Zmiana pływów

Po gwałtownym miesiącu i nagłych zmianach notowań, Bitcoin konsoliduje obecnie powyżej kosztów bazowych kilku grup inwestorów. Sprawia to, że przeciętny inwestor BTC posiada niezrealizowane zyski i pokazuje, że trwa potencjalna zmiana makroekonomicznych trendów rynkowych.

Zmiana pływów

Po dynamicznym miesiącu gwałtownych zmian notowań, Bitcoin konsoliduje powyżej kosztów bazowych on-chain kilku grup inwestorów. Pomimo korekty o -6,2% do tygodniowego minimum na poziomie 22 600$, przeciętny inwestor BTC posiada obecnie niezrealizowany zysk, a kilka wskaźników on-chain skali makro sugeruje, że potencjalnie trwa odwrócenie trendów rynkowych.

W tym wydaniu przyjrzymy się potencjalnej zmianie trendu przez pryzmat aktywności sprzedażowej mającej miejsce w odpowiedzi na niedawny wzrost notowań, jeśli uwzględnimy tutaj szeroki przekrój rynku. Naszym celem jest zidentyfikowanie pojawiających się wzorców zachowań w celu oceny zmieniających się makrotrendów. Zbadamy również, czy pokusa do sprzedaży zaczyna przewyższać koszt alternatywny HODLingu (i jak możemy zidentyfikować tę zmianę), a także zależność między starymi i nowymi uczestnikami rynku, w momencie gdy kapitał zaczyna przechodzić z rąk do rąk.


🪟 Wszystkie wykresy omówione w tym raporcie znajdziesz w Panelu Cotygodniowej Analizy On-Chain

🔔 Pomysły na alert prezentowane w tej edycji można ustawić w Glassnode Studio.

🏴‍☠️ Newsletter Cotygodniowej Analizy Danych On-chain jest tłumaczony na hiszpański, włoski, chiński, japoński, turecki, francuski, portugalski, perski, arabski, wietnamski i grecki.

📽️ Odwiedź i zasubskrybuj nasz kanał YouTube lub odwiedź nasz portal wideo, aby uzyskać więcej treści wideo i samouczków dotyczących wskaźników.


Powrót na zyskowne pola

Nasze badanie rozpoczniemy od analizy zrealizowanych zysków odnotowanych przez rynek podczas ostatniego cyklu. Obserwujemy eksplozję realizacji zysków po październiku 2020 roku, niejako w odpowiedzi na nadzwyczajną politykę pieniężną. Można zauważyć, że zjawisko to dramatycznie spada od swojego szczytu w styczniu 2021 roku, spadając w ciągu następnych dwóch lat z powrotem do poziomów z 2020.

Niedawne odrodzenie zrealizowanych zysków można zaobserwować w odpowiedzi na ostatnie wzrosty notowań, jednak pozostają ono przytłumione przez na entuzjazm występujący w całym cyklu 2021-22.

Zaawansowany wykres interaktywny

W tym samym czasie straty realizowane przez rynek po styczniu 2021 zaczęły rosnąć, osiągając pierwszy szczyt podczas spadków w maju 2021 roku (bessa o historycznych proporcjach).

Można jednak zauważyć, że obecny poziom realizowanych strat spadł ku bazowemu poziomowi cyklu wynoszącemu około 200 mln USD dziennie, z wyjątkiem przypadków wyraźnej kapitulacji (np. LUNA / FTX).

Zaawansowany wykres interaktywny

Biorąc pod uwagę stosunek między Zrealizowanymi Zyskami a Stratami, możemy zidentyfikować zmiany strukturalne w dominacji między nimi. Po załamaniu notowań po ATH z listopada 2021 roku nastąpił okres silnie zdominowany przez straty, który spowodował spadek wskaźnika Zrealizowanych Z/S poniżej 1, z rosnącą dotkliwością z każdą kolejną kapitulacją na rynku.

Niemniej jednak możemy zaobserwować pierwszy trwały okres zyskowności od rajdu ulgi z kwietnia 2022 roku, co sugeruje pierwsze oznaki zmiany profilu zyskowności.

🔔 Pomysł na alert: Wskaźnik Zrealizowanych Z/S (7D-EMA) spadający poniżej 1,0 wskazywałby na duży wzrost dominacji zrealizowanych strat, i zwiększone poziomy sprzedaży inwestorów posiadających coiny o wyższym koszcie bazowym.

Zaawansowany wykres interaktywny

Współczynnik Ryzyka Wyprzedaży Bitcoina to wskaźnik, którego możemy użyć do porównania wielkości całkowitego zrealizowanego zyski i straty jako odsetka zrealizowanej kapitalizacji (miara wyceny sieci).

Patrząc z tej perspektywy, łączny wolumen zrealizowanych zysków i strat pozostaje stosunkowo niewielki w porównaniu z wielkością aktywów. Wskazuje to, że skala sprzedaży pozostaje marginalna, zwłaszcza w porównaniu z euforią, jaka towarzyszyła hossie oraz nastrojami po kapitulacji FTX.

Ogólnie rzecz biorąc, sugeruje to, że łącznie większość coinów, które są w ruchu, zostały nabyte stosunkowo blisko bieżącej ceny spot, a zatem nie są nośnikami dużego „zrealizowanego” ładunku.

Zaawansowany wykres interaktywny

Z powrotem na zielono

Wskaźnik Niezrealizowanych Zysków/Strat Netto (NUPL) pokazuje, że niedawny rajd spowodował, że cena spot Bitcoina przekroczyła średnią cenę nabycia szerszego rynku. To stawia rynek z powrotem w polu niezrealizowanych zysków, w którym przeciętny inwestor jest z powrotem na plusie.

Porównując czas, gdy NUPL był ujemny we wszystkich poprzednich bessach, obserwujemy historyczne podobieństwo między naszym obecnym cyklem (166 dni) a bessami 2011-12 (157 dni) i 2018-19 (134 dni). Bessa z lat 2015-16 pozostaje wyjątkowa pod tym względem, gdyż okres niezrealizowanych strat trwał prawie dwa razy dłużej niż w kolejnej pod tym względem bessie (cykl 2022-23).

🗜️ Wskazówka Workbench: Ten wykres został stworzony przy użyciu dwóch śladów - dla wartości dodatnich i ujemnych - wykreślonych na tej samej osi i przy użyciu wykresów słupkowych do wypełnienia obszarów.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Stosunek między całkowitym niezrealizowanym zyskiem utrzymywanym na rynku a jego średnią roczną może stanowić makrowskaźnik dla odżywającego rynku.

Niedawny wzrost notowań przebił kilka całkowitych modeli kosztów bazowych on-chain, co spowodowało znaczną poprawę sytuacji finansowej rynku. Ten wskaźnik momentum zbliża się obecnie do punktu przełamania równowagi i jest podobny do wyjść z bessy w latach 2015 i 2018.

Potwierdzone przebicia powyżej tego punktu równowagi historycznie zbiegały się ze zmianą struktury makrorynkowej. Zauważmy również, że długość czasu, jaki spędziliśmy poniżej tego punktu był podobny we wszystkich głównych bessach.

🗜️ Wskazówka Workbench: Ten wykres wykorzystuje domyślne ustawienie funkcji  value_at(m1) w celu zwrócenia bieżącej wartości wskaźnika momentum.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Warianty wskaźnika SOPR (Spent Output Profit Ratio) można wykorzystać do sprawdzenia łącznej wielokrotności zysku realizowanej przez różne grupy rynkowe w danym dniu.

W przypadku grupy inwestorów krótkoterminowych 🔴 można zauważyć, że STH-SOPR jest obecnie trwale notowany powyżej wartości 1,0, wykazując pierwszy wzrost realizacji zysków od marca 2022 roku. Odzwierciedla to duży wolumen coinów nabytych po niższych cenach w ostatnich miesiącach.

Szerszy rynek 🔵 także odnotował powrót do zyskownych sprzedaży, odbudowując się po bardzo głębokim i przedłużającym się okresie ciężkich strat.

Profesjonalny wykres interaktywny Workbench

Oceniając grupę inwestorów długoterminowych, możemy zaobserwować utrzymujący się okres realizacji strat od czasu upadku LUNY. Pomimo tego, że ta grupa przez ostatnie 9 miesięy odnotowywała straty, pojawiają się pierwsze oznaki poprawy ich sytuacjiw postaci potencjalnego formowania się trendu wzrostowego LTH-SOPR.

Profesjonalny wykres interaktywny

Zmiana charakteru

Wskaźnik Skorygowanego Ryzyka Rezerw można wykorzystać do kontekstualizacji zachowania HODLerów. Ten cykliczny oscylator określa ilościowo równowagę między zagregowaną motywacją do sprzedaży a faktyczną sprzedażą długo uśpionych coinów.

  • Wyższe wartości wskazują, że zarówno cena jak i sprzedaż HODLerów jest podwyższona.
  • Niższe wartości wskazują, że zarówno cena, jak i wyprzedaże HODLerów są mniejsze

Wydaje się, że obecnie ma miejsce strukturalna zmiana tego trendu, ponieważ oscylator zbliża się do swojej pozycji równowagi (55% wszystkich dni sesyjnych poniżej bieżącej wartości). Sugeruje to, że koszt alternatywny HODLingu maleje, podczas gdy motywacja do sprzedaży rośnie.

Poprzednie wybicia powyżej pozycji równowagi historycznie oznaczały tranzycję z okresu HODLing do okresu rosnącej realizacji zysków oraz rotację kapitału ze strony starszych akumulujących na rynku bessy z powrotem do nowych inwestorów i spekulantów.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Możemy dodać wagę do tezy o rotacji kapitału poprzez sprawdzenie Zrealizowanych Fal Kapitalizacji HODLowanej. Tutaj wyodrębniliśmy coiny posiadane przez 3 miesiące lub krócej i odnotowujemy dwie kluczowe obserwacje:

  • Odsetek kapitału posiadanego przez nowszych inwestorów wzrasta, choć nieznacznie. Ponieważ jest to system binarny, oznacza to, że kapitał musi być przenoszony ze starszych rąk do nowszych.
  • Głębokość „punktu przegięcia” na wykresie jest bardzo zgodna z historycznymi precedensami.
Zaawansowany wykres interaktywny

Następnie możemy zastosować wskaźnik Zrealizowanego HODL, aby dodatkowo uzupełnić powyższą obserwację. Ten wskaźnik porównuje równowagę kapitału utrzymywanego między 1-tygodniowymi a 1-rocznymi coinami, tworząc oscylator w skali makro.

  • Wyższe wartości wskazują na nieproporcjonalny kapitał w posiadaniu nowych nabywców i spekulantów.
  • Niższe wartości wskazują na nieproporcjonalny kapitał posiadany przez długoterminowych HODLerów o wyższym przekonaniu.

Przy ocenie współczynnika Zrealizowanego HODL, zarówno tempo zmian, jak i kierunek trendu mają generalnie większe znaczenie niż wartość bezwzględna. Obecnie jesteśmy świadkami formowania się zaokrąglonej struktury dna, co sugeruje, że ma miejsce transfer kapitału netto, a także zaczynający się trend wzrostowy.

Zaawansowany wykres interaktywny

Mając to na uwadze, możemy wprowadzić nową odmianę wskaźnika RHODL, która porównuje kapitał posiadany przez długoterminowych inwestorów jednego cyklu (6msc -2 lata) z najmłodszymi inwestorami krótkoterminowymi (1 dzień -3 msc). Ma to na celu ocenę punktu zwrotnego rotacji kapitału w różnych cyklach przejściowych.

Kapitał może opuścić przedział 6 msc - 2 lat tylko poprzez dojrzewanie do starszego przedziału wiekowego lub poprzez spredaż coinów, całkowicie resetując wiek coina. Obecnie widzimy duży i ostry punkt przegięcia w tym wariancie wskaźnika RHODL, sugerujący znaczną i nagłą rotację kapitału od długoterminowych inwestorów poprzedniego cyklu do nowej grupy kupujących.

To zjawisko rynkowe było uderzająco spójne we wszystkich poprzednich bessach, z dużymi zmianami rotacji kapitału sygnalizującymi znaczącą zmianę charakteru i struktury rynku.

Podsumowanie i wnioski

Po brutalnej i przeciągającej się bessie, nękanej kolejnymi delewarowaniami, pojawiają się oznaki ustąpienia entuzjazmu i teraz może rozpocząć się wejście w nowy cykl. Tego typu okresy są zazwyczaj akcentowane przez gwałtowną zmianę dominacji łącznych zysków i strat, która wydaje się mieć obecnie miejsce.

Jednak trend ten jest stosunkowo młody, zarówno pod względem czasu trwania, jak i wielkości realizowanych zysków i strat w stosunku do wielkości rynku. Jak omówiono wcześniej w newsletterze z 45. tygodnia, rotacja kapitału od inwestorów długoterminowych do inwestorów krótkoterminowych odbywała się stale w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jest to dobrze odzwierciedlone w rosnącym kapitale posiadanym przez grupę inwestorów krótkoterminowych, pochłaniających coiny od ich inwestorów długoterminowych, którzy kontynuują dystrybucję (na ogół ze stratą).

Wygląda na to, że rynek znajduje się obecnie w fazie przejściowej, ewoluując od późnej fazy bessy do początku nowego cyklu. Biorąc pod uwagę przeszłe cykle, droga przed nami jest trudna, czego kluczowymi przykładami są lata 2015 i 2019. Historycznie te okresy przejściowe charakteryzowały się rozszerzonym makroekonomicznym rynkiem bocznym, zaśmieconym lokalnymi niestabilnymi ruchami, zwykle w obu kierunkach.


Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.