Yazıtlar, Bellek Havuzları ve Madenciler

Yazıtlar, Şubat 2023'te kullanıma sunulmalarından bu yana Bitcoin blok alanının önemli bir alıcısı olmuştur. Bu sayıda, yazıtların parasal transferlerin yerini alıp almadığını ve ücretlerdeki artışın madenci karlılığını nasıl etkilediğini araştırıyoruz.

Yazıtlar, Bellek Havuzları ve Madenciler

Yönetici Özeti

  • Yazıtlar, ucuz blok alanı için bir tür son çare alıcısı olarak hareket etmekte ve ödenen mutlak ücrete duyarlı görünmektedir.
  • Yazıtları, en iyi anlamda, yüksek değerli parasal transferler bloklar halinde paketlendikten sonra kalan boşluğa doldurulan bir tür 'ambalaj malzemesi' olarak düşünebilirsiniz.
  • Ücret ve hacim analizi, transfer edilen ve tutulan BTC hacminin ötesinde yazıtlara atfedilen daha yüksek bir 'değer' algısı olabileceğini dikkate almalıdır.
  • Madenciler için ücret gelirlerinde anlamlı bir artış olmasına rağmen, BTC fiyatları anlamlı bir şekilde artmadıkça, halving olayının birçoğunu aşırı gelir stresine sokması muhtemeldir.
NOT: Ordinaller sıra sayıları; inscriptions yazıtlar ve mempool ise bellek havuzu olarak çevrilmiştir.
📊
Bu raporda yer alan tüm grafikler için; The Week On-chain Dashboard.

Tam Bellek Havuzları

Yazıtlar, Şubat 2023'te kullanıma sunulmalarından bu yana Bitcoin blok alanının önemli bir tüketicisi olmuştur. Bu sayıda, Yazıtların zincir üstündeki faaliyetlerin, bellek havuzlarının ve madenci gelirlerinin manzarasını nasıl değiştirdiğini ve yakın gelecekte neye benzeyebileceğini inceleyeceğiz.

'Bitcoin bellek havuzu', madenciler tarafından bir bloğa dahil edilmeyi bekleyen onaylanmamış işlemlerden oluşan bir bulut olarak düşünülebilir. Her Bitcoin düğümü(node) aslında hem düğüm operatörü tarafından belirlenen kurallar hem de eşler arası bilgi ağından 'bildiği' işlemler tarafından tanımlanan kendine özgü bir bellek havuzuna sahiptir.

Aşağıdaki grafik, Glassnode bellek havuzunda geçen yıl boyunca en yüksek ücret ödeyen işlemlerin veri boyutunu göstermektedir. Blok alanı talebinde Şubat ayında başlayan ve Sıralar ve Yazıtların yayınlanmasıyla aynı hizaya gelen önemli artış dikkat çekicidir. Bu yüksek talep o zamandan beri devam etmektedir.

Live Chart

Mempool'umuz Şubat ayından bu yana 'veri dolu' olsa da, bekleyen işlemlerin sayısının Mayıs ayından bu yana önemli ölçüde arttığını görebiliyoruz. Bu, onaylanmamış işlemlerin çoğunun çok küçük bir veri ayak izine sahip olduğunu göstermektedir (Glassnode mempool'un 300MB kapasitesine daha fazla işlem sığmaktadır).

Live Chart

Yazıtlar, Bitcoin kullanıcılarının dosyaları işlem veri yapısının tanık kısmına kodlamasına olanak tanır. Aşağıdaki grafik şu ana kadar iki yazıt dalgası olduğunu göstermektedir:

  • 🟠 Dalga 1: Görüntüler ve dosyalar, kullanıcılar Bitcoin yerel NFT'leri oluşturmak ve yeni teknolojiyi keşfetmek için Ordinal protokolünü kullandıkça baskın oldu.
  • 🔵 Dalga 2: Metin egemen oldu, deneysel BRC-20 jetonu varlık basımını ve transferlerini tanımlamak için metin tabanlı JSON dosyaları kullanarak ortaya çıktı.

Metin tabanlı yazıtların patlaması, mempool'umuzdaki bekleyen işlemlerdeki artışla açıkça uyumludur. Bu, küçük boyutlu metin yazıtlarının blok alanı için önemli bir talep kaynağı haline geldiğini doğrulamaktadır.

Live Chart

Yazıtlar, SegWit ile getirilen bölünmüş veri yapısından faydalanarak aynı 4M Wu sınırlı blok boyutuna daha fazla işlem sığdırmayı mümkün kılar. Yazıtlar popülerlik kazanana kadar, bir bloğa sığdırılabilecek maksimum (çoğunlukla parasal) işlem sayısı, genellikle boğa piyasalarında 375 bin ila 400 bin/gün civarında zirve yapma eğilimindeydi.

Ancak 2023'te günlük teyit edilen işlem sayısında inanılmaz bir artış görüldü ve hem Mayıs ayında hem de bu hafta günlük 550 bini aştı.

Live Chart

Benzer bir model blok başına ortalama onaylanmış işlem sayısında da görülebilir. Parasal transferlerin Bitcoin blok alanının birincil kullanımı olduğu önceki yıllarda, tam bloklar genellikle 2,25 bin ila 2,50 bin arasında işlem içeriyordu.

Ancak 2023'te bu tavan kaldırılmış olup, tanık verilerindeki ek alan ortalama bloğun 2,80 bin ila 3,50 bin arasında işlem içermesine olanak tanımaktadır (günlük artışlar blok başına 4,0 binin üzerine bile çıkabilmektedir).

Live Chart

Mayıs ayından bu yana gerçekleşen tüm işlemlerin %40'ı ile %60'ı arasında değişen bir oranını metin tabanlı yazıtlar oluşturuyor. Bu, tüm işlemlerin yalnızca %7,5'ini temsil eden görüntü ağırlıklı yazıtların ilk dalgasını gölgede bırakmaktadır.

Live Chart

Yazıtların dikkate değer bir etkisi de hızla genişleyen UTXO setidir. Şubat ayından bu yana setteki toplam UTXO sayısı +46,2 milyon (+%33,8) artmıştır. Bu, tarihteki en büyük haftalık artış oranıdır ve altı ay boyunca 300 bin ila 450 bin UTXO/wk arasındaki seviyeleri sürdürmüştür.

Mart ayında piyasaya sürülen ancak basımı ancak bu hafta tamamlanan SATS adlı BRC-20 tokenı dikkat çekicidir. Bu token tek başına en az 21 milyon yeni UTXO'dan, yani artışın yaklaşık %45,5'inden sorumlu. Bu birkaç aylık token basımı tamamlandığına göre mempool'ların temizlenmeye başlayıp başlamayacağını göreceğiz.

Live Chart

Yazıtlar Son Çare Alıcılardır

Görüntü ve Metin tabanlı yazıtlar tarafından tüketilen blok alanı yüzdesi, işlem payının neredeyse tam tersidir. İlk Görüntü yazıtları dalgası rutin olarak mevcut blok alanının %40'ından fazlasını tüketmiştir. Öte yandan, ikinci dalga metin yazıtları ve BRC-20 tokenleri, daha küçük veri ayak izlerini yansıtacak şekilde nispeten istikrarlı bir şekilde %20 veya daha azını tüketmiştir.

Bu oldukça ilginç bir gözlemdir, çünkü bu metin tabanlı yazıtların bloklar için bir tür 'dolgu' görevi gördüğünü düşündürmektedir.

Bir benzetme yapmak gerekirse, bir Bitcoin bloğunu hareketli bir sandık olarak düşünün:

  • Parasal transferler ve Resim yazıları sandığın içeriğini temsil eder ve sayıca daha azdır, ancak sandık hacminin ve değerinin çoğunluğunu tüketir.
  • Öte yandan metin yazıları, kalan herhangi bir alana doldurulabilen, ancak genel olarak nispeten az hacim ve değer tüketen yumuşak bir gazete ambalajını temsil eder.
Live Chart

Bu analoji Yazıtlar tarafından ödenen ücretlerin payı ile daha da güçlenmektedir. Burada her iki dalganın da işlem ücretlerinin yaklaşık %20'sinin yazıtlara atfedildiği bir tavana ulaştığını görebiliriz.

Bitcoin işlem ücretleri veri bazında (bayt başına ücret) ödendiğinden, yazıtlar mutlak ücretin boyutuna nispeten duyarlı olma eğilimindedir. Bu nedenle, yazıt kullanıcıları nispeten düşük ücret oranları belirleme eğiliminde olmuş ve onay için daha uzun süre beklemeye istekli olduklarını ifade etmişlerdir.

Yazıtlar, mevcut en ucuz blok alanını satın alıyor ve tüketiyor gibi görünmekte ve daha acil parasal transferlerle kolayca yer değiştirmektedir.

Live Chart

Bunu Ortalama ve Medyan transfer hacimlerini karşılaştırarak görebiliriz:

  • 🔴 Ortalama Transfer Hacimleri parasal transferleri daha iyi temsil etmektedir. Ortalamanın boğa ve ayı döngülerini takip etme eğiliminde olduğunu ve zaman içinde sürekli olarak daha yüksek tepe ve dip noktalarına sahip olduğunu görebiliriz (şu anda 36 bin $).
  • 🔵 Medyan Transfer Hacimleri daha küçük yatırımcıları (tarihsel olarak) ve daha yakın zamanlarda yazıtları (2023'te) daha fazla temsil etmektedir.

Medyan transfer hacminin bu yıl nasıl sadece 7,30 $'a düştüğüne dikkat edin. Bu, çok sayıda olan (dolayısıyla medyanı etkileyen) ve sadece birkaç yüz ila bin satlık (genellikle 0.0001000 BTC ~ 2.60 $ 'dan az) çok küçük bir BTC hacminde taşınan yazıtların baskın bir işlem türü haline gelmesinin doğrudan bir sonucudur.

Live Chart

Bu dinamiği Aktarılan Birim Başına Ödenen Ücret merceğinden de görebiliriz. Ortalama işlem ücreti tipik olarak harcanan hacmin %0,001'i ile %0,01'i arasındadır ki bu sezgisel ve beklenen bir sonuçtur.

Ancak Medyan ücret oranları için, yüksek aciliyetli işlemlerin, piyasa coşku durumuna girdiğinden, boğa piyasasının zirveleri sırasında %1,2'ye kadar ücret ödemeye istekli olduğunu görüyoruz. 2023'te bu durumun, %10'a varan ve hatta transfer edilen değerin %50'sinden fazlasını aşan ücretlerin giderek yaygınlaştığı yazıtlara da yansıdığını gördük.

Bu, yazıtın algılanan değerine dayalı bir öncelik ücreti ödeme isteğini yansıtmaktadır ve aktarılan küçük ~10 bin sat değerine göre daha azdır.

Live Chart

Yazıtlar Madenci Gelirlerini Etkiliyor mu?

Doğal olarak, blok alanı talebi arttıkça madenci gelirleri de olumlu etkilenecektir. Mayıs ayındaki ücret artışı tarihsel olarak büyük olsa da, o zamandan beri sakinleşti ve hem toplam ücretler hem de madenci gelirlerindeki nispi payları nispeten düşük kalmaya devam ediyor.

Her iki ölçüt de tipik 'ayı piyasası' seviyelerinin üzerine çıkmıştır; toplam ücretler ~12 BTC/gün'den 38 BTC/gün'e %216 oranında artmış ve madencinin ücretlerden elde ettiği gelirin oranı %1'den %4'e yükselmiştir. Her ikisi de anlamlı artışlardır, ancak mutlak ve tarihsel bağlamda hala küçüktür.

Live Chart

Bu arada, bu ödüller için yarışan hashrate miktarı, daha fazla madencinin ve daha yeni ASIC makinelerinin kurulması ve çevrimiçi hale gelmesiyle Şubat ayından bu yana %50 oranında artmıştır.

Live Chart

Bu durum, Exahash başına kazanılan BTC veya USD ödülü olan hash fiyatını tüm zamanların en düşük seviyesine çekti. Madenciler artık ağda aktif olan Exahash başına sadece 2,26 BTC (~60 bin $) kazanacak.

Hash fiyatının sonsuz logaritmik inişi, madencilik sektörünün ne kadar acımasız ve affetmez olduğunu göstermektedir.

Live Chart

Daha önceki bir çalışmada, Piyasa Değeri ve zorluk arasındaki bir regresyon modeli aracılığıyla BTC için ortalama tüm üretim maliyetini tahmin etmeye çalışmıştık. Bu modele göre, ortalama madenci edinim fiyatı 24,3 bin $ civarındadır ve bu da mevcut spot fiyata göre %10'dan daha az bir primdir.

Bu durum, özellikle de halving olayına yaklaşık 206 gün kalmışken madencilerin kârsız hale gelmenin eşiğinde olabileceğini gösteriyor.

Live Chart

BTC üretim maliyetini tahmin etmeye yönelik bir başka yaklaşım da zorluğa göre göreceli ihraç yöntemidir. Bu modelle, ağdaki en verimli madencilerin yaklaşık 15,1 bin dolarlık bir satın alma fiyatına sahip olduğunu tahmin ediyoruz.

Ancak, mor eğri bu seviyenin yaralama sonrası 'ikiye katlanarak' 30,2 bin dolara çıktığını göstermektedir ki bu da madencilik piyasasının büyük çoğunluğunu ciddi bir gelir stresine sokacaktır.

Live Chart

Özet ve Sonuçlar

İncelenecek birkaç aylık geçmişe sahip olan yazıtların, bloklar için bir tür 'ambalaj dolgu' görevi gördüğünü tespit ettik. Yazıtların parasal transferlerin yerini aldığına, bunun yerine ucuz blok alanı için son çare alıcı olarak hareket ettiğine dair çok az kanıt var.

Bu durum blok alanı için taban yük talebini iyileştirmiş ve ücret gelirini anlamlı bir şekilde artırmış olsa da, blok alanı için rekabet eden hashrate Şubat ayından bu yana %50'nin üzerinde artış gösterdi. Aşırı madenci rekabeti ve yaklaşan yarılanma olayıyla birlikte, madencilerin gelir stresinin sınırında olması ve BTC fiyatları yakın vadede artmazsa karlılıklarının test edilmesi muhtemeldir.


Yasal Uyarı: Bu rapor herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Tüm veriler yalnızca bilgi amaçlı sağlanmaktadır. Burada verilen bilgilere dayanılarak hiçbir yatırım kararı alınmamalıdır. Kendi yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.


Çeviriler

Zincirde bu hafta bülteni İspanyolca, İtalyanca, Çince, Japonca, Türkçe, Fransızca, Portekizce, Farsça, Lehçe, İbranice, Arapça, Vietnamca ve Yunanca'ya çevrilmiştir.

📽️ Daha fazla video içeriği ve metrik eğitim için Youtube Kanalımızı ziyaret edin ve abone olun veya Video Portalımızı ziyaret edin.


Yeni sosyal medya kanallarımızı kullanıma sunmaktan gurur duyuyoruz:


Glassnode Resmi Twitter sayfamıza ve Glassnode Türkiye Twitter sayfamıza katılabilirsiniz.