Đánh Giá "Nhóm Tay Cứng"

Trong bối cảnh Bitcoin đang cố gắng giành lại mốc ATH, chúng tôi nghiên cứu sự đóng góp của những người nắm giữ Dài hạn và Ngắn hạn đến nguồn cung và cầu, đồng thời tận dụng các số liệu phân tích mới để đánh giá hành vi chi tiêu và ảnh hưởng thị trường của các nhóm nhà đầu tư dài hạn khác nhau.

Đánh Giá "Nhóm Tay Cứng"

Tóm tắt

 • Thị trường đã giao dịch đi ngang kể từ mức ATH 73.000 USD được thiết lập vào tháng 3. Theo đánh giá của chúng tôi, động lượng nguồn cầu đã chuyển sang tiêu cực kể từ đầu tháng Năm.
 • Chúng tôi phân tích cơ sở chi phí của các nhà đầu tư ngắn hạn như một cách để theo dõi dòng vốn vào thị trường.
 • Để phân tích nguồn cung, chúng tôi xem xét những người nắm giữ dài hạn và xác định rằng, về mặt thống kê, lợi nhuận chưa thực hiện mà nhóm này nắm giữ khác xa so với các đỉnh trong quá khứ.
 • Quan sát hành vi chi tiêu của những người nắm giữ dài hạn, có thể thấy rằng mặc dù khối lượng chi tiêu của nhóm này chỉ chiếm 4%-8% tổng khối lượng nhưng lợi nhuận thu được thường chiếm 30%-40% lợi nhuận tích lũy được hiện thực hoá trong thị trường tăng giá. Phát hiện này nhấn mạnh sự tập trung tài sản trong các đồng coin cũ hơn dần dần mang lại lợi nhuận cho các tay cứng trong thị trường tăng giá.
💡
Xem tất cả các biểu đồ có trong ấn bản này tại The Week On-chain Dashboard.

Theo dõi nguồn cầu

Trong WoC 18, chúng tôi đã nghiên cứu một phương pháp để xác định hướng và cường độ của dòng vốn vào hoặc ra khỏi thị trường. Chúng tôi xem xét một khung tham chiếu sử dụng cơ sở chi phí trung bình của các nhóm tuổi khác nhau trong nhóm người nắm giữ ngắn hạn:

 • Khi cơ sở chi phí của các nhóm này có xu hướng tăng cho thấy dòng vốn chảy vào thị trường vì người mua mới mua BTC ở mức giá cao hơn (và ngược lại đối với xu hướng giảm).
 • Khi giá giao ngay chênh lệch trên hoặc dưới cơ sở chi phí, chúng tôi có thể ước tính mức lợi nhuận chưa thực hiện mà mỗi nhóm nắm giữ thông qua Tỷ lệ MVRV.
 • Chúng tôi có thể coi giá trị MVRV là thước đo động lực khiến các nhà đầu tư chốt lời (giá trị cao) hoặc là dấu hiệu cho thấy sự cạn kiệt của người bán (giá trị thấp).

Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách so sánh giá giao ngay với cơ sở chi phí của hai nhóm:

 • 🟠 Người nắm giữ BTC độ tuổi từ 1 tuần đến 1 tháng.
 • 🔴 Người nắm giữ BTC độ tuổi từ 1 tháng đến 3 tháng.

Từ đây, chúng tôi có thể xác định thời điểm xuất hiện sự thay đổi vĩ mô về dòng vốn trong giai các đoạn đầu của thị trường tăng giá và giảm giá. Biểu đồ bên dưới trình bày cách hai mô hình giá này cung cấp ngưỡng hỗ trợ thị trường trong đợt tăng giá 2023-24.

Kể từ giữa tháng 6, giá giao ngay đã giảm xuống dưới mức cơ sở chi phí của cả người nắm giữ 1 tuần-1 tháng 🟠 ($68,5k) và người nắm giữ 1 tháng-3 tháng 🔴 ($66,4k).Về mặt lịch sử, nếu cấu trúc này tiếp tục, nó khiến niềm tin của nhà đầu tư bị suy giảm và có nguy cơ xảy ra đợt điều chỉnh sâu hơn và mất nhiều thời gian hơn để phục hồi.

Live Workbench

Chúng tôi cũng có thể mô tả động lượng thị trường bằng cách so sánh cơ sở chi phí của các nhóm này với nhau. Biểu đồ dưới đây làm nổi bật:

 • Dòng vốn vào 🟦 khi cơ sở chi phí của những người nắm giữ 1 tuần-1 tháng giao dịch trên cơ sở chi phí 1 tháng-3 tháng. Điều này nhấn mạnh động lượng tích cực về nhu cầu và thu hút vốn mới vào thị trường.
 • Dòng vốn ra 🟪 khi cơ sở chi phí của những người nắm giữ 1 tuần-1 tháng giảm xuống dưới cơ sở chi phí 1 tháng-3 tháng. Cấu trúc này báo hiệu động lượng giảm dần ở phía cầu và dòng vốn ròng chảy ra khỏi tài sản.

Trong các thị trường tăng giá trước đây, cấu trúc dòng vốn âm đã xảy ra tới 5 lần. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng cấu trúc này đã xuất hiện từ tháng Năm đến đầu tháng Sáu.

Live Workbench

Định hướng nguồn cung

Để có được cái nhìn vĩ mô hoàn chỉnh về thị trường hiện tại, chúng tôi có thể tận dụng các số liệu mô tả hành vi của những người nắm giữ dài hạn (LTH). Nhóm LTH là tác nhân chính ở phía cung trong các thị trường tăng giá khi họ phân phối BTC và thu lợi nhuận. Đỉnh chu kỳ thị trường được thiết lập một phần khi các LTH gia tăng cường độ bán cho đến khi họ áp đảo và làm cạn kiệt nguồn cầu.

Biểu đồ sau đây so sánh giá giao ngay với các cơ sở chi phí trung bình của nhóm LTH (Giá thực tế LTH).

 • Giá thực tế LTH 1,0 🟢 về mặt lịch sử phù hợp với giai đoạn hình thành đáy của chu kỳ giảm giá và đi vào giai đoạn phục hồi của thị trường.
 • Giá thực tế LTH 1,5 🟠 mô tả giai đoạn phục hồi từ giai đoạn cân bằng dài hạn hơn của xu hướng tăng. Giá có xu hướng tăng trưởng chậm hơn và LTH nắm giữ lợi nhuận chưa thực hiện trung bình vào khoảng +50%.
 • Giá thực tế LTH 3,5 🔴 cung cấp ranh giới phân biệt giữa giai đoạn cân bằng và giai đoạn hưng phấn của thị trường tăng giá. Đây là thời điểm mà giá có xu hướng tăng nhanh chóng và LTH có xu hướng tăng áp lực phân phối do có lợi nhuận chưa thực hiện từ 250% trở lên.

Nếu áp dụng khung tham chiếu này cho các chu kỳ gần đây, chúng tôi có thể thấy rằng xu hướng tăng giá đang diễn ra rất giống với chu kỳ năm 2017 từ góc độ vĩ mô. Đặc biệt là giai đoạn tích luỹ gần đây, khi giá gần với ATH trước đó, phù hợp với trạng thái cân bằng đến ranh giới hưng phấn được mô tả bằng bội số 3,5 áp dụng cho Giá thực tế LTH 🔴.

Live Workbench

Mức độ lợi nhuận chưa thực hiện do LTH nắm giữ có thể được coi là thước đo khuyến khích nhóm này chi tiêu và chốt lời. Chúng tôi có thể trực quan hoá động cơ tâm lý này bằng cách sử dụng số liệu LTH-NUPL.

Tại thời điểm viết bài, LTH-NUPL ở mức 0,66, nằm giữa các mức liên quan đến giai đoạn tiền hưng phấn 🟢. Tình trạng này đã diễn ra được 96 ngày và có độ dài rất giống với chu kỳ 2016-17.

Live Chart

Bằng cách sử dụng Chỉ báo Long-Term Holder Spending Binary, chúng tôi có thể xác định các giai đoạn mà nhóm này đang chi tiêu mạnh mẽ. Trong những sự kiện này, số dư tổng hợp do LTH nắm giữ giảm một cách nhất quán và đáng kể.

Từ đó, chúng tôi có thể xác định các chế độ chi tiêu LTH sau:

 • Chi tiêu yếu 🟩 khi nguồn cung LTH giảm ít nhất 3 trong 15 ngày qua.
 • Chi tiêu vừa phải 🟧 khi nguồn cung LTH giảm ít nhất 8 trong 15 ngày qua.
 • Chi tiêu mạnh mẽ 🟥 khi nguồn cung LTH giảm hơn 12 trong 15 ngày qua.
Live Workbench

Biểu đồ tiếp theo được thiết kế để kết hợp cả hai mô hình trước đó nhằm đánh giá tâm lý và hành vi của LTH, kết hợp động cơ chốt lời với hành vi chi tiêu thực tế của họ.

Chúng tôi xem xét bốn chế độ mô tả sự thay đổi trong mô hình hành vi và thoái vốn LTH:

 1. Đầu hàng 🟥 trong đó giá giao ngay thấp hơn cơ sở chi phí LTH và do đó, bất kỳ khoản chi tiêu mạnh mẽ nào đều có thể liên quan đến sự sợ hãi và đầu hàng.
 2. Chuyển đổi 🟧 trong đó giá giao dịch cao hơn một chút so với cơ sở chi phí LTH và thỉnh thoảng có mức chi tiêu nhẹ. Điều này được coi là có liên quan đến hoạt động giao dịch hàng ngày điển hình.
 3. Cân bằng 🟨 sau khi phục hồi từ thị trường giảm giá kéo dài, nơi thị trường tìm kiếm sự cân bằng mới giữa nhu cầu mới còn thấp, mức thanh khoản thấp hơn và sự thoái vốn dần dần của những người nắm giữ thua lỗ từ chu kỳ trước. Chi tiêu LTH mạnh trong giai đoạn này thường liên quan đến các đợt tăng giá hoặc điều chỉnh đột ngột.
 4. Hưng phấn 🟩 khi LTH-MVRV giao dịch trên 3,5 và về mặt lịch sử phù hợp với việc thị trường chạm ATH của chu kỳ trước đó. Nhóm LTH trung bình nắm giữ lợi nhuận chưa thực hiện lên tới +250%. Thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng hưng phấn, do đó thúc đẩy các nhà đầu tư chi tiêu với tốc độ rất cao và ngày càng nhanh.

Bằng cách sử dụng khuôn mẫu này, chúng tôi có thể thấy LTH tăng cường chi tiêu trong suốt Quý 4 năm 2023 đến Quý 1 năm 2024 do đó đưa thị trường vào chế độ cân bằng.

Live Workbench

Phân tích chi tiêu của nhóm tay cứng

Số liệu trước đó xem xét các giai đoạn khi tổng nguồn cung Người nắm giữ dài hạn giảm xuống. Tương tự đối với nhóm Người nắm giữ ngắn hạn, chúng tôi cũng có thể kiểm tra nhóm tuổi nào chịu trách nhiệm cho áp lực bên bán.

Live Chart

Để đánh giá sự đóng góp chi tiêu của từng nhóm nhỏ LTH, chúng tôi đã đánh dấu những ngày khi khối lượng chi tiêu của họ cao hơn mức trung bình hàng năm ít nhất một độ lệch chuẩn.

Mặc dù thỉnh thoảng có những đợt bùng nổ hoạt động chi tiêu cho mỗi nhóm, nhưng tần suất những ngày chi tiêu cao tăng lên đáng kể trong giai đoạn hưng phấn của thị trường tăng giá. Điều này nhấn mạnh mô hình hành vi chốt lời tương đối nhất quán của các nhà đầu tư dài hạn trong các giai đoạn giá tăng nhanh.

Live Workbench

Với chỉ 4%-8% khối lượng on-chain hàng ngày tương ứng với LTH, chúng tôi có thể tận dụng một số liệu on-chain cốt lõi khác để giải thích tầm quan trọng tương đối về nguồn cung của các nhà đầu tư này.

Live Chart

Mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong khối lượng chi tiêu, nhưng các đồng coin LTH thường di chuyển ở mức giá cao hơn (hoặc thấp hơn) đáng kể so với giá mua ban đầu. Do đó, mức độ lãi hoặc lỗ thực tế của các đồng coin đã chi tiêu cung cấp góc nhìn có giá trị về các mô hình hành vi.

Biểu đồ bên dưới thể hiện khối lượng lợi nhuận thực tế tích lũy được hiện thực hoá bởi những người nắm giữ dài hạn trong các thị trường tăng giá. Những gì chúng tôi nhận thấy là LTH thường chiếm từ 20% đến 40% tổng lợi nhuận theo thời gian.

Mặc dù chỉ chiếm 4% đến 8% khối lượng hàng ngày, nhưng nhóm LTH chiếm tới 40% số lợi nhuận mà các nhà đầu tư thu được.

Live Workbench

Kết luận

Với hành động giá đi ngang chiếm ưu thế kể từ đầu tháng 3, chúng tôi đã tận dụng cơ sở chi phí của cả nhà đầu tư dài hạn và ngắn hạn để đánh giá mức độ cung và cầu hiện tại trên thị trường.

Bằng cách sử dụng sự thay đổi trong cơ sở chi phí của các nhóm nhà đầu tư ngắn hạn khác nhau, chúng tôi đã xây dựng một hộp công cụ ước tính động lượng của dòng vốn chảy vào mạng. Kết quả xác nhận rằng có dòng vốn chảy ra (động lượng âm) trong khoảng thời gian sau khi ATH được thiết lập vào tháng 3 .

Tiếp theo, chúng tôi phân tích chi tiêu của Người nắm giữ dài hạn ở các nhóm nhỏ với độ tuổi khác nhau. Kết luận chỉ ra rằng tần suất của những ngày chi tiêu cao tăng lên đáng kể trong giai đoạn hưng phấn của thị trường tăng giá. Điều thú vị là khối lượng hàng ngày của Người nắm giữ dài hạn chỉ chiếm từ 4% đến 8% tổng số, tuy nhiên, nhóm này chiếm tới 40% lợi nhuận mà các nhà đầu tư thu được.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tất cả dữ liệu chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục. Các quyết định đầu tư không nên được đưa ra dựa trên thông tin được cung cấp ở đây và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của chính mình.‌

Các số liệu số dư Sàn giao dịch được lấy từ cơ sở dữ liệu toàn diện có các địa chỉ được dán nhãn của Glassnode, được tích lũy thông qua thông tin sàn giao dịch được công bố chính thức và thuật toán phân cụm độc quyền. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo độ chính xác tối đa trong việc thể hiện số dư trên sàn giao dịch, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là những số liệu này không phải lúc nào cũng phản ánh toàn bộ dự trữ của sàn giao dịch, đặc biệt khi sàn giao dịch không tiết lộ địa chỉ chính thức của họ. Chúng tôi kêu gọi người dùng thận trọng khi sử dụng các số liệu này. Glassnode sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai lệch hoặc khả năng không chính xác nào. Vui lòng đọc Thông báo Minh bạch của chúng tôi khi sử dụng dữ liệu sàn giao dịch.


 • Tham gia kênh Telegram của chúng tôi.
 • Để tìm hiểu các chỉ số và biểu đồ on-chain hãy truy cập Glassnode Studio.
 • Để có thông báo tự động về các chỉ số on-chain và hoạt động của các sàn giao dịch, hãy truy cập Glassnode Alerts Twitter.