Bir Ayı Piyasası İllüzyonu

Bitcoin kısa süre önce, art arda 23 gün boyunca Gerçekleşen Fiyatın üzerinde işlem görerek kısa bir rahatlama rallisi yaşadı. Bununla birlikte, temel ağ faaliyetindeki zayıflık, fiyatların yeniden bu temel maliyet seviyesinin altına düşmesiyle bu hafta bir satış dalgası olarak kendini gösterdi.

Bir Ayı Piyasası İllüzyonu

Bitcoin piyasaları yakın zamanda, art arda 23 gün boyunca Gerçekleşen Fiyatın üzerinde işlem görerek kısa bir rahatlama dalgası yaşadı. Bununla birlikte, 31. Hafta Analizinde işlediğimiz temel ağ faaliyetindeki zayıflık, fiyatların bir kez daha bu temel maliyet seviyesinin altına düşmesiyle birlikte bu hafta bir satış olarak kendini gösterdi.

Gerçekleşen Fiyat şu anda 21.7 bin dolardan işlem görüyor, spot fiyatlar ise 21.3 bin dolarlık Gerçekleşen Fiyatın biraz altında. 2018-2019 ayı piyasasında, fiyatlar 140 gün boyunca Gerçekleşen Fiyatın altında seyretti, bu da 36 günlük geçerli ayı piyasası süresini nispeten kısa hale getirdi ve böylece daha fazla birikim süresinin gerekli olabileceğini göstermiş oldu(28. Hafta Analizinde tartışıldığı gibi).

Bu bültende, daha makro ölçekte bir toparlanmayı desteklemek için göz önünde bulundurulması gereken metriklerin yanı sıra bu haftaki satışlara yol açan temel zayıflığı keşfedeceğiz.


🔔 Uyarı Fikirleri, pazar/ağ performansında önemli değişimlere işaret edebilecek önemli metrik ilgi düzeylerini belirlemeye yardımcı olmak için baştan sona sunulur. Herhangi bir Glassnode üyesi doğrudan Glassnode Studio'dan bir uyarı ayarlayabilir.


Çeviriler

Bu hafta On-chain bülteni İspanyolca, İtalyanca, Çince, Japonca, Türkçe, Fransızca, Portekizce, Farsça, Lehçe, İbranice, Arapça ve Yunanca'ya çevrilmektedir.

Onchain Haftalık Pano

Haftalık Onchain Haber Bülteni, burada bulunan tüm özellikli çizelgeleri içeren canlı bir panoya sahiptir. Bu gösterge tablosu ve kapsadığı tüm metrikler, her hafta Salı günleri yayınlanan Video Raporumuzda daha ayrıntılı olarak incelenmektedir. Youtube Kanalımızı ziyaret ederek abone olabilir, daha fazla video içeriği ve metrik eğitimi için Video Portalımızı ziyaret edebilirsiniz.


Zararlara Dönüş

Gerçekleşen Fiyatın maliyet seviyesi ile, iki ek onchain fiyat modeli, potansiyel destek seviyeleri olarak piyasanın altında yer almaktadır. Delta Fiyat ve Dengeli Fiyat, döngü dipleri etrafındaki fiyatları saptayabilmemize yarayan onchain modelleridir.

  • Delta Fiyat (13.760 $ 🟣), hem Teknik hem de On-Chain üzerine kurulmuş hibrit bir fiyatlandırma modelidir. Gerçekleşen ve Tüm Zamanların Ortalama Fiyatları arasındaki fark olarak hesaplanır. Delta fiyatı daha önce ayı piyasalarının dip fitillerini yakalamıştı.
  • Dengeli Fiyat (17.180 $ 🔵), Gerçekleşen Fiyat ile Aktarılan Fiyat (coin günü-zaman ağırlıklı fiyat) arasındaki farkı temsil eder. Ödenen (maliyet temeli) ile harcanan (aktarılan) arasındaki farkı yakalayan bir tür 'gerçeğe uygun değer' modeli olarak düşünülebilir.

Aşağıdaki grafik, mevcut piyasa yapısı ile 2018-2019'daki alt oluşum aşaması arasındaki benzerlikleri vurgulamaktadır.

Canlı "Advanced" Çalışma Tablosu

Dağıtım Fırsatı

İlk olarak, cüzdan boyutuna göre ayrılmış tüm piyasa katılımcılarının birikim/dağıtım davranışına ilişkin ayrıntılı bilgi sağlamak için Gruplara göre Trend Birikim Puanını inceleyeceğiz. Haziran ortasındaki yerel dipten, son toparlanmaya yakından baktığımızda, iki farklı aşama gözlemleyebiliriz:

  • Aşama A 🟡: 20 bin doların altına düştükten sonra, Karidesler (<1 BTC) ve Balinalar (borsalar ve madenciler hariç 10 bin BTC) net akümülatörlerken, diğer yatırım sınıfları Dengeli Rejim gösterdi.
  • Aşama B 🔴: Gerçekleşen Fiyatın ilk geri alınmasının ardından, tüm gruplar coinlerini dağıtma fırsatını ele geçirdi. İlginç bir şekilde, Karideslerin kalıcı güçlü birikim momentumu (<1 BTC) da bu aşamada zayıfladı.

Bu nedenle, son fiyat artışı, piyasaya satış baskısı ekleyerek yatırımcılar genelinde bir dağıtım aşamasını tetikledi.

Glassnode Engine Room'dan Canlı "Professional" Metrik

Ağ Etkinliği ile Talebi İzleme

Arz-Talep ilkelerini takiben, bir ayı piyasası rallisinin sürdürülebilirliği, Arz tarafı, yeni Talep ve artan ağ aktivitesi ile dengelenmediğinde tartışmaya açık hale gelebilir.

İlk kez ortaya çıkan benzersiz Yeni Adreslerin sayısı, ağdaki etkinliği ölçmek için etkili bir araçtır. Etkinlikteki gün içi oynaklık nedeniyle, herhangi bir günde yeni adreslerin mutlak değeri bilgilendirici olmayabilir. Bununla birlikte, pazara giren yeni adreslerin eğilimi, ağ etkinliği için güçlü bir sinyal sağlayabilir. Bu nedenle, baskın duyarlılıktaki göreceli değişimlerin altını çizmek ve ağ etkinliği için oluşan gelgitleri belirlemeye yardımcı olmak için yeni adreslerin aylık ortalamasını, yıllık ortalamayla karşılaştıracağız.

  • Ayı Piyasası Onayı 🔴: Nisan 2021 ATH'den düşen fiyatların yanı sıra, Yeni Adresin 30 DMA'sı 365 DMA'nın keskin bir şekilde altına düştü. Bu durum, ağ faaliyeti merceğinden ayı piyasası aşamasının muhtemelen geçerli olduğunu doğruladı.
  • Yeni Talep Teyidi 🟢: Uzun bir piyasa konsolidasyonu aşamasından sonra, Yeni Adresler için 365 DMA'nın üzerine 30 DMA'lık ani bir artış, tarihsel olarak pazara giren yeni talebin umut verici bir işareti olmuştur.

Gerçekleşen fiyatın üzerindeki son spot fiyat yükselişini incelediğimizde, Yeni Adreslerin aylık ortalamasının hala yıllık ortalamadan 🟡 daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu model, piyasadaki düşük talebin bir doğrulaması olarak düşünülebilir.


🔔 Uyarı Fikri : Yeni Adresler (30 SMA) , 408k'nın (365 SMA) üzerine çıkarak onchain aktivitede bir artış sinyali vererek potansiyel pazar gücü ve talep toparlanması gösterir.

Canlı "Advanced" Çalışma Tablosu

Talep tarafını daha da derinlemesine inceleyen Ücretlerden Madenci Geliri(Miner Revenue From Fees) , Blok alanının rekabet gücünün değerlendirilmesine olanak tanır. Ağ tıkanıklığının ve bir sonraki bloğa dahil edilme talebinin bir ölçümü olarak düşünülebilir.

  • Düşük Talep 🔴: Ayı piyasasının ilk aşamaları, genellikle madenci gelirlerinden ücretlerin buharlaşmasıyla aynı zamana denk gelir. Burada, tipik olarak %2,5 ila %5 aralığı, pazardaki yüksek ve düşük talep arasında tarihsel bir eşik görevi görmüştür.
  • Yüksek Talep 🟢: Buna karşılık, yukarıda belirtilen %2,5-%5,0 aralığının üzerinde sürekli bir giriş, yeni bir talep dalgasını değerlendirmek için olumlu bir işaret olarak kabul edilebilir.

Bu metriğin mevcut yapısı, blok alanı için düşük ancak gözle görülür şekilde artan bir talep seviyesi göstermektedir. Basit oluşuna rağmen, toplam ödenen değer için ödenen ücretlerin momentumunu ölçmek, artan ağ talebinin karmaşık dinamiklerini değerlendirmek için kapsamlı bir makro göstergedir.


🔔 Uyarı Fikri : Ücretlerden Madenci Geliri Yüzdesi(30 SMA) %2,5'in üzerine çıkarsa, onchain aktivitede bir artışa işaret ederek potansiyel pazar gücü ve talep toparlanması gösterir.

Canlı Grafik

Ağdaki retail yatırımcıların varlığı, küçük işlemlerin uzun vadeli eğilimini analiz ederek ölçülebilir. Aşağıdaki grafikte, USD değeri 10 Bin Dolar'dan az olan toplam işlem hacminin 90 günlük hareketli ortalaması gösterilmektedir.

Küçük boyutlu işlemlerin öncelikle retail yatırımcılara atfedildiğini varsayarsak, bu metriğin üç ayda bir düzeltilmiş ortalaması, piyasanın baskın duyarlılığını izlemek için kullanılabilir. Uzun süreli yükseliş aşamaları 🟩 retail yatırımcılar için caziptir ve düşüş dönemleri daha azdır 🟥, bu nedenle küçük işlem hacimlerinin eğilimi piyasa atmosferini ölçmek için kullanılabilir.

İlginç bir şekilde, 24,4k dolara doğru son zamanlardaki olumlu harekete, retail boyutundaki transfer hacminde veya talepte 🟦 herhangi bir değişim eşlik etmedi. Bu model, bu piyasa rallisinin altında yatan zayıflığın ek onayını tasdik etmektedir.

Canlı "Professional" Grafik

Tüm Borsalara Dağılmış Toplam Giriş ve Çıkışlara (USD değeri) bakarak, Bitcoin fiyatlarının döngüsel davranışı ile USD cinsinden borsa girişleri 🟥 ve çıkışları 🟩 arasında benzer bir korelasyon çıkarabiliriz. Borsa akışları şimdi birkaç yılın en düşük seviyelerine geriledi ve 2020 sonundaki seviyelere geri döndü. Retail yatırımcı hacimlerine benzer şekilde, varlığa genel olarak spekülatif ilgi eksikliğinin devam ettiğini gösteriyor.

Canlı "Advanced" Çalışma Tablosu

Borsa akışları ve daha geniş piyasa duyarlılığı arasındaki bu bağlantıya dayalı açık bir gösterge oluşturmak için, Exchange Flow Multiple adlı yeni bir metrik tanımladık. Bu metrik, aylık ortalama borsa akışları ile yıllık ortalama değeri arasındaki orana eşittir.

Borsa akışları, tüm borsalarla ilgili USD cinsinden giriş ve çıkış hacimlerinin ortalaması olarak tanımlanır (yani "girişler + çıkışlar ikiye bölünür").

Exchange Flow Multiple, bir ayı piyasasının erken 🔴 ve sonraki aşamalarını 🟢 haritalamak için kullanılabilen bir eşik seviyesi olarak kullanılabilir. Daha önce bahsi geçen grafiklerle uyumlu olarak, Haziran 2022 dip seviyesinden 🟦 son fiyat dönüşüne piyasaya önemli bir spekülatör akışı eşlik etmedi.

Bu nedenle, yukarıdaki gözlemlerden, onchain bir perspektiften son fiyat rallisinin altının çok dolu olmadığı görülüyor ve 31. Hafta Analizinde başlangıçta vurguladığımız zayıflığı doğruluyor.

Canlı "Advanced" Çalışma Tablosu

Kısa Vadeli Sahiplerin Güven Duygusu

Retail yatırımcılara ve spekülatörlere vurgu yaparak Ağ Talebi ve Aktivitesini İzleme, bir ayı piyasasının karanlık aşamalarını haritalama konusunda fikir verebilir. Ancak, bu bulmacayı tamamlamak için Kısa Vadeli Sahiplerin Güvenine ilişkin bir değerlendirme ile bu bülteni sonlandıracağız.

Mevcut piyasa yapısı, 29. Hafta Onchain raporunda tartışıldığı gibi geçmiş dip oluşum modellerine benziyor. Genel olarak, uzun bir birikim aşaması gerçekleştikten sonra, herhangi bir pozitif fiyat hareketi, kısa vadeli yatırımcıların güvenini, piyasa değerine yakın bir maliyet temeli ile destekleme eğilimindedir.

Buna paralel olarak, sürdürülebilir bir yükseliş trendine genellikle iki makro veri eşlik ediyor:

  • Geri kalan tüm satıcılar piyasadan tükendiği için Gerçekleşen Zararların Düşüşü.
  • Yeni talep olarak Kısa Vadeli Sahipler Tarafından Gerçekleştirilen Karlar, satış tarafındaki baskıyı emer.

Gerçekleşen Zararın Azaltılması

2018-2019 ayı piyasasının incelenmesi, dip oluşumunun en son aşamalarında, nihai satıcılar piyasadan tükendiği için Net Gerçekleşen Kar/Zararın (90DMA) kademeli olarak nötr hale geldiğini gösteriyor.

Net Gerçekleşen Kar/Zararı (90DMA) kullanarak, Net Zarar Gerçekleştirmede yapısal bir düşüş arıyoruz 🔵. Daha uzun sürerse, bu model piyasanın rahatlıkla absorbe edebileceği Net Kar Gerçekleştirmeye döner. Net zararın gerçekleşmesine yönelik mevcut eğilim, piyasadaki herhangi bir olumsuz güce karşı fiyat kırılganlığını göstermektedir.


🔔 Uyarı Fikri : Sıfırın üzerinde gerçekleşen Net Gerçekleşen Kar/Zarar (90 SMA) , onchain aktivitede bir artışa işaret ederek, potansiyel pazar gücü ve talep toparlanması gösterir.

Canlı "Advanced" Çalışma Tablosu

Kar Alma Hareketinin Absorbe Edilmesi

Kısa Vadeli Sahipler SOPR metriğine (90DMA) baktığımızda, yatırımcı satış fiyatlarının alış fiyatlarına göre üç ayda bir düzeltilmiş bir oranını görebiliriz. Bu metrikteki önemli eşik seviyesi, 1,0'lık bir çapraz geçiştir ve yukarıdaki bir kırılma, karlı harcamalara geri dönüşü gösterir.

Kasım ATH'den gelen kapitülasyonun ardından, kısa vadeli sahipler (en iyi alıcılar) ağır kayıplar yaşadı ve Kısa Vadeli Sahipler SOPR metriğinde (90DMA) 1'in altında keskin bir düşüşe 🟥 neden oldu.

Bu aşamayı genellikle 1'in kar ve zararın eşit olduğu değerin direnç olarak hareket ettiği düşük bir inanç dönemi izler. Bunun nedeni, yatırımcıların paralarını geri 🟡 almak için maliyet bazında veya çevresinde satış yapmaya oldukça istekli olmalarıdır.

Son olarak, yeterli dip birikimi gerçekleştikten sonra, 1.0'ın üzerinde sürdürülebilir bir kırılma genellikle yeni sermayenin piyasaya aktığını ve kısa vadeli sahipler tarafından alınan karı emdiğini doğrular 🟩.


🔔 Uyarı Fikri : 1.0'ın üzerine çıkan STH-SOPR (90 SMA) , onchain karlılıkta bir artışa işaret ederek potansiyel pazar gücü ve talep toparlanması gösterir.

Canlı Grafik

Özet ve sonuç

Bu raporda, zayıflığa ve ardından fiyatın 24,4 bin dolardan, Gerçekleşen Fiyatın altına düşmesine neden olan ana faktörleri analiz ettik. Çeşitli cüzdan büyüklüğündeki gruplardan yatırımcılar, piyasa ortalama maliyet baz seviyesinin üzerindeki son ralli sırasında dağıtım yapmaya karar verdiler.

Son fiyat artış eğilimi, retail yatırımcılar ve spekülatörler arasında özellikle göze çarpan önemli bir yeni aktif kullanıcı dalgasını da çekemedi. Borsa akışlarının aylık momentumu da piyasaya giren yeni bir yatırımcı dalgası göstermiyor, bu da nispeten cansız bir sermaye akışı anlamına geliyor.

Mevcut piyasa yapısı kesinlikle 2018'in sonlarındaki ayı piyasasıyla karşılaştırılabilir, ancak sürdürülebilir bir yükseliş trendi için gereken karlılık ve talep girişinde makro trend tersine çevrilmesi durumu ile henüz karşılaştığımız söylenemez. Bu sebeple, Bitcoin yatırımcıları daha sağlam bir temel atmaya çalıştıkça, devam etmekte olan döngü, dip konsolidasyon aşamasında büyük olasılıkla makroekonomik zeminin kalıcı belirsizliğine ve olumsuz olaylarına bağımlı olacaktır.


Ürün Güncelleştirmeleri

Referans olması için tüm ürün güncellemeleri ve iyileştirmeler, metrikler, verilerdeki manuel güncellemeler gibi tüm değişiklikler günlüğümüze kaydedilir.

Yasal Uyarı: Bu rapor herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Tüm veriler yalnızca bilgi amaçlı sağlanmaktadır. Burada verilen bilgilere dayanılarak hiçbir yatırım kararı alınmamalıdır. Kendi yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.