Bitcoin Ayı Dönemi Bitti Mi?

Bitcoin, piyasanın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana en güçlü fiyat performansını sergiledi ve zincir üstü birçok gösterge güçlü bir destek sinyali verdi. Bu sayıda, Bitcoin Ayısı'nın geride kalıp kalmadığını ve sağlam bir toparlanmanın devam edip etmediğini değerlendiriyoruz.

Bitcoin Ayı Dönemi Bitti Mi?

Bitcoin piyasası geçtiğimiz haftalarda 30 bin doların üzerine çıkarak Ekim 2021'deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana en güçlü üç aylık getiriyi (+%70) elde etti. Bu aynı zamanda haftalık getirilerin +%36'ya ulaştığı ikinci dönem oldu ve Bitcoin'i bir kez daha yıl içinde en iyi performans gösteren varlık sınıfı konumuna yerleştirdi.

2023'teki güçlü piyasa performansı, 2022 ile tam bir tezat oluşturuyor ve olumlu bir rejim değişikliğinin yolda olduğunu gösteriyor. Bu raporda, bu fikri destekleyen birkaç zincir üstü göstergeyi inceleyeceğiz ve bir ayı piyasasından sağlam bir toparlanmanın devam edip etmeyeceğini ve ayı piyasasının geride kalıp kalmayacağını değerlendireceğiz.


🪟 Zincirde Bu Hafta panosunda bu raporda yer alan tüm çizelgeleri görüntüleyin.

Canlı Grafik

Son 12 ay içinde yaşanan ilginç bir gelişme, BTC fiyatlarının geleneksel güvenli para limanı olan Altın'a göre performansı arasındaki korelasyonun artması oldu. 30 günlük, 90 günlük ve 365 günlük bazda, bu iki varlık arasındaki korelasyon şu anda güçlü bir şekilde pozitif olup, birkaç hafta önceki son ABD bankacılık krizi sırasında yüksek kalmıştır.

Bu durum, hem güvenli paraya hem de karşı taraf riskinin gerçeklerine verilen değerin yatırımcılar için giderek daha fazla ön plana çıktığını göstermektedir.


🪟 İlgili Gösterge Tablosu: Yakın zamanda Ethereum blok zincirinde bulunan oracle fiyatlarını kullanarak bir dizi Forex ve Emtia fiyat ölçümünü kullanıma sunduk.

Canlı Grafik

Aşağıda Güçlü Destek

Bitcoin piyasası ilginç bir konumda yer almaktadır; 155 günlük Uzun/Kısa Vadeli Sahip eşiğimiz yaklaşık olarak FTX'in çöktüğü tarihe denk gelmektedir. Bu nedenle, LTH ve STH metriklerini aşağıdaki gibi yorumlayabiliriz:

  • 🟦 Uzun Vadeli Sahipler, FTX çökmeden önce coin satın almıştır ve şu anda 14,161 milyon BTC'lik bir toplam arz bakiyesine sahiptir; bu da yeni bir ATH'den sadece biraz uzaktır.
  • 🟥 Kısa Vadeli Sahipler, FTX çöküşünden sonra coin satın almış ve 2023 yılında 2,914 milyon BTC'lik arz bakiyelerinin oldukça sabit kaldığını görmüştür.
Canlı Grafik

Bu gözlemi yatırımcı alım fiyatlarının dağılımı grafiğine taşıdığımızda üç önemli arz kümesi görebiliriz:

  • Dip Oluşum Kümesi <25 bin $: Bu coinler, Haziran 2022 ile Ocak 2023 arasında büyük ölçüde el değiştirmiş olanlardır. Bu aralıkta LTH (FTX öncesi) ve STH (FTX sonrası) alıcıları arasında oldukça eşit bir denge vardır.
  • Son Alım 25 bin ila 30 bin $: Bu coinler arzın %7,25'ini oluşturuyor ve STH coinlere doğru çok daha fazla ağırlık taşıyor. Bu, aşağıdan kar alma ve fiyat 25 bin doların üzerine çıktıkça çıkış yapan alıcılara satılan coinlerin bir birleşimini yansıtıyor.
  • Döngüden Sağ Çıkanlar 30 bin $+: 2021-22 döngüsünün dalgalanmasını ve kaosunu atlatan ve hala elinde tutmaya devam eden Uzun Vadeli Elde Tutanlar, arzın %22,2'sini oluşturuyor.
Glassnode Engine Room'dan Canlı Gösterdi

Mevcut piyasa döngüsünü, ellerinde tuttukları Arzdaki değişikliklerle ifade edilen Uzun Vadeli Sahip davranışının objektifinden de görebiliriz. Üç temel aşama görebiliriz:

  • Sabır Düzlüğü: LTH arzının genellikle birkaç aydan bir yıla kadar ATH civarında seyretme eğiliminde olduğu durum.
  • Karda LTH arzının (koyu mavi) hızla arttığı ve genellikle fiyatların ATH'ye doğru yükselmesiyle ilişkilendirildiği Zirve HODL.
  • LTH'lerin piyasaya girmekte olan yeni talep dalgalarına yoğun bir şekilde dağılmaya başladığı ATH'nin Kırılması Üzerine Dağılım.

Piyasa şu anda Sabır Düzlüğü içinde yer almaktadır ve arzın %23,3'ünden fazlası, pozisyonları zarar eden LTH'lerin sahip olduğu borsaların dışında tutulmaktadır. Mevcut arz yapısı 2016 ve 2019 başlarıyla da büyük benzerlikler göstermektedir.

Canlı Grafik

Yıllık piyasa gücünün, karla tutulan coin'lerdeki patlayıcı artışla desteklendiğini görebiliriz. Ayı piyasası tabanları geniş çaplı kapitülasyonlarla karakterize edilir ve tanım gereği bunu absorbe edecek eşit ve zıt bir talep girişi vardır.

Fiyat dip oluşum bölgesinden yükseldikçe, bu coinlerin tümü kara döner. 2023 yılında toplam 6,2 milyon BTC kara geçmiştir (arzın %32,3'ü) ve bu da maliyet temelinin 30 bin doların altında ne kadar büyük olduğunu göstermektedir.

Canlı Grafik

Bu kadar çok coinin gerçekleşmemiş bir kara dönüşmesiyle birlikte, harcama ve satış güdüsü de artmaya başlayacaktır. Popüler NUPL metriği, Bitcoin piyasa değerinin ne kadarının gerçekleşmemiş kar olarak tutulduğunun bir ölçüsünü sağlar.

Şu anki 0,36 değeriyle piyasa oldukça nötr bir seviyededir ve günlerin %55,8'inde daha yüksek, %44,2'sinde ise daha düşük bir değer kaydedilmiştir. Bu durum, ayı ve boğa piyasaları arasında bir geçişin yaşandığı geçmiş döngülerle örtüşmektedir. Ayrıca piyasanın ne aşırı derecede indirimli (16 bin $'da olduğu gibi) ne de aşırı derecede aşırı değerli (60 bin $+ zirvesinde olduğu gibi) olduğunu göstermektedir.

Canlı Grafik

HODLer Varlıkları

Bitcoin fiyatının dip seviyelerden bu yana %100'ün üzerinde artmasına rağmen, eski coinlerin harcanmasında henüz kayda değer bir artış görülmedi. Aşağıdaki grafik, 3 aydan daha genç coinlerin Bitcoin'de tutulan servetin hala %20'sinden azını temsil ettiğini göstermektedir ki bu genellikle ayı döngüsünün en düşük seviyeleriyle ilişkilendirilir.

Buna karşın, 2022'deki sert düşüşe ve 2023'teki piyasa yükselişine rağmen, 3 aydan eski coinlerin (HODLers) varlığın %80'inden fazlasını elinde tuttuğu anlamına gelmektedir.

Canlı Grafik

Yukarıdaki iki gözlemin her ikisi de, HODLer doygunluğunun zirve yaptığı bir noktadan tersine dönme sürecinde olan RHODL oranı içinde görselleştirilebilir. Bu ölçüye göre, döngü büyük olasılıkla boğaların lehine dönmüştür, ancak artık değerinin altında bir bölgede de değildir (tarihsel standartlara göre aşırı değerli de değildir).

Tüm işlem günlerinin %65,8'inde daha yüksek RHODL Oranı kaydedilmiştir ve bu da HODLer'ların piyasada baskın varlık olmaya devam ettiğine ve varlıkları beslemeye devam ettiğine dair daha fazla kanıt sağlamaktadır.

Canlı Grafik

Sağlıklı Bir Toparlanma

HODLer'lar genellikle kripto paraların hareketsiz kalmasıyla ilişkilendirilse de, Bitcoin ağı faaliyet açısından oldukça canlıdır. Organik işlem sayıları şu anda günde 270 binin üzerinde ve bu da aylık ortalama bazda yüksek döngülere yaklaşıyor.

Bu, hem parasal transferlerle hem de bu hafta toplam 1 milyon kilometre taşını aşan Inscriptions'ın ortaya çıkmasıyla ilişkilidir.

🪟 İlgili Gösterge Tablosu: Bitcoin ağının benimsenmesindeki eğilimleri belirlemek üzere tasarlanmış canlı bir gösterge tablosunda çeşitli Zincir Üstü Etkinlik ölçümleri mevcuttur.

Canlı Grafik

Artan zincir üstü faaliyet, ücret baskısını da beraberinde getirmektedir. Aşağıdaki 2 yıllık Z-Skoru, son ayı piyasasına göre ücret baskısında bir artış göze çarpacak şekilde tasarlanmıştır.

Bunun şimdi pozitife döndüğünü görebiliyoruz, bu da Bitcoin blok alanına olan talebin istatistiksel olarak anlamlı bir miktarda arttığını gösteriyor.

Canlı Grafik

Hepsini Bir Araya Getirmek

Yukarıdaki gösterge paketi, Bitcoin zincir üstü durumunu çeşitli açılardan ele almaktadır. Genel olarak konuşmak gerekirse, Bitcoin yatırımcılarının davranışları döngüler boyunca oldukça tutarlı olmuştur, bu da kesişme noktalarını bulan araçlar geliştirmemize olanak sağlamaktadır.

Aşağıdaki grafik, dört alanda sekiz ölçüt kullanan ve sağlıklı ve sağlam bir piyasa toparlanmasına işaret eden kesişme arayan zincir üstü sinyallerimizden biridir. Görülebileceği gibi, mevcut piyasada 8 göstergeden 8'i pozitif bölgede yer alıyor ve bu da Bitcoin ayısının geride kalmış olabileceğini gösteriyor.

🪟 İlgili Gösterge Tablosu: Bu grafik, sağlam bir piyasa toparlanmasının kesişme noktalarını belirlemek için tasarlanan Bitcoin Ayı Sinyallerinden Kurtulma panomuzda mevcuttur.

Canlı Grafik

Özet ve sonuçlar

Bitcoin ve dijital varlıklar nispeten yüksek derecede piyasa oynaklığı yaşarken, insanların verdiği ortak kararları yansıtan birçok zincir üstü gösterge oldukça tutarlıdır.

Bundan tam 64 hafta önce, zincir üstü birçok göstergenin ayı piyasası bölgesine girme olasılığını ele almıştık (WoC 4-2022: Sizing Up a Bitcoin Bear). Okuyucular ayrıca Mayıs 2021 Satışı hakkındaki incelememizi de bilgilendirici bulabilir, çünkü bunun ayının 'psikolojik başlangıcı' olduğu söylenebilir.

Bu yazıda, zincir üstü birkaç göstergenin ayı piyasası koşullarının (ya da en azından en kötüsünün) artık geride kalmış olabileceğini nasıl gösterdiğini ele alıyoruz. Bitcoin nötr bir bölgede ve önemli miktarda coin hacminin el değiştirdiği 16 bin ila 25 bin dolar arasındaki temel oluşturan arz kümesinin üzerinde yer alıyor. Bu arzın büyük bir kısmının alıcılar tarafından sıkı bir şekilde tutulmaya devam ettiğini, kârların alındığını (Zincirde Bu Hafta 12. Sayı) ve ağ kullanımının iyileştiğini ve bunların hepsinin yıllık güçlü piyasa performansını desteklediğini görüyoruz.


Yasal Uyarı: Bu rapor herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Tüm veriler yalnızca bilgi amaçlı sağlanmaktadır. Burada verilen bilgilere dayanılarak hiçbir yatırım kararı alınmamalıdır. Kendi yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.


Çeviriler

Zincirde bu hafta bülteni İspanyolca, İtalyanca, Çince, Japonca, Türkçe, Fransızca, Portekizce, Farsça, Lehçe, İbranice, Arapça, Vietnamca ve Yunanca'ya çevrilmiştir.

📽️ Daha fazla video içeriği ve metrik eğitim için Youtube Kanalımızı ziyaret edin ve abone olun veya Video Portalımızı ziyaret edin.


Yeni sosyal medya kanallarımızı kullanıma sunmaktan gurur duyuyoruz:


Glassnode Resmi Twitter sayfamıza ve Glassnode Türkiye Twitter sayfamıza katılabilirsiniz.