Chu kỳ đổi chủ của Bitcoin

Luân chuyển vốn trong thị trường tài sản kỹ thuật số xảy ra giữa các tài sản cũng như trong nội bộ khi các đồng coin được đổi chủ ở các mức giá mua lại khác nhau. Trong ấn bản này, chúng tôi phát triển hai chỉ báo dựa trên Realized Cap và NUPL để theo dõi sự luân chuyển vốn này giữa các nhà đầu tư.

Chu kỳ đổi chủ của Bitcoin

Tóm tắt

 • Vòng quay vốn trong thị trường tài sản kỹ thuật số xảy ra giữa các tài sản (như đã được đề cập vào tuần trước), nhưng cũng diễn ra trong nội bộ khi các đồng coin được đổi chủ và giao dịch giữa các nhà đầu tư.
 • Chúng tôi phát triển một công cụ sử dụng Realized Cap HODL để theo dõi sự luân chuyển vốn từ nhà đầu tư dài hạn sang nhà đầu cơ (và ngược lại).
 • Chúng tôi kết hợp điều này với chỉ báo thứ hai được thiết kế từ các biến thể NUPL, với cả hai chỉ báo này giúp xác định tình trạng thị trường hiện tại so với các chu kỳ phân phối trong quá khứ.

📊 Xem tất cả các biểu đồ được đề cập trong báo cáo này tại The Week On-chain Dashboard.

Thị trường vốn cổ phần và hàng hóa truyền thống có xu hướng dựa vào Vốn hóa Thị trường làm công cụ định giá chính cho một tài sản. Trong thị trường tài sản kỹ thuật số, chúng tôi có một chỉ số thay thế lấy từ dữ liệu on-chain được gọi là Vốn hoá Thực tế (xem thêm trong báo cáo này). Vốn hoá Thực tế tổng hợp chi phí mua lại cho từng đơn vị trong nguồn cung tại thời điểm đơn vị đó được đổi chủ lần cuối. Do đó cung cấp tín hiệu vượt trội và ước tính gần đúng đáng tin cậy hơn về số vốn được đầu tư vào một tài sản.

Trong ấn bản này, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá chủ đề vòng quay vốn trong thị trường tài sản kỹ thuật số (xem báo cáo tuần trước WoC 41). Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chuyển trọng tâm và xem xét quá trình các đồng coin đổi chủ trong cơ sở người nắm giữ Bitcoin khi chu kỳ thị trường tiến triển.

Biểu đồ dưới đây so sánh vốn hoá thị trường và vốn hoá thực tế của Bitcoin. Chỉ trong các giai đoạn giảm sâu nhất của thị trường gấu, vốn hóa thị trường mới giảm xuống dưới mức vốn hóa thực tế. Ngoài những khoảng thời gian cực kỳ đau đớn này, trong phần lớn lịch sử giao dịch vốn hóa thị trường thường cao hơn vốn hoá thực tế, cho thấy nhìn chung thị trường đang nắm giữ lợi nhuận chưa thực hiện.

Vốn hóa thị trường được giao dịch dưới mức vốn hoá thực tế trong khoảng thời gian 6 tháng vào nửa cuối năm 2022 và kể từ đó đã phục hồi về giá trị 524 tỷ USD, so với mức vốn hóa thực tế là 396 tỷ USD.

Live Advanced Workbench

Vốn hoá thực tế có xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ trong thị trường giá xuống, khi các đồng coin đổi chủ và được định giá lại với giá mua lại thấp. Trong quá trình này, chúng dần chuyển sang ví của nhà đầu tư dài hạn, nơi chúng bắt đầu trưởng thành (không hoạt động trong thời gian dài hơn).

Xu hướng này có thể được minh họa thông qua chỉ báo Realized HODL Waves, cho thấy sự thay đổi trong phân bổ của cải theo nhóm tuổi (dưới dạng phần trăm của vốn hoá thực tế). Công cụ này trực quan hóa sự dịch chuyển của lực lượng cung và cầu trên thị trường khi vốn luân chuyển giữa các nhà đầu tư.

 • 🔵 Trong xu hướng thị trường tăng giá các đồng coin cũ hơn được chi tiêu và chuyển từ những người nắm giữ dài hạn sang các nhà đầu tư mới hơn (các dải màu ấm hơn mở rộng, dải màu lạnh hơn thu hẹp lại).
 • 🔴 Trong xu hướng thị trường giảm giá các nhà đầu cơ mất hứng thú và dần chuyển coin của họ sang những người nắm giữ dài hạn hơn (dải màu lạnh hơn mở rộng, dải màu ấm hơn thu hẹp lại).

Hiện tại, thị trường đã đạt đến trạng thái cân bằng giữa hai nhóm nhà đầu tư này, với dòng vốn vào không đáng kể của các nhà đầu tư mới hơn tham gia thị trường (phía cầu). Điều này giống với các điều kiện đã thấy trong cả năm 2016 và 2019, khi thị trường đang cố gắng phục hồi sau đợt suy thoái đáng kể của thị trường giá xuống.

Live Advanced Chart

Chúng tôi cũng có thể tách biệt các nhóm tuổi riêng lẻ để xác định các nhóm phù hợp nhất với việc luân chuyển vốn giữa các nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn.

Đầu tiên chúng tôi xem xét các nhóm tuổi thường không nhạy cảm với chu kỳ thị trường, thường là các đồng coin không hoạt động trong ít nhất 3 năm. Điều này có thể được chứng minh bằng cách nhận thấy rằng nhóm thuần tập này nắm giữ một tỷ lệ tương đối nhỏ (<5%) trong tổng tài sản nắm giữ bằng Bitcoin. Hầu hết các Bitcoin trong nhóm này rơi vào phạm vi 3 năm-5 năm, cho thấy chúng đã được mua trong giai đoạn 2018-20.

Live Advanced Workbench

Tiếp theo, chúng tôi sẽ xem xét tập hợp con nhạy cảm với chu kỳ gồm các nhà đầu tư dài hạn đã hoạt động tích cực trong chu kỳ 2020-23. Những đồng coin này có độ tuổi từ 6 tháng đến 3 tuổi và lượng nắm giữ của nhóm này trong lịch sử đạt mức tối đa và tối thiểu tương ứng với các đáy của thị trường gấu và các đỉnh của thị trường bò.

Mức vốn cao nhất được nắm giữ trong độ tuổi 1-2 tuổi 🟢 thường phù hợp với những đáy sâu nhất của thị trường gấu khi tỷ lệ tích lũy của các holder vững tin là cao nhất và đang nỗ lực để thiết lập sàn thị trường. Ngược lại, vốn do nhóm này nắm giữ đạt mức tối thiểu gần đỉnh thị trường bò, vì chúng gây áp lực phân phối tối đa và cuối cùng áp đảo nhu cầu chảy vào.

Live Advanced Workbench

Cuối cùng, chúng tôi xem xét nhóm tuổi trẻ nhất là các nhà đầu tư và đầu cơ ngắn hạn. Các nhóm này liên quan chặt chẽ hơn với dòng vào của nhu cầu, là những đồng coin được giao dịch tích cực đã được đổi chủ gần đây. Các nhóm tuổi này di chuyển ngược lại với nhóm 6 tháng-3 năm, tăng lên trong xu hướng tăng (người mua mới) và giảm trong các thị trường gấu khi sự quan tâm và hoạt động đối với tài sản suy yếu.

Lưu ý rằng nhóm thuần tập <1 tháng đặc biệt phản ứng nhanh và là đối trọng phù hợp với nhóm 1-2 năm để ước tính hành vi “ở giữa” của hai nhóm này.

Live Advanced Workbench

Bây giờ chúng ta có thể tổng hợp quá trình luân chuyển vốn này thành hai nhóm thống trị có xu hướng thúc đẩy thị trường:

 • Chỉ báo ngắn hạn [<1 tháng] 🔴 Vốn hoá thực tế hoặc phần tài sản đã di chuyển trong 30 ngày qua. Nhóm này tương ứng chặt chẽ với phía cầu, bao gồm các nhà đầu tư mới triển khai việc đưa nguồn vốn mới vào thị trường.
 • Chỉ báo dài hạn [1-2 năm] 🔵 Phần nguồn cung này đạt đỉnh trong giai đoạn tạo đáy của thị trường gấu. Nhóm này đại diện cho các nhà đầu tư dài hạn và không nhạy cảm về giá đã tích lũy và nắm giữ trong suốt thị trường giá xuống.

Trong thị trường gấu, chỉ báo dài hạn tăng lên và nắm giữ hơn 15% vốn BTC (và cũng giao dịch cao hơn hẳn chỉ báo ngắn hạn). Cấu trúc này minh họa sự thống trị của niềm tin tích lũy/nắm giữ trên thị trường.

Động lực này kết thúc khi dòng vốn mới chảy vào thị trường, cung cấp điểm thoát thanh khoản cho những người nắm giữ dài hạn và đẩy chỉ báo ngắn hạn lên cao hơn (và cao hơn chỉ báo dài hạn). Mô hình này mô tả sự gia tăng áp lực bên mua khi giá tăng và thu hút sự chú ý trong thị trường bò.

Live Advanced Workbench

Để kết thúc nghiên cứu này, chúng tôi có thể đo lường sự khác biệt giữa hai chỉ báo này để vẽ ra trạng thái hiện tại của thị trường dựa trên sự luân chuyển vốn giữa người chơi dài hạn (cung) và ngắn hạn (cầu).

Chỉ số Inter-Cycle Capital Rotation Ratio 🟪 này được hiển thị bên dưới và hiện đang giao dịch ở mức 13%, tương tự như các mức được thấy trong năm 2016 và 2019. Điều này cho thấy rằng nguồn cung Bitcoin vẫn bị thống trị mạnh mẽ bởi nhóm HODLer, với phần lớn các đồng coin hiện đã hơn 6 tháng tuổi.

Live Advanced Workbench

Đánh giá nỗi đau của Nhà đầu tư

Vì chúng tôi đã vẽ ra yếu tố “thời gian” của vòng quay vốn, phần thứ hai của báo cáo này sẽ được dành để mô hình hóa điều này theo một khía cạnh khác, đó là áp lực tài chính lên các nhà đầu tư hiện tại. Chúng tôi sẽ tận dụng các mô hình cơ sở chi phí on-chain cho ba nhóm:

 • Người nắm giữ ngắn hạn 🔴
 • Người nắm giữ dài hạn 🔵
 • Toàn thị trường 🟠

Khi giá giao ngay chênh lệch đáng kể trên hoặc dưới cơ sở chi phí trung bình của mỗi nhóm, chúng ta có thể coi đây là động cơ ngày càng tăng để chốt lời hoặc bán trong hoảng loạn khi vị thế của họ ở trạng thái thua lỗ.

Biểu đồ bên dưới hiển thị các khoảng thời gian mà giá giao ngay giao dịch dưới cơ sở chi phí của cả ba nhóm, mô tả một giai đoạn khó khăn tài chính nghiêm trọng trên toàn thị trường.

Live Advanced Workbench

Một công cụ khác để định lượng các khoản lỗ chưa thực hiện là sử dụng chỉ số Net Unrealized Profit/Loss (NUPL). Công cụ này sẽ cho biết thời điểm một nhóm cụ thể đang chịu thua lỗ chưa thực hiện (NUPL<0) hoặc lợi nhuận chưa thực hiện (NUPL>0).

Cả thị trường rộng hơn và NUPL của Người nắm giữ Dài hạn hiện đều tích cực, cho thấy nhà đầu tư trung bình đang có lãi. Tuy nhiên, đối với Người nắm giữ Ngắn hạn, cơ sở chi phí của họ là 27,800 USD, dẫn đến giao dịch STH-NUPL chỉ cao hơn mức trung lập một chút. Những nhà đầu tư tích cực này đang ở gần mức hòa vốn, cho thấy mức 28,000 USD là điểm quyết định quan trọng đối với thị trường.

Live Professional Workbench

Theo cách phân tích Realized Cap HODL tương tự ở trên, một lần nữa chúng tôi sẽ lấy sự khác biệt giữa các số liệu NUPL dài hạn và ngắn hạn để so sánh áp lực tài chính (hoặc động cơ lợi nhuận) giữa các nhóm này.

NUPL Ratio 🟪 cung cấp một chỉ báo hiệu quả để điều hướng các chu kỳ thị trường dựa trên xu hướng trong các thành phần Nguồn cung Hiện tại (Nhà đầu tư dài hạn) so với Nhu cầu mới (Nhà đầu tư ngắn hạn). NUPL Ratio đã bước vào phạm vi -0.25 trong quý 3 năm 2023, tương tự như giai đoạn 2016 và 2019 và là điển hình của giai đoạn phục hồi trong thị trường gấu.

Live Professional Workbench

Kết luận

Trong báo cáo này, chúng tôi đã mở rộng chủ đề vòng quay vốn, tuy nhiên lần này tập trung vào những đồng coin được đổi chủ trong cơ sở người nắm giữ Bitcoin. Chúng tôi sử dụng một bộ công cụ mạnh mẽ có sẵn trong các nhóm tuổi của Vốn hoá Thực tế và các nhóm phụ được tách riêng mà mô tả tốt nhất việc luân chuyển vốn trong suốt chu kỳ.

Bằng cách đo lường sự khác biệt giữa tài sản được nắm giữ bởi các nhà đầu tư dài hạn và ngắn hạn, chúng tôi có thể mô hình hóa sự lên xuống của các lực lượng cung và cầu. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng cấu trúc thị trường hiện tại rất giống giai đoạn phục hồi trong một thị trường giá xuống lớn, với những điểm tương đồng với cả năm 2016 và 2019.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tất cả dữ liệu chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục. Các quyết định đầu tư không nên được đưa ra dựa trên thông tin được cung cấp ở đây và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của chính mình.‌


 • Tham gia kênh Telegram của chúng tôi.
 • Theo dõi chúng tôi và liên hệ trên Twitter.
 • Truy cập Glassnode Forum để thảo luận và phân tích dài hạn.
 • Để tìm hiểu các chỉ số và biểu đồ on-chain hãy truy cập Glassnode Studio.
 • Để có thông báo tự động về các chỉ số on-chain và hoạt động của các sàn giao dịch, hãy truy cập Glassnode Alerts Twitter.‌