Sıkı Bir Tutuş

Kardaki Bitcoin arzının hacmi, piyasa Kasım 2021 ATH'sinden çıkarken en son 2 yıl önce görülen seviyelere ulaştı. Bununla birlikte, bu coinlerde tutulan gerçekleşmemiş karın büyüklüğü hala düşük ve şu ana kadar uzun vadeli sahiplerini karlarını korumaya motive etmek için yetersiz.

Sıkı Bir Tutuş

Genel Özet

 • Piyasa yılın en yüksek seviyelerinde işlem görürken, Bitcoin kripto para arzının %83,6'sından fazlası şu anda karda tutuluyor ve bu Kasım 2021'den bu yana (ATH'ye yakın) en yüksek seviye.
 • Bununla birlikte, spot fiyat ile kripto para maliyet esası arasındaki delta olarak ölçülen gerçekleşmemiş karın büyüklüğü düşük kalmaktadır.
 • Yatırımcıların ellerinde tuttukları gerçekleşmemiş kar miktarı, uzun vadeli yatırımcıyı harcama yapmaya motive etmekte yetersiz kalmakta ve toplam arzı nispeten dar tutmaktadır.
📊
Bu raporda yer alan tüm grafikleri The Week On-chain Dashboard. adresinde görüntüleyin.

Bitcoin güçlü fiyat performansını sürdürüyor, yılın en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor ve bu hafta 37,9 bin doların üzerine çıktı. Sonuç olarak, Dolaşımdaki Arzın %83,6'sına denk gelen 16,366 milyondan fazla BTC şu anda karda tutuluyor. Bu da kardaki coin hacmini 2021 boğa piyasası zirvelerine benzer seviyelere taşıyor.

Bu sayıda, bunun yatırımcı karlılığı için ne anlama geldiğini ve geçmiş boğa piyasası koşullarıyla nasıl karşılaştırıldığını inceleyeceğiz.

Advanced Live Workbench

Piyasa Genelinde Birikim

Zincir üstündeki cüzdanların bakiye değişimini göz önünde bulundurarak yatırımcı birikim davranışına bir bakışla başlayacağız. Accumulation Trend Score, kullanarak bu en son rallinin bu yıl diğerlerine göre nasıl daha büyük birikim modelleri gördüğünü gösterebiliriz.

2023'ün ilk iki rallisinden farklı olarak, bu gösterge son fiyat genişlemesi sırasında güçlü bir birikim rejimine (koyu renkler) işaret ediyor ve son 30 gün içinde fiyatın +%39 artmasını destekliyor.

💡
Grafik İpucu: Bu metrik, her bir günlük veri noktası arasında yumuşatmak ve görselleştirmeyi iyileştirmek için 7 günlük Basit Hareketli Ortalama uygular.
Live Advanced Chart

Farklı cüzdan büyüklükleri dikkate alındığında, daha ayrıntılı bir değerlendirme bu birikim puanını gruplara göre ayırabilir. Ekim sonundan bu yana, tüm cüzdan boyutlarındaki yatırımcıların varlıklarında önemli bir artış gördükleri belirgin bir değişim meydana geldi (🟦 ile gösterilmiştir).

Farklı yatırımcı grupları tarafından tek tip olmayan bir davranışa işaret ederek, 2023 yılı boyunca çeşitli gruplarda net çıkışlar 🟥 görüldüğünü görebiliriz. Birikimdeki bu geniş artış, güçlü piyasa performansının ve spot bir BTC ETF'sine ilişkin giderek artan iyimser umutların, yatırımcıların yükseliş trendine olan güvenini artırdığı anlamına geliyor.

Live Professional Dashboard

Karlı Bir Ralli

Fiyatın yılın en yüksek seviyelerini yeniden test etmesiyle birlikte, karda tutulan arzın yüzdesi toplam dolaşımdaki arzın %83'üne ulaştı. İstatistiksel açıdan bakıldığında bu oran, tüm zamanların ortalama değerinin (%74) oldukça üzerinde olması ve +1 standart sapma %90'lık üst banda doğru ilerlemesi açısından tarihsel olarak önemlidir.

Bu gösterge bu üst bandın üzerinde işlem gördüğünde, tarihsel olarak piyasanın bir boğa piyasasının "Euphoric aşamasının" ilk aşamalarına girmesiyle aynı hizaya gelmiştir."

🛠️
Workbench İpucu: Bu grafik, tüm zamanların ortalama ve standart sapma bantlarını hesaplamak için cummean(m1) ve cumstd(m1) fonksiyonlarını kullanır.
Live Advanced Workbench

Mevcut arz karlılığını bir perspektife oturtmak için aşağıdaki grafik son 5 yıldaki üç tipik döngü aşamasını vurgulamaktadır.

 • Dip Keşfi 🟥 Dolaşımdaki kripto paraların %58'inden (-1 std) daha azının karda olduğu yerler.
 • Ayı/Boğa Geçişi 🟨 piyasanın Dip Keşfi aşamasından toparlandığı (veya coşkudan düştüğü), karda arzın %58'i ve %90'ı dahilinde işlem gördüğü durumdur.
 • Coşku 🟩 fiyat son ATH'ye (+1 std) ulaşırken çoğu coin karda.

Piyasa, 2022 ayı trendinden toparlandığı için son 10 aydır Ayı/Boğa Geçişi aşamasındadır. 2023'ün büyük bir kısmı tüm zamanların ortalamasının altında işlem gördü ve Ekim rallisi yukarıdaki ilk sürekli kırılma oldu.

Live Advanced Workbench

Hacim ve Büyüklük

Önceki grafiklerin, maliyet esası spot fiyattan daha düşük olan kripto paralar olarak karda tutulan kripto para hacmini ölçtüğünü belirtmek önemlidir. Ancak bu, maliyet esası ile cari kur arasındaki deltayı değerlendiren gerçekleşmemiş karın büyüklüğünden farklıdır.

Yatırımcı davranışının analizi için, genellikle gerçekleşmemiş kar, yatırımcı pozisyonlarının USD cinsinden karıyla ilişkili olduğu için daha kritik bir değişkendir.

Bir sonraki grafik aynı ortalama ve ±1 std bandını Gerçekleşmemiş Kar göstergesine uygulamaktadır. Buradan, yatırımcıların elinde tuttuğu karın büyüklüğünü doğrudan ölçebiliriz. Bu metrik, ortalama olarak, her bir dolar değerindeki bitcoin için piyasada ne kadar kar depolandığını gösterir.

Önceki coin hacmi ölçümlerinin aksine, Gerçekleşmemiş Kar'ın büyüklüğü henüz boğa piyasasının hararetli aşamalarına denk gelen istatistiksel olarak yüksek bir seviyeye ulaşmamıştır. Şu anda tüm zamanların ortalama seviyesi olan %49'da işlem görmektedir ve geçmiş boğa piyasalarının coşku evresinde görülen %60'ın üzerindeki aşırı seviyelerden önemli ölçüde daha düşüktür.

Bu durum, arzın önemli bir kısmının karlı olmasına rağmen, çoğunun mevcut spot fiyatın sadece bir miktar altında olan bir maliyet esasına sahip olduğunu göstermektedir.

Live Advanced Workbench

Güçlü Bir Ayrışma

Bir diğer dikkat çekici olgu ise uzun vadeli ve kısa vadeli sahiplerin ellerinde tuttukları arz arasındaki artan farklılaşmadır.

45.hafta analizimizde ele alındığı üzere, Uzun Vadeli Sahiplik (LTH) arzı 🔵 Kasım 2022'den bu yana sürekli olarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak yazım sırasında 14,9 milyon BTC'ye ulaştı. Buna karşılık, Kısa Vadeli Yatırımcı (STH) arzı 🔴 tüm zamanların en düşük seviyesi olan 2,3 milyon BTC'ye gerilemiştir.

Bu dinamik, tarihsel olarak piyasanın yeni bir ATH fiyatına ulaşmasını beklediklerinden (önceki raporumuza bakın), mevcut sahiplerin ellerindeki varlıklardan ayrılma konusunda giderek daha isteksiz hale geldiklerini göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların dağıtım baskısını artırmadan önce daha yüksek bir gerçekleşmemiş kar (büyüklük) talep ettikleri şeklinde yorumlanabilir.

Live Advanced Workbench

Önümüzdeki Yol

Artık piyasa karlılığının istatistiksel orta noktasının biraz üzerinde olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Daha sonra, bu araçların önceki döngülere dayanarak önümüzdeki yolun makro planını nasıl sağlayabileceğini inceleyeceğiz.

İlk araç, Uzun Vadeli Sahipler (LTH) tarafından Kar/Zararda tutulan arza odaklanmaktadır. Uzun Vadeli Arzın oldukça döngüsel olma eğiliminde olduğunu not ediyoruz ve aşağıdaki grafikte güçlü harcama 🔴 ve güçlü tutma 🟢 modellerinin çeşitli rejimlerini vurguladık.

 • ATH'yi geri almadan önce, LTH arzı uzun bir yeniden biriktirme döneminden geçer ve elde tutulan toplam arzda genellikle yatay veya düşük bir artış olur.
 • Piyasa bir önceki ATH döngüsünü kırdıkça, harcamaları artırma teşviki önemli ölçüde artar. Bu da LTH arzında dramatik bir düşüşe yol açarak kripto paraların giderek daha pahalı fiyatlarla yeni alıcılara aktarılmasına neden olur.

2022 ayı piyasası boyunca, ilk aşama LTH arzının güçlü bir şekilde artmasıyla geçmiş döngülerle çok tutarlı bir şekilde gerçekleşti. Bu, geçen yıl bu grup tarafından tutulan artan kayıplara rağmen BTC sahiplerinin dikkate değer bir direncini göstermektedir. Ancak, 2015-26 ve 2018-20 döngülerinden farklı olarak, harcamalar nedeniyle daha az düşüş ve salınım yaşanmış ve LTH arzı yükseldikçe yükselme eğiliminde olmuştur. Bu durum, 45 ve 46. hafta içerisinde ele aldığımız arz sıkışıklığının bir derecesine işaret etmektedir.

💡
Grafik İpucu: Bu grafik, Kısa Vadeli Sahiplerle ilişkili iki izi kapatarak (açıklama öğelerine tıklayarak) Uzun Vadeli Sahipleri izole eder.
Live Professional Chart

Bu gözlemleri kullanarak, harcama davranışını LTH'lere göre ölçen 22.hafta analizimizde tanıttığımız bir pusulayı yeniden ziyaret ediyoruz. Bu araç, ayı piyasasının en düşük seviyeleri ile yeni ATH'ler arasındaki uzun ve taşlı yolu üç alt aralığa ayırmaya yardımcı olur:

 • Dip Keşfi 🟥 fiyatın LTH Maliyet Bazının altında işlem gördüğü durumlarda.
 • Denge 🟧 fiyatın LTH Maliyet Tabanının üzerinde ancak önceki ATH'nin altında işlem gördüğü durumdur.
 • Fiyat Keşfi 🟩 fiyat son döngü ATH ve LTH harcamalarının üzerine çıktıkça hızlanır.

Bu Harcama İkili Göstergesi (SBI) LTH harcamalarının 7 günlük sürekli bir dönem boyunca toplam LTH Arzını azaltmaya yetecek yoğunlukta olup olmadığını izler. Şu anda LTH'ler tarafından çok az harcama yapıldığını göstermekte ve arz sıkışıklığına daha fazla kanıt eklemektedir.

🛠️
Workbench İpucu: VE koşullu ifadeler, iki veya daha fazla if-then ifadesi çarpılarak workbench'te kurulabilir, burada TRUE = 1.
Live Advanced Workbench

Sonuç olarak, SBI göstergesi ile spot fiyatın göreceli konumu ve LTH maliyet esasını birleştirerek piyasa duyarlılığını izlemek için yeni bir araç oluşturabiliriz. LTH elden çıkarmalarındaki değişimleri tespit etmek için dört alt kategori ele alıyoruz:

 1. Kapitülasyon 🟥 spot fiyatın LTH maliyet bazından daha düşük olduğu ve bu nedenle, herhangi bir güçlü harcama finansal baskı ve kapitülasyon nedeniyle muhtemeldir (Koşullar: LTH-MVRV < 1 ve SBI > 0.55).
 2. Geçiş 🟧 fiyatın uzun vadeli sahiplerin maliyet tabanının biraz üzerinde işlem gördüğü ve ara sıra hafif harcamaların günlük faaliyetin bir parçası olduğu (Koşullar: 1.0 < LTH-MVRV < 1.5 ve SBI > 0.55).
 3. Denge 🟨 Uzun süreli bir ayıdan kurtulduktan sonra, piyasa hafif bir giriş talebi, daha hafif likidite ve önceki döngüden kalan su altı sahipleri arasında yeni bir denge arar. Bu aşamada güçlü LTH harcamaları genellikle ani ralliler veya düzeltmelerle ilişkilendirilir (Koşullar: 1,5 < LTH-MVRV < 3,5 ve SBI > 0,55).
 4. Coşku 🟩 LTH-MVRV 3,5'e ulaştığında (tarihsel olarak piyasanın önceki ATH'ye ulaşmasıyla aynı hizada), LTH'ler ortalama %250'nin üzerinde kar elde etmektedir. Piyasa, bu yatırımcıları çok yüksek ve hızlanan oranlarda harcama yapmaya motive eden bir coşku aşamasına girer (Koşullar: LTH-MVRV > 3,5 ve SBI > 0,55).

37,1 bin doların (LTH %50 karda) üzerine çıkan son rallinin ardından, piyasa LTH'nin harcamalarında bir artış yaşadı ve bu oyuncuların "Denge Aşaması" yoluyla ilk yoğun nakit çıkışını işaret etti.

Live Advanced Workbench

Sonuç

Son fiyat rallisiyle birlikte, kardaki coinlerin hacmi en son 2 yıl önce piyasanın Kasım 2021 ATH'sinden çıkmasıyla görülen seviyelere ulaştı. Bununla birlikte, bu coinlerde tutulan gerçekleşmemiş karın büyüklüğü düşük kalmaya devam ediyor ve şu ana kadar uzun vadeli sahiplerini karlarını korumaya motive etmek için yetersiz.


Yasal Uyarı: Bu rapor herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Tüm veriler yalnızca bilgi amaçlı sağlanmaktadır. Burada verilen bilgilere dayanılarak hiçbir yatırım kararı alınmamalıdır. Kendi yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.

Gösterilen borsa bakiyeleri Glassnode'un hem resmi olarak yayınlanan borsa bilgileri hem de tescilli kümeleme algoritmaları aracılığıyla toplanan kapsamlı adres etiketleri veritabanından elde edilmiştir. Borsa bakiyelerini temsil ederken en yüksek doğruluğu sağlamaya çalışsak da, özellikle borsalar resmi adreslerini açıklamaktan kaçındığında, bu rakamların her zaman bir borsanın rezervlerinin tamamını kapsamayabileceğini unutmamak önemlidir. Kullanıcıları bu ölçümleri kullanırken dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. Glassnode herhangi bir tutarsızlık ya da olası yanlışlıktan sorumlu tutulamaz. Borsa verilerini kullanırken lütfen Şeffaflık Bildirimimizi okuyun.


Çeviriler

Zincirde bu hafta bülteni İspanyolcaİtalyancaÇinceJaponca, Türkçe, FransızcaPortekizceFarsçaLehçeİbraniceArapçaVietnamca ve Yunanca'ya çevrilmiştir.

📽️ Daha fazla video içeriği ve metrik eğitim için Youtube Kanalımızı ziyaret edin ve abone olun veya Video Portalımızı ziyaret edin.


Yeni sosyal medya kanallarımızı kullanıma sunmaktan gurur duyuyoruz:


Glassnode Resmi Twitter sayfamıza ve Glassnode Türkiye Twitter sayfamıza katılabilirsiniz.