κατόχων (Long-Term Holder), μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα επίμονο καθεστώς συνεχιζόμενων απωλειών μετά την κατάρρευση του LUNA. Παρά το γεγονός ότι αυτή η ομάδα συνεχίζει να σημειώνει απώλειες τους τελευταίους 9 μήνες, υπάρχουν αρχικά σημάδια ανάκαμψης, με μια πιθανή ανοδική τάση στην LTH-SOPR να αρχίζει να διαμορφώνεται.

Live Professional Chart

Αλλαγή στον Χαρακτήρα

Η μετρική του Προσαρμοσμένου Κινδύνου Αποθεματικού (Adjusted Reserve Risk) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη συμπεριφορά της κατηγορίας των HODLer. Αυτός ο κυκλικός ταλαντωτής ποσοτικοποιεί την ισορροπία μεταξύ του συνολικού κινήτρου πώλησης και της πραγματικής δαπάνης των νομισμάτων που βρίσκονται σε μακρά αδράνεια.

 • Οι υψηλότερες τιμές υποδηλώνουν ότι τόσο η τιμή όσο και οι δαπάνες των HODLer είναι αυξημένες.
 • Οι χαμηλότερες τιμές υποδηλώνουν ότι τόσο η τιμή όσο και οι δαπάνες των HODLer μειώνονται.

Φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη, μια διαρθρωτική αλλαγή στην τάση καθώς ο ταλαντωτής αυτός συνεχίζει να πλησιάζει τη θέση ισορροπίας του (με το 55% όλων των ημερών διαπραγμάτευσης κάτω από την τρέχουσα τιμή). Αυτό υποδηλώνει ότι το κόστος ευκαιρίας του HODLing μειώνεται, ενώ το κίνητρο για πώληση αυξάνεται.

Προηγούμενα ξεσπάσματα πάνω από αυτή τη θέση ισορροπίας έχουν ιστορικά υποδηλώσει μια μετάβαση από ένα καθεστώς HODLing, σε ένα καθεστώς αυξανόμενης πραγματοποίησης κερδών, και μια μεταφορά  κεφαλαίου από τους παλαιότερους Hodlers της πτωτικής αγοράς, προς τους νεότερους επενδυτές και κερδοσκόπους.

Live Advanced Workbench

Μπορούμε να προσθέσουμε βαρύτητα σε αυτή τη θέση για την εναλλαγή κεφαλαίων εξετάζοντας την Realized Cap HODL Waves. Εδώ έχουμε απομονώσει τα νομίσματα που κατέχονται για 3 μήνες ή λιγότερο, και σημειώνουμε δύο βασικές παρατηρήσεις:

 • Το ποσοστό του πλούτου που κατέχουν οι νεότεροι κάτοχοι αυξάνεται, αν και οριακά. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα δυαδικό σύστημα, αυτό δείχνει ότι ο πλούτος πρέπει να μεταφέρεται από τα παλαιότερα χέρια στα νεότερα.
 • Το βάθος αυτού του σημείου καμπής είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνο με το ιστορικό προηγούμενο.
Live Advanced Chart

Στη συνέχεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Αναλογία Πραγματοποιημένου HODL (Realized HODL Ratio) για να συμπληρώσουμε περαιτέρω την παραπάνω παρατήρηση. Αυτή η μετρική συγκρίνει το ισοζύγιο του πλούτου που κατέχεται μεταξύ νομισμάτων ηλικίας, 1 εβδομάδας και 1-2 ετών, παράγοντας έναν ταλαντωτή μακροσκοπικής κλίμακας.

 • Οι υψηλότερες τιμές υποδηλώνουν δυσανάλογο πλούτο που κατέχουν οι νέοι αγοραστές και οι κερδοσκόποι.
 • Οι Χαμηλότερες τιμές υποδηλώνουν δυσανάλογο πλούτο που κατέχεται από μακροχρόνιους και υψηλότερης πεποίθησης HODLers.

Στην αξιολόγηση της Αναλογίας Realized HODL, τόσο ο ρυθμός μεταβολής όσο και η κατεύθυνση της τάσης έχουν γενικά μεγαλύτερη σημασία, από την απόλυτη τιμή. Επί του παρόντος, παρατηρούμε τη διαμόρφωση μιας δομής στρογγυλοποιημένου πάτου, γεγονός που υποδηλώνει ότι λαμβάνει χώρα μια καθαρή μεταφορά πλούτου, καθώς και ότι η τάση αρχίζει να μεταβαίνει προς τα πάνω.

Live Advanced Chart

Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να εισαγάγουμε μια νέα παραλλαγή της Αναλογίας Realized HODL, η οποία συγκρίνει τον πλούτο που κατέχουν οι Μακροπρόθεσμοι Κάτοχοι (Long-Term Holders) ενός κύκλου (6 μήνες – 2 χρόνια) με τους νεότερους Βραχυπρόθεσμους Κατόχους (Short-Term Holders) (1 μέρα – 3 μήνες). Αυτό επιδιώκει να αξιολογήσει το σημείο καμπής της εναλλαγής κεφαλαίων σε όλες τις μεταβάσεις κύκλων.

Ο πλούτος μπορεί να εγκαταλείψει την ομάδα των 6 μηνών – 2 ετών είτε με την ωρίμανση σε μια πιο μεγάλη ηλικιακή ομάδα, είτε μέσω της δαπάνης νομισμάτων, επαναφέροντας εντελώς την ηλικία του νομίσματος. Επί του παρόντος, μπορούμε να δούμε ένα μεγάλο και απότομο σημείο καμπής σε αυτή την παραλλαγή της αναλογίας RHODL, υποδηλώνοντας μια σημαντική και ξαφνική εναλλαγή κεφαλαίων από τους Μακροχρόνιους Κατόχους (Long-Term Holders) του προηγούμενου κύκλου σε μια νέα ομάδα αγοραστών.

Αυτό το φαινόμενο της αγοράς ήταν εντυπωσιακά συνεπές σε όλες τις προηγούμενες πτωτικές αγορές, με μεγάλες καμπές στην εναλλαγή κεφαλαίων να σηματοδοτούν μια σημαντική αλλαγή στον χαρακτήρα και τη δομή της αγοράς.

Περίληψη και Συμπεράσματα

Μετά από μια παρατεταμένη και άγρια πτωτική αγορά, η οποία σημαδεύτηκε από διαδοχικά γεγονότα απομόχλευσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει επέλθει πλήρης εκκαθάριση της υπερβολής και ότι μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη μια κυκλική μετάβαση. Συνήθως αυτές οι περίοδοι διακόπτονται από μια απότομη αλλαγή στην κυριαρχία των συνολικών κερδών και ζημιών, η οποία φαίνεται να λαμβάνει χώρα.

Ωστόσο, η τάση αυτή παραμένει νέα, τόσο από την άποψη της διάρκειας, όσο και από την άποψη του μεγέθους των πραγματοποιηθέντων κερδών και ζημιών σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς. Όπως συζητήθηκε προηγουμένως στην 45η Εβδομάδα, η εναλλαγή κεφαλαίων από τους Μακροπρόθεσμους Κατόχους (Long-Term Holders) προς την ομάδα των Βραχυπρόθεσμων Κατόχων (Short-Term Holder) είναι μια επίμονη τάση κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Αυτό αντικατοπτρίζεται κομψά στον αυξανόμενο πλούτο που κατέχει η ομάδα των Βραχυπρόθεσμων Κατόχων, απορροφώντας νομίσματα από τους αντίστοιχους Μακροπρόθεσμους Κατόχους που συνεχίζουν να διανέμουν (γενικά με ζημία).

Φαίνεται πως η αγορά βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση, εξελισσόμενη από τα τελευταία στάδια μιας πτώσης στην αρχή ενός νέου κύκλου. Με οδηγό τους προηγούμενους κύκλους, ο δρόμος μπροστά μας παραμένει δύσκολος, με βασικά παραδείγματα το 2015, και το 2019. Αυτές οι μεταβατικές περίοδοι χαρακτηρίζονται ιστορικά από μια εκτεταμένη μακροσκοπική πλάγιο-καθοδική αγορά, γεμάτη με τοπικές ασταθείς κινήσεις, συνήθως και προς τις δύο κατευθύνσεις.


Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα έκθεση δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Όλα τα δεδομένα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Καμία επενδυτική απόφαση δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται εδώ και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις.


Μεταφρασμένα Κανάλια

Είμαστε περήφανοι που εγκαινιάσαμε νέα κοινωνικά κανάλια για:


 • Ακολουθήστε μας στο Twitter
 • Συμμετέχετε στο κανάλι μας στο Telegram
 • Επισκεφτείτε το  Glassnode Forum για μακροσκελείς συζητήσεις και αναλύσεις. for long-form discussions and analysis.
 • Για on-chain μετρικές, πίνακες ελέγχου και ειδοποιήσεις, επισκεφτείτε το  Glassnode Studio
 • Για αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις, on-chain μετρικές και δραστηριότητα στα ανταλλακτήρια, επισκεφτείτε το Glassnode Alerts Twitter