Niepewność wśród wielorybów i starych wyjadaczy

Upadek giełdy FTX spowodował w następstwie rozwój nowych trendów obserwowanych przez pryzmat danych on-chain. Sugerują one, że zaufanie i stabilność finansowa Wielorybów i starszych inwestorów Bitcoina zostały podważone.

Niepewność wśród wielorybów i starych wyjadaczy

W miarę opadania kurzu po upadku giełdy FTX i posiadając obecnie dane z kilku dodatkowych tygodni, jesteśmy w stanie ocenić, czy niedawna słabość rynku wstrząsnęła zaufaniem inwestorów Bitcoina. W ubiegłym tygodniu rynek nadal znajdował się w konsolidacji, jednak notowania spadły z lokalnego szczytu na początku tygodnia wynoszącego 17 036$ do dołka zamykającego tydzień i wynoszącego 16 248$, co jest jednym z najniższych poziomów w tym cyklu.

W tym wydaniu przyjrzymy się bliżej trzem konkretnym tematom, mając na celu ocenę, w jakim stopniu upadek FTX uderzył w inwestorów:

  • Wypłaty giełdowe, które swą skalą nadal biją historyczne rekordy,
  • Wielorybom, którzy sumarycznie najprawdopodobniej znajdują się pod kreską,
  • Inwestorom długoterminowym, którzy obecnie wyprzedają coiny w historycznie znaczącym tempie.

⚡Oferta Cyber Week: 40% zniżki na plany zaawansowane⚡

Od dzisiaj możesz skorzystać z naszej pierwszej w historii wyprzedaży na koniec roku! Zaoszczędź 40% na miesięcznym lub rocznym abonamencie Glassnode Advanced i uzyskaj dostęp do danych i spostrzeżeń, które pomagają tysiącom traderów kryptowalut i inwestorów na całym świecie.

Uzyskaj aż 40% zniżki na plan zaawansowany

Tłumaczenia

W tym tygodniu newsletter On-chain jest tłumaczony na hiszpański, włoski, chiński, japoński, turecki, francuski, portugalski, perski, hebrajski oraz grecki.

Cotygodniowy panel analizy Onchain

Cotygodniowy Newsletter Onchain posiada interaktywny panel, w którym znajdują się wszystkie załączone wykresy. Panel ten oraz wszystkie wspominane metryki są szerzej omawiane w naszym raporcie w formie video, który udostępniany jest w każdy wtorek. Wpadnij oraz zasubskrybuj nasz kanał YouTube, a także sprawdź pozostałe filmy i tutoriale.


Coiny wypływają z giełd

W nawiązaniu do zeszłotygodniowego wydania, wypływy z giełd do portfeli inwestorów niemal wszystkich rozmiarów miały historyczną skalę, ponieważ posiadacze BTC szukają bezpieczeństwa w samodzielnym przechowywaniu kryptowalut. W rezultacie 30-dniowa zmiana pozycji netto wszystkich sald giełd kryptowalutowych osiągnęła w tym tygodniu nowy rekord wszechczasów pod względem wypłat.

BTC wypływa obecnie z giełd w tempie -172,7 tys. BTC miesięcznie, przyćmiewając poprzedni szczyt ustanowiony po spadkach w czerwcu 2022 roku.

Zaawansowany wykres interaktywny

Całkowita liczba potwierdzonych transakcji również odnotowała wzrost w ciągu ostatnich dwóch tygodni, osiągając wielomiesięczny szczyt na poziomie 246 tys. potwierdzanych transakcji na dzień. Z tej sumy około 29,2% transakcji powiązanych było z wypłatami z giełd (77,1 tys. wypłat), a 18,2% to wpłaty na giełdy (48,1 tys. wpłat).

Ten gwałtowny wzrost aktywności związanej z giełdami popycha dominację transakcji kojarzonych z wpłatami i wypłatami z giełd do 47,2% sumy wszystkich transakcji, najwyższego poziomu od początku roku. Historycznie rzecz biorąc, wyższa dominacja transakcji giełdowych może być związana z hossą (trwałe trendy) i wyprzedażami z dużą zmiennością cenową (krótkoterminowe skoki).

Zaawansowany wykres interaktywny

Na podstawie 30-dniowej średniej kroczącej, zsumowane wolumeny wpływów i wypływów denominowanych w USD na wszystkich giełdach wzrosły, osiągając w tym tygodniu poziom 1,72 mld USD dziennie. Poniższy wykres przedstawia tę średnią miesięczną 🔴 w stosunku do średniej rocznej 🔵 jako miernik momentum ogólnej gospodarki Bitcoin.

Historycznie rzecz biorąc, okresy, w których średnia miesięczna wolumenu giełdowego przekraczała średnią roczną, sygnalizowały dodatnią dynamikę rynku, gdyż coraz więcej coinów przechodziło z rąk do rąk. W obecnej sytuacji łączny wolumen wpływów i wypływów musiałby osiągnąć i utrzymać poziomy powyżej 2,15 mld USD, aby mocno zaznaczyć dodatnią dynamikę na tym froncie.

Zaawansowany wykres interaktywny

Wieloryby pod kreską

Trendem, który można było zaobserwować w późniejszych fazach bessy w latach 2018-19 jest łączny wzrost Średniego Wolumenu Wpłat na giełdy. Innymi słowy, średnia wielkość depozytu liczona w dolarach amerykańskich rośnie na wszystkich głównych giełdach, gdy rynek formuje dno cyklu. Dzieje się tak obecnie na wszystkich głównych giełdach, w tym Binance, Bitfinex, Coinbase, Gemini i Kraken.

Podobny trend utrzymuje się od końca maja, od upadku projektu LUNA-UST. Wskazuje to, że ogólnie w ciągu ostatnich 6 miesięcy nastąpił wzrost netto depozytów o większej wartości. Jest to dowodem także na to, że podmioty takie jak wieloryby, instytucje i firmy handlowe miały większą dominację wśród depozytów giełdowych.

Zaawansowany wykres interaktywny

Czynnikiem napędowym takiego zjawiska może być sytuacja finansowa Wielorybów (podmioty posiadające > 1 tys. BTC). Żółty ślad poniżej pokazuje średnią cenę wypłat z giełd grupy Wielorybów od 5 lipca 2017 r. (uruchomienie Binance), która wynosi 17 825$.

Przy cenach spot wynoszących obecnie 16 200$, po raz pierwszy od marca 2020 roku grupa Wielorybów znajduje się na niezrealizowanej stracie. W odpowiedzi na ten fakt, Wieloryby faktycznie deponowały coiny na giełdy, z nadwyżką względem wypłat wynoszącą między 5 000 a 7 000 BTC dziennie netto w ciągu ostatniego tygodnia.

Zaawansowany wykres interaktywny

Ta skala stresu finansowego jest wyrażana na szerszym rynku, między innymi w formie jednego z największych skoków Zrealizowanych Strat w cyklu 2020-22. Szczytowa dzienna wartość Zrealizowanej Straty -1,45 mld USD została odnotowana w tym tygodniu, co plasuje ją na czwartym miejscu pod względem wielkości w całej historii.

Dla porównania, odnotowano także stosunkowo niewielki zrealizowany zysk w wysokości 83 mln USD, co sugeruje, że zdecydowana większość obecnie sprzedawanego wolumenu pochodzi od inwestorów z bieżącego cyklu, a bardzo niewielki wolumen coinów z poprzednich cykli jest w obiegu.

Zaawansowany wykres interaktywny

Przebudzenie starych wyjadaczy

Wzorem wartym monitorowania, który podkreśliliśmy w naszym ostatnim wydaniu, był wzrost sprzedaży coinów przez długoterminowych inwestorów Bitcoina. Podczas bessy znaczące i utrzymujące się wzrosty sprzedaży starych coinów są często sygnałem osłabionego przekonania, strachu i kapitulacji wśród tej bardziej doświadczonej grupy inwestorów.

Wykres Przedziałów Wiekowych Sprzedawanego Wolumenu (Spent Volume Age Bands; SVAB) pokazuje, że w tym tygodniu tylko nieco ponad 4% całego wyprzedawanego wolumenu pochodziło z coinów starszych niż 3 miesiące, co jest najwyższym poziomem w 2022 roku. Ta względna wielkość jest zbieżna z niektórymi z największych poziomów w historii, często obserwowanymi podczas kapitulacji i paniki na szeroką skalę.

Zaawansowany wykres interaktywny

Sprzedany wolumen BTC starszych niż 6 miesięcy osiągnął również piątą najwyższą wartość w ciągu ostatnich pięciu lat. Ponad 130,6 tys. BTC w wieku 6 miesięcy lub więcej sprzedano tylko 17 listopada, przy średniej z 7 dni na poziomie 50,1 tys. BTC dziennie.

Sugeruje to istnienie znacznej niepewności, która skłania inwestorów długoterminowych do wyprzedawania swoich pozycji.

Zaawansowany wykres interaktywny

Od momentu upadku FTX sprzedano łącznie 254 tys. BTC starszych niż 6 miesięcy, co odpowiada około 1,3% podaży w obiegu. Biorąc pod uwagę 30-dniową zmianę, jest to największy spadek podaży starszych coinów od hossy ze stycznia 2021 roku, kiedy to inwestorzy długoterminowi zajęci byli realizowaniem zysków.

Zaawansowany wykres interaktywny

Średni wiek sprzedawanego coina można zmierzyć za pomocą wskaźnika Uśpienia, który również odnotował znaczny wzrost w ostatnich tygodniach. Poniżej przedstawiono dwa ślady dla różnych wariantów Uśpienia:

  • 🔵 Uśpienie: które wzrosło do 44 dni i przedstawia średni wiek sprzedanego coina na całym rynku.
  • 🔴 Uśpienie dostosowane względem podmiotów: także wzrosło, osiągając 78 dni. Ten wariant odzwierciedla przefiltrowane dane, które usuwają wydatki własne i wewnętrzne przelewy między portfelami.

Gdy oba te wskaźniki odnotowują podobny wzrost, daje to pewność, że znacząca część sprzedaży jest związana z coinami zmieniającymi właściciela, a mniejsza z wewnętrznym przelewami między portfelami. Wygląda więc na to, że nawet długoterminowi inwestorzy Bitcoina wystraszyli się ostatnich wydarzeń, a część z nich sprzedaje coiny i zbywa inwestycje w odpowiedzi.

Zaawansowany wykres interaktywny

Na koniec sprawdzimy zachowanie inwestorów długoterminowych, którzy statystycznie są najmniej skorzy do wyprzedaży w obliczu zmienności. Ich podaż spadła o 84 560 BTC po incydencie FTX, co stanowi jeden z najbardziej znaczących spadków w ostatnim roku. Jak ukazano na poniższym wykresie, spadki podaży LTH przekraczały 100 000 BTC w ciągu trzech kolejnych miesięcy - w maju, czerwcu i lipcu tego roku. To sprawia, że obecny spadek jest zauważalny, ale jeszcze nie największy, chociaż wciąż trwa.

Profesjonalny wykres interaktywny

Podsumowanie i wnioski

Spośród wielu wskaźników opisujących zachowanie długoterminowych inwestorów Bitcoina, kilka sygnalizuje, że trwa nietrywialna wyprzedaż i likwidacja inwestycji. Jak zauważono w zeszłym tygodniu, spowolnienie i cofnięcie się tych wskaźników oznaczałoby, że może to być zdarzenie krótkoterminowe, jednak z każdym dniem utrzymywania się tych trendów staje się coraz bardziej prawdopodobne, że w grę wchodzi spadek przekonania na szerszą skalę.

Grupa Wielorybów jest obecnie w trybie dystrybucji netto, wysyłając nadwyżkę od 5 do 7 tysięcy BTC na giełdy. Tymczasem poziom wypływów coinów z giełd niemal wszystkich grup inwestorów jest najwyższy w historii. Skomplikowany wpływ kolapsu FTX nadal trwa i dopiero z czasem okaże się, jak rozległy był to atak na zaufanie inwestorów.Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.