Điều Chỉnh Vĩ Mô

Thị trường Bitcoin đã hạ nhiệt sau vài tháng chịu áp lực phân phối dữ dội. Trong khi dòng vốn vào vẫn còn khiêm tốn, việc áp lực bên bán và độ biến động đang giảm dần cho thấy một động thái lớn hơn có thể sắp xảy ra.

Điều Chỉnh Vĩ Mô

Tóm tắt

  • Sau một thời gian phân phối đáng kể khi BTC đạt ATH, giai đoạn hạ nhiệt và tích luỹ đang diễn ra, áp lực bên bán cũng đang giảm rõ rệt.
  • Cùng với hoạt động bên bán thấp hơn, dòng vốn vào vẫn tương đối khiêm tốn, mặc dù vẫn ở trạng thái lợi nhuận chiếm ưu thế và đủ để kích thích hành động giá cục bộ.
  • Các thước đo độ biến động khác nhau đã bị nén lại trong quá trình điều chỉnh này, điều này thường xảy ra trước một biến động thị trường có quy mô lớn hơn do trạng thái cân bằng đã đạt được.
💡
Xem tất cả các biểu đồ có trong ấn bản này tại The Week On-chain Dashboard.

Nguồn cung giảm

Thị trường Bitcoin mạnh mẽ sẽ thu hút áp lực bên bán một cách tự nhiên, vì giá cao hơn thúc đẩy những người nắm giữ dài hạn phân phối một phần khoản nắm giữ của họ. Chúng ta có thể thấy điều này thông qua sự sụt giảm lớn của Nguồn cung hoạt động lần cuối độ tuổi 1 năm và 2 năm trong suốt tháng 3 và tháng 4, khi các nhà đầu tư dài hạn phân phối tài sản của họ để đáp ứng nhu cầu mới khi BTC tiến tới ATH.

Tuy nhiên, nguồn cung được nắm giữ bởi nhóm có độ tuổi từ 3 năm trở lên tiếp tục tăng, cho thấy nhóm này thường chờ mức giá cao hơn trước khi chi tiêu các đồng coin của họ. Tính đến thời điểm viết bài, hơn một nửa nguồn cung Bitcoin đã không được giao dịch on-chain trong 2 năm trở lên.

🔴 Nguồn cung hoạt động lần cuối trên 1 năm: 65,8%

🟡 Nguồn cung hoạt động lần cuối trên 2 năm: 54,9%

🟢 Nguồn cung hoạt động lần cuối trên 3 năm: 46,4%

🔵 Nguồn cung hoạt động lần cuối trên 5 năm: 31,3%

Live Workbench

Chỉ báo Binary Spending Người nắm giữ dài hạn (LTH) là một công cụ khác mà chúng tôi có thể sử dụng để lập hồ sơ và trực quan hóa cường độ áp lực phân phối của HODLer. Chúng tôi ghi nhận sự sụt giảm đáng kể và liên tục của Nguồn cung LTH khi BTC tiến tới ATH 73.000 USD vào tháng 3.

Tuy nhiên, áp lực phân phối này đã giảm bớt rõ rệt trong vài tuần qua, giúp phe bò có nhiều không gian để thở hơn và nhìn chung là ít kháng cự hơn.

Live Workbench

Mặt trái của việc giảm Nguồn cung LTH là sự gia tăng mạnh mẽ của nguồn cung được nắm giữ bởi Người nắm giữ ngắn hạn (STH), đây là nhóm đại diện cho các nhà đầu tư mới mua BTC gần đây.

Sự phân kỳ cục bộ đang bắt đầu phát triển giữa Nguồn cung LTH và STH, điều này làm tăng thêm sức nặng cho việc áp lực phân phối từ các nhà đầu tư trưởng thành đang giảm dần.

Live Workbench

Số liệu Liveliness cũng nắm bắt được sự thay đổi đặc điểm thị trường này và cho thấy rằng thị trường hiện đang thể hiện sự ưa thích đối với việc nắm giữ BTC trong thời gian dài hơn là tích cực phân phối để thu lợi nhuận.

Live Chart

Nguồn cầu vẫn khiêm tốn

Vốn hoá thực tế là số liệu độc nhất dành cho phân tích on-chain, đo lường thanh khoản USD tích lũy được “lưu trữ” trong lớp tài sản. Nó hiện đang có giá trị là 574 tỷ USD.

Hiện tại, tốc độ dòng vốn mới chảy vào mạng Bitcoin đã chậm lại đáng kể so với mức đỉnh khi thị trường hấp thụ nguồn cung được phân phối gần đây.

Live Workbench

Do đó, tốc độ mà Vốn hóa thực tế thay đổi mỗi ngày có thể được sử dụng làm thước đo cho dòng vốn vào. Đợt bơm thanh khoản gần đây để đạt tới ATH là cực kỳ mạnh mẽ, đạt đỉnh điểm với giá trị 3,38 tỷ USD/ngày, vượt qua đỉnh thị trường tăng giá năm 2021 và đã hạ nhiệt đáng kể sau đó.

Hiện tại, số liệu này vẫn nằm trong vùng lợi nhuận dương thống trị và đang quay trở lại vị trí cân bằng. Tuy nhiên, với áp lực bên bán từ các nhà đầu tư dài hạn đang giảm dần, làn sóng nhu cầu khiêm tốn này đã đủ để kích thích hành động giá.

Live Chart

Độ biến động giảm

Với việc áp lực nguồn cung cũng như dòng vốn vào đang giảm dần, tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển sang các công cụ đo độ biến động để đặt nền tảng cho những dự đoán về động thái tiếp theo của thị trường.

Chúng tôi có thể sử dụng chỉ số Rủi ro bên bán (Sell-Side Risk) để đánh giá tổng giá trị của các đồng coin đã được chi tiêu on-chain (Lợi nhuận thực tế + Thua lỗ thực tế) liên quan đến quy mô của lớp tài sản (Vốn hoá thực tế).

  • Giá trị cao cho thấy rằng các nhà đầu tư đang chi tiêu với mức lãi hoặc lỗ lớn so với cơ sở chi phí của họ. Điều kiện này cho thấy thị trường có thể cần tìm lại trạng thái cân bằng và thường diễn ra sau một hành động giá có độ biến động cao.
  • Giá trị thấp cho thấy phần lớn các đồng coin đang được chi tiêu tương đối gần với cơ sở chi phí hòa vốn, cho thấy thị trường đã đạt đến một mức độ cân bằng. Tình trạng này thường biểu thị sự cạn kiệt “lãi và lỗ” trong phạm vi giá hiện tại và thường mô tả môi trường biến động thấp.

Chúng tôi có thể thấy Tỷ lệ rủi ro bên bán giảm mạnh trong những tuần gần đây, cho thấy thị trường đã tìm thấy sự cân bằng trong quá trình điều chỉnh này.

Live Workbench

Chúng tôi cũng có thể đánh giá độ biến động thị trường bằng cách đo phạm vi phần trăm giữa mức giá cao nhất và thấp nhất trong 60 ngày qua. Theo số liệu này, độ biến động tiếp tục giảm xuống mức thường thấy sau những đợt tích luỹ kéo dài và trước những biến động lớn của thị trường.

Live Workbench

Theo dõi sự mất cân bằng của thị trường

Để kết thúc, chúng tôi có thể tận dụng số liệu URPD để đánh giá mật độ các đồng coin có cơ sở chi phí xung quanh giá giao ngay hiện tại. Chúng tôi sử dụng khái niệm này để xác định các điểm nhạy cảm của thị trường, trong đó một biến động của thị trường cũng có thể thúc đẩy phản ứng từ một lượng lớn nhà đầu tư.

Khi giá di chuyển đến cuối đợt phân phối, chúng tôi nhận thấy rằng ~15,9% nguồn cung có cơ sở chi phí ngay dưới giá giao ngay hiện tại, có khả năng cung cấp một ngưỡng hỗ trợ mạnh mẽ.

Trái ngược với cụm BTC dày đặc bên dưới, chỉ 1,1% nguồn cung lưu hành có cơ sở chi phí cao hơn giá giao ngay hiện tại, cho thấy một nguồn cầu liên tục có thể xúc tác cho một giai đoạn khám phá giá.

Live Chart

Nguồn cung STH hiện ở mức 3,36 triệu BTC và trong lần điều chỉnh gần đây, hơn 2,14 triệu BTC đã rơi vào tình trạng thua lỗ chưa thực hiện (63,2%). Tuy nhiên, khi thị trường phục hồi trở lại trên 70.000 USD, con số này đã giảm xuống chỉ còn 230.000 BTC, chiếm khoảng 6,8%.

Điều này cho thấy rằng mặc dù có sự tập trung lớn của các BTC gần giá giao ngay hiện tại, nhưng trong đó có tương đối ít các đồng coin không bị giữ ở trạng thái thua lỗ chưa thực hiện, điều này làm giảm đáng kể rủi ro của một thị trường mất cân bằng khi có quá nhiều người mua có cơ sở chi phí bằng hoặc cao hơn giá giao ngay hiện tại.

Live Workbench

Tóm tắt và kết luận

Sau một giai đoạn căng thẳng do các nhà đầu tư trưởng thành bắt đầu phân phối khi BTC tiến đến ATH 73.000 USD, áp lực bên bán đã giảm rõ rệt. Điều này dẫn đến việc giảm bớt các kháng cự phía trên, thậm chí chỉ với nhu cầu khiêm tốn cũng có thể kích thích hành động giá tích cực.

Bên cạnh đó, độ biến động tiếp tục giảm trên các khung thời gian dài hơn, trong khi một nhóm nguồn cung dày đặc đã hình thành dưới mức giá giao ngay hiện tại, tạo nên một nền tảng vững chắc.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tất cả dữ liệu chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục. Các quyết định đầu tư không nên được đưa ra dựa trên thông tin được cung cấp ở đây và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của chính mình.‌

Các số liệu số dư Sàn giao dịch được lấy từ cơ sở dữ liệu toàn diện có các địa chỉ được dán nhãn của Glassnode, được tích lũy thông qua thông tin sàn giao dịch được công bố chính thức và thuật toán phân cụm độc quyền. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo độ chính xác tối đa trong việc thể hiện số dư trên sàn giao dịch, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là những số liệu này không phải lúc nào cũng phản ánh toàn bộ dự trữ của sàn giao dịch, đặc biệt khi sàn giao dịch không tiết lộ địa chỉ chính thức của họ. Chúng tôi kêu gọi người dùng thận trọng khi sử dụng các số liệu này. Glassnode sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai lệch hoặc khả năng không chính xác nào. Vui lòng đọc Thông báo Minh bạch của chúng tôi khi sử dụng dữ liệu sàn giao dịch.


  • Tham gia kênh Telegram của chúng tôi.
  • Để tìm hiểu các chỉ số và biểu đồ on-chain hãy truy cập Glassnode Studio.
  • Để có thông báo tự động về các chỉ số on-chain và hoạt động của các sàn giao dịch, hãy truy cập Glassnode Alerts Twitter.