Hiệu Ứng Của stETH Lên Ethereum

Liquid staking đang làm thay đổi động lực nguồn cung của ETH và tạo ra sự thay đổi trong nhu cầu về token Ethereum. stETH trở nên đặc biệt hấp dẫn trên các nền tảng cho vay, trong khi tính thanh khoản của stETH trên các sàn giao dịch phi tập trung giảm dần.

Hiệu Ứng Của stETH Lên Ethereum

Tóm tắt

 • Sự gia tăng của cơ chế đặt cược liquid staking đã định hình lại thành phần nguồn cung Ethereum và động lực phát hành ETH mới, với sự hiện diện đáng chú ý của Lido thúc đẩy các động lực này.
 • Chúng ta đang chứng kiến một xu hướng gia tăng trong việc áp dụng stETH, đặc biệt là khi so sánh với ETH, vốn đang có sự trì trệ về nhu cầu.
 • stETH đã thay thế ETH làm tài sản ưu tiên trên các nền tảng cho vay. Sự thay đổi này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự hấp dẫn của các vị thế stETH đòn bẩy, dường như mang lại lợi suất hấp dẫn hơn so với việc cung cấp thanh khoản thông qua các cặp stETH-ETH trên các sàn giao dịch phi tập trung.

📊 Xem tất cả các biểu đồ được đề cập trong báo cáo này tại The Week On-chain Dashboard.

Liquid Staking Gia tăng

Kể từ khi cơ chế đồng thuận Proof of Stake được giới thiệu trên mạng lưới Ethereum, một hiện tượng mới đã xuất hiện: Liquid staking (staking thanh khoản).

Về bản chất, các dự án liquid staking cho phép các cá nhân ủy quyền ETH của họ cho các nhà điều hành node của dự án, những người này sẽ thay mặt họ stake ETH. Đổi lại, các cá nhân nhận được LSD hoặc LST là đại diện cho số ETH đã đặt cược của họ.

Trong bối cảnh của những phát triển mới này, thành phần nguồn cung ETH lưu hành đã thay đổi. Hiện tại, 23% nguồn cung ETH được stake, 32% trong số đó được stake thông qua nhà cung cấp dịch vụ staking thanh khoản lớn nhất, Lido. Điều này cũng có nghĩa là 7% nguồn cung ETH đang được thay thế bởi stETH, là phái sinh staking của Lido. Sự chuyển dịch này đang có xu hướng gia tăng.

💡 Lưu ý: Báo cáo này đang thử nghiệm các biểu đồ tương tác và có thể cần thêm chút thời gian để tải so với bình thường. Chúng cũng có thể được mở rộng bằng cách nhấp vào biểu tượng hình vuông ở góc dưới bên phải.

Thông thường, ETH được stake đóng vai trò là một khoản thế chấp cho các validator (người xác thực) và bị khóa. Tuy nhiên, các công cụ phái sinh staking thanh khoản cho phép người dùng tái sử dụng ETH đã stake của họ, chẳng hạn như trong các giao thức DeFi, trong khi vẫn nhận được phần thưởng staking. Các công cụ phái sinh này được hỗ trợ bởi một lượng ETH staking tương đương và có thể được đổi thông qua các nền tảng staking thanh khoản bất cứ lúc nào.

Tính năng hấp dẫn này là động lực thúc đẩy đứng sau sự gia tăng của xu hướng staking hiện nay thông qua các nhà cung cấp dịch vụ staking thanh khoản. Lido hiện đang thống trị lĩnh vực này với 86% thị phần. Do đó, chúng tôi tiếp tục phân tích này bằng cách đánh giá stETH của Lido và phiên bản wrapped của nó, wstETH.

Tác động của stETH lên Nguồn cung ETH

Kể từ khi hợp nhất, các ETH mới chỉ được tạo ra từ phần thưởng để trả cho các validator.

Vì Lido sở hữu 32% pool staking nên họ nhận được 32% phần thưởng của các validator và do đó, 32% số ETH mới tạo sẽ được phân phối vào nguồn cung lưu hành ETH thông qua Lido. Để hiểu tác động mà điều này có thể gây ra đối với nguồn cung ETH, chúng ta nên kiểm tra kỹ hơn cơ chế thưởng của Lido. Cấu trúc phần thưởng của Lido bao gồm ba lớp:

 • 🟠 Phần thưởng Lớp Đồng thuận được trả dựa trên tài khoản ETH đã stake là phần thưởng giao thức lớn nhất ở mức 68,8%.
 • 🔴 Phần thưởng MEV là một dạng phí bổ sung lớn thứ hai chiếm 28,4%.
 • 🔵 Phí Ưu tiên trả cho giao dịch trên mạng chiếm 3,72% phần thưởng còn lại.

Tổng tỷ lệ phần trăm hàng năm cho Lido được xác định bởi APR của lớp đồng thuận tổng thể và APR của lớp thực thi, dựa trên phần thưởng mà các validator Lido nhận được. Tại thời điểm viết bài, tổng APR của Giao thức là 4,07%.

Lido tính phí 10% đối với phần thưởng staking với mức phí được chia giữa người vận hành node và ngân quỹ của giao thức. Điều này áp dụng cho cả phần thưởng lớp thực thi và phần thưởng lớp đồng thuận.

Khi xem xét sự phân phối phần thưởng lớp đồng thuận của Lido theo 32% ETH mới được phát hành, chúng tôi quan sát thấy động lực phát hành khác so với những gì được mường tượng bởi giao thức Ethereum. Không giống như những người stake riêng lẻ nhận được toàn bộ phần thưởng là các ETH mới được tạo, Lido chỉ phân phối 1,6% ETH mới được tạo cho những người vận hành node (giả sử họ không phải là người nắm giữ stETH), 1,6% khác được chuyển vào Quỹ Lido, trong khi 28,8% được phân phối cho những người nắm giữ stETH.

Hơn nữa, phần thưởng mà các validator kiếm được từ Phí Ưu tiên và MEV sẽ được Lido mang đi stake lại. Hiện tại, khoảng 104k ETH đã được stake lại, điều này góp phần tạo ra hiệu ứng lãi kép 1,24% của APR Giao thức.

Chiến lược lãi kép của Lido bù đắp một phần lượng ETH phát hành mới thông qua Phần thưởng lớp đồng thuận. Mặc dù 3,2% phần thưởng được phân phối như mô tả ở trên, nhưng 0,95% tổng phần thưởng bổ sung bị khóa trong pool staking. Lido nhận được tổng cộng 221k ETH mới phát hành (xem biểu đồ trước đó), trong đó 105k ETH bị khóa trở lại trong staking pool, dẫn đến lượng ETH mới ròng là 116k ETH.

Tác động của stETH lên Nhu cầu ETH

Lido mint stETH cho mỗi ETH được stake với những người vận hành node, cũng như cho các phần thưởng nhận được từ các hoạt động staking. Tất cả những người nắm giữ stETH đều nhận được bản cập nhật tự động cho tài khoản của họ dựa trên phần thưởng mà họ đủ điều kiện để nhận, biến stETH thành phiên bản mang lại lợi nhuận của ETH. Do tính chất mang lại lợi nhuận hấp dẫn của stETH so với ETH, nên có nhiều niềm tin cho rằng stETH có thể thay thế ETH làm tiền tệ dự trữ của Ethereum.

Để xác định xem stETH của Lido có đáp ứng được nhu cầu về ETH hay không, chúng tôi kiểm tra việc áp dụng gần đây của ETH và phiên bản WETH của nó so với stETH và phiên bản wstETH. Bằng cách sử dụng đường 30D-SMA so sánh các xu hướng, chúng tôi nhận thấy rằng số lượng địa chỉ mới sử dụng ETH + WETH đã bị đình trệ kể từ khi Terra Luna sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, trong khi nhu cầu về stETH + wstETH đã tăng 142% trong cùng kỳ.

Khi quan sát khối lượng chuyển nhượng, có thể nhận thấy xu hướng tương tự với cả ETH + WETH, với mức tăng về khối lượng trung bình từ 6 tỷ USD đến 10 tỷ USD trong suốt năm 2022. Tuy nhiên, khối lượng này không thay đổi vào đầu năm 2023.

Ngược lại, stETH đạt khối lượng cao nhất vào mùa xuân năm 2022 và duy trì tương đối ổn định trong thời gian còn lại của năm. Tuy nhiên, vào năm 2023, nó đã lấy lại được động lực, tăng từ 127 triệu USD lên phạm vi 450 triệu USD - 880 triệu USD.

Tác động của stETH lên Defi

Khi so sánh việc sử dụng ETH và stETH trong DeFi, chúng tôi sẽ tập trung chủ yếu vào các phiên bản wrapped của cả hai token làm đại diện cho nhu cầu do chúng hỗ trợ trong phần lớn các ứng dụng DeFi.

Kể từ đầu năm 2022, có thể nhận thấy nguồn cung wstETH đã gia tăng đáng kể khi có thêm hơn 3 triệu token được phát hành. Điều này cho thấy người dùng ngày càng ưa chuộng nắm giữ wstETH thay vì stETH.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chỉ có 70,5% nguồn cung wstETH được giữ trong các hợp đồng thông minh. Số lượng lớn cá nhân nắm giữ wstETH có thể là do các quy định về thuế. Với việc cập nhật số dư tự động của stETH được coi là thu nhập chịu thuế, người dùng có thể muốn giữ các token được wrapped, là phiên bản chỉ tăng giá trị mà không tăng số lượng token.

Để so sánh, nguồn cung wETH đã giảm 62% trong cùng thời gian, cho thấy thiếu nhu cầu đối với phiên bản wrapped của ETH. Điều này mang lại sự hợp lưu với quan sát về việc giảm sử dụng wETH trong hợp đồng thông minh.

Khi phân tích sự phân chia nguồn cung stETH cho những người nắm giữ token của nó, đồng thời tính đến việc wstETH thay thế 74% nguồn cung stETH, chúng tôi có thể nhận thấy rằng phái sinh staking của Lido đã được áp dụng đáng kể trong giao thức cho vay của Aave. Khoảng 14,4% stETH và 25,3% nguồn cung wstETH được sử dụng trong Aave.

Đáng chú ý là chỉ một tỷ lệ nhỏ phái sinh staking của Lido đang được sử dụng trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Trong số các sàn DEX, Curve nắm giữ lượng thanh khoản stETH cao nhất với 1,4% tổng nguồn cung stETH.

Đây là một con số đáng lo ngại vì stETH và wstETH được giao dịch chủ yếu trên DEX. Trong bối cảnh này, chúng tôi nhắc lại các điểm đã nêu trong Bản tin On Chain Tuần 27 trước đó về tính thanh khoản ngày càng giảm của stETH.

Như được mô tả trong biểu đồ bên dưới, Curve, sàn giao dịch stETH lớn nhất, đã giảm 90,2% dự trữ stETH cho ba pool stETH hàng đầu kể từ tháng 5 năm 2022.

Đồng thời, Aave đã chứng kiến làn sóng Lido tràn vào, với mức tăng khoảng 53,6%. Dự trữ stETH đã được chia đều cho hai phiên bản của Aave. Quá trình chuyển đổi này có khả năng được thúc đẩy bởi thực tế là các vị thế stETH có đòn bẩy mang lại lợi suất hấp dẫn hơn so với việc cung cấp tính thanh khoản cho stETH trên DEX.

Việc chuyển từ các sàn DEX sang các nền tảng cho vay như Aave đã làm giảm tính thanh khoản cho stETH, điều này có khả năng gây ra rủi ro về việc giảm giá trị stETH cũng như tạo ra nợ xấu trên Aave. Điều này là do tính thanh khoản có sẵn trên DEX có thể không đủ để thanh lý các khoản vay này.

Tóm tắt và Kết luận

Sự gia tăng của liquid staking đã mang lại những thay đổi đáng kể trong thành phần nguồn cung Ethereum (ETH) và động lực của các token ETH mới được tạo ra. Lido, một tay chơi chính trong pool staking, đã thay đổi lượng ETH mới được phát hành đi vào nguồn cung lưu hành thông qua chiến lược tái staking của mình.

Hơn nữa, một phần ETH mới được mint sẽ được phân phối cho người nắm giữ sETH, những người có thể thể hiện các đặc điểm và kiểu hành vi khác so với các validator. Điều này dẫn đến giả định rằng một phần đáng chú ý của lượng ETH mới được khai thác từ Lido đang được chuyển tới các ứng dụng DeFi.

Sự thay đổi này cũng chứng kiến stETH thay thế ETH trong Aave, có lẽ là do các vị thế stETH có đòn bẩy mang lại lợi nhuận cao hơn so với việc cung cấp thanh khoản với cặp stETH-ETH trên các sàn giao dịch phi tập trung. Sự phát triển này tiềm ẩn nguy cơ stETH mất tỷ giá với tài sản cơ bản và cũng có thể dẫn đến những thách thức liên quan đến việc xử lý nợ xấu trên Aave.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tất cả dữ liệu chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục. Các quyết định đầu tư không nên được đưa ra dựa trên thông tin được cung cấp ở đây và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của chính mình.‌


 • Tham gia kênh Telegram của chúng tôi.
 • Theo dõi chúng tôi và liên hệ trên Twitter.
 • Truy cập Glassnode Forum để thảo luận và phân tích dài hạn.
 • Để tìm hiểu các chỉ số và biểu đồ on-chain hãy truy cập Glassnode Studio.
 • Để có thông báo tự động về các chỉ số on-chain và hoạt động của các sàn giao dịch, hãy truy cập Glassnode Alerts Twitter.‌