İki Arada Bir Derede

Bitcoin fiyatları 2021-22 döngüsünün 'orta noktası' olan 30 bin dolara ulaştı ve birçok ölçüt geçmiş döngülerde görülen 'yeniden birikim dönemi' ile ilişkili seviyelere yaklaşıyor. Inscription'lar soğuyor, ancak parasal işlemler bir kez daha hız kazanıyor.

İki Arada Bir Derede

Yönetici Özeti

  • Bitcoin fiyatları 2021-23 döngüsünün orta noktası olan 30 bin dolar civarında konsolide oluyor ve 2023 fiyat performansı tarihsel olarak güçlü kalmaya devam ediyor.
  • Girişler önemli ölçüde azaldı ve Bitcoin ağındaki tıkanıklık açılmaya başladı. Ancak parasal transfer hacimleri artıyor ve Kasım ayının en düşük seviyelerinden bu yana +%75 arttı.
  • Karda ve zararda tutulan arz dengesi, geçmiş döngülerde görülen birkaç aylık 'yeniden biriktirme dönemi' ile benzer bir denge noktasına ulaşmıştır.

🪟 Bu raporda yer alan tüm grafikleri The Week On-chain Dashboard'dan görüntüleyin.


Bekletme Tamam

Bitcoin piyasası şu ana kadar 2023 kazançlarının çoğunu elinde tuttu ve son haftalarda 31 bin doların üzerine çıktı. Piyasa yılın en yüksek seviyelerine yakın bir yerde konsolide olurken, bu fiyat performansını hem boğa hem de ayı piyasası merceğinden önceki döngülerle karşılaştırabiliriz.

Kasım 2022'nin en düşük seviyelerinin gerçekten de döngü tabanı olduğunu varsayarsak, şimdiye kadarki 'boğa piyasası düzeltmelerinin' derinliğini karşılaştırabiliriz. 2023'teki zirve düşüşün sadece -%18 olduğunu görebiliriz ki bu, önceki tüm döngülere kıyasla oldukça sığdır. Bu durum belki de varlığın altında nispeten güçlü bir talep yattığını göstermektedir.

Live Advanced Chart

Bunun yerine ayı piyasası penceresinden incelersek, 2023 performansını ATH döngüsüne endeksli olarak değerlendirebiliriz. Bu açıdan bakıldığında, Kasım ayının dip seviyelerinden gelen güçlü toparlanma %91'lik bir artış göstermekte ve önceki döngülerin toparlanma rallileriyle dikkate değer bir benzerlik taşımaktadır.

2019 yılı haricinde, dipten benzer büyüklükte bir hareket yaşayan önceki tüm döngüler, aslında yeni bir döngüsel yükseliş trendinin doğuş noktasıydı.

Live Advanced Chart

Inscription'lar Yatırımcılara Yol Veriyor

2023'ün en şaşırtıcı olaylarından biri, Bitcoin üzerinde ordinallerin ve inscription'ların ortaya çıkması olmuştur. Bu olgular iki farklı faaliyet dalgası yaşamıştır:

  • Dalga 1: Öncelikle görüntü tabanlı inscriptionlar, Bitcoin'de NFT varlıklarının ortaya çıkmasına yol açtı. Bugüne kadar toplam 1,08 milyon resim yazılmıştır.
  • Dalga 2: Öncelikle 'BRC-20 tokenleri' ile ilişkili yüksek ücretli metin tabanlı inscriptionlar. Genel olarak, Bitcoin şu anda 14,8 milyon metin tabanlı inscription barındırıyor.

Inscription sayısına göre, 2. Dalga çok daha büyük bir mertebedeydi, ancak faaliyet Mayıs ayından bu yana sürekli düşüşte. Bu hafta metin yazımlarında kısa bir artış oldu, ancak Bitcoin mempool'larında onaylanmamış işlemler genel olarak temizlenmeye başladı.

Available in this Professional Dashboard

Inscriptionlar ayrıca zincir üstü faaliyet ölçütlerini yorumlama çerçevemizde çok ilgi çekici bir gelişmeyi de zorunlu kılmıştır. Genel olarak konuşmak gerekirse, Bitcoin zincir üstü etkinlik ölçümlerindeki artışlar, artan benimseme ve sağlıklı bir ağın işaretidir (yani artış genellikle görmek için iyidir).

Ancak adreslerin önemli ölçüde yeniden kullanılması (Zincirde 20. Hafta) ve inscriptionlara ilişkili çok küçük transfer hacimleri (~10 bin sat) nedeniyle, yüksek talep dönemleri artık aşağıdaki tabloda özetlenen biraz daha incelikli bir yorum gerektirmektedir.

Bunu akılda tutarak, inscriptionlar soğudukça aktif adres momentumunun yeniden tırmanmaya başladığını görebiliriz. Geleneksel yorum, son 2-3 ayı Bitcoin ağ aktivitesinde bir düşüş olarak görürdü. Ancak doğru yorum, bunun sadece inscription tüccarları tarafından önemli ölçüde yeniden adres kullanımının bir ürünü olduğu ve ağ faaliyetinin aslında blokların dolu olmasıyla birlikte patlama yaşadığıdır.

Live Advanced Chart

İşlem sayıları da SegWit veri indiriminden yararlanan inscriptionlar daha önce ulaşılamayan bir zirveye ulaştı. Bu, madencilerin her bloğa daha fazla işlem verisi sığdırabileceği anlamına geliyordu, hatta bazı bloklar 4MB teorik sabit limite yaklaşıyordu.

Günlük işlem sayıları da son haftalarda önemli ölçüde azaldı ve bu durum yazım faaliyetlerindeki yavaşlamaya paralel olarak gerçekleşti.

Live Advanced Chart

Birkaç ay süren ağ tıkanıklığının ardından, mempool'lar yavaş ama emin adımlarla temizlenmeye başlıyor ve zincir üstündeki işlem ücretleri düşüyor. Bitcoin'deki USD cinsinden işlem ücretleri, Mayıs ayındaki BRC-20 çılgınlığının zirvesinden bu yana %96'nın üzerinde düşüş gösterdi ve şu anda ödenen ortalama ücret 1,33 $, medyan ücretler ise 0,16 $'a geriledi.

Ücret ölçütleri, diğer tüm ölçütlerin ötesinde, zincir üstü faaliyetlerde toplu bir yavaşlama olduğunu göstermektedir.
Live Advanced Chart

Faaliyetler soğurken, transfer edilen BTC hacimleri anlamlı bir şekilde artmaya başlıyor. BTC'nin el değiştirmesi FTX'in en düşük seviyelerinden %75 oranında yükseldi ve şu anda toplam işlemlerde günlük 4,2 milyar dolara ulaştı.

Live Professional Chart

Yalnızca borsa giriş ve çıkışlarını izole edersek, Bitcoin ağının pozitif bir ivme dönemine girdiğini görürüz. Borsa akışlarının aylık ortalaması şu anda yıllık ortalamanın üzerinde seyrediyor ki bu da tarihsel olarak parasal varlık açısından benimsenmenin arttığını gösteren bir işaret.

Diğer bazı zincir üstü faaliyet ölçütleri soğurken, bu ölçüt BTC parasal transferlerinin hakimiyetine doğru bir geri dönüşe işaret ediyor.
Live Advanced Chart

Borsayla ilgili bu faaliyetten yola çıkarak, ilk olarak Will Woo tarafından geliştirilen bir NVT Fiyat modeli geliştirebiliriz. Bu model, belirli bir miktarda zincir içi hacim uzlaşması için bir 'adil değer' ima etmeyi amaçlamaktadır.

Kısa vadeli 28 günlük bazda bu model, Kasım 2022'den bu yana ilk kez spot fiyatların üzerinde olan 35,9 bin $'lık bir 'adil değer' anlamına geliyor. Daha yavaş olan 90 günlük model de keskin bir şekilde yükseliyor ve 24,7 bin $ seviyesinden arayı kapatmaya çalışıyor.

Live Advanced Chart

Sağlam Temeller

Şimdiye kadar, Bitcoin piyasasının 2023'teki toparlanmasının hem fiyat performansı hem de ağ kullanımı açısından oldukça sağlam olduğunu tespit ettik. Aşağıdaki grafik, 30 bin doların altındaki fiyatlardan elde edilen arzın sağlam temelini göstererek bu durumu perspektife oturtmaya yardımcı olmaktadır.

Son 12 ayda büyük miktarda coin'in el değiştirdiğini gösteren 15 bin ila 30 bin dolar arasındaki arz kümesinin oldukça önemli olduğunu görebiliyoruz. Buna karşılık, arzın yalnızca %25'i 2021-22 döngüsündeki alıcılar tarafından tutulan 30 bin doların üzerindeki fiyatlardan satın alındı.

Live Advanced Chart

Aşağıdaki gözlemleri yaparak Uzun ve Kısa Vadeli durumu URPD grafiğimize getirebiliriz:

  • 🔵 LTH arzının büyük bir kısmı 15 bin ila 25 bin dolar arasında (dolayısıyla karda) satın alındı ve fiyatlar 31 bin dolara ulaşmasına rağmen harcanmadı.
  • 🔵 Satın alma fiyatı 30 bin doların üzerinde olan coinlerin neredeyse tamamı LTH'ler tarafından tutuluyor. Bu yatırımcılar 2021-22 ayısının hayatta kalanlarıdır ve ya savaşta sertleşmiş HODLer'lardır ya da piyasanın yükselmesi durumunda direnç yaratmaları muhtemeldir.
  • 🔴 20 bin ila 30 bin dolar arasındaki fiyat aralığı, ABD'deki düzenleyici baskılara rağmen Şubat ayından bu yana genişleyen bir birikime sahne oldu.
Genel olarak, bu arz dağılımı oldukça 'dipte' olup, 30 bin doların altında nispeten sağlam bir yatırımcı varlığı 'temeli' olduğunu göstermektedir.
Available in the Glassnode Engine Room

Son düzeltme sırasında 25 bin $'a ulaşan arzın büyüklüğünü de aşağıdaki grafikte görebiliriz. 'Zararda' durumundan 'karda' durumuna sıçrayan arz hacmi, toplam arzın %12,7'sine denk gelen 2,47 milyon BTC civarındaydı.

Buna karşılık, 'kayıpta' tutulan arz sadece 4,79 milyon BTC'ye gerileyerek Temmuz 2021 (30 bin $), Temmuz 2020 (9,2 bin $), Nisan 2016 (6,5 bin $) ve Mart 2016'da (425 $) görülen benzer seviyelere ulaştı.

Live Advanced Chart

İki Arada Bir Derede

Bitcoin verileri genellikle döngüden döngüye garip bir şekilde tekrar eden modeller sergiler. 2021-22 döngüsünde, 30 bin $ fiyat seviyesi bir nevi 'orta nokta' oluşturdu ve hem yukarıdan hem de aşağıdan birkaç kez test edildi.

Çok benzer bir seviye 2013-16'da 425$ seviyesinde ve 2018-19'da da yaklaşık 6,5 bin$ seviyesinde gözlemlenmiştir. Bu seviyelerin yukarıda benzer bir arz hacminin 'kayıp' olarak tutulduğu noktalar olarak belirtildiğini de unutmamak gerekir.

Live Advanced Chart

Piyasa bu 30 bin $'lık 'orta noktanın' altında konsolide olurken, toplam arzın yaklaşık %75'inin karda, %25'inin ise zararda olduğunu görebiliriz. Bu, garip bir şekilde, fiyat hem 2016 hem de 2019'da orta noktalara ulaştığında ulaşılan denge ile aynı.

Aslında, kar:zararda tutulan bu 75:25 arz dengesi Bitcoin için denge noktasıdır. Tüm işlem günlerinin %50'sinde Kar-Zarar dengesinin daha yüksek, %50'sinde ise daha düşük olduğu görülmüştür.

Live Advanced Chart

Bu denge noktası tarihsel olarak piyasanın sindirmesi ve etrafında yeniden konsolide olması için zaman almıştır. Pek çok Bitcoin analisti bu durumu 'yeniden birikim dönemi' olarak adlandırır ve bu dönem yarılanma olayıyla çakışma eğilimindedir.

Bunu, Gerçekleşmemiş Zararda tutulan Piyasa değerinin oranına bakarak görselleştirebiliriz. Birincil ayı döneminde piyasa kırmızıya gömülür ve yatırımcılar yavaş yavaş teslim olur. Piyasa oluştukça ve ardından dip seviyelerden yükseldikçe, karlılık keskin bir toparlanma görür ve bugün bulunduğumuz noktaya benzer seviyelere ulaşır.

Önceki 'yeniden birikim dönemleri', makro piyasa yönünün eksikliği ile karakterize edilir ve birkaç ay boyunca yatay (ve değişken) ticaret yapma eğilimindedir. Piyasanın bu denge noktasına geri dönmesiyle birlikte, bunun üstesinden gelmek için benzer uzun ve dalgalı bir sürecin gerekip gerekmediğini göreceğiz.

Live Advanced Chart

Özet ve Sonuçlar

Bitcoin şu anda 2021-22 döngüsünün orta noktası olan 30 bin doların altında konsolide oluyor ve çeşitli ölçümler bir denge ve denge seviyesine ulaşıyor. Bu, geçmiş döngülerde görülen ve çok az makro yöne sahip birkaç ay olarak nitelendirilen 'yeniden birikim dönemi' ile benzer bir anlam taşır.

Bununla birlikte, bu yıl içerisindeki fiyat performansı, şimdiye kadar sadece -%18'lik bir maksimum düşüşle nispeten güçlü olmuştur. Bitcoin için zincir üstü faaliyetler bir miktar soğumakta olup, bunun en büyük nedeni Inscription faaliyetlerindeki düşüştür. Bununla birlikte, parasal transfer hacimleri toparlanmaya başlıyor ve genellikle artan likidite ve benimseme ile ilişkili pozitif bir ivme sergiliyor.


Yasal Uyarı: Bu rapor herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Tüm veriler yalnızca bilgi amaçlı sağlanmaktadır. Burada verilen bilgilere dayanılarak hiçbir yatırım kararı alınmamalıdır. Kendi yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.


Çeviriler

Zincirde bu hafta bülteni İspanyolca, İtalyanca, Çince, Japonca, Türkçe, Fransızca, Portekizce, Farsça, Lehçe, İbranice, Arapça, Vietnamca ve Yunanca'ya çevrilmiştir.

📽️ Daha fazla video içeriği ve metrik eğitim için Youtube Kanalımızı ziyaret edin ve abone olun veya Video Portalımızı ziyaret edin.


Yeni sosyal medya kanallarımızı kullanıma sunmaktan gurur duyuyoruz:


Glassnode Resmi Twitter sayfamıza ve Glassnode Türkiye Twitter sayfamıza katılabilirsiniz.